Menu

Maturita 2017

 

 

Termíny konania MS 2017
 
 

Externá časť a písomná forma internej časti ( riadny termín MS):

14. marec 2017 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

15. marec 2017 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk

 

Praktická časť odbornej zložky PČOZ MS ( riadny termín MS):

V. A - hotelová akadémia - 26. - 27.4.2017

IV.H - čašník, servírka - 27.4.2017

IV.H - kuchár - 27.4.2017

IV.H - pracovník marketingu - 26.4.2017

IV.I - kozmetička a vizážistka - 27.4.2017

IV.I - operátor stavebnej výroby - 27.4.2017

 

Ústna forma internej časti ( 29.5. - 1.6.2017 -riadny termín MS):

29.5. - SJL (IV.I); ANJ (IV.H); TČOZ (IV.H -čs,kuch, pm)

30.5. - SJL (IV.I;IV.H); ANJ (IV.I); NEJ (IV.I,; IV.H; V.A); TČOZ (V.A-ha; IV.H-kuch);

31.5. - SJL (IV.H; V.A); ANJ (V.A); FRJ (V.A); TČOZ ( V.A-ha; IV.I-osv; IV.I -KaV)

1.6. - SJL (V.A); ANJ (V.A)

 

Opravné termíny EČ A PFIČ MS 2017:

5. september 2017 (Utorok) - Opravný termín EČ a PFIČ MS – SJL

6. september 2017 (Streda) - Opravný termín EČ a PFIČ MS - cudzie jazyky

 

Praktická časť odbornej zložky PČOZ MS

(opravný, náhradný termín MS):18.9.2017

 

Ústna forma internej časti MS

(opravný, náhradný termín MS):19.9.2017

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria