Menu

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
1. Informačné noviny v škole
10. Školské rozhlasové vysielanie
11. Zmaturuj z francúzštiny
12. Testovanie z angličtiny
13. Someliérsky krúžok
14. Gastronómia a cestovný ruch
15. Atletika/fitbox
16. Slovenčina krok za krokom
18. Aktivity v SJL
19. Príroda okolo nás
2. Korešpondencia v administratíve
20. Cestovateľ
21. Modelujeme a zdobíme
22. Carving a miešané nápoje
23. Príprava na maturitu z ANJ
25. Nemecký jazyk v službách
26. Barmanský krúžok
27. Základy anglickej gramatiky 2
28. Plavecký krúžok
29. Dobré nápady
3. Finančná gramotnosť v praxi
30. Enviro aktivity
31. Multimédiá
5. Účtovníctvo v praxi
6. Kultúra spoločenského správania
7. Nemecky s úsmevom
8. Taliančina hrou
9. Komunikácia v anglickom jazyku

© aScAgenda 2019.0.1153 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.02.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria