Menu

Easmus+, realizácia Šírenie myšlienky programu ERASMUS+ v okrese Čadca ERASMUS+, celoživotné vzdelávanie Čo je Erasmus+ Realizovali sme Erasmus + Realizujeme Realizovali sme

Realizovali sme


Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci realizovala v školskom roku 2018/2019 dva projekty, ktoré boli spolufinancované v rámci grantového programu Žilinského samosprávneho kraja

Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac 2018.

Podprogram 1 Mládežnícka politika v kraji:   Aktivity žiackej školskej rady v KOCKE

Podprogram 2 Pomáhajme druhým: Darujme si radosť – zahrajme sa spolu


Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci realizovala v školskom roku 2018/2019 projekt Nadácie Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame:  Školská záhrada pre zážitkové učenie


Poznaj a chráň Kysuce

ENVIROPROJEKT 2017 


Dynamické fitnes

Projekt bol spolufinancovaný ŽSK vrámci grantového projektu Vráťme šport do škôl

máj - november 2017


Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci realizovala v školskom roku 2017/2018 projekt:

Raiffeisen banky – Sme šťastní, keď môžeme pomáhať – Ochrana a tvorba životného prostredia

 Gesto pre mesto

Školská oddychová zóna


Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci realizovala v školskom roku 2017/2018 projekt NADÁCIE ORANGE:  Kyberpriestor neohrozí môj reálny svet.


V školskom roku 2016/2017 žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci realizovali projekt „Čaj o piatej s poéziou Dlhomíra Poľského“ na základe grantového programu Odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja „ Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“.


Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci realizovala v školskom roku 2016/2017 projekt:

Zdravé potraviny a moderná technológia prípravy pokrmov = podpora prevencie  nadváhy a obezity.

Projekt Raiffeisen banky


Multifunkčná učebňa

Nadácia ESET

Projekt bol realizovaný v termíne september - oktober 2016.


SMS – Stabilizačný Mobilizačný Systém

Grantový program : ŽSK – „Vráťme šport do škôl“.

Projekt bol realizovaný v termíne apríl - november 2016.


Od revolučnosti k národnej hrdosti – pôsobenie J. Kráľa v Čadci

Grantový program: odboru školstva a športu ŽSK s názvom „Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie."

Projekt bol realizovaný v termíne apríl - jún 2014.


Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie - Po stopách Ľ. Štúra a J. M. Hurbana na Kysuciach

Grantový program:odboru školstva a športu ŽSK s názvom „Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie."

Projekt bol realizovaný v termíne marec - jún 2013.


Rozvoj tradičnej a prínos modernej gastronómie v stredných odborných školách


„GENS UNA SUMUS – hra, ktorá spája národy“

Vyhlasovateľom bol Trenčiansky samosprávny kraj. Mikroprojekt v rámci cezhraničnej spolupráce organizovaný Obchodnou akadémiou v Čadci za spoluúčasti Beskydskej šachovej školy a stredných škôl z Kysúc. Naša škola sa tiež podieľa na jeho realizácii.

Cieľ projektu: rozvoj šachovej hry na školách a prehĺbenie cezhraničnej spolupráce medzi regiónmi.


Citius, altius, fortius

Vyhlasovateľom bolo MŠ SR v rámci projektu „Otvorená škola – oblasť športu.

Cieľ projektu : zlepšiť materiálno – technické podmienky pre atletiku.
 


Chcú hrať, ale nemajú s čím

Vyhlasovateľom bol Žilinský samosprávny kraj v rámci projektu „Vráťme šport do škôl“.

Cieľ projektu: vytvoriť materiálno – technické podmienky pre floorbal a organizovať súťaže vo floorbale.
 


Doskočme ďalej a za zdravím

Vyhlasovateľom bol Žilinský samosprávny kraj v rámci projektu „Vráťme šport do škôl“.

Cieľ projektu : zlepšenie podmienok pre vyučovanie telesnej výchovy a krúžkovej činnosti.

koordinátorka projektu: PaedDr. A. Skorková,


Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách

Vyhlasovateľom bolo MŠ SR.

Cieľ projektu: zaviesť nové formy vyučovania na školách, ktoré povedú k modernizácií a zavedeniu nových technológií do vyučovania.


Infovek

Vyhlasovateľom bolo MŠ SR.

Projekt prebieha na škole od roku 2003.


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria