Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Počet návštev: 1573279

Nová odborná učebňa pre gastronomické odbory

Menu

       

PartneriRekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované vo vzdelávacích programoch:
 • gastronómia –  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby – kaderník, kozmetik
Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: 
OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou.
Dĺžka trvania vzdelávacích programov je 3 až 3,5 mesiacov.

VIAC >>  Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf

 

Novinky

 • V dňoch 22. 11. - 25. 11. 2018 sa Peter Balala zúčastnil svetovej súťaže Coulinary world cup 2018 v Luxembursku za Žilinský zväz kuchárov a cukrárov. Umiestnili sa v bronzovom pásme, čo je na svetovej súťaži veľký úspech.

  Peter Balala, studené predjedlo, predjedlo, hlavné jedlo, dezert

  Peter Balala je žiakom tretieho ročníka v učebnom odbore kuchár. Odborný výcvik realizuje v duálnom vzdelávaní v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach.

  Svoje odborné vedomosti a zručnosti využíva aj pri reprezentácii školy v súťažiach odborného charakteru. Má záujem stále sa zlepšovať a zdokonaľovať. Sleduje nové trendy v gastronómii. V škole dosahuje žiak vynikajúce výsledky.

 • V piatok 7. 12. 2018 k nám do školy zavítal Mikuláš so svojou družinou. V sprievode dvoch anjelikov, čerta a dvoch hudobníkov nám všetkým spríjemnili školský deň. Z chodieb, tried, pracovísk odborného vyučovania či zo školského bufetu sa ozývali vianočné piesne a priania koledníkov.

  „ Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši, čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí, radosť, lásku, žiadne hádky, prajeme vám krásne sviatky...

  Žiacka školská rada

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria