Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Počet návštev: 545363

MenuAj ty môžeš rozšíriť rady úspešných SOČ-károv  a využiť  všetky  výhody, ktoré ti účasť v SOČ-ke ponúka.

Preto neváhaj, predveď svoje schopnosti a zapoj sa do 40. ročníka SOČ,  súťaže šikovných,  nadaných a ambicióznych  mladých ľudí.

VIAC >>


 

 

 

Partneri

Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované vo vzdelávacích programoch:

 • gastronómia –  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby kaderník, kozmetik

Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: 

OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou.

Dĺžka trvania vzdelávacích programov je 3 až 3,5 mesiacov.

VIAC >>  Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf

Novinky

 • V rámci podujatia Jašíkove Kysuce sa 1.12. 2017 v priestoroch knižnice uskutočnila prednáška na historickú tému v podaní pána Mariána Grupáča. V prezentácii sa venoval histórii dvoch objektov, ktoré boli súčasťou mesta Čadca – budove Palárikovho domu a budove starej fary. Žiakom I.I triedy a II. P triedy priblížil najdôležitejšie udalosti spojené s osudom týchto významných objektov, ktoré tvorili kolorit mesta. Zdôvodnil fakty, ktoré ovplyvnili ich osud a viedli k ich úplnej likvidácii. Zdôraznil, že mesto postupne strácalo pôvodnú podobu a je na jeho obyvateľoch, aby sa snažili zdokumentovať túto stratenú históriu.
  Prednáška umožnila žiakom lepšie poznať mesto, v ktorom sa učia.

 • V rámci podpory odborného vzdelávania navštívili žiačky IV. I triedy študijného odboru kozmetik kozmetický salón Visage v Čadci, ktorý prevádzkuje Nikola Dejová, absolventka našej školy. V diskusii odobrila žiačkam výber ich budúceho povolania a oboznámila ich s možnosťami zamestnania sa v danom odbore v regióne. Žiačky ocenili informácie a rady týkajúce sa otvorenia a prevádzkovania vlastného kozmetického salóna. ​​​​​​​

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria