Menu

Odborový zväz

 

 

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci

Pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci pôsobí Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy.
Výbor ZO OZ PŠaV

Predseda:                  Ľubica Kupková
Hospodárka:       Ing. Ľubica Horváthová
Člen výboru:       Ing. Slávka Jašurková

 
Z činnosti ZO OZ PŠaV:

30. 12. 2021 bolo ukončené Kolektívne vyjednávanie medzi odborovou organizáciou na našej škole a riaditeľkou školy Ing. Ľudmilou Verčimákovou.

 

Zároveň bola podpísaná Kolektívna zmluva na rok 2022 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria