Menu

Maturita 2018

 

Termíny konania MS 2018

 


E-MATURITA 

Generálna skúška E-MATURITY 2018


 6. február 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra


 

Externá časť a písomná forma internej časti (riadny termín MS):

13. marec 2018 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

14. marec 2018 (streda) – cudzie jazyky


 

Praktická  časť odbornej zložky PČOZ MS ( riadny termín MS):

6323 K hotelová akadémia 9.4. až 11.4. 2018
6444 K čašník, servírka 11.4.2018
6445 K kuchár
6446 K kozmetik 11.4.2018
6405 K pracovník marketingu 12.4.2018
6426 L vlasová kozmetika 10.4.2018
6421 L spoločné stravovanie 12.4.2018

 


 

Ústna forma internej časti MS (riadny termín MS):

6323 K hotelová akadémia 4.6. až  6.6.2018
6444 K čašník, servírka
6445 K kuchár
6446 K kozmetik
6405 K pracovník marketingu
6426 L vlasová kozmetika
6421 L spoločné stravovanie

 

Opravný termín EČ a PFIČ MS 2018 

4.9.2018 - opravný termín EČ a PFIČ MS 2018 - SJL - Hotelová akadémia Hlinská Žilina

5.9.2018 - opravný termín EČ a PFIČ MS 2018 - CUJ (AJB1) - Dopravná akadémia Rosinská cesta  Žilina 


 

Náhradný (mimoriadný) termín ústnej formy internej časti MS 2018

 

18.9.2018 

Harmonogram UFIČ MS 2018 -mimoriadne skúšobné obdobie


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria