Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Počet návštev: 1397188

Menu

 

       

PartneriRekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované vo vzdelávacích programoch:
 • gastronómia –  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby – kaderník, kozmetik
Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: 
OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou.
Dĺžka trvania vzdelávacích programov je 3 až 3,5 mesiacov.

VIAC >>  Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf

Novinky

 • Dňa 13.9.2018 sa konala brigáda žiakov na úpravu areálu našej školy. Žiaci tried I.C, II.A, IV.H, V.A a vybraní žiaci žiackej školskej rady pod vedením pedagógov počas školského vyučovania vyčistili burinou zarastenú časť areálu školy, ako i školské ihrisko.

  Časť žiakov hrabala lístie, skupina žiakov zametala chodníky. Bola zrealizovaná aj príprava pôdy na budovanie chodníka Absolvenská alej. Žiaci sa postarali aj o skrášlenie ihriska s umelým trávnikom, očistili schody od zarastajúceho machu, vytrhali burinu v areáli ihriska a v skalke.

 • V období od 16. augusta sme 12 žiaci II. ročníka a 3 žiaci III. ročníka študijného odboru hotelová akadémia na mesačnej mobilitnej stáži v rámci projektu KA1 programu Erasmus+ v talianskej oblasti Kalábria. Ôsmi z nás nadobúdajú odborné zručnosti v oblasti hotelierstva a gastronómie v 4-hviezdičkovom hoteli Villa Ersilia v prímorskom meste Soverato a siedmi v 4-hviezdičkovom hoteli Acquilia v prímorskom mestečku Badolato. Sme zadelení do jednotlivých prevádzok hotelov, a to do reštaurácií a kuchýň. Pod vedením hlavných čašníkov obsluhujeme hotelových hostí počas podávania raňajok, obedov a večerí. Dvaja z nás sú v každom hoteli zaradení do hotelových kuchýň, kde získavame skúsenosti spojené s prípravou talianskej kuchyne pod vedením skúsených šéfkuchárov.

 • SOŠ obchodu a služieb v Čadci pripravuje budúcich odborníkov v odboroch gastronomických, obchodu a osobných služieb. Škola podporuje a zapája sa do systému duálneho vzdelávania žiakov, ale i do celoživotného vzdelávania. Spolupracuje s inštitúciami a podnikateľskými subjektami, ktorí podporujú odborné vzdelávanie. Škola má záujem na tom, aby pedagogickí zamestnanci a žiaci v rámci svojej odbornej prípravy na povolanie, mali skúsenosti aj z oblasti zahraničných výmenných pobytov, odborných stáží získaných v rámci európskych projektov. Tu sa škola stretáva s akútnou potrebou zvyšovania interkultúrneho povedomia a projektových kompetencií, nakoľko doteraz mala minimálne možnosti a skúsenosti s európskymi projektmi.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria