Menu

Mimoškolské aktivity

 

 

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

 

 

V súlade s čl. 5 smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v znení smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 6/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

vyhlasuje

39. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti.

 

Súťaž sa riadi organizačným poriadkom súťaže zaregistrovaným na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2010-11030/30122:7-913 z 18. augusta 2010 a aktuálnymi Organizačno-technickými pokynmi. 

Organizačným, technickým a finančným zabezpečením súťaže je poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania (www.siov.sk).

SOČ môžeš brať ako príležitosť či výzvu dokázať si v študentskej súťaži v školskom, prípadne vo vyššom kole, že si IN ŠTUDENT.

Informácie o podmienkach a výhodách účasti v súťaži môžeš získať na www.siov.sk i u svojich vyučujúcich.

(Metodik SOČ PaedDr. M. Valková).

 SOC_zoznam_odborov.docx

AKO_PISAT_PREZENTOVAT_A_OBHAJOVAT_SOC.pdf

Obal_a_Metodika_SOC.pdf

Pokyny_SOC.pdf


39. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti

SOC_2017_celoslovenske_kolo.pdf

SOC_2017_krajske_kolo.pdf

SOC_2017_okresne_ kolo.pdf

SOC_2017_skolske_kolo.pdf


 

SOC_vyhodnotenie.pdf


 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria