Menu

Záverečné skúšky 2018

Termíny

 

 

Číslo učebného odboru Názov učebného odboru Počet žiakov Písomná časť Praktická časť Ústna časť
2964 H  cukrár 11 17.6.2019 18.6-19.6.2019 20.6.2019
6460 H predavač 4 17.6.2019 18.6.2019 20.6.2019
6445 H kuchár 10 17.6.2019 18.6.2019 19.6.2019
6444 H čašník, servírka 16 17.6.2019 18.6.2019 19.6.2019
6456 H kaderník 22 17.6.2019 17.6.-18.6.2019 21.6.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria