Menu

Maturita 2018

Termíny

 

Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole


do 30. septembra 2017 písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil,

do 30. septembra 2017 písomne oznámi triednemu učiteľovi predmet, ktorý si na skúšku zvolil (v prípade, že dobrovoľne koná maturitnú skúšku z ďalšieho predmetu).


Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria