Menu

Orgány školy

 

RADA ŠKOLY

 

Predsedníčka rady školy: PaedDr. Silvia Okuliarová 

Podpredsedníčka rady školy: Mgr. Anna Koptáková

Tajomníčka rady školy: Ľubica Kupková

 

Členovia rady školy:

 

Zástupcovia za pedagogických zamestnancov: 

PaedDr. Silvia Okuliarová  

Mgr. Anna Koptáková  

 

Zástupca za nepedagogických zamestnancov: 

Ľubica Kupková  

 

Zástupcovia za rodičov žiakov: 

Beáta Ďurčanová   

Kristína Behanová

Milan  Kováč

 

Zástupca za žiakov:

Lenka Kožová

 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: 

Ing. Milan Gura  

Bc. Marcela Adamková 

PaedDr. Jozef Cech 

Mgr. Tomáš Rybárik

 


 

Rada_skoly.pdf


 

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_13.10.2021.pdf

 

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_17.03.2021.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_21.10.2020.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_17.03.2020.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_15.10.2019.pdf.

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo dna_19.03.2019.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_17.10.2018.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_ zo_dna_14.02.2018.pdf

Uznesenie_zo_ zasadnutia_RS_zo_dna_11.10.2017.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_16.02.2017.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_25.10.2016.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_26.04.2016.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria