Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Počet návštev: 701655

Menu

Praktická časť odbornej zložky PČOZ MS
(riadny termín)
6323 K hotelová akadémia
9.4. až 11.4. 2018
6444 K čašník, servírka
11.4.2018
6445 K kuchár
6446 K kozmetik
11.4.2018
6405 K pracovník marketingu
12.4.2018
6426 L vlasová kozmetika
10.4.2018
6421 L spoločné stravovanie
12.4.2018
 
Ústna forma internej časti (riadny termín)
4.6. až 6.6. 2018

číslo učebného odboru názov učebného odboru písomná časť praktická časť ústna časť
2964 H  cukrár 18.6.2018 19.6.-20.6.2018 21.6.2018
6460 H predavač 18.6.2018 19.6.2018 21.6.2018
6445 H kuchár 18.6.2018 19.6.2018 20.6.2018
6444 H čašník, servírka 18.6.2018 19.6.2018 20.6.2018
6456 H kaderník 18.6.2018 19.6.2018 22.6.2018

        

Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované vo vzdelávacích programoch:
 • gastronómia –  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby – kaderník, kozmetik
Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: 
OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou.
Dĺžka trvania vzdelávacích programov je 3 až 3,5 mesiacov.

VIAC >>  Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf

Vážení rodičia a priatelia školy,

 pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním z dane. 
Občianske združenie My škole
Ďakujeme!

VIAC>>

Novinky

 • Na Úrade ŽSK sa konal už 6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl v kraji. Svoje výrobky a práce tu vystavuje 20 stredných škôl. Cieľom výstavy je podporiť a propagovať odborné vzdelávanie u žiakov základných škôl, u rodičov, výchovných poradcov, partnerov a širokej verejnosti. Výstava zahŕňa výrobky takmer 8-tisíc žiakov, ktoré na týchto školách študujú.

  Súčasťou výstavy je aj Katalóg výrobkov a služieb stredných odborných škôl ŽSK, ktorý sa každoročne aktualizuje a je určený pre širokú verejnosť. Z katalógu môžu stredné školy propagovať svoje výrobky a služby. Výstavu je možné vidieť do 9. marca 2018.

 • Stredná odborná škola začala v týchto dňoch realizovať druhú časť mobility v rámci projektu Erasmus+ na Kanárskych ostrovoch.

  Žiaci II. A triedy 1. marca 2018 vycestovali na najväčší ostrov na Kanárskych ostrovoch TENERIFE, kde v luxusných hoteloch Globales Tamaimo Tropical, Puerto de Santiago, Best Semiramis, Puerto de la Cruz a Oceano Health Spa, Punto de Hidalgo spoznávajú španielsku gastronómiu.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria