Menu

Maturita 2021

 

Informácie o MATURITE 2020-2021

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.


Maturita 2021

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v dňoch 

 • 16. marec 2021 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
 • 17. marec 2021 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
 • 18. marec 2021 (štvrtok) – matematika
 • 19. marec 2021 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 8. 4. –  13. 4. 2021. 

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2021.

Zakladne_informacie_MS_2021_pdf


Informácie k MATURITE  2021

Link na video Ako funguje maturitná skúška 
Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity
Link na video Ako prebieha maturitná skúška


 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria