Menu

 

 

 Európsky týždeň odborných zručností

           

Cieľom Európskeho týždňa odborných zručností (5. - 9. november) je poukázať na prínos odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre pracujúcich všetkých vekových kategórií, čo podporuje aj motto kampane „Objavte svoj talent!“ Svojimi aktivitami sa do tejto iniciatívy už po tretíkrát zapája aj Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca.

V druhom ročníku sme v silnej konkurencii 34 škôl z celého Slovenska obsadili vynikajúce 3. miesto.

Hlavným cieľom tohto ročníka je zdieľanie informácií prostredníctvom moderných digitálnych technológií. Práve takáto forma propagácie, získavania informácií a zdieľania skúseností sa stáva čoraz obľúbenejšou nielen medzi mladými ľuďmi. V rámci aktuálnej výzvy škola od októbra do decembra 2018 realizuje sériu zaujímavých podujatí, na ktorých mala možnosť presvedčiť širokú verejnosť o vysokej kvalite odborného vzdelávania poskytovaného žiakom počas štúdia a ich uplatniteľnosti na trhu práce.

Všetky aktivity žiakov, pedagógov, majstrov odborného výcviku a projektového tímu školy budú súčasťou Digitálnej nástenky odborných zručností žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca, ktorá bude zverejnená na webovej stránke školy. 

Odborné zručnosti našich žiakov

Žiaci školy pripravili zaujímavou formou 3D prezentáciu jednotlivých odborov školy. V našej škole možno študovať nasledujúce učebné odbory: kuchár, čašník, servírka, predavač, kaderník  a cukrár a študijné odbory: hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka, kozmetik a pracovník marketingu. Žiaci učebných odborov majú možnosť ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odboroch vlasová kozmetika, prevádzka obchodu-vnútorný obchod a spoločné stravovanie. Naša škola poskytuje žiakom moderné priestory pre výkon odbornej praxe, a to priamo v priestoroch školy, na pracovisku praktického vyučovania reštaurácie Beskyd a v centre odbornej prípravy Podzávoz. Touto prezentáciou by sme vám chceli predstaviť odborné zručnosti žiakov školy vykonávané na jednotlivých pracoviskách školy.


 

 

 

Získavanie odborných zručností prostredníctvom programu Erasmus+

Program Erasmus+ je príležitosťou pre žiakov, aby rozvíjali svoje schopnosti, všeobecné vedomosti, odborné zručnosti, ako aj multikultúrne povedomie.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci sa v školskom roku 2018/2019 po druhýkrát úspešne zapojila do programu Erasmus+ s názvom Kvalita odborného vzdelávania a prípravy mladých gastronómov otvára brány európskeho trhu práceV termíne od 16. 08. do 16. 09. 2018 sa prvá skupina 15 žiakov II. a III. ročníka študijného odboru hotelová akadémia zúčastnila odbornej stáže v luxusných hoteloch na pobreží Iónskeho mora talianskeho regiónu Kalábria. Počas štyroch týždňov sa pod vedením odborných tútorov oboznamovali s prípravou špecialít talianskej kuchyne a špecifikami obsluhy v štvorhviezdičkových  hoteloch.


 

Prezentácia odborných zručností žiakov SOŠOaS Čadca v Detskom domove Horný Kelčov

 

V piatok 16. 11. 2018  žiaci II. A a II. K  pri príležitosti Svetového dňa detí a Dňa študentstva navštívili Detský domov v Hornom Kelčove.

V detskom domove je momentálne 30 detí vo veku 3 - 17 rokov, ktorým sme spríjemnili odpoludnie rôznymi aktivitami v rámci Európskeho týždňa odborných zručností. Niektoré zručnosti sme sa im snažili prezentovať prostredníctvom praktických ukážok. Počas odpoludnia sme pre deti pripravovali rôzne jedlá a vianočný punč. Do prípravy sme zapojili i samotné deti, ktorých táto aktivita nadchla a zároveň príjemne zabavila. Najviac práce mali naše kaderníčky, ktoré robili deťom podľa ich želania rôzne účesy a strihy. Zároveň zasväcovali deti do tajomstva tejto kreatívnej profesie. Reakcie detí z detského domova nás utvrdili v tom, že myšlienky charity a vzájomnej pomoci sú aj v dnešnej dobe aktuálne. Zároveň sme videli, že ukážkami odborných zručností sme deti motivovali  k záujmu o štúdium na našej škole. Celý deň sa niesol v znamení hier a zábavy, v rámci ktorého deti získali od nás veľa informácií o študijných a učebných odboroch, ktoré majú možnosť študovať v našej škole.

Veríme, že sme ich inšpirovali k výberu odborného vzdelávania a možno ich v budúcnosti privítame v našich radoch.

 

                                                                                                                                               Lucia Jašurková. II.A


 

 

Prezentácia odborných zručností v rámci projektu e Twinning  „Letʹs cook“

Žiaci I. A triedy pod vedením Mgr. Nataše Krulikovskej sa v aktuálnom školskom roku 2018/2019 zapojili do aktivít v rámci platformy eTwinning.

Hlavným cieľom projektu je prezentovať slovenské kultúrne dedičstvo prostredníctvom národnej gastronómie. Do projektu sú zapojení študenti zo štyroch krajín - Slovenska, Turecka, Poľska a Talianska. Naši študenti si pripravili videoprezentáciu tradičných vianočných jedál, ktorú zdieľali v rámci skupiny so svojimi rovesníkmi z iných krajín.


 

 

 

Členovia žiackej školskej rady SOŠOaS Čadca prezentovali svoje odborné zručnosti v DSS Park v Čadci

Členovia žiackej školskej rady pripravili pod vedením koordinátorky ŽSR PaedDr. Silvie Okuliarovej a majstrov odborného výcviku v spolupráci s vedením Domova sociálnych služieb Park dňa 3.12. 2018 zaujímavú charitatívnu akciu, v rámci ktorej klientom a zamestnancom prezentovali svoje odborné zručnosti. Popri členoch žiackej školskej rady sa príjemne stráveného predpoludnia zúčastnili aj žiaci učebných odborov cukrár a kaderník a študijného odboru kozmetik. Okrem charitatívneho rozmeru sa cieľová skupina mala možnosť presvedčiť o význame odborného vzdelávania a potreby profesionálnych služieb pre človeka.


 

Videorecepty talianskych špecialit pripravovaných absolvenatmi mobility ERASMUS+

Žiaci II.A ročníka odboru hotelovej akadémie Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci pripravovali recepty talianskej kuchyne - plnené mušle mletým mäsom a zeleninou, cestovinový šalát s krevetami, prosciutto pizzu, a ako dezert tiramisu. Recepty sa naučili pripravovať počas mobilitnej stáže Erasmus+ v Taliansku.  Talianska kuchyňa ich natoľko oslovila, že sa ju absolventi mobility rozhodli vyskúšať v praxi.  Svoje produkty predstavili aj návštevníkom počas Dňa otvorených dverí spojeného s Európskym týždňom odborných zručností.


 

 

DEŇ OTVORENÝCH  DVERÍ  spojený s Európskym  týždňom odborných zručností Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca v reštaurácii Beskyd

Dňa 12. 12. 2018 sa v priestoroch školy a v školskom stredisku praktického vyučovania Beskyd v Čadci uskutočnil Deň otvorených dverí SOŠ obchodu a služieb Čadca. Podujatie bolo zamerané na propagáciu študijných a učebných odborov, programu Erasmus+, zrealizovaných projektov KA1 v oblasti odborného vzdelávania, prípravy, ako aj v oblasti školského vzdelávania a prebiehajúcej realizácie KA1 Mobilita jednotlivcov v odbornom vzdelávaní a príprave v Kalábrii v Taliansku. V rámci podujatia sme sa venovali i duálnemu vzdelávaniu, rekvalifikačným kurzom v rámci celoživotného vzdelávania, ako aj zahraničnej odbornej praxi. V školskom stredisku praktického vyučovania Beskyd žiaci školy prezentovali cieľovým skupinám jednotlivé študijné a učebné odbory prostredníctvom ukážok tradičných i netradičných jedál, miešaných nápojov, slávnostného stolovania, flambovania, ručnej výroby praliniek, prípravy múčnikov a zdobenie perníkov, darčekového balenia tovarov, účesovej tvorby a líčenia sa žiakmi našej školy. Zároveň sa  žiaci ZŠ interaktívne zapájali do praktických zručností jednotlivých remesiel formou peer teaching.

 

 


 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria