Menu

Kritériá prijímacieho konania Okruhy tém, Otestuj sa Nadstavbové štúdium

 

KRITÉRIÁ

PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA

ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6323 K HOTELOVÁ AKADÉMIA  

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

6323 K hotelová akadémia

KRITERIA_PRIJIMACIEHO_KONANIA_DO_1._ROCNIKA_STUDIJNEHO_ODBORU_6323_K_HOTELOVA_AKADEMIA.pdf


KRITÉRIÁ

PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA

ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

6405 K pracovník marketingu

6446 K kozmetik

6444 K čašník, servírka

6445 K kuchár

KRITERIA_PRIJIMACIEHO_KONANIA_DO_1._ROCNIKA_STUDIJNYCH_ODBOROV.pdf


KRITÉRIÁ

PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA

UČEBNÝCH ODBOROV 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

2964 H cukrár

6460 H predavač

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

KRITERIA_PRIJIMACIEHO_KONANIA_DO_1._ROCNIKA_UCEBNYCH_ODBOROV.pdf


KRITÉRIÁ

PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA

V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

 

6444 H čašník, servírka

6445 H kuchár

KRITERIA_PRIJIMACIEHO_KONANIA_DO_1._ROCNIKA_UCEBNYCH_ODBOROV_V_SYSTEME_DUALNEHO_VZDELAVANIA.pdf


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria