Menu

2. kolo prijímacieho konania 1. kolo prijímacieho konania Kritériá Nadstavbové štúdium

 

Nadstavbové denné štúdium

 

Absolventi trojročných učebných odborov cukrár, čašník, servírka a kuchár môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu dennou formou v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie. 

Absolventi trojročného učebného odboru kaderník môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu dennou formou v študijnom odbore 6426 L vlasová kozmetika. 

Absolventi trojročného učebného odboru predavač môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu dennou formou v študijnom odbore 6411 L prevádzka obchodu. 

Po ukončení nadstavbového štúdia môže absolvent pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Na prihláške musí byť vyjadrenie lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača.

Vyplnené prihlášky na nadstavbové štúdium, spolu s overenými kópiami vysvedčení, môžu uchádzači o štúdium zasielať do 31. mája 2017 riaditeľke školy.

 

NDS_Kriteria_pre_sk._r._2017_2018.pdf

Prihlaska_na_NDS.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria