Menu

Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

      E-mail
       
       
Ing. Ľudmila Verčimáková Vl Riaditeľka
riaditel @ sosca . sk
Ing. Juraj Bujňák Bj Zástupca riaditeľky pre teoretické vyučovanie
bujnak @ sosca . sk
Mgr. Pavlina Bulejčíková Bl Zástupkyňa riaditeľky pre odborný výcvik
bulejcikova @ sosca . sk
Ing. Valéria Rizmanová Rz Zástupkyňa riaditeľky pre technicko-ekonomické činnosti
rizmanova @ sosca . sk
Mgr. Emília Boháčiková Bc Hlavná majsterka
Vedie krúžok: 26. Barmanský krúžok
bohacikova @ sosca . sk
Ing. Eva Brezovská Bz Triedna učiteľka: III.K
Vedie krúžok: 2. Korešpondencia v administratíve
brezovska @ sosca . sk
Mgr. Anastázia Bujňáková Ba Učiteľka
bujnakova @ sosca . sk
Lucia Cyprichová Cy Majsterka cyprichova.l@sosca.sk
Michaela Čanecká Cm Učiteľka
canecka @ sosca . sk
Bc. Darina Červencová Cd Majsterka
cervencova @ sosca . sk
Mgr. Jaroslava Čičková   Majsterka
cickova @ sosca . sk
Anna Čierňavová   Majsterka
ciernavova @ sosca . sk
Bc. Zuzana Danková Dz Majsterka
dankova @ sosca . sk
Ing. Anna Hanzelová Hz Učiteľka
hanzelova @ sosca . sk
Ing. Ľubica Horváthová Hv Triedna učiteľka: I.P
Vedie krúžok: 25. Nemecký jazyk v službách
horvathova @ sosca . sk
Ing. Mária Hrušková Hm Triedna učiteľka: II.H
Vedie krúžok: 6. Kultúra spoločenského správania
hruskova @ sosca . sk
Mgr. Viera Hýllová   Majsterka
hyllova @ sosca . sk
Mgr. Iveta Chilá Ch Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: 29. Dobré nápady
chila @ sosca . sk
Margita Chrastinová   Majsterka
chrastinova @ sosca . sk
Stanislav Janeček   Majster  
Ing. Mária Janíčková Jm Triedna učiteľka: III.D
Vedie krúžok: 20. Cestovateľ
janickova @ sosca . sk
Ing. Slavka Jašurková Js Triedna učiteľka: II.I
Vedie krúžok: 9. Komunikácia v anglickom jazyku
jasurkova @ sosca . sk
Mgr. Miroslav Kardoš Kd Učiteľ
Vedie krúžok: 28. Plavecký krúžok
kardos @ sosca . sk
Ing. Marcela Kašubová Ks Triedna učiteľka: IV.H
Vedie krúžok: 3. Finančná gramotnosť v praxi
kasubova @ sosca . sk
Milada Koňušíková   Vrátnička
konusikova @ sosca . sk
Mgr. Anna Koptáková   Majsterka
koptakova @ sosca . sk
Ing. Elena Korduliaková Kl Triedna učiteľka: I.D
Vedie krúžok: 5. Účtovníctvo v praxi
korduliakova @ sosca . sk
RNDr. Dušan Kormanec Kc Triedny učiteľ: IV.A
Vedie krúžok: 13. Someliérsky krúžok
kormanec @ sosca . sk
Bc. Mária Králiková Ki Hlavná majsterka
kralikova . m @ sosca . sk
PaedDr. Oľga Králiková Kr Triedna učiteľka: II.K
Vedie krúžok: 1. Informačné noviny v škole
kralikova . o @ sosca . sk
Mgr. Anna Krkošková Ka Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: 18. Aktivity v SJL
krkoskova @ sosca . sk
Mgr. Nataša Krulikovská Kk Triedna učiteľka: V.A
Vedie krúžok: 12. Testovanie z angličtiny
krulikovska @ sosca . sk
Ing. Marcela Kubalíková Km Triedna učiteľka: I.I
Vedie krúžok: 31. Multimédiá
kubalikova @ sosca . sk
Margita Kubicová   Predavačka
kubicova . m @ sosca . sk
Mgr. Ľubomíra Kubušová Kb Majsterka
kubusova @ sosca . sk
Ing. Milan Kuchyňár Kn Učiteľ
kuchynar @ sosca . sk
Ľubica Kupková   Sekretárka riaditeľky
sekretariat @ sosca . sk
Mgr. Ida Kurzyszová Ky Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: 27. Základy anglickej gramatiky 2
kurzyszova @ sosca . sk
Mária Kvaková   Hospodárka
maria . kvakova @ vuczilina . sk
Jana Lalíková Lj Majsterka
lalikova @ sosca . sk
PhDr. Miroslava Ligocká   Učiteľka
ligocka @ sosca . sk
Ing. Erika Liščáková Le Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: 21. Modelujeme a zdobíme
liscakova @ sosca . sk
Bc. Darina Markuliaková Md Majsterka
markuliakova @ sosca . sk
PhDr. Andrea Mravcová Ma Triedna učiteľka: I.A
mravcova @ sosca . sk
PaedDr. Silvia Okuliarová Os Triedna učiteľka: III.I
Vedie krúžok: 10. Školské rozhlasové vysielanie
Vedie krúžok: 11. Zmaturuj z francúzštiny
okuliarova @ sosca . sk
Mgr. Jana Pišteková   Majsterka
pistekova @ sosca . sk
Ing. Eva Polačková   Učiteľka
Vedie krúžok: 30. Enviro aktivity
polackova . e @ sosca . sk
Janka Poláčková   Majsterka
polackova . j @ sosca . sk
Ing. Pavol Pončka Pp Triedny učiteľ: II.C
Vedie krúžok: 19. Príroda okolo nás
poncka @ sosca . sk
Mgr. Mária Rajnohová Ra Majsterka
rajnohova @ sosca . sk
Mgr. Andrea Sabelová Sa Triedna učiteľka: IV.I
sabelova @ sosca . sk
Renáta Sekerková   Mzdová účtovníčka
renata . sekerkova @ vuczilina . sk
Mgr. Magdaléna Sihelníková Sm Triedna učiteľka: II.P
Vedie krúžok: 16. Slovenčina krok za krokom
sihelnikova @ sosca . sk
PaedDr. Anna Skorková Sk Učiteľka
Vedie krúžok: 15. Atletika/fitbox
skorkova @ sosca . sk
Ing. Martina Sloviaková Sl Triedna učiteľka: I.H
Vedie krúžok: 23. Príprava na maturitu z ANJ
sloviakova @ sosca . sk
Mgr. Janka Smolková So Majsterka
smolkova @ sosca . sk
Ing. Pavol Straka St Triedny učiteľ: II.D
Vedie krúžok: 14. Gastronómia a cestovný ruch
straka @ sosca . sk
Bc. Milada Šadláková Magátová   Majsterka
sadlakova @ sosca . sk
Mgr. Marta Škoríková Sv Majsterka
Vedie krúžok: 22. Carving a miešané nápoje
skorikova @ sosca . sk
Ing. Zuzana Švejdová Sd Triedna učiteľka: I.K
Vedie krúžok: 7. Nemecky s úsmevom
Vedie krúžok: 8. Taliančina hrou
svejdova @ sosca . sk
Mgr. Mária Trúchla Tm Hlavná majsterka
truchla @ sosca . sk
Bc. Mária Tulcová Tl Majsterka
tulcova @ sosca . sk
Mgr. Milan Vakula   Učiteľ
vakula @ sosca . sk
Bc. Andrea Veničáková   Majsterka
venicakova @ sosca . sk
Mgr. Andrea Zuzčáková   Študijná referentka
andrea . zuzcakova @ vuczilina . sk
Pavol Bulej   Školník  
Ladislav Hlava   Školník  
Ing. Jana Jimenez   Ekonómka
jimenez @ sosca . sk
Mária Čamborová   Upratovačka  
Emília Kanderová   Upratovačka  
Iveta Legerská   Upratovačka  
Anna Michalinová   Upratovačka  
Pavlína Petruláková   Upratovačka  
Anna Poláčková   Upratovačka  
Dana Tomeková   Upratovačka  
Viera Kalužná   Účtovníčka
viera . kaluzna @ vuczilina . sk
Eva Matysová   Účtovníčka
eva . matysova @ vuczilina . sk

 

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2018
 
 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria