Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Počet návštev: 585097

MenuAj ty môžeš rozšíriť rady úspešných SOČ-károv  a využiť  všetky  výhody, ktoré ti účasť v SOČ-ke ponúka.

Preto neváhaj, predveď svoje schopnosti a zapoj sa do 40. ročníka SOČ,  súťaže šikovných,  nadaných a ambicióznych  mladých ľudí.

VIAC >>

Partneri

Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované vo vzdelávacích programoch:

 • gastronómia –  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby kaderník, kozmetik

Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: 

OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou.

Dĺžka trvania vzdelávacích programov je 3 až 3,5 mesiacov.

VIAC >>  Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf

Pokojný a spokojný rok 2018

Študentské srdce pre Adama

Novinky

 • Súčasťou prípravy našich žiakov do praxe sú aj odborné exkurzie. Žiačky z III. I2 študijného odboru pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sa 7. 12. 2017 zúčastnili zaujímavej exkurzie do Rajeckých Teplíc.

  Vo wellness hoteli Diplomat nás privítal náš bývalý žiak, absolvent hotelovej akadémie, Branislav Bičan. V štvorhviezdičkovom hoteli pracuje na pozícii F&B manager. Oboznámil nás s prevádzkou hotela a previedol nás jednotlivými priestormi. Ukázal nám recepciu, konferenčné miestnosti, reštauráciu a wellness. V ubytovacej časti sme mali možnosť porovnať štandardy vybavenosti jednotlivých izieb. S prácou marketingového oddelenia nás oboznámila pani Morvayová, ktorá zároveň ocenila snaživosť našej žiačky III. I Nikoly Čuboňovej, ktorá v hoteli absolvuje odborný výcvik. Pochvalu dostali aj ďalší naši žiaci, ktorí tu vykonávajú prax. Úspechmi sa môže pochváliť budúci kuchár z II. D Peter Balala, s ktorým sme sa tiež stretli.

 • Naša škola sa prezentuje prostredníctvom súťaží, projektov, ale tiež aj zručností, ktoré sa každý rok predstavujú na Vianočnej výstave. Tá tohtoročná sa konala 5. 12. 217 v priestoroch reštaurácie Beskyd a bola spojená s Dňom otvorených dverí našej školy a s Európskym týždňom odborných zručností 2017.

  Hneď v úvode zazneli tóny gitary a pieseň Hallelujah. Dvojica moderátorov z II. A triedy hotelovej akadémie privítala vzácnych hostí, predovšetkým Mgr. Evu Turskú a Mgr. Tomáša Rybárika, metodikov odboru školstva ŽSK, ďalej riaditeľov stredných škôl, starostov, riaditeľov inštitúcií, učiteľov a deviatakov. Potom riaditeľka školy Ing. Ľudmila Verčimáková slávnostným prejavom otvorila výstavu. Prihovorila sa hlavne deviatakom, potencionálnym žiakom našej školy. Vianočnú atmosféru navodil aj výborný program. Na výstave nechýbal Mikuláš, anjelikovia, ich vianočné vinše vytvorili úsmev na tvári. Aj čert sa prechádzal medzi návštevníkmi a ochutnával produkty našich žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria