• Zamestnanci školy

    • Ing. Ľudmila Verčimáková
    • Ing. Ľudmila VerčimákováRiaditeľka
     riaditel@sosca.sk
    • Ing. Martina Sloviaková
    • Ing. Martina SloviakováZástupkyňa
     sloviakova@sosca.sk
    • Ing. Valéria Rizmanová
    • Ing. Valéria Rizmanová
     rizmanova@sosca.sk
    • Mgr. Pavlina Bulejčíková
    • Mgr. Pavlina Bulejčíková
     bulejcikova@sosca.sk
    • Bc. Terézia Babuliaková
    • Bc. Terézia BabuliakováMajsterka
     babuliakova@sosca.sk
    • Ing. Eva Brezovská
    • Ing. Eva BrezovskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.P
     brezovska@sosca.sk
    • Bc. Darina Červencová
    • Bc. Darina ČervencováMajsterka
     cervencova@sosca.sk
    • Bc. Anna Čierňavová
    • Bc. Anna ČierňavováMajsterka
     ciernavova@sosca.sk
    • Miriam Čimborová
    • Miriam ČimborováMajsterka
     cimborova@sosca.sk
    • Bc. Zuzana Danková
    • Bc. Zuzana DankováMajsterka
     dankova@sosca.sk
    • Bc. Dana Dolečková
    • Bc. Dana DolečkováMajsterka
     doleckova@sosca.sk
    • Bc. Gabriela Gančárová
    • Bc. Gabriela GančárováMajsterka
     gancarova@sosca.sk
    • Ing. Mária Hrušková
    • Ing. Mária HruškováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.I
     hruskova@sosca.sk
    • Mgr. Iveta Chilá
    • Mgr. Iveta ChiláUčiteľka
     chila@sosca.sk
    • Ing. Mária Janíčková
    • Ing. Mária JaníčkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.H
     janickova@sosca.sk
    • Ing. Slavka Jašurková
    • Ing. Slavka JašurkováUčiteľka
     jasurkova@sosca.sk
    • Ing. Martina Kadášová
    • Ing. Martina KadášováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.D
     kadasova@sosca.sk
    • Ing. Marcela Kašubová
    • Ing. Marcela KašubováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.A
     kasubova@sosca.sk
    • Darina Kirnová
    • Darina KirnováMajsterka
     kirmova@sosca.sk
    • Mgr. Anna Koptáková
    • Mgr. Anna KoptákováMajsterka
     koptakova@sosca.sk
    • RNDr. Dušan Kormanec
    • RNDr. Dušan KormanecUčiteľ
     Triedny učiteľ: V.A
     kormanec@sosca.sk
    • Mgr. Nataša Krulikovská
    • Mgr. Nataša KrulikovskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.I
     krulikovska@sosca.sk
    • Ing. Marcela Kubalíková
    • Ing. Marcela KubalíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.I
     kubalikova@sosca.sk
    • Mgr. Ida Kurzyszová
    • Mgr. Ida KurzyszováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.A
     kurzyszova@sosca.sk
    • Jana Lalíková
    • Jana LalíkováMajsterka
     lalikova@sosca.sk
    • Ing. Erika Liščáková
    • Ing. Erika LiščákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.D
     liscakova@sosca.sk
    • Bc. Darina Markuliaková
    • Bc. Darina MarkuliakováMajsterka
     markuliakova@sosca.sk
    • PhDr. Andrea Mravcová
    • PhDr. Andrea MravcováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.D
     mravcova@sosca.sk
    • Mgr. Mária Ondrejková
    • Mgr. Mária OndrejkováUčiteľka
     ondrejkova@sosca.sk
    • PaedDr. Silvia Okuliarová
    • PaedDr. Silvia OkuliarováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.P
     okuliarova@sosca.sk
    • Mgr. Jana Pišteková
    • Mgr. Jana PištekováMajsterka
     pistekova@sosca.sk
    • Mgr. Silvia Pišteková
    • Mgr. Silvia PištekováUčiteľka
     pistekova.s@sosca.sk
    • Ing. Eva Polačková
    • Ing. Eva PolačkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.A
     polackova.e@sosca.sk
    • Bc. Janka Poláčková
    • Bc. Janka PoláčkováMajsterka
     polackova.j@sosca.sk
    • Ing. Pavol Pončka
    • Ing. Pavol PončkaUčiteľ
     poncka@sosca.sk
    • Bc. Viliam Prengel
    • Bc. Viliam PrengelMajster
     prengel@sosca.sk
    • Bc. Katarína Rajteková
    • Bc. Katarína RajtekováMajsterka
     rajtekova@sosca.sk
    • Mgr. Andrea Sabelová
    • Mgr. Andrea SabelováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.K
     sabelova@sosca.sk
    • Mgr. Nina Sadleková
    • Mgr. Nina SadlekováUčiteľka
     sadlekova@sosca.sk
    • Mgr. Magdaléna Sihelníková
    • Mgr. Magdaléna SihelníkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.K
     sihelnikova@sosca.sk
    • Ing. Martin Slovák
    • Ing. Martin SlovákUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.K
     slovak@sosca.sk
    • Mgr. Janka Smolková
    • Mgr. Janka SmolkováMajsterka
     smolkova@sosca.sk
    • Ing. Darina Stasinková
    • Ing. Darina StasinkováUčiteľka
     stasinkova@sosca.sk
    • Ing. Zuzana Švejdová
    • Ing. Zuzana ŠvejdováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.A
     svejdova@sosca.sk
    • Mgr. Katarína Tatarková
    • Mgr. Katarína TatarkováŠkolská psychologička
     tatarkova@sosca.sk
    • Mgr. Mária Trúchla
    • Mgr. Mária TrúchlaMajsterka
     truchla@sosca.sk
    • PaedDr. Magdaléna Valková
    • PaedDr. Magdaléna ValkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.I
     valkova@sosca.sk
    • Bc. Andrea Veničáková
    • Bc. Andrea VeničákováMajsterka
     venicakova@sosca.sk
    • Veronika Želiecka
    • Veronika ŽelieckaMajsterka
     zeliecka@sosca.sk
    • Inštruktor Inštruktor
    • Inštruktor InštruktorUčiteľ
   • Kontakty

    • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    • 00421/41/432 15 90
    • Ul. 17. novembra 2579

     Čadca
     Slovakia