Menu

Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

 
Ing. Ľudmila Verčimáková Vl Riaditeľka školy riaditel@sosca.sk
Mgr. Pavlina Bulejčíková Bl Zástupkyňa riaditeľky pre odborný výcvik
bulejcikova @ sosca . sk
Ing. Valéria Rizmanová Rz Zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti
rizmanova @ sosca . sk
Ing. Martina Sloviaková Sl Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie
sloviakova @ sosca . sk
Ing. Eva Brezovská Bz Triedna učiteľka: II.I
brezovska @ sosca . sk
Mgr. Monika Cyprichová   Psychologička
cyprichova @ sosca . sk
Bc. Darina Červencová Cd Majsterka
cervencova @ sosca . sk
Mgr. Jaroslava Čičková Cj Majsterka
cickova @ sosca . sk
Anna Čierňavová Ca Majsterka
ciernavova @ sosca . sk
Bc. Zuzana Danková Dz Majsterka
dankova @ sosca . sk
Dana Dolečková Dd Majsterka
doleckova @ sosca . sk
Ing. Ľubica Horváthová Hv Triedna učiteľka: I.H
horvathova @ sosca . sk
Ing. Mária Hrušková Hm Triedna učiteľka: IV.H
hruskova @ sosca . sk
Mgr. Iveta Chilá Ch Triedna učiteľka: III.C
chila @ sosca . sk
Ing. Mária Janíčková Jm Triedna učiteľka: II.P
janickova @ sosca . sk
Ing. Slavka Jašurková Js Triedna učiteľka: IV.I
jasurkova @ sosca . sk
Mgr. Miroslav Kardoš Kd Učiteľ
kardos @ sosca . sk
Ing. Marcela Kašubová Ks Triedna učiteľka: II.A
kasubova @ sosca . sk
Mgr. Lenka Kiklošová Ka Učiteľka
kiklosova @ sosca . sk
Milada Koňušíková   Vrátnička
konusikova @ sosca . sk
Mgr. Anna Koptáková Ko Majsterka
koptakova @ sosca . sk
Ing. Elena Korduliaková Kl Triedna učiteľka: III.D
korduliakova @ sosca . sk
RNDr. Dušan Kormanec Kc Triedny učiteľ: I.A
kormanec @ sosca . sk
Bc. Mária Králiková Ki Majsterka
kralikova . m @ sosca . sk
Mgr. Nataša Krulikovská Kk Triedna učiteľka: II.K
krulikovska @ sosca . sk
Ing. Marcela Kubalíková Km Triedna učiteľka: III.I
kubalikova @ sosca . sk
Margita Kubicová   Predavačka
kubicova . m @ sosca . sk
Mgr. Ľubomíra Kubušová Kb Majsterka
kubusova @ sosca . sk
Ľubica Kupková   Sekretárka riaditeľky
sekretariat @ sosca . sk
Mgr. Ida Kurzyszová Ky Triedna učiteľka: IV.A
Triedna učiteľka: V.A
kurzyszova @ sosca . sk
Mária Kvaková   Hospodárka
maria . kvakova @ vuczilina . sk
Jana Lalíková Lj Majsterka
lalikova @ sosca . sk
Ing. Erika Liščáková Le Triedna učiteľka: II.D
liscakova @ sosca . sk
Bc. Darina Markuliaková Md Majsterka
markuliakova @ sosca . sk
PhDr. Andrea Mravcová Ma Triedna učiteľka: III.A
mravcova @ sosca . sk
Mgr. Jozef Nemčák Nj Učiteľ
nemcak @ sosca . sk
PaedDr. Silvia Okuliarová Os Triedna učiteľka: I.I
okuliarova @ sosca . sk
Mgr. Jana Pišteková Pj Majsterka
pistekova @ sosca . sk
Ing. Eva Polačková Pe Triedna učiteľka: II.H
polackova . e @ sosca . sk
Janka Poláčková Pj Majsterka
polackova . j @ sosca . sk
Katarína Poláčková Pk Majster
polackova . k @ sosca . sk
Ing. Pavol Pončka Pp Triedny učiteľ: I.C
poncka @ sosca . sk
Viliam Prengel Pv Majster
prengel @ sosca . sk
Mgr. Mária Rajnohová Ra Majsterka
rajnohova @ sosca . sk
Mgr. Andrea Sabelová Sa Triedna učiteľka: I.P
sabelova @ sosca . sk
Renáta Sekerková   Mzdová účtovníčka
renata . sekerkova @ vuczilina . sk
Mgr. Magdaléna Sihelníková Sm Triedna učiteľka: III.H
sihelnikova @ sosca . sk
PaedDr. Anna Skorková Sk Učiteľka
skorkova @ sosca . sk
Ing. Martin Slovák Sn Triedny učiteľ: I.K
slovak @ sosca . sk
Beáta Slováková Baňáková Sb Majster
slovakova @ sosca . sk
Mgr. Janka Smolková So Majsterka
smolkova @ sosca . sk
Ing. Pavol Straka St Triedny učiteľ: I.D
straka @ sosca . sk
Mgr. Marta Škoríková Sv Majsterka
skorikova @ sosca . sk
Ing. Zuzana Švejdová Sd Triedna učiteľka: III.K
svejdova @ sosca . sk
Mgr. Mária Trúchla Tm Majsterka
truchla @ sosca . sk
Bc. Mária Tulcová Tl Majsterka
tulcova @ sosca . sk
Bc. Andrea Veničáková Va Majsterka
venicakova @ sosca . sk
Mgr. Andrea Zuzčáková   Študijná referentka
andrea . zuzcakova @ vuczilina . sk
Veronika Želiecka Zv Majsterka
zeliecka @ sosca . sk
Pavol Bulej   Školník
bulej @ sosca . sk
Ján Capek   Školník
capek @ sosca . sk
Ladislav Hlava   Školník
hlava @ sosca . sk
Ing. Jana Jimenez   Ekonómka
jimenez @ sosca . sk
Mária Čamborová   Upratovačka
camborova @ sosca . sk
Marta Čanecká   Upratovačka
canecka . m @ sosca . sk
Emília Kanderová   Upratovačka
kanderova @ sosca . sk
Iveta Legerská   Upratovačka
legerska @ sosca . sk
Anna Michalinová   Upratovačka
michalinova @ sosca . sk
Anna Polačková   Upratovačka
polackova . a @ sosca . sk
Dana Tomeková   Upratovačka
tomekova @ sosca . sk
Viera Kalužná   Účtovníčka
viera . kaluzna @ vuczilina . sk
Eva Matysová   Účtovníčka
eva . matysova @ vuczilina . sk
 
© aScAgenda 2021.0.1241 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.10.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria