Menu

26. Barmanský krúžok


Vedúci: Mgr. Emília Boháčiková
Meno PriezviskoTrieda
Daniela Baránková I.A
Magdaléna Capková I.A
Adam Čerňan I.D
Mária Ďuranová I.A
Simona Ďurčanová I.A
Sofia Dűrschmiedová I.A
Rozália Frátriková I.H
Klaudia Galuščáková I.A
Bianka Hlavatá I.D
Kristína Jarošová I.D
Dávid Kvašňovský I.H
Filip Liščák I.A
Veronika Michalinová I.D
Daniela Pagáčová I.A
Viktória Planková I.D
Dominika Praženková I.A
Andrea Sihelníková I.A
Lenka Šimonová I.D

© aScAgenda 2019.0.1153 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.02.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria