Menu

Úvod

 

 

Európsky týždeň odborných zručností

 

Čo je Európsky týždeň odborných zručností?

Je to iniciatíva Európskej komisie prvýkrát vyhlásená v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s cieľom podporiť kvalitné zručnosti a pracovné miesta. Zahŕňa podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

Kedy sa organizuje?

Organizuje sa každý rok, pričom tretí ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať 5. – 9. novembra 2018. Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia, ktoré budú prebiehať od 1. septembra do 31. decembra 2018.


 

Digitálna nástenka odborných zručností žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca


Cieľom Európskeho týždňa odborných zručností (5. - 9. november) je poukázať na prínos odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre pracujúcich všetkých vekových kategórií, čo podporuje aj motto kampane „Objavte svoj talent!“ Svojimi aktivitami sa do tejto iniciatívy už po tretíkrát zapája aj Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca.

V druhom ročníku sme v silnej konkurencii 34 škôl z celého Slovenska obsadili vynikajúce 3. miesto.

Hlavným cieľom tohto ročníka je zdieľanie informácií prostredníctvom moderných digitálnych technológií. Práve takáto forma propagácie, získavania informácií a zdieľania skúseností sa stáva čoraz obľúbenejšou nielen medzi mladými ľuďmi. V rámci aktuálnej výzvy škola od októbra do decembra 2018 realizuje sériu zaujímavých podujatí, na ktorých mala možnosť presvedčiť širokú verejnosť o vysokej kvalite odborného vzdelávania poskytovaného žiakom počas štúdia a ich uplatniteľnosti na trhu práce.

Všetky aktivity žiakov, pedagógov, majstrov odborného výcviku a projektového tímu školy budú súčasťou Digitálnej nástenky odborných zručností žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca, ktorá bude zverejnená na webovej stránke školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria