Menu

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.CI.DI.HI.II.KI.P
  2. ročník   II.AII.DII.HII.III.KII.P
  3. ročník   III.AIII.CIII.DIII.HIII.IIII.K
  4. ročník   IV.AIV.HIV.I
  5. ročník   V.A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.07.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria