Menu

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.CI.DI.II.KI.P
  2. ročník   II.AII.CII.DII.HII.III.K
  3. ročník   III.AIII.CIII.DIII.GIII.HIII.I
  4. ročník   IV.AIV.BIV.HIV.I
  5. ročník   V.A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2017.0.1048 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria