Menu

Rekvalifikačné kurzy

 

Rekvalifikačné kurzy - akreditované vzdelávacie programy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca poskytuje odborné vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci celoživotného vzdelávania.

Rekvalifikačné kurzy sú organizované vo vzdelávacích programoch:
 
  • gastronómia –  kuchár, čašník, servírka, cukrár
  • osobné služby – kaderník, kozmetik
 
Doklad o ukončení vzdelávacieho programu: 
 
OSVEDČENIE s celoštátnou platnosťou
 
Dĺžka trvania vzdelávacích programov je 3 až 3,5 mesiacov
 
 

VIAC >>  Akreditovane_vzdelavacie_programy.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria