Menu

Výsledky prijímacích skúšok /študijné odbory/ Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka Okruhy tém, Otestuj sa Nadstavbové štúdium

 

 

 

K R I T É R I Á  PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV DENNÉHO

NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

6421 L spoločné stravovanie 
6426 L vlasová kozmetika

 

Kriteria_prijimacieho_konania_do_1.rocnika_studijnych_odborov_denneho_nadstavboveho_studia_pre_skolský_ rok_2018-2019.pdf

 


Absolventi trojročných učebných odborov cukrár, čašník, servírka a kuchár môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu dennou formou v študijnom odbore 6421 L spoločné stravovanie. 

Absolventi trojročného učebného odboru kaderník môžu pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať maturitu dennou formou v študijnom odbore 6426 L vlasová kozmetika. 


 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria