Menu

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Ida Kurzyszová
I.C Triedny učiteľ Ing. Pavol Pončka
I.D Triedny učiteľ Ing. Pavol Straka
I.H Triedny učiteľ Ing. Mária Hrušková
I.I Triedny učiteľ Ing. Slavka Jašurková
I.K Triedny učiteľ PaedDr. Oľga Králiková
I.P Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Sihelníková
II.A Triedny učiteľ Mgr. Anna Krkošková
II.C Triedny učiteľ Ing. Erika Liščáková
II.D Triedny učiteľ Ing. Mária Janíčková
II.I Triedny učiteľ PaedDr. Silvia Okuliarová
II.K Triedny učiteľ Ing. Eva Brezovská
II.P Triedny učiteľ Ing. Martina Sloviaková
III.A Triedny učiteľ RNDr. Dušan Kormanec
III.C Triedny učiteľ Ing. Ľubica Horváthová
III.D Triedny učiteľ PhDr. Andrea Mravcová
III.H Triedny učiteľ Ing. Marcela Kašubová
III.I Triedny učiteľ Mgr. Andrea Sabelová
III.K Triedny učiteľ Ing. Zuzana Švejdová
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Nataša Krulikovská
IV.H Triedny učiteľ Ing. Marcela Kubalíková
IV.I Triedny učiteľ PaedDr. Anna Skorková
V.A Triedny učiteľ Ing. Elena Korduliaková
V.B Triedny učiteľ Mgr. Iveta Chilá

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria