Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Počet návštev: 1619476

Nová odborná učebňa pre gastronomické odbory

Menu

       

Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované vo vzdelávacích programoch:
 • gastronómia –  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby – kaderník, kozmetik
Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: 
OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou.
Dĺžka trvania vzdelávacích programov je 3 až 3,5 mesiacov.

VIAC >>  Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf

 

Novinky

 • 16. 1. 2019 sme prijali pozvanie na pracovné stretnutie s pani župankou Ing. Erikou Jurinovou. Zaujíma nás život a rozvoj Žilinského kraja, do ktorého patrí v rámci mesta Čadca aj naša škola.

  Konferencia ponúkla tvorivé nápady a inšpiráciu pre našu budúcu prácu.

  Ing. Ľudmila Verčimáková, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria