Menu

2. kolo prijímacieho konania Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 - študijné odbory KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA Možnosti štúdia Baner - študijné odbory Baner - učebné odbory Video - odbory školy Prezentácia školy Otestuj sa!

 

Prijímacie konanie na školský rok 2021/2022 – 2. kolo


 

 

Prijímacie skúšky sa budú konať 22. júna 2021 (utorok)

 

Kritériá prijímacieho konania sú totožné s kritériami prijímacieho konania pre 1. kolo.

 

Prihlášku do 2. kola je potrebné doručiť SOŠOaS v Čadci najneskôr do 18. júna 2021.

 

Informácie: 041/4321590

 

 


 

 

Voľné miesta po 1. kole prijímacieho konania

 

Kód odobru Názov odboru Počet voľných miest
6323 K hotelová akadémia 1
6446 K kozmetik 0
6405 K pracovník marketingu 4
6445 K kuchár 3
6444 K čašník, servírka 7
6460 H predavač 2
2964 H cukrár  2
6445 H kuchár 2
6444 H čašník, servírka 4
6456 H kaderník 1

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria