Menu

 

Európsky týždeň odborných zručností opäť po roku v našej škole

Moderná stredná odborná škola v digitálnom svete

V tradícii propagovať odborné vzdelávanie zapojením sa do Európskeho týždňa odborných zručností pokračuje Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca aj v tomto súťažnom ročníku.

Po minuloročnom úspechu, kedy sa naša škola umiestnila na vynikajúcom 3. mieste v kategórii Najzaujímavejšie podujatie organizované v rámci Európskeho týždňa odborných zručností  2019, sme sa rozhodli zmeniť naše zaužívané spôsoby práce.

Situácia sa však vplyvom pandemických opatrení zmenila, a preto využitie online priestoru považuje naša škola za najvhodnejšiu možnosť, ako predstaviť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy žiakov školy laickej verejnosti.

Žiaci tretieho ročníka odboru hotelová akadémia pripravia videoprezentáciu zameranú na vzdelávací proces a odbornú prípravu, ktorú poskytuje Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca.  Nechajte sa prostredníctvom nej zoznámiť s našou školou očami jej študentov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria