Menu

Zamestnanci školy

Zoznam zamestnancov školy

        E-mail
  Ing. Ľudmila Verčimáková Vl Riaditeľka
sekretariat @ sosca . sk
  Ing. Juraj Bujňák Bj Zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie
bujnak @ sosca . sk
  Mgr. Pavlina Bulejčíková Bl Zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie
bulejcikova @ sosca . sk
  Ing. Valéria Rizmanová Rz Zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti
rizmanova @ sosca . sk
  Bc. Terézia Babuliaková Bt Majsterka
babuliakova @ sosca . sk
  Mgr. Emília Boháčiková Bc Hlavná majsterka
Vedie krúžok: 1. Barmanský krúžok a sushi
bohacikova @ sosca . sk
  Mgr. Mária Borisová   Vedúca reštaurácie restauraciabeskyd@gmail.com
  Ing. Eva Brezovská Bz Triedna učiteľka: II.K
Vedie krúžok: 5. Korešpondencia v administratíve
brezovska @ sosca . sk
  Mgr. Anastázia Bujňáková Ba Učiteľka
bujnakova @ sosca . sk
  Bc. Darina Červencová Cd Majsterka
cervencova @ sosca . sk
  Mgr. Jaroslava Čičková   Majsterka
cickova @ sosca . sk
  Anna Čierňavová   Majsterka
ciernavova @ sosca . sk
  Bc. Zuzana Danková Dz Majsterka
dankova @ sosca . sk
  Ing. Anna Hanzelová Hz Učiteľka
hanzelova @ sosca . sk
  Ing. Ľubica Horváthová Hv Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: 26. Technika administratívy a cudzojazyčná obchodná korešpondencia
horvathova @ sosca . sk
  Ing. Mária Hrušková Hm Triedna učiteľka: I.H
Vedie krúžok: 10. Rozvoj kysuckého regiónu
hruskova @ sosca . sk
  Mgr. Viera Hýllová   Majsterka
hyllova @ sosca . sk
  Mgr. Iveta Chilá Ch Triedna učiteľka: V.B
Vedie krúžok: 16. Životné prostredie
chila @ sosca . sk
  Margita Chrastinová   Majsterka
chrastinova @ sosca . sk
  Ing. Mária Janíčková Jm Triedna učiteľka: II.D
Vedie krúžok: 22. Podnikanie v cestovnom ruchu
janickova @ sosca . sk
  Ing. Slavka Jašurková Js Triedna učiteľka: I.I
Vedie krúžok: 28. Komunikácia v anglickom jazyku
jasurkova @ sosca . sk
  Mgr. Miroslav Kardoš Kd Učiteľ
Vedie krúžok: 12. Športové hry
kardos @ sosca . sk
  Ing. Marcela Kašubová Ks Triedna učiteľka: III.H
Vedie krúžok: 18. Viac ako peniaze
kasubova @ sosca . sk
  Milada Koňušíková   Vrátnička
konusikova @ sosca . sk
  Mgr. Anna Koptáková   Majsterka
koptakova @ sosca . sk
  Ing. Elena Korduliaková Kl Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: 4. Účtovníctvo v praxi
korduliakova @ sosca . sk
  RNDr. Dušan Kormanec Kc Triedny učiteľ: III.A
kormanec @ sosca . sk
  Bc. Mária Králiková Ki Hlavná majsterka
kralikova . m @ sosca . sk
  PaedDr. Oľga Králiková Kr Triedna učiteľka: I.K
Vedie krúžok: 2. Informačné noviny v škole
kralikova . o @ sosca . sk
  Mgr. Ľubomíra Krištofíková Kf Majsterka  
  Mgr. Anna Krkošková Ka Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: 23. Aktivity v SJL
krkoskova @ sosca . sk
  Mgr. Nataša Krulikovská Kk Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: 6. Biodivezita I
Vedie krúžok: 7. Biodiverzita II
krulikovska @ sosca . sk
  Ing. Marcela Kubalíková Km Triedna učiteľka: IV.H
Vedie krúžok: 3. Multimédiá
kubalikova @ sosca . sk
  Margita Kubicová   Predavačka
kubicova . m @ sosca . sk
  Mgr. Ľubomíra Kubušová Kb Majsterka
kubusova @ sosca . sk
  Ing. Milan Kuchyňár Kn Učiteľ
kuchynar @ sosca . sk
  PhDr. Mária Kuljovská Kj Učiteľka  
  Ľubica Kupková   Sekretárka riaditeľky
kupkova @ sosca . sk
  Mgr. Ida Kurzyszová Ky Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: 31. Základy anglickej gramatiky 1
kurzyszova @ sosca . sk
  Mária Kvaková   Hospodárka
maria . kvakova @ vuczilina . sk
  Jana Lalíková Lj Majsterka
lalikova @ sosca . sk
  Ing. Erika Liščáková Le Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: 15. Poznaj a chráň Kysuce
liscakova @ sosca . sk
  Bc. Darina Markuliaková Md Majsterka
markuliakova @ sosca . sk
  PhDr. Andrea Mravcová Ma Triedna učiteľka: III.D
Vedie krúžok: 30. Základy anglickej gramatiky 2
mravcova @ sosca . sk
  PaedDr. Silvia Okuliarová Os Triedna učiteľka: II.I
Vedie krúžok: 13. Školské rozhlasové vysielanie
Vedie krúžok: 14. CHKO Kysuce
okuliarova @ sosca . sk
  Mgr. Jana Pišteková   Majsterka
pistekova @ sosca . sk
  Ing. Mária Pohančeníková Pm Učiteľka
pohancenikova @ sosca . sk
  Ing. Eva Poláčková   Učiteľka  
  Janka Poláčková   Majsterka
polackova @ sosca . sk
  Ing. Pavol Pončka Pp Triedny učiteľ: I.C
Vedie krúžok: 17. Príroda akolo nás
poncka @ sosca . sk
  Mgr. Mária Rajnohová Ra Majsterka
rajnohova @ sosca . sk
  Mgr. Andrea Sabelová Sa Triedna učiteľka: III.I
Vedie krúžok: 19. Komunikácia v nemeckom jazyku
sabelova @ sosca . sk
  Renáta Sekerková   Mzdová účtovníčka
renata . sekerkova @ vuczilina . sk
  Mgr. Magdaléna Sihelníková Sm Triedna učiteľka: I.P
Vedie krúžok: 24. Slovenčina krok za krokom
sihelnikova @ sosca . sk
  PaedDr. Anna Skorková Sk Triedna učiteľka: IV.I
Vedie krúžok: 11. Atletika, FOAM ROLLING
skorkova @ sosca . sk
  Ing. Martina Sloviaková Sl Triedna učiteľka: II.P
Vedie krúžok: 29. Príprava na maturitu z anglického jazyka
sloviakova @ sosca . sk
  Mgr. Janka Smolková So Majsterka
smolkova @ sosca . sk
  Ing. Pavol Straka St Triedny učiteľ: I.D
Vedie krúžok: 27. Gastronómia a cestovný ruch
straka @ sosca . sk
  Mgr. Marta Škoríková Sv Majsterka
Vedie krúžok: 20. Carving
skorikova @ sosca . sk
  Ing. Zuzana Švejdová Sd Triedna učiteľka: III.K
Vedie krúžok: 8. Zmaturuj z nemexkého jazyka 1
Vedie krúžok: 9. Taliančina
svejdova @ sosca . sk
  Mgr. Mária Trúchla Tm Hlavná majsterka
truchla @ sosca . sk
  Bc. Mária Tulcová Tl Majsterka
tulcova @ sosca . sk
  Bc. Andrea Veničáková   Majsterka  
  Mgr. Andrea Zuzčáková   Študijná referentka
andrea . zuzcakova @ vuczilina . sk
  Pavol Bulej   Školník  
  Emília Gavlasová   Ekonómka
emilia . gavlasova @ vuczilina . sk
  Ladislav Hlava   Školník  
  Anton Revay   Školník  
  Mária Čamborová   Upratovačka  
  Emília Kanderová   Upratovačka  
  Iveta Legerská   Upratovačka  
  Anna Michalinová   Upratovačka  
  Pavlína Petruláková   Upratovačka  
  Anna Poláčková   Upratovačka  
  Dana Tomeková   Upratovačka  
  Viera Kalužná   Účtovníčka
viera . kaluzna @ vuczilina . sk
  Eva Matysová   Účtovníčka
eva . matysova @ vuczilina . sk

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria