Menu

Napísali o nás

 


Vážená pani riaditeľka!
 
Dňa  27. apríla 2017 som sa zúčastnila na praktických maturitných skúškach - odbor  kozmetik na pozvanie Vašej študentky Eriky Fickovej.
Chcem v mene svojom, ale i v mene všetkých prítomných, ktorí sme boli nápomocní  pri absolvovaní maturitnej skúšky (ako "klienti" ) poďakovať PaedDr. Valkovej, Mgr. Smolkovej za úžasné prostredie, ktoré nám vytvorili.
Veľmi dobre som sa tam cítila  a súčasne som sa sama osobne presvedčila , že Vaši pedagogickí zamestnanci chcú, aby absolventky Vašej školy boli odborne pripravené v tomto odbore, nehovoriac o tom, že Vaše zrekonštruované priestory poskytujú  študentom dôstojné prostredie pre vzdelávanie.
Počasie nám " neprialo", preto sme sa museli zdržiavať  vo Vašich priestoroch.

Ďakujeme.

"Ak si zaslúži človek pochvalu, dbajme, aby sme mu ju neodopreli."

 Prajem Vašej škole veľa úspechov!

 Zuzana Kubačková, riaditeľka materskej školy Makov


Vážená pani riaditeľka,

dovoľte mi, aby som týmto spôsobom vyslovila pochvalu Vám, Vašim žiakom a celému pedagogickému zboru za vynikajúcu prípravu reprezentačného plesu obce Zborov nad Bystricou.
Boli sme maximálne spokojní s bezchybnou výzdobou, profesionálnou obsluhou, vynikajúcim jedlom servírovaným na špičkovej úrovni.
Zvlášť chcem vyzdvihnúť vskutku ukážkovú prácu barmanov a skvelých moderátorov, ktorí ukázali, že si vedia uctiť aj zahraničných návštevníkov. 
Ďakujem za nevyčerpateľnú ochotu, ústretovosť, flexibilnosť a osobnú angažovanosť, ktorá vyžarovala zo žiakov počas celého podujatia.
 Vďaka Vášmu tímu sme prežili krásny večer a odniesli si domov veľa pekných zážitkov, na ktoré budeme ešte dlho spomínať. 
Pevne verím, že ďalší ročník reprezentačného plesu bude rovnako úspešný.
Prajem Vám veľa úspechov a takýchto šikovných študentov.
S úctou

Mgr. Jana Komanová


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria