Menu

 

 

Občianske združenie

My škole

 

Vážení rodičia, bývalí absolventi a priatelia SOŠ obchodu a služieb v Čadci,

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou poukázania 2% z Vašej zaplatenej dane za rok 2020 (podľa § 50 ods. 4 Zákona č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov) pre občianske združenie My škole.

 

Prečo sa uchádzame o Vašu podporu?

Občianske združenie bolo založené pred 17 rokmi na pomoc sociálne slabším žiakom a na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu. Našou snahou je pomáhať rozvoju školy a máme  záujem, aby žiaci školy pracovali s modernými učebnými pomôckami. Zároveň chceme podporovať a motivovať aj talentovaných žiakov pri reprezentácii školy a účasti na súťažiach.

V posledných rokoch sa občianskemu združeniu, aj vďaka Vášmu 2% podielu z daní, podarilo zakúpiť sady učebníc cudzích jazykov /anglického, nemeckého, francúzskeho/ pre žiakov zo sociálne slabšieho prostredia. Pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu boli zakúpené počítače, dataprojektory, kopírka a tlačiarne, odborné učebné pomôcky (knihy, publikácie, špeciálne odborné nástroje) pre žiakov študijných i učebných odborov. Chceme v tejto zmysluplnej činnosti pokračovať aj naďalej, ale uvedomujeme si, že bez Vašej pomoci to nebude možné.

Ďakujeme Vám za doterajšiu pomoc a s nádejou veríme, že aj v tomto roku poukážete 2% z Vašej zaplatenej dane pre našich žiakov a Vaše deti.


Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to KLIKNUTÍM NA

 


V mene občianskeho združenia My škole Vám vopred ďakujeme za Vašu pomoc a podporu pri skvalitňovaní podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole.

Ďakujeme!

Údaje o prijímateľovi:

  Obchodné meno (názov):      My škole
  Sídlo - Ulica:                        17. novembra 
  Súpisné/orientačné číslo:      2579
  Obec:                                   Čadca
  PSČ:                                   022 01
  Právna forma:                     občianske združenie
  IČO:                                     37 909 215
Ing. Ľudmila Verčimáková RNDr. Dušan Kormanec
riaditeľka školy predseda OZ

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria