Menu

Maturita 2019

 

http://www.nucem.sk/sk/maturita 2019

 

Zakladne_informacie_MS_2019_.pdf


DÔLEŽITÉ  TERMÍNY: 


 

Opravný termín EČ a PFIČ MS

4. až 6. septembra 2019


 

 

Ústna forma internej časti MS (predbežné termíny)

3. až 5. júna 2019

 


 

Praktická časť odbornej zložky MS 

Trieda 

Odbor

Termín

V.A

hotelová akadémia

25. a 26.3.2019

IV.H

čašník, servírka

26.3.2019

IV.H

kuchár

26.3.2019

IV.I

kozmetik

25. a 26.3.2019

IV.I

pracovník marketingu

25.3.2019

II.P

prevádzka obchodu

26.3.2019

II.P

spoločné stravovanie

27.3.2019


 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

9. až 12. apríla 2019


 

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2019

12. marca 2019  EČ MS a PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra

13. marca 2019  EČ MS a PFIČ MS - cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk)

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

 


 

Generálna skúška E-MATURITY 2019

Cieľom Generálnej skúšky E-MATURITY je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním E-MATURITA. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.

Termín: 5. februára 2019

Formaoffline 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria