Menu

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Ľudmila Verčimáková Vl Rozvrh
Riaditeľka
riaditel@sosca.sk
 
 
Mgr. Pavlina Bulejčíková Bl Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky pre odborný výcvik
bulejcikova@sosca.sk
 
 
Ing. Valéria Rizmanová Rz Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti
rizmanova@sosca.sk
 
 
Ing. Martina Sloviaková Sl Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie
sloviakova@sosca.sk
 
 
Mgr. Emília Boháčiková Bc Rozvrh
Hlavná majsterka
bohacikova@sosca.sk
 
 
Ing. Eva Brezovská Bz Rozvrh
Triedna učiteľka: I.I
brezovska@sosca.sk
 
 
Lucia Cyprichová Cy Rozvrh
Majsterka
luciacyprichova1@gmail.com
 
 
Bc. Darina Červencová Cd Rozvrh
Majsterka
cervencova@sosca.sk
 
 
Mgr. Jaroslava Čičková Majsterka
cickova@sosca.sk
 
 
Anna Čierňavová Majsterka
ciernavova@sosca.sk
 
 
Bc. Zuzana Danková Dz Rozvrh
Majsterka
dankova@sosca.sk
 
 
Dana Dolečková Majsterka
doleckova@sosca.sk
 
 
Ing. Ľubica Horváthová Hv Rozvrh
Triedna učiteľka: II.P
horvathova@sosca.sk
 
 
Ing. Mária Hrušková Hm Rozvrh
Triedna učiteľka: III.H
hruskova@sosca.sk
 
 
Mgr. Iveta Chilá Ch Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
chila@sosca.sk
 
 
Margita Chrastinová Majsterka
chrastinova@sosca.sk
 
 
Bc. Stanislav Janeček Rozvrh
Majster
janecek@centrum.sk
 
 
Ing. Mária Janíčková Jm Rozvrh
Triedna učiteľka: I.P
janickova@sosca.sk
 
 
Ing. Slavka Jašurková Js Rozvrh
Triedna učiteľka: III.I
jasurkova@sosca.sk
 
 
Mgr. Miroslav Kardoš Kd Rozvrh
Učiteľ
kardos@sosca.sk
 
 
Ing. Marcela Kašubová Ks Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
kasubova@sosca.sk
 
 
Mgr. Lenka Kiklošová Ka Rozvrh
Učiteľka
kiklosova@sosca.sk
 
 
Milada Koňušíková Vrátnička
konusikova@sosca.sk
 
 
Mgr. Anna Koptáková Majsterka
koptakova@sosca.sk
 
 
Ing. Elena Korduliaková Kl Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
korduliakova@sosca.sk
 
 
RNDr. Dušan Kormanec Kc Rozvrh
Triedny učiteľ: V.A
kormanec@sosca.sk
 
 
Bc. Mária Králiková Ki Rozvrh
Majsterka
kralikova.m@sosca.sk
 
 
Mgr. Nataša Krulikovská Kk Rozvrh
Triedna učiteľka: I.K
krulikovska@sosca.sk
 
 
Ing. Marcela Kubalíková Km Rozvrh
Triedna učiteľka: II.I
kubalikova@sosca.sk
 
 
Margita Kubicová Predavačka
kubicova.m@sosca.sk
 
 
Mgr. Ľubomíra Kubušová Kb Rozvrh
Majsterka
kubusova@sosca.sk
 
 
Ľubica Kupková Sekretárka riaditeľky
sekretariat@sosca.sk
 
 
Mgr. Ida Kurzyszová Ky Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
Triedna učiteľka: IV.A
kurzyszova@sosca.sk
 
 
Mária Kvaková Hospodárka
maria.kvakova@vuczilina.sk
 
 
Jana Lalíková Lj Rozvrh
Majsterka
lalikova@sosca.sk
 
 
PhDr. Miroslava Ligocká Rozvrh
Učiteľka
ligocka@sosca.sk
 
 
Ing. Erika Liščáková Le Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
liscakova@sosca.sk
 
 
Bc. Darina Markuliaková Md Rozvrh
Majsterka
markuliakova@sosca.sk
 
 
PhDr. Andrea Mravcová Ma Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
mravcova@sosca.sk
 
 
Mgr. Jozef Nemčák Nj Rozvrh
Učiteľ
nemcak@sosca.sk
 
 
PaedDr. Silvia Okuliarová Os Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.I
okuliarova@sosca.sk
 
 
Mgr. Jana Pišteková Majsterka
pistekova@sosca.sk
 
 
Ing. Eva Polačková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.H
polackova.e@sosca.sk
 
 
Janka Poláčková Rozvrh
Majsterka
polackova.j@sosca.sk
 
 
Ing. Pavol Pončka Pp Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
poncka@sosca.sk
 
 
Mgr. Mária Rajnohová Ra Rozvrh
Majsterka
rajnohova@sosca.sk
 
 
Mgr. Andrea Sabelová Sa Rozvrh
Učiteľka
sabelova@sosca.sk
 
 
Renáta Sekerková Mzdová účtovníčka
renata.sekerkova@vuczilina.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Sihelníková Sm Rozvrh
Triedna učiteľka: II.H
sihelnikova@sosca.sk
 
 
PaedDr. Anna Skorková Sk Rozvrh
Triedna učiteľka: III.K
skorkova@sosca.sk
 
 
Mgr. Janka Smolková So Rozvrh
Majsterka
smolkova@sosca.sk
 
 
Ing. Pavol Straka St Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D
straka@sosca.sk
 
 
Mgr. Marta Škoríková Sv Rozvrh
Majsterka
skorikova@sosca.sk
 
 
Ing. Zuzana Švejdová Sd Rozvrh
Triedna učiteľka: II.K
svejdova@sosca.sk
 
 
Mgr. Mária Trúchla Tm Rozvrh
Majsterka
truchla@sosca.sk
 
 
Bc. Mária Tulcová Tl Rozvrh
Majsterka
tulcova@sosca.sk
 
 
Bc. Andrea Veničáková Majsterka
venicakova@sosca.sk
 
 
Mgr. Andrea Zuzčáková Študijná referentka
andrea.zuzcakova@vuczilina.sk
 
 
Pavol Bulej Školník
 
 
Ladislav Hlava Školník
hlavovam@gmail.com
 
 
Ing. Jana Jimenez Ekonómka
jimenez@sosca.sk
 
 
Mária Čamborová Upratovačka
 
 
Emília Kanderová Upratovačka
 
 
Iveta Legerská Upratovačka
iveta2481@azet.sk
 
 
Anna Michalinová Upratovačka
 
 
Anna Polačková Upratovačka
 
 
Dana Tomeková Upratovačka
tomekovadana@gmail.com
 
 
Viera Kalužná Účtovníčka
viera.kaluzna@vuczilina.sk
 
 
Eva Matysová Účtovníčka
eva.matysova@vuczilina.sk

© aScAgenda 2020.0.1197 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.12.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria