Menu

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Ľudmila Verčimáková Vl Riaditeľka
riaditel@sosca.sk
 
 
Ing. Juraj Bujňák Bj Zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie
bujnak@sosca.sk
 
 
Mgr. Pavlina Bulejčíková Bl Zástupkyňa riaditeľky pre odborný výcvik
bulejcikova@sosca.sk
 
 
Ing. Valéria Rizmanová Rz Zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti
rizmanova@sosca.sk
 
 
Mgr. Emília Boháčiková Bc Hlavná majsterka
Vedie krúžok: 26. Barmanský krúžok
bohacikova@sosca.sk
 
 
Ing. Eva Brezovská Bz Triedna učiteľka: III.K
Vedie krúžok: 2. Korešpondencia v administratíve
brezovska@sosca.sk
 
 
Mgr. Anastázia Bujňáková Ba Učiteľka
bujnakova@sosca.sk
 
 
Lucia Cyprichová Majsterka
 
 
Michaela Čanecká Cm Učiteľka
canecka@sosca.sk
 
 
Bc. Darina Červencová Cd Majsterka
cervencova@sosca.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Čičková Majsterka
cickova@sosca.sk
 
 
Anna Čierňavová Majsterka
ciernavova@sosca.sk
 
 
Bc. Zuzana Danková Dz Majsterka
dankova@sosca.sk
 
 
Ing. Anna Hanzelová Hz Učiteľka
hanzelova@sosca.sk
 
 
Ing. Ľubica Horváthová Hv Triedna učiteľka: I.P
Vedie krúžok: 25. Nemecký jazyk v službách
horvathova@sosca.sk
 
 
Ing. Mária Hrušková Hm Triedna učiteľka: II.H
Vedie krúžok: 6. Kultúra spoločenského správania
hruskova@sosca.sk
 
 
Mgr. Viera Hýllová Majsterka
hyllova@sosca.sk
 
 
Mgr. Iveta Chilá Ch Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: 29. Dobré nápady
chila@sosca.sk
 
 
Margita Chrastinová Majsterka
chrastinova@sosca.sk
 
 
Stanislav Janeček Majster
 
 
Ing. Mária Janíčková Jm Triedna učiteľka: III.D
Vedie krúžok: 20. Cestovateľ
janickova@sosca.sk
 
 
Ing. Slavka Jašurková Js Triedna učiteľka: II.I
Vedie krúžok: 9. Komunikácia v anglickom jazyku
jasurkova@sosca.sk
 
 
Mgr. Miroslav Kardoš Kd Učiteľ
Vedie krúžok: 28. Plavecký krúžok
kardos@sosca.sk
 
 
Ing. Marcela Kašubová Ks Triedna učiteľka: IV.H
Vedie krúžok: 3. Finančná gramotnosť v praxi
kasubova@sosca.sk
 
 
Milada Koňušíková Vrátnička
konusikova@sosca.sk
 
 
Mgr. Anna Koptáková Majsterka
koptakova@sosca.sk
 
 
Ing. Elena Korduliaková Kl Triedna učiteľka: I.D
Vedie krúžok: 5. Účtovníctvo v praxi
korduliakova@sosca.sk
 
 
RNDr. Dušan Kormanec Kc Triedny učiteľ: IV.A
Vedie krúžok: 13. Someliérsky krúžok
kormanec@sosca.sk
 
 
Bc. Mária Králiková Ki Hlavná majsterka
kralikova.m@sosca.sk
 
 
PaedDr. Oľga Králiková Kr Triedna učiteľka: II.K
Vedie krúžok: 1. Informačné noviny v škole
kralikova.o@sosca.sk
 
 
Mgr. Anna Krkošková Ka Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: 18. Aktivity v SJL
krkoskova@sosca.sk
 
 
Mgr. Nataša Krulikovská Kk Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: 12. Testovanie z angličtiny
krulikovska@sosca.sk
 
 
Ing. Marcela Kubalíková Km Triedna učiteľka: I.I
Vedie krúžok: 31. Multimédiá
kubalikova@sosca.sk
 
 
Margita Kubicová Predavačka
kubicova.m@sosca.sk
 
 
Mgr. Ľubomíra Kubušová Kb Majsterka
kubusova@sosca.sk
 
 
Ing. Milan Kuchyňár Kn Učiteľ
kuchynar@sosca.sk
 
 
Ľubica Kupková Sekretárka riaditeľky
sekretariat@sosca.sk
 
 
Mgr. Ida Kurzyszová Ky Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: 27. Základy anglickej gramatiky 2
kurzyszova@sosca.sk
 
 
Mária Kvaková Hospodárka
maria.kvakova@vuczilina.sk
 
 
Jana Lalíková Lj Majsterka
lalikova@sosca.sk
 
 
PhDr. Miroslava Ligocká Učiteľka
ligocka@sosca.sk
 
 
Ing. Erika Liščáková Le Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: 21. Modelujeme a zdobíme
liscakova@sosca.sk
 
 
Bc. Darina Markuliaková Md Majsterka
markuliakova@sosca.sk
 
 
PhDr. Andrea Mravcová Ma Triedna učiteľka: I.A
mravcova@sosca.sk
 
 
PaedDr. Silvia Okuliarová Os Triedna učiteľka: III.I
Vedie krúžok: 10. Školské rozhlasové vysielanie
Vedie krúžok: 11. Zmaturuj z francúzštiny
okuliarova@sosca.sk
 
 
Mgr. Jana Pišteková Majsterka
pistekova@sosca.sk
 
 
Ing. Eva Polačková Učiteľka
Vedie krúžok: 30. Enviro aktivity
polackova.e@sosca.sk
 
 
Janka Poláčková Majsterka
polackova.j@sosca.sk
 
 
Ing. Pavol Pončka Pp Triedny učiteľ: II.C
Vedie krúžok: 19. Príroda okolo nás
poncka@sosca.sk
 
 
Mgr. Mária Rajnohová Ra Majsterka
rajnohova@sosca.sk
 
 
Mgr. Andrea Sabelová Sa Triedna učiteľka: IV.I
sabelova@sosca.sk
 
 
Renáta Sekerková Mzdová účtovníčka
renata.sekerkova@vuczilina.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Sihelníková Sm Triedna učiteľka: II.P
Vedie krúžok: 16. Slovenčina krok za krokom
sihelnikova@sosca.sk
 
 
PaedDr. Anna Skorková Sk Učiteľka
Vedie krúžok: 15. Atletika/fitbox
skorkova@sosca.sk
 
 
Ing. Martina Sloviaková Sl Triedna učiteľka: I.H
Vedie krúžok: 23. Príprava na maturitu z ANJ
sloviakova@sosca.sk
 
 
Mgr. Janka Smolková So Majsterka
smolkova@sosca.sk
 
 
Ing. Pavol Straka St Triedny učiteľ: II.D
Vedie krúžok: 14. Gastronómia a cestovný ruch
straka@sosca.sk
 
 
Bc. Milada Šadláková Magátová Majsterka
sadlakova@sosca.sk
 
 
Mgr. Marta Škoríková Sv Majsterka
Vedie krúžok: 22. Carving a miešané nápoje
skorikova@sosca.sk
 
 
Ing. Zuzana Švejdová Sd Triedna učiteľka: I.K
Vedie krúžok: 7. Nemecky s úsmevom
Vedie krúžok: 8. Taliančina hrou
svejdova@sosca.sk
 
 
Mgr. Mária Trúchla Tm Hlavná majsterka
truchla@sosca.sk
 
 
Bc. Mária Tulcová Tl Majsterka
tulcova@sosca.sk
 
 
Mgr. Milan Vakula Učiteľ
vakula@sosca.sk
 
 
Bc. Andrea Veničáková Majsterka
venicakova@sosca.sk
 
 
Mgr. Andrea Zuzčáková Študijná referentka
andrea.zuzcakova@vuczilina.sk
 
 
Pavol Bulej Školník
 
 
Ladislav Hlava Školník
 
 
Ing. Jana Jimenez Ekonómka
jimenez@sosca.sk
 
 
Mária Čamborová Upratovačka
 
 
Emília Kanderová Upratovačka
 
 
Iveta Legerská Upratovačka
 
 
Anna Michalinová Upratovačka
 
 
Pavlína Petruláková Upratovačka
 
 
Anna Poláčková Upratovačka
 
 
Dana Tomeková Upratovačka
 
 
Viera Kalužná Účtovníčka
viera.kaluzna@vuczilina.sk
 
 
Eva Matysová Účtovníčka
eva.matysova@vuczilina.sk

© aScAgenda 2019.0.1153 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.02.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria