Menu

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ PhDr. Andrea Mravcová
I.C Triedny učiteľ Mgr. Iveta Chilá
I.D Triedny učiteľ Ing. Elena Korduliaková
I.H Triedny učiteľ Ing. Martina Sloviaková
I.I Triedny učiteľ Ing. Marcela Kubalíková
I.K Triedny učiteľ Ing. Zuzana Švejdová
I.P Triedny učiteľ Ing. Ľubica Horváthová
II.A Triedny učiteľ Mgr. Ida Kurzyszová
II.C Triedny učiteľ Ing. Pavol Pončka
II.D Triedny učiteľ Ing. Pavol Straka
II.H Triedny učiteľ Ing. Mária Hrušková
II.I Triedny učiteľ Ing. Slavka Jašurková
II.K Triedny učiteľ PaedDr. Oľga Králiková
II.P Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Sihelníková
III.A Triedny učiteľ Mgr. Anna Krkošková
III.C Triedny učiteľ Ing. Erika Liščáková
III.D Triedny učiteľ Ing. Mária Janíčková
III.I Triedny učiteľ PaedDr. Silvia Okuliarová
III.K Triedny učiteľ Ing. Eva Brezovská
IV.A Triedny učiteľ RNDr. Dušan Kormanec
IV.H Triedny učiteľ Ing. Marcela Kašubová
IV.I Triedny učiteľ Mgr. Andrea Sabelová
V.A Triedny učiteľ Mgr. Nataša Krulikovská

© aScAgenda 2019.0.1153 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.02.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria