Menu

Výsledky prijímacích skúšok Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka Duálne vzdelávanie Nadstavbové štúdium Otestuj sa!

 

Výsledky prijímacích skúšok 

1. kolo

Študijné odbory:

6323_K_hotelova_akademia.pdf

6444_K_casnik_servirka.pdf

6445_K_kuchar.pdf

6405_K_pracovnik_marketingu.pdf

6446_K_kozmetik.pdf

Učebné odbory:

6444_H_casnik_servirka.pdf

6445_H_kuchar.pdf

2964_H_cukrar.pdf

6460_H_predavac.pdf

6456_H_kadernik.pdf


 

Termín 2. kola prijímacích skúšok - 22. 6. 2020 

 

Odbor Počet žiakov, ktorí nastupujú na štúdium
6323 K hotelová akadémia 21
6446 K kozmetik 10
6405 K pracovník marketingu 8
6444 K čašník, servírka 9
6445 K kuchár 9
2964 H cukrár 9
6445 H kuchár 9
6444 H čašník, servírka 9
6460 H predavač 9
6456 H kaderník 18
Spolu 111
   
Odbor Voľné miesta po 1. kole
6323 K hotelová akadémia 1
6446 K kozmetik 0
6405 K pracovník marketingu 0
6444 K čašník, servírka 0
6445 K kuchár 0
2964 H cukrár 0
6445 H kuchár 0
6444 H čašník, servírka 0
6460 H predavač 0
6456 H kaderník 0
Spolu 1

 

Výsledky prijímacích skúšok 

2. kolo

6323_K_hotelova_akademia.pdf


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria