Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

MenuAj ty môžeš rozšíriť rady úspešných SOČ-károv  a využiť  všetky  výhody, ktoré ti účasť  v SOČ-ke  ponúka.

Preto neváhaj, predveď svoje schopnosti a zapoj sa  do 40. ročníka SOČ,  súťaže šikovných,  nadaných a ambicióznych  mladých ľudí.

VIAC >>


 

 

 

Partneri

Počet návštev: 426536

Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované vo vzdelávacích programoch:

 • gastronómia –  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby kaderník, kozmetik

Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: 

OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou.

Dĺžka trvania vzdelávacích programov je 3 až 3,5 mesiacov.

VIAC >>  Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf

Čo nás čaká?

21. október 2017: Budatínsky rínok6. december 2017: Deň otvorených dverí, Vianočná výstava

Novinky

 • Regionálne poradenské a informačné centrum Europe direct Trebišov vyhlásilo v mesiaci september zaujímavú internetovú súťaž s názvom „Šport, kultúra, architektúra, veda a vzdelávanie v Európe“, do ktorej sa zapojili žiaci z tried II. A, II. I2,  III. I, III. H, IV. I a V. A.

  Súťaž prebieha v časovom rozpätí od septembra do decembra 2017 a je rozdelená do šiestich kôl, z ktorých každé sa venuje inej pútavej európskej tematike. Žiaci riešia formou testov prostredníctvom internetu rôzne úlohy, ktoré sa týkajú minulého a súčasného diania v Európe v oblasti športu, kultúry, architektúry, vedy  a vzdelávania.

 • Už niekoľko rokov naša škola pripravuje pre svojich žiakov zaujímavé podujatia. Patrí k nim aj každoročne organizovaná odborná,  historická exkurzia – Pamiatky Spiša.         

  Aj v tomto školskom roku  (6. októbra 2017) sa exkurzie zúčastnili žiaci prvých ročníkov študijných odborov. Cieľovými miestami Spiša sa stal kostolík v Žehre s unikátnymi stredovekými freskami, Spišský hrad a mesto Levoča. Všetky navštívené pamiatky sú zapísané do Zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
  Pre  žiakov školy  sa vzdialené pamiatky Spiša  stali súčasťou ich vedomostného potenciálu. Budú ich napĺňať hrdosťou k svojej nádhernej, kultúrne a historicky bohatej,  rodnej krajine.

 • 3. októbra 2017 sa zúčastnili žiaci 1. ročníka študijného odboru pracovník marketingu a 3. ročníka učebného odboru predavač odbornej exkurzie v distribučnom centre spoločnosti Tesco v Beckove.

   Žiaci spoznali systém práce v prevádzke - od príjmu tovaru od výrobcov, vytvárania skladových manipulačných jednotiek až po prípravu jednotlivých zásielok a samotnú distribúciu.

  Oboznámili sa s náročným procesom starostlivosti o kvalitu tovaru, s procesom  zachovania teplotného reťazca pri skladovaní, expedovaní a preprave tovaru, zvlášť pri čerstvých potravinách, ovocí a zelenine.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria