Menu

 

Školská knižnica s novými knižnými titulmi

 

Milí študenti,

Z projektu ktorý sme napísali ešte minulý školský rok a poslali do Fondu na podporu umenia so sídlom v Bratislave, sme získali finančné prostriedky na revitalizáciu (obnovu) knižničného fondu v sume 1000 eur a naša škola prispela čiastkou 60 eur.

Nakúpili sme pre vás knihy, ktoré, podľa prieskumu, potrebujete na maturitné skúšky zo SJL a sú v Cieľových požiadavkách na MS.

V školskej knižnici nájdete aj odborné tituly, ktoré môžete využiť v SOČ, na čítanie s porozumením, proste, na svoj ďalší osobnostný rozvoj.

Nové odborné knihy čakajú aj na vyučujúcich, o ktoré prejavili záujem tiež v prieskume a podporia ich neformálne vzdelávanie a prípravu na vyučovanie.

Návštevné hodiny knižnice nájdete v škole na informačných tabuliach a na dverách knižnice v učebni číslo 26.

Tešíme sa, že knihy neostanú dlho v regáloch, poputujú do vašich domovov a vy si ich čítaním zlepšíte slovnú zásobu, získate nové poznatky a určite vo vás zanechajú tie najlepšie dojmy.

Nie nadarmo sa hovorí, že nie pes, ale kniha je najlepší priateľ človeka.

 

Vedúca projektového tímu-PhDr. Andrea Mravcová

Školská knihovníčka- Mgr. Anna Krkošková

 

Zoznam kníh , ktoré z verejných zdrojov podporil FPU:

 

               M. Caltíková a kol.: Literatúra 1

               M. Caltíková a kol.: Literatúra 2

                D. Dušek: Kufor na sny

                W. Shakespeare: Hamlet

                J. David Salinger: Kto chytá v žite

                A. Bednár: Sklený vrch

                M. Rúfus: Chlapec maľuje dúhu

                D. Chrobák: Prozaické dielo

                J. Smrek: Básnicke dielo

                M. Hamada: Poézia slovenskej katolíckej moderny

                V. Stern Fischerová, V. Homolová Tothová: Mengeleho dievča

                Denník Anny Frankovej

                R. Vrba, A. Bestic: Utiekol som z Osvienčimu

                A. Tiefenbacherová: Filozofia

                Š. Bojnák: Občianska náuka pre SŠ - 1. časť

                Š. Bojnák: Občianska náuka pre ŚŠ - 2. časť

                Š. Bojnák: ZPU - Občianska náuka pre SŠ - 1. časť

                Š. Bojnák: ZPU - Občianska náuka pre ŚŠ - 2. časť

                B. Martinie, S. Wachs: Phonétique en dialogues Débutant + CD

                W. Letzow a kol.: Grammaire progressive du francais 2e édition Débutant Livre (+CD audio)

                V. Hőppnerová: Aktivní německá konverzace

                A. Bahníková a kol.: Italština + MP3

                H. Šajgalíková a kol.: Komunikatívna gramatika angličtiny

                K. Kendík: Receptúry diétnych pokrmov

                M. Caltíková a kol.: Literatúra 3

                M. Caltíková a kol.: Literatúra 4

                J. Čižmár: Dejiny matematiky

                A. Lőve: Príbeh zabudnutého kníhkupectva

                J. Juráš, D. Kodajová a kol.: Sláva šľachetným IV.

                I. Mrva: Mária Terézia: Vladárka a matka

                V. Dangl: Bitky a bojiská v našich dejinách

                J. Kucbeľová, P. Brenkus: Odetí do krásy

                Z. Kolesár, M. Laššák: Art Dizajn František Burian a študenti

                P. Jašek: Biľak

                L. Mňačko: Nočný rozhovor

                L. Mňačko: Oneskorené reportáže

                L. Mňačko: Súdruh Münchhausen

                J. Kynclová, E. Karásková: Marketing a management

                P. Patúš a kol.: Manažment prevádzky hotela

                P. Patúš a kol.: Manažment prevádzky pohostinského zariadenia

                M. Krošláková a kol.: Podnikanie pre stredné odborné školy

                M. Gúčik a kol.: Marketing podnikov cestovného ruchu

                J. Martin: Francouzské dobrodružství Jamesa Martina

                D. Orbánová, Ľ. Velichová: Maturujem z ekonomiky a ekonómie

                E. Klímová a kol.: Školský atlas sveta

                A. Cenigová: Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2018

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria