Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Menu

 

       

Počet návštev: 1301324

Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované vo vzdelávacích programoch:
 • gastronómia –  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby – kaderník, kozmetik
Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: 
OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou.
Dĺžka trvania vzdelávacích programov je 3 až 3,5 mesiacov.

VIAC >>  Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf

Novinky

 • Pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja sa v Kysuckej knižnici v Čadci 12. júna 2018 konali Dni ruskej literatúry. Sprievodným podujatím bola autorská beseda so spisovateľom a výtvarníkom Juriom Viktorovičom Zverlinom. Prítomná bola aj Inna Viktorovna Manajenko, učiteľka ruského jazyka a literatúry. Obidvaja ruskí hostia žijú a pracujú v Petrohrade.

  Podujatia sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia ruský jazyk, ale i tí, pre ktorých je ruština zaujímavá. Boli to študenti III. H triedy študijného odboru kuchár, čašník a prváci z odboru hotelová akadémia. Nestáva sa často, že študenti našej školy majú možnosť stretnúť sa s občanom Ruska a vypočuť si ruský jazyk v origináli. Túto možnosť študenti veľmi privítali a dokonca si vyskúšali aj svoje komunikačné schopnosti v ruskom jazyku pri kladení otázok. Pre ruských hostí si pripravili zaujímavé otázky.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria