Menu

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Počet návštev: 5600430

Novinky

 • Počas mesiacov október - november umožnili telocvikári žiakom zdokonaliť sa v hrách šach a dáma. Šach je hra, ktorá vznikla v 6. storočí n. l. na území Indie. Odtiaľ sa rozšírila do celého sveta. Pôvodne bola považovaná za hru kráľov. Šach pomáha žiakom rozvíjať pozornosť, predstavivosť, predvídanie, porovnávanie, plánovanie, abstraktné myslenie a rozhodovanie.

  V hracích partiách, ktoré žiaci prezentovali, bolo vidieť trpezlivosť a myslenie ako také. Hlavnou myšlienkou nie je vychovať z každého hráča vrcholového šachistu, ale využiť šach ako nástroj na zlepšenie výučby.

 • AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého z nás. Z tohto dôvodu sa naša škola opäť zapojila do kampane Červené stužky. 15. ročník tejto kampane vyvrcholil 1. decembra. Žiačky III. A Katarína Halvoníková, Lenka Kožová a Jana Kubačaková rozdávali žiakom a zamestnancom školy červené stužky ako symbol boja proti AIDS.

  Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí.

 • Aký kraj chceš mať v roku 2030?

  29. novembra 2021 sme sa zúčastnili online pracovného stretnutia žiackych školských rád Horného Považia a Kysúc. Zastupovali sme hlas mladých ľudí nielen našej školy, ale aj regiónu. Venovali sme sa téme Aký kraj chceš mať v roku 2030?

  Robili sme rôzne aktivity, ktoré sa týkali vzdelávania, kultúry, športu a životného prostredia. Jednou z najzaujímavejších úloh bolo bodovanie, kde sme vyjadrili našu podporu najviac investovať do životného prostredia v rámci prerozdeľovania eurofondov v Žilinskom kraji. Taktiež sme sa zaoberali budúcnosťou Európy. V podnetnej a aktívnej diskusii sme vyjadrili svoj názor k otázkam týkajúcich sa imidžu Európskej únie a politického usporiadania Európskej únie v budúcnosti.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria