Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Počet návštev: 1178051

Menu

 
Ústna forma internej časti (riadny termín)
4.6. až 6.6. 2018

číslo učebného odboru názov učebného odboru písomná časť praktická časť ústna časť
2964 H  cukrár 18.6.2018 19.6.-20.6.2018 21.6.2018
6460 H predavač 18.6.2018 19.6.2018 21.6.2018
6445 H kuchár 18.6.2018 19.6.2018 20.6.2018
6444 H čašník, servírka 18.6.2018 19.6.2018 20.6.2018
6456 H kaderník 18.6.2018 19.6.2018 22.6.2018

       

Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované vo vzdelávacích programoch:
 • gastronómia –  kuchár, čašník, servírka, cukrár
 • osobné služby – kaderník, kozmetik
Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: 
OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou.
Dĺžka trvania vzdelávacích programov je 3 až 3,5 mesiacov.

VIAC >>  Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf

Vážení rodičia a priatelia školy,

 pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním z dane. 
Občianske združenie My škole
Ďakujeme!

VIAC>>

Novinky

 • Dňa 20. apríla 2018 realizovali pracovníci Colného úradu v Žiline v našej škole zaujímavú prednášku na tému Colníctvo a činnosť colných úradov v praxi. Zúčastnili sa jej žiaci II. I2, III. I2,, IV. A, I. P, II. P2 a III. C triedy. Colné úrady sú súčasťou finančnej správy SR.

  Obsah prednášky spojenej s besedou bol zameraný na prácu colníkov v rámci EÚ, územia tretích štátov, činnosť colných úradov pri plnení úloh v oblasti spravovania spotrebných daní, súčasne bol spojený s protidrogovou tematikou a prevenciou proti páchaniu trestných činov.

 • 11.4.2018 sa v DK Čadca uskutočnilo Valné zhromaždenie OK Kysuce a CVČ Čadca, v rámci ktorého boli vyhlásené výsledky súťaže „Olympijská škola roka“. Je to športová súťaž, ktorá trvá celý školský rok. Víťazom sa stáva škola, ktorá získa najviac bodov. Tieto sú prideľované za jednotlivé súťaže.

 • 09. 04. 2018 sa žiaci školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku „The Heroes“. Predstavenie bolo určené pre žiakov na jazykovej úrovni B1. Martinské divadelné centrum tento rok pripravilo mozaiku príbehov z ankety Detský čin roka. 90% hovoreného slova bolo v anglickom jazyku, doplnené vysvetľujúcimi a vtipnými vsuvkami v slovenskom jazyku. Sledovaním deja mali žiaci možnosť overiť si svoju úroveň anglického jazyka, rozšíriť a prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti gramatických a lexikálnych javov. Divadelné predstavenie bolo zamerané na rozvíjanie jazykovej zručnosti počúvanie s porozumením.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria