Menu

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Ľudmila Verčimáková Riaditeľka
sekretariat@sosca.sk
 
 
Ing. Juraj Bujňák Zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie
bujnak@sosca.sk
 
 
Mgr. Pavlina Bulejčíková Zástupkyňa riaditeľky pre odborný výcvik
bulejcikova@sosca.sk
 
 
Ing. Anna Hanzelová Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie
hanzelova@sosca.sk
 
 
Ing. Valéria Rizmanová Zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti
rizmanova@sosca.sk
 
 
Bc. Terézia Babuliaková Majsterka
babuliakova@sosca.sk
 
 
Mgr. Emília Boháčiková Hlavná majsterka
Vedie krúžok: 15. Miešané nápoje a sushi
bohacikova@sosca.sk
 
 
Ing. Eva Brezovská Triedna učiteľka: I.K
Vedie krúžok: 9. Účtovníctvo a korešpondencia
brezovska@sosca.sk
 
 
Mgr. Anastázia Bujňáková Učiteľka
bujnakova@sosca.sk
 
 
Bc. Darina Červencová Majsterka
cervencova@sosca.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Čičková Majsterka
cickova@sosca.sk
 
 
Anna Čierňavová Majsterka
ciernanova@sosca.sk
 
 
Bc. Zuzana Danková Majsterka
Vedie krúžok: 13. Estetika, vkus a šikovné ruky v gastronómii
dankova@sosca.sk
 
 
Peter Grochal Majster
grochal@sosca.sk
 
 
Ing. Ľubica Horváthová Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: 28. Príprava na štátnu skúšku z ADK
horvathova@sosca.sk
 
 
Ing. Mária Hrušková Učiteľka
Vedie krúžok: 31. Začíname podnikať
hruskova@sosca.sk
 
 
Helena Hýllová Majsterka
hyllova.h@sosca.sk
 
 
Mgr. Viera Hýllová Majsterka
hyllova@sosca.sk
 
 
Mgr. Iveta Chilá Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: 25. Dobré nápady
chila@sosca.sk
 
 
Margita Chrastinová Majsterka
chrastinova@sosca.sk
 
 
Ing. Mária Janíčková Triedna učiteľka: I.D
Vedie krúžok: 4. Cestovateľ
janickova@sosca.sk
 
 
Ing. Slavka Jašurková Učiteľka
Vedie krúžok: 29. Komunikácia v anglickom jazyku
jasurkova@sosca.sk
 
 
Mgr. Miroslav Kardoš Triedny učiteľ: III.D
Vedie krúžok: 18. Športové hry
kardos@sosca.sk
 
 
Ing. Marcela Kašubová Triedna učiteľka: II.H
Vedie krúžok: 19. Manažment osobných financií
kasubova@sosca.sk
 
 
Milada Koňušíková Vrátnička
konusikova@sosca.sk
 
 
Mgr. Anna Koptáková Majsterka
koptakova@sosca.sk
 
 
Ing. Elena Korduliaková Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: 10. Účtovníctvo v praxi
korduliakova@sosca.sk
 
 
RNDr. Dušan Kormanec Triedny učiteľ: II.A
kormanec@sosca.sk
 
 
Mgr. Helena Kožáková Majsterka
kozakova@sosca.sk
 
 
Bc. Mária Králiková Hlavná majsterka
kralikova.m@sosca.sk
 
 
PaedDr. Oľga Králiková Triedna učiteľka: III.G
Vedie krúžok: 16. Informačné noviny v škole
kralikova.o@sosca.sk
 
 
Mgr. Anna Krkošková Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: 1. Aktivity v SJL
krkoskova@sosca.sk
 
 
Pavlína Krkošková Majsterka
 
 
Mgr. Nataša Krulikovská Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: 5. Odborná angličtina
krulikovska@sosca.sk
 
 
Ing. Marcela Kubalíková Triedna učiteľka: III.H
Vedie krúžok: 12. Multimédiá
kubalikova@sosca.sk
 
 
Margita Kubicová Predavačka
kubicova.m@sosca.sk
 
 
Mgr. Ľubomíra Kubušová Majsterka
kubusova@sosca.sk
 
 
Ing. Milan Kuchyňár Učiteľ
Vedie krúžok: 20. Excel jednoducho a zábavne
kuchynar@sosca.sk
 
 
Ľubica Kupková Sekretárka riaditeľky
kupkova@sosca.sk
 
 
Mgr. Ida Kurzyszová Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: 27. Angličtina v praxi
kurzyszova@sosca.sk
 
 
Mária Kvaková Hospodárka
maria.kvakova@vuczilina.sk
 
 
Jana Lalíková Majsterka
lalikova@sosca.sk
 
 
Mgr. Miroslava Ligocká Učiteľka
 
 
Ing. Erika Liščáková Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: 30. Tvorivá činnosť
liscakova@sosca.sk
 
 
Bc. Darina Markuliaková Majsterka
markuliakova@sosca.sk
 
 
PhDr. Andrea Mravcová Triedna učiteľka: II.D
Vedie krúžok: 23. Príprava na maturitu z anglického jazyka
Vedie krúžok: 24. Základy anglickej gramatiky
mravcova@sosca.sk
 
 
PaedDr. Silvia Okuliarová Triedna učiteľka: I.I
Vedie krúžok: 21. Školské rozhlasové vysielanie
okuliarova@sosca.sk
 
 
Mgr. Jana Pišteková Majsterka
pistekova@sosca.sk
 
 
Ing. Mária Pohančeníková Učiteľka
pohancenikova@sosca.sk
 
 
Janka Poláčková Majsterka
polackova@sosca.sk
 
 
Ing. Pavol Pončka Učiteľ
Vedie krúžok: 11. Tradičná kuchyňa
poncka@sosca.sk
 
 
Mgr. Mária Rajnohová Majsterka
rajnohova@sosca.sk
 
 
Mgr. Andrea Sabelová Triedna učiteľka: II.I
Vedie krúžok: 8. Zmaturuj z nemčiny 2
sabelova@sosca.sk
 
 
Renáta Sekerková Mzdová účtovníčka
renata.sekerkova@vuczilina.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Sihelníková Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: 2. Spoznaj regióny Slovenska
sihelnikova@sosca.sk
 
 
PaedDr. Anna Skorková Triedna učiteľka: III.I
Vedie krúžok: 17. Atletika/fitness
skorkova@sosca.sk
 
 
Ing. Martina Sloviaková Triedna učiteľka: I.P
Vedie krúžok: 26. S angličtinou k maturite
sloviakova@sosca.sk
 
 
Ján Slučiak Vedúci reštaurácie
sluciak@sosca.sk
 
 
Mgr. Janka Smolková Majsterka
smolkova@sosca.sk
 
 
Bc. Ladislav Stacho Majster
stacho@sosca.sk
 
 
Ing. Pavol Straka Triedny učiteľ: IV.H
Vedie krúžok: 22. Gastronómia a cestovný ruch
straka@sosca.sk
 
 
Mgr. Marta Škoríková Majsterka
Vedie krúžok: 14. Vyrezávanie ovocia a zeleniny - carving
skorikova@sosca.sk
 
 
Ing. Zuzana Švejdová Triedna učiteľka: II.K
Vedie krúžok: 6. Zmaturuj z nemčiny 1
Vedie krúžok: 7. Taliančina
svejdova@sosca.sk
 
 
Mgr. Mária Trúchla Hlavná majsterka
truchla@sosca.sk
 
 
Bc. Mária Tulcová Majsterka
tulcova@sosca.sk
 
 
PaedDr. Magdaléna Valková Triedna učiteľka: IV.I
Vedie krúžok: 3. SOČ-ka
valkova@sosca.sk
 
 
Michaela Valková Majsterka
 
 
Mgr. Andrea Zuzčáková Študijná referentka
andrea.zuzcakova@vuczilina.sk
 
 
Pavol Bulej Školník
 
 
Emília Gavlasová Ekonómka
emilia.gavlasova@vuczilina.sk
 
 
Ladislav Hlava Školník
 
 
Anton Revay Školník
 
 
Mária Čamborová Upratovačka
 
 
Emília Kanderová Upratovačka
 
 
Iveta Legerská Upratovačka
 
 
Anna Michalinová Upratovačka
 
 
Pavlína Petruláková Upratovačka
 
 
Anna Poláčková Upratovačka
 
 
Dana Tomeková Upratovačka
 
 
Viera Kalužná Účtovníčka
viera.kaluzna@vuczilina.sk
 
 
Eva Matysová Účtovníčka
eva.matysova@vuczilina.sk

© aScAgenda 2017.0.1048 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2017

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria