Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Počet návštev: 663114

Menu

Externá časť a písomná forma internej časti (riadny termín)

13. marec 2018 (utorok)slovenský jazyk a literatúra
14. marec 2018 (streda)cudzie jazyky
 
Praktická časť odbornej zložky PČOZ MS (predbežný termín)
6323 K hotelová akadémia
9.4. až 11.4. 2018
6444 K čašník, servírka
11.4.2018
6445 K kuchár
6446 K kozmetik
11.4.2018
6405 K pracovník marketingu
12.4.2018
6426 L vlasová kozmetika
10.4.2018
6421 L spoločné stravovanie
12.4.2018
 
Ústna forma internej časti (predbežný termín)
4.6. až 6.6. 2018

Školské kolo SOČ

7. marec 2018

VIAC >>

        

Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované vo vzdelávacích programoch:
 • gastronómia –  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby – kaderník, kozmetik
Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: 
OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou.
Dĺžka trvania vzdelávacích programov je 3 až 3,5 mesiacov.

VIAC >>  Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf

Vážení rodičia a priatelia školy,

 pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním z dane. 
Občianske združenie My škole
Ďakujeme!

VIAC>>

Novinky

 • 13. 02. 2018 sa žiačky III.K a IV.I triedy zúčastnili súťaže „ŠKOLA, UKÁŽ SA!“ v odbore kaderník a kozmetik. Súťaž sa konala v Spojenej škole Ružomberok.

  Žiačka IV.I triedy Lucia Cyprichová, ktorej modelkou bola Lenka Švancárová súťažila v odbore kozmetik na tému „KLEOPATRA“ , umiestnila sa na 1. mieste.

  Žiačka III.K triedy Aneta Budošová, ktorej modelkou bola Kristína Ganišinová súťažila na tému „TRÓJSKA HELENA“ v odbore kaderník, umiestnila sa na 2. mieste.

  Súťažiacim a modelkám ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • V nadväznosti na úspech I. ročníka Európskeho týždňa odborných zručností vyhlásila Európska komisia jej II. ročník, ktorého cieľom bolo zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy na podporu kvalitných zručností a pracovných miest. Na európskej úrovni sa na webovej stránke Európskej komisie zaregistrovalo 1585 podujatí zo 45 rôznych krajín. Svojimi aktivitami sa do tejto iniciatívy zapojila aj Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca. V silnej konkurencii 34 škôl z celého Slovenska sa umiestnila na 3. mieste.

 • V mesiaci november 2017 začal prebiehať už VI. ročník zaujímavej online finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Ako každý rok si v nej žiaci môžu otestovať svoje finančné vedomosti a finančnú gramotnosť. Súťaž pozostáva z troch kôl.

  Doteraz prebehlo a zároveň bolo vyhodnotené prvé otvorené kolo súťaže. Zapojili sa do nej žiaci z tried V. B, V. A, IV. A, II. A, IV. I, III. H a III. K. Dvadsaťšesť z nich postúpilo do II. uzavretého kola súťaže, ktoré bude prebiehať od 15. februára 2018 do 24. marca 2018 formou testu. Test obsahuje 16 otázok a 4 slovné úlohy a na ich vypracovanie má žiak časový limit štyridsať minút.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria