Menu

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Anna Krkošková
I.C Triedny učiteľ Ing. Erika Liščáková
I.D Triedny učiteľ Ing. Mária Janíčková
I.I Triedny učiteľ PaedDr. Silvia Okuliarová
I.K Triedny učiteľ Ing. Eva Brezovská
I.P Triedny učiteľ Ing. Martina Sloviaková
II.A Triedny učiteľ RNDr. Dušan Kormanec
II.C Triedny učiteľ Ing. Ľubica Horváthová
II.D Triedny učiteľ PhDr. Andrea Mravcová
II.H Triedny učiteľ Ing. Marcela Kašubová
II.I Triedny učiteľ Mgr. Andrea Sabelová
II.K Triedny učiteľ Ing. Zuzana Švejdová
III.A Triedny učiteľ Mgr. Nataša Krulikovská
III.C Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Sihelníková
III.D Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Kardoš
III.G Triedny učiteľ PaedDr. Oľga Králiková
III.H Triedny učiteľ Ing. Marcela Kubalíková
III.I Triedny učiteľ PaedDr. Anna Skorková
IV.A Triedny učiteľ Ing. Elena Korduliaková
IV.B Triedny učiteľ Mgr. Iveta Chilá
IV.H Triedny učiteľ Ing. Pavol Straka
IV.I Triedny učiteľ PaedDr. Magdaléna Valková
V.A Triedny učiteľ Mgr. Ida Kurzyszová

© aScAgenda 2017.0.1048 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria