Menu

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marcela Kašubová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Erika Liščáková
I.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Polačková
I.I Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Eva Brezovská
I.K Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nataša Krulikovská
I.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Janíčková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Andrea Mravcová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Chilá
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Elena Korduliaková
II.H Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Sihelníková
II.I Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marcela Kubalíková
II.K Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Zuzana Švejdová
II.P Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľubica Horváthová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ida Kurzyszová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Pavol Pončka
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Pavol Straka
III.H Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mária Hrušková
III.I Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Slavka Jašurková
III.K Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Anna Skorková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ida Kurzyszová
IV.I Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Silvia Okuliarová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Dušan Kormanec

© aScAgenda 2020.0.1198 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria