Menu

Zoznam tried

Názov
I.A
I.C
I.D
I.H
I.I
I.K
I.P
II.A Triedny učiteľ Ing. Marcela Kašubová
II.D Triedny učiteľ Ing. Erika Liščáková
II.H Triedny učiteľ Ing. Eva Polačková
II.I Triedny učiteľ Ing. Eva Brezovská
II.K Triedny učiteľ Mgr. Nataša Krulikovská
II.P Triedny učiteľ Ing. Mária Janíčková
III.A Triedny učiteľ PhDr. Andrea Mravcová
III.C Triedny učiteľ Mgr. Iveta Chilá
III.D Triedny učiteľ Ing. Elena Korduliaková
III.H Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Sihelníková
III.I Triedny učiteľ Ing. Marcela Kubalíková
III.K Triedny učiteľ Ing. Zuzana Švejdová
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Ida Kurzyszová
IV.H Triedny učiteľ Ing. Mária Hrušková
IV.I Triedny učiteľ Ing. Slavka Jašurková
V.A Triedny učiteľ Mgr. Ida Kurzyszová

© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.07.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria