Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Počet návštev: 2334336

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať nám svoje  z dane

 

Menu

 VIAC >>   

       

Novinky

 • Finančná olympiáda II. kolo súťaže

  Finančná olympiáda je zaujímavá on-line finančná vedomostná súťaž, v ktorej si žiaci môžu otestovať svoje finančné vedomosti a finančnú gramotnosť. Súťaž pozostáva z troch kôl.

  Do prvého otvoreného kola súťaže sa zapojilo 80 žiakov našej školy z tried I. P2, II. P, II. I2, II. A, II. A, IV. A a V. A.

  Do druhého uzavretého kola postúpilo 25 žiakov. Toto kolo súťaže bude prebiehať testovaním on-line formou v časovom rozpätí od 25. februára do 7. apríla 2020.

  Dúfame, že postupujúci budú pri riešení úloh úspešní.

 • Dňa 08. 02. 2020 žiaci IV. A triedy študijného odboru hotelová akadémia reprezentovali našu školu v oblasti poskytovania gastronomických služieb na reprezentačnom plese v obci Vysoká nad Kysucou.

  Pod odborným vedením žiaci rozdelení do gastronomického a odbytového úseku zodpovedali za slávnostné prestretie stolov, prípravu menu, miešaných nápojov a kávy, ako aj bezchybnú obsluhu hostí. Profesionalitu našich žiakov ocenil nielen hlavný usporiadateľ plesu, ale aj množstvo pozvaných hostí, čo opäť potvrdilo vysoký kredit a kvalitu vzdelania poskytovaného v našej škole. Pre žiakov samotných je realizácia podobných podujatí veľkým prínosom v ich profesijnom, ako aj osobnostnom raste a príprave na budúce povolanie.

 • 1. februára 2020 absolvovali žiačky V. A triedy študijného odboru 6323 K hotelová akadémia Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pod názvom Glamour ples, ktorý sa konal v Dome kultúry v Zborove nad Bystricou.

  Tento ročník reprezentačného plesu bol jubilejný ako pre obec Zborov nad Bystricou, tak i pre našu školu. 20. ročník Glamour plesu sa konal už piaty rok v spolupráci s našou školou.

  Ples otvorili príhovormi starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý a riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci Ing. Ľudmila Verčimáková. Jubilejný ples začal symbolickým úderom do gongu. Počas slávnostného večera sprevádzala hostí moderátorka Simona Neumann.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria