Menu

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Ing. Zuzana Švejdová
I.D Triedny učiteľ Mgr. Iveta Chilá
I.I Triedny učiteľ Ing. Mária Hrušková
I.K Triedny učiteľ Mgr. Lenka Kiklošová
I.P Triedny učiteľ Ing. Mária Janíčková
II.A Triedny učiteľ RNDr. Dušan Kormanec
II.C Triedny učiteľ Ing. Pavol Pončka
II.D Triedny učiteľ Ing. Pavol Straka
II.H Triedny učiteľ Ing. Ľubica Horváthová
II.I Triedny učiteľ PaedDr. Silvia Okuliarová
II.K Triedny učiteľ Ing. Martin Slovák
II.P Triedny učiteľ Mgr. Andrea Sabelová
III.A Triedny učiteľ Ing. Marcela Kašubová
III.D Triedny učiteľ Ing. Erika Liščáková
III.H Triedny učiteľ Ing. Eva Polačková
III.I Triedny učiteľ Ing. Eva Brezovská
III.K Triedny učiteľ Mgr. Nataša Krulikovská
IV.A Triedny učiteľ PhDr. Andrea Mravcová
IV.H Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Sihelníková
IV.I Triedny učiteľ Ing. Marcela Kubalíková
V.A Triedny učiteľ Mgr. Ida Kurzyszová

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.07.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria