Menu

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Dušan Kormanec
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Pavol Pončka
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Pavol Straka
I.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubica Horváthová
I.I Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Silvia Okuliarová
I.K Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Martin Slovák
I.P Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Sabelová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marcela Kašubová
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Erika Liščáková
II.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Polačková
II.I Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Brezovská
II.K Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nataša Krulikovská
II.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Janíčková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Andrea Mravcová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Chilá
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Elena Korduliaková
III.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Sihelníková
III.I Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marcela Kubalíková
III.K Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Švejdová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ida Kurzyszová
IV.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Hrušková
IV.I Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavka Jašurková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ida Kurzyszová

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.05.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria