Menu

Maturita 2019

 

http://www.nucem.sk/sk/maturita 2019

 

Zakladne_informacie_MS_2019_.pdf


DÔLEŽITÉ  TERMÍNY: 


Opravný termín ÚFIČ MS

17. septembra 2019

Opravný termín EČ a PFIČ MS

4. až 6. septembra 2019


 

 

Ústna forma internej časti MS (schválené OÚ odborom školstva Žilina)

 

  SJL ANJ NEJ TČOZ
V.A 4. - 5. 6. 3. - 4. 6. 3. 6. 3. - 4. 6.
IV.H 3. - 4. 6. 3. 6.   3. - 4. 6.
IV.I 3. - 4. 6. 3. - 4. 6.   K -  3. 6.  / PM - 4. 6.
II.P 3. 6. 3. 6.  3. 6. PO - 4. 6.  / SS - 5. 6.

 


 

Praktická časť odbornej zložky MS 

 

Trieda 

Odbor

Termín

V.A

hotelová akadémia

25. a 26.3.2019

IV.H

čašník, servírka

26.3.2019

IV.H

kuchár

26.3.2019

IV.I

kozmetik

25. a 26.3.2019

IV.I

pracovník marketingu

25.3.2019

II.P

prevádzka obchodu

26.3.2019

II.P

spoločné stravovanie

27.3.2019

 


 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS

9. až 12. apríla 2019


 

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2019

12. marca 2019  EČ MS a PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra

13. marca 2019  EČ MS a PFIČ MS - cudzie jazyky (anglický jazyk, nemecký jazyk)

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

 


 

Generálna skúška E-MATURITY 2019

Cieľom Generálnej skúšky E-MATURITY je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním E-MATURITA. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.

Termín: 5. februára 2019

Formaoffline 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria