Menu

Výsledky prijímacích skúšok /študijné odbory/ Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka Okruhy tém, Otestuj sa Nadstavbové štúdium

 

 

Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka sú totožné pre 1. kolo i 2. kolo


 

K R I T É R I Á  PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

6323 K HOTELOVÁ AKADÉMIA  PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

6323 K hotelová akadémia

 

Kriteria_prijimacieho_konania_do_1._rocnika_studijneho_odboru_6323_K_hotelova_akademia__pre_

skolský rok_2018-2019.pdf


 

K R I T É R I Á  PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

  PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

6405 K pracovník marketingu 
6446 K kozmetik 
6444 K čašník, servírka 

6445 K kuchár 

 

Kriteria_prijimacieho_konania_do_1._rocnika_studijnych_odborov__pre_skolsky_rok_2018-2019.pdf


 

K R I T É R I Á  PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA UČEBNÝCH ODBOROV 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

2964 H cukrár 
6460 H predavač 
6444 H čašník, servírka 
6445 H kuchár 
6456 H kaderník 

 

Kriteria_prijimacieho_konania_do_1.rocnika_ucebnych_odborov_pre_skolsky_rok_2018-2019.pdf


 

K R I T É R I Á  PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA UČEBNÝCH ODBOROV

V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár 

 

Kriteria_prijimacieho_konania_do_1._rocnika_ucebnych_odborov_v_presysteme_dualneho_vzdelavania_pre_

skolsky_rok_2018-2019.pdf


 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria