Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Menu

 

číslo učebného odboru názov učebného odboru písomná časť praktická časť ústna časť
2964 H  cukrár 18.6.2018 19.6.-20.6.2018 21.6.2018
6460 H predavač 18.6.2018 19.6.2018 21.6.2018
6445 H kuchár 18.6.2018 19.6.2018 20.6.2018
6444 H čašník, servírka 18.6.2018 19.6.2018 20.6.2018
6456 H kaderník 18.6.2018 19.6.2018 22.6.2018

       

Počet návštev: 1295337

Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované vo vzdelávacích programoch:
 • gastronómia –  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby – kaderník, kozmetik
Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: 
OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou.
Dĺžka trvania vzdelávacích programov je 3 až 3,5 mesiacov.

VIAC >>  Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf

Novinky

 • Pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja sa v Kysuckej knižnici v Čadci 12. júna 2018 konali Dni ruskej literatúry. Sprievodným podujatím bola autorská beseda so spisovateľom a výtvarníkom Juriom Viktorovičom Zverlinom. Prítomná bola aj Inna Viktorovna Manajenko, učiteľka ruského jazyka a literatúry. Obidvaja ruskí hostia žijú a pracujú v Petrohrade.

  Podujatia sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia ruský jazyk, ale i tí, pre ktorých je ruština zaujímavá. Boli to študenti III. H triedy študijného odboru kuchár, čašník a prváci z odboru hotelová akadémia. Nestáva sa často, že študenti našej školy majú možnosť stretnúť sa s občanom Ruska a vypočuť si ruský jazyk v origináli. Túto možnosť študenti veľmi privítali a dokonca si vyskúšali aj svoje komunikačné schopnosti v ruskom jazyku pri kladení otázok. Pre ruských hostí si pripravili zaujímavé otázky.

 • Projekt „Tam, kde dobro víťazí nad zlom“ sa 8. júna 2018 posunul do záverečnej etapy. Účastníci projektu realizovali ďalšie tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na vytvorenie obrazu o súčasných Kysuciach z pohľadu mladej generácie. Východiskom pre námet sa stal obraz majstra Cipára pod názvom Ide furman dolinou. Umelec v ňom prezentoval vlastný pohľad na Kysuce v 60. rokoch minulého storočia. Pretože náš región prešiel výraznými spoločenskými zmenami, považovali sme za potrebné tieto zmeny zakomponovať do obrazovej podoby tak, aby boli výsledkom názorovej rôznorodosti súčasných mladých Kysučanov.

 • 12. júna 2018 sa uskutočnila rozlúčka žiakov trojročných učebných odborov.

  Veľa šťastia pri záverečných skúškach!

 • Dňa 25. 5. 2018 prebiehal v našej škole protidrogový deň. My, žiaci prvého ročníka hotelovej akadémie a žiaci odboru čašník, servírka, sme si vyskúšali rolu učiteľov a snažili sme sa oboznámiť žiakov ostatných tried našej školy s informáciami, týkajúcimi sa rôznych závislostí, o ktorých sme sa sami dozvedeli.

  V priebehu dňa sme vytvorili štyri „hniezda“. Každé „hniezdo“ viedli štyria žiaci pod dozorom jedného pedagóga a aktivity prebiehali formou „žiaci učia žiakov“.

  Každá skupina sa venovala určitej závislosti - alkohol, fajčenie, drogy, gamblerstvo. Všetko prebiehalo poučnou, ale zároveň hravou formou.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria