Menu

Výsledky prijímacích skúšok Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka Duálne vzdelávanie Nadstavbové štúdium Otestuj sa!

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA

ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6323 K HOTELOVÁ AKADÉMIA  

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Názov študijného odboru

Počet

Dĺžka štúdia

tried

žiakov

6323 K hotelová akadémia

1

22

5 rokov

 

Kriteria_prijimacieho_konania_Hotelova_akademia.pdf


 

  KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA

ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Názov študijného odboru

Počet

Dĺžka štúdia

tried

žiakov

6405 K pracovník marketingu

0,5

8

4 roky

6446 K kozmetik

0,5

10

4 roky

6444 K čašník, servírka

0,5

9

4 roky

6445 K kuchár

0,5

9

4 roky

 

Kriteria_prijimacieho_konania_Studijne_odbory.pdf


 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA

UČEBNÝCH ODBOROV 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Názov učebného odboru

Počet

Dĺžka štúdia

tried

žiakov

2964 H cukrár

0,5

 9

3 roky

6460 H predavač

0,5

 9

3 roky

6444 H čašník, servírka

0,5

 7

3 roky

6445 H kuchár

0,5

 7

3 roky

6456 H kaderník

1

18

3 roky

 

Kriteria_prijimacieho_konania_Ucebne_odbory.pdf


 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA  

UČEBNÝCH ODBOROV  V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Názov učebného odboru

Počet žiakov

Dĺžka štúdia

6444 H čašník, servírka

2

3 roky

6445 H kuchár

2

3 roky

 

Kriteria_prijimacieho_konania_Dualne_vzdelavanie.pdf


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria