Menu

O škole

História školy

 

1. septembra 1963 sa začína vyučovanie v priestoroch, ktoré sú dodnes sídlom školy. Otvorenie nových priestorov školy umožnilo začať postupne budovať štruktúru školy v závislosti na potrebách organizácií v okrese Čadca.

1. september 1982 je dňom kedy sa delimitujú žiaci a učitelia tentoraz zo 4 učebných odborov do novozriadeného SOU strojárskeho pri závode Tatra Čadca. Toto nové učilište sa začína samostatne budovať v nových priestoroch, ktorých výstavba bola ukončená v auguste roku 1982.

1. septembra 1983 sú z tunajšej školy delimitované ďalšie 3 učebné odbory zamerané na textilnú výrobu (pradiarenstvo, tkáčstvo a pletiarenstvo). Ich vyučovanie pokračuje v SOU textilnom, ktoré bolo zriadené pri závode Slovena. Žiaci tohto SOU sa vyučujú v upravených priestoroch administratívnej budovy starého závodu a domova mládeže, kde sa vyučujú doteraz.

Súčasná štruktúra školy sa začala formovať v roku 1985, kedy bolo zriadené Stredné odborné učilište služieb v Čadci ako komplexné učilište s piatimi zmluvnými stranami, ku ktorým patrili Kysuca OPP Čadca, OSP Čadca, ČSAD závod Čadca, Reštaurácie Čadca a Drevina Krásno nad Kysucou. Prevádzkovateľom školy sa stal OSP Čadca. Súčasťou SOU služieb bolo v tomto školskom roku aj 5 odlúčených pracovísk praktického vyučovania v zmluvných organizáciách.

1. septembra 1986 vzniklo SOU drevárske v Krásne nad Kysucou kam boli od delimitované 4 učebné odbory z SOU služieb zamerané na stavebné stolárstvo.
od školského roku 1990/1991 bola pri SOU služieb v Čadci otvorená jedna alokovaná trieda Strednej priemyselnej školy drevárskej zo Zvolena. Jej zameranie je na študijný odbor nábytkárstvo.

1. septembra 1991 vznikla v tunajších priestoroch školy Stredná priemyselná škola drevárska so sídlom v Čadci.

1. september 1992 bol významným dňom pre školu nielen preto, že priestory školy boli rozšírené o učebňový pavilón, ale aj z toho dôvodu, že k tomuto termínu bola v tunajších priestoroch školy zriadená Hotelová akadémia Čadca. Čiže od tohto termínu v areáli školy existujú pod jedným vedením tri školy.

1. septembra 2000 sa zlučujú SOU služieb a Hotelová akadémia do Združenej strednej školy hotelových služieb a obchodu ČADCA.

1. septembra 2001 bola delimitovaná SPŠ drevárska Čadca k SOU drevárskemu v Krásne nad Kysucou, kde vzniká Združená stredná škola drevárska.

1. septembra 2004 boli delimitované učebné odbory mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá a autoelektrikár do SOU strojárskeho v Čadci.

1. septembra 2005 došlo k delimitácií učebného odboru dámska krajčírka na tunajšiu školu z SOU textilného v Čadci, ktoré bolo zrušené.

1. septembra 2008 sa mení názov školy zo Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu Čadca na Stredná odborná škola Čadca.

1. januára 2009 bol zmenený názov školy zo Strednej odbornej školy Čadca na Strednú odbornú školu obchodu a služieb Čadca.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria