• Odborový zväz

     • Odborový zväz

     •  

      Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

      pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci

       
      Výbor ZO OZ PŠaV

      Predseda:                 Ľubica Kupková
      Hospodárka:      Ing. Mária Hrušková
      Člen výboru:      Mgr. Anna Koptáková
       
      Z činnosti ZO OZ PŠaV:

      30. 12. 2023 bolo ukončené Kolektívne vyjednávanie medzi odborovou organizáciou na našej škole a riaditeľkou školy Ing. Ľudmilou Verčimákovou.

       

      Zároveň bola podpísaná Kolektívna zmluva na rok 2024 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola obchodu a služieb
   • 00421/41/432 15 90
   • Ul. 17. novembra 2579

    Čadca
    Slovakia