Menu

Mimoškolské aktivity

Kurzy

 


2018-2019


Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované  vo vzdelávacích programoch :

 • gastronómia -  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby – kaderník, kozmetik

 

Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou

Viac v Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf 


 

Opäť sa konal BARMANSKÝ KURZ na našej škole

V novembrových dňoch sa uskutočnil  na  našej škole BARMANSKÝ KURZ, ktorého  sa zúčastnili žiaci hotelovej akadémie a študijného odboru čašník, servírka. Žiaci  každoročne prejavujú záujem o tento kurz, nakoľko získané  osvedčenie  im pomôže pri uplatnení sa v praxi.


 

KURZ  SOMELIER  JUNIOR  na našej škole

V dňoch 19. - 21. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnil  KURZ  SOMELIER  JUNIOR organizovaný Asociáciou somelierov Slovenskej republiky.

Vedieť vybrať vhodné víno, správne ho podávať a vedieť snúbiť s jedlom je dnes súčasťou kultúry. Kurz bol určený začínajúcim somelierom, milovníkom vína a všetkým, ktorí chcú byť dokonalým hostiteľom pre svojich hostí alebo chcú vedieť, ako byť sebaistý ako hosť v reštaurácii.

Ďakujeme prezidentke Asociácie somelierov SR  pani  Beáte Vlnkovej za možnosť zúčastniť sa zaujímavého kurzu a získať tak osvedčenie o absolvovaní vzdelávania s celoštátnou platnosťou.

Účastníčky o kurze napísali

Dominika Brodová, II. A

Prvý deň kurzu sme mali možnosť stretnúť sa s profesionálnym someliérom Rastislavom Šutákom, ktorý nám predviedol servis bieleho vína, šumivého vína a servis na dekantáciu červeného vína. Bola som očarená profesionálnym prístupom a odbornými zručnosťami, ktoré nám počas kurzu predviedol. Druhý deň sme si osvojili senzorické hodnotenie vín. Pre mňa osobne bola veľkým zážitkom degustácia Tokajskej výberovej esencie, ročník 2000. Posledný deň sme si overili naše získané vedomosti písomným testom, z ktorého som získala najvyšší počet bodov. Kurz sme ukončili dekantáciou vína, ktorá bola tiež hodnotená. Som rada, že som sa mohla zúčastniť tohto kurzu, nabrať nové vedomosti a získať skvelý zážitok. V budúcnosti si určite plánujem spraviť seniorský someliérsky kurz. Moje poďakovanie patrí Beáte Vlnkovej, ktorá nás sprevádzala celým kurzom.

Aneta Gáborová, III. A

Na someliérskom kurze som sa dozvedela veľa informácií o výrobe vína a šampanského, o ich skladovaní a  degustácii. Degustovali sme rôzne druhy vína. Suché, polosuché, polosladké a sladké. Tiež sme ich vnímali čuchom (vôňu) a zrakom (farbu). Opisovali sme, čo vidíme a cítime. Učili sme sa dekantovanie vína a presný postup someliéra, čo sme mali aj na skúškach. Skúška pozostávala z písomnej a praktickej časti. V praktickej časti sme mali ako someliér dekantovať víno v reštaurácii. V písomnej časti bolo 30 otázok o víne, jeho výrobe, odrodách. Tento kurz bol pre mňa veľmi dobrou skúsenosťou. Spoznala som vína, o ktorých som nikdy predtým nepočula. Ochutnala som vína rôznych druhov. Lacnejšie, ale aj tie drahšie. Suchšie, ale aj sladšie. Z kurzu som si odniesla veľa nových informácií a skúseností. A to najdôležitejšie, dostala som certifikát o absolvovaní someliérskeho kurzu, ktorý aj so svojimi poznatkami a zručnosťami určite využijem.

Erika Jatiová, III. A

Someliérsky kurz trval tri dni. Prišla k nám pani Beáta Vlnková, prezidentka Asociáce someliérov SR, ktorá nám povedala všetko o víne, jeho histórii, podávaní v správnych pohároch, teplote, druhoch vín. Pozvala k nám aj pána Rastislava Šutáka z Rakovej, ktorý nám profesionálne predviedol dekantáciu vín, od šumivého až po červené. Po skončení teoretickej časti sme prešli na degustáciu, ktorá bola zameraná na správne hodnotenie vína zmyslami. Mali sme možnosť hodnotiť vína rôznych odrôd a chutí. Od suchého po sladké, od lacnejších až po drahšie ročníky. Naučili sme sa správny postup a spôsob degustácie podľa  farby, vône a chuti. Samozrejme, nemohli chýbať vína domácich, ale aj zahraničných odrôd, ako je Tokaj, Rizling vlašský a mnoho ďalších. Posledný deň pozostával z písomnej a praktickej skúšky. Praktická skúška bola zameraná na správnu prípravu servisu a dekantáciu červeného vína. Musím povedať, že tento kurz mi dal omnoho viac, ako som očakávala. Získala som mnoho skúseností, ktoré chcem naďalej rozvíjať. Tieto dni boli plné energie, smiechu, ukážok a zážitkov. K úžasnej atmosfére kurzu prispela aj pani Vlnková, ktorá nás zasvätila do vinárskeho sveta. Ďakujem.

 


2017-2018


 

Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované  vo vzdelávacích programoch :

 • gastronómia -  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby – kaderník, kozmetik

 

Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou

Viac v Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf 


 

Animačný kurz

V spolupráci s agentúrou PRO-STAFF z Popradu ponúkla naša škola študentom možnosť absolvovať kurz  Školenie animátorov v turizme. Počas dvoch dní  (15. 2. - 16. 2. 2018) sa venovali teoretickej a praktickej príprave budúcich animátorov. Školenie pozostávalo z nasledujúcich tém:

 • všeobecná teória
 • večerné a denné animačné aktivity
 • detská animácia
 • výučba klubových tancov
 • propagácia animačných programov
 • výučba a praktické ukážky moderovania

Súčasťou školenia boli konkrétne ukážky animačných programov, spojené s aktívnou účasťou samotných účastníkov školenia.

Každý účastník školenia získal certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu môže agentúra študentom sprostredkovať prácu animátora  nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 


2016-2017


 

Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania podľa požiadaviek fyzických a právnických osôb.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované  vo vzdelávacích programoch :

 • gastronómia -  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby – kaderník, kozmetik

 

Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou

Viac v Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf 


 

Barmanský kurz

Organizuje sa v dňoch 07.-11.11. 2016 

 Mgr. Boháčiková


 

Animátorský kurz

Sa v našej škole uskutočnil 20.03 – 21. 03. 2017 v spolupráci s agentúrou PRO-STAFF z Popradu.

Náplňou školenia bola príprava budúcich animátorov v turizme zahŕňajúca denné, večerné a detské animačné aktivity, nácvik klubových tancov s ukážkami moderovania. Kurz bol doplnený ukážkami videí a prezentáciou o práci animátorov.

Samozrejmosťou bola aktívna účasť samotných účastníkov školenia. Na záver každý získal certifikát o absolvovaní kurzu.

Túto ponuku využilo 20 žiakov z tried V.A, IV.H, II.I2, I.P. Ocenili nielen nové poznatky, ale aj „kopec“ zážitkov a zábavy.

Školenie budúcich animátorov zorganizovala Ing. Mária Janíčková

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria