Menu

Zamestnanci školy

 

 

 

Riaditeľka školy:

Ing. Ľudmila Verčimáková

Zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie:

Ing. Juraj Bujňák

Zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie:

Mgr. Pavlina Bulejčíková

Zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti:

Ing. Valéria Rizmanová

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria