Menu

2. kolo prijímacieho konania 1. kolo prijímacieho konania Kritériá Nadstavbové štúdium

 

2. kolo prijímacieho konania

 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodla, že sa v utorok 20. júna 2017 bude konať druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvých ročníkov šk.r. 2017/2018.


 

Počet nenaplnených miest v študijných odbooch:

Názov študijného odboru Počet nenaplnených miest pre žiakov Dĺžka štúdia
6444 K čašník, servírka 1 4 roky
6446 K kozmetik 1 4 roky

 

  

Počet nenaplnených miest v učebných odboroch:

Názov učebného odboru Počet nenaplnených miest pre žiakov Dĺžka štúdia
2962 H pekár 6 3 roky
2964 H cukrár 3 3 roky
6460 H predavač 9 3 roky
6444 H čašník, servírka 1 3 roky
6456 H kaderník 2 3 roky

  

 

Okruhy tém

slovensky_jazyk_a_literatura.docx

cudzi_jazyk.docx

matematika.docx

Na príjmacie konanie si so sebou prineste písacie potreby a na MAT i kalkulačku

 

Otestuj sa

test_SJL.zip

test_MAT.zip

test_ANJ.zip

test_NEJ.zip

test_FRJ.zip

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria