Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Počet návštev: 1793970

Nová odborná učebňa pre gastronomické odbory

Menu

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať nám svoje  z dane

 

Ústna forma internej časti MS

  SJL ANJ NEJ TČOZ
V.A 4. - 5. 6. 3. - 4. 6. 3. 6. 3. - 4. 6.
IV.H 3. - 4. 6. 3. 6.   3. - 4. 6.
IV.I 3. - 4. 6. 3. - 4. 6.   K -  3. 6.  / PM - 4. 6.
II.P 3. 6. 3. 6.  3. 6. PO - 4. 6.  / SS - 5. 6.

 VIAC >>   

       

 

 

 

Novinky

 • Na 7. ročníku súťaže TOP cukrár 2019 v Liptovskom Mikuláši sa 3. 4. 2019 zúčastnili aj naše žiačky odboru cukrár, v kategórii príprava torty.

  Weronika Anna Lewicka a Nikola Gálová zhotovili tortu ku Dňu Zeme s názvom Neha v krídlach.

  Získali medailu v striebornom pásme a boli ocenené vecnými cenami. Blahoželáme!

  Predsedníčka poroty Mgr. Jozefína Záukolcová veľmi pochvalne hodnotila jednotlivé diela. Prezident SZKC Vojto ARTZ, ktorý sa zúčastnil na takejto súťaži cukrárov po prvýkrát, ocenil prácu súťažiacich a povzbudil ich do ďalšej tvorivej činnosti. Zároveň zdôraznil požiadavku na nových členov do SZKC, ktorí by reprezentovali Slovensko na medzinárodných súťažiach.

 • V období od októbra do apríla tohto školského roka prebehla tvorivá súťaž v tvorbe animovaných plagátov v cudzích jazykoch - v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Súťaže sa zúčastnili žiaci rôznych študijných a učebných odborov. Ich úlohou bolo vytvoriť výstižný plagát a slogan, prípadne kratší cudzojazyčný text na tému Multikulturalita okolo nás.

  Žiaci vyjadrili svoj osobný postoj na aktuálne spoločenské témy, ako sú spolunažívanie rôznych kultúr v rámci jednej krajiny, rasizmus, tolerancia, šikanovanie či asimilácia sa na kultúrne tradície inej krajiny. Druhotným cieľom súťaže bolo prebudiť v žiakoch sociálne cítenie a aktivizovať ich postoj k daným témam. Zároveň využili aj nadobudnuté vedomosti z cudzích jazykov. Žiaci sa úlohy zhostili výborne a vytvorili naozaj pekné diela, výber ktorých môžeme obdivovať na nástenke na veľkej chodbe. Za každý jazyk boli vybraní najlepší autori, ktorí boli odmenení.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria