Menu

Orgány školy

Rada školy

 

Predseda rady školy: PaedDr. Silvia Okuliarová 
Podpredseda rady školy: Mgr. Anna Kubalová
Tajomník rady školy:   Ľubica Kupková

Členovia rady školy

PaedDr. Silvia Okuliarová - za pedagogických zamestnancov
Mgr. Anna Koptáková – za pedagogických zamestnancov
Ľubica Kupková – za nepedagogických zamestnancov

Lenka Tomašcová – za rodičov
Alena Mikulová– za rodičov
Mgr. Anna Kubalová – za rodičov

Erika Jatiová – za žiakov

Ing. Milan Gura – delegovaný zriaďovateľom
Mgr. Eva Turská – delegovaná zriaďovateľom
PaedDr. Jozef Cech – delegovaný zriaďovateľom
Mgr. Tomáš Rybárik  – delegovaný zriaďovateľom


Rada_skoly.pdf

Uznesenie_ zo_zasadnutia_RS_ zo_dna_14.02.2018.pdf

Uznesenie_zo_ zasadnutia_RS_zo_dna_11.10.2017.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_16.02.2017.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_25.10.2016.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_26.04.2016.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria