Menu

Orgány školy

 

RADA ŠKOLY

Predseda rady školy: PaedDr. Silvia Okuliarová 

Podpredseda rady školy: Mgr. Anna Kubalová

Tajomník rady školy:   Ľubica Kupková

 

Členovia rady školy

PaedDr. Silvia Okuliarová - za pedagogických zamestnancov
Mgr. Anna Koptáková – za pedagogických zamestnancov
Ľubica Kupková – za nepedagogických zamestnancov

Kristína Behanová – za rodičov
Milan Kováč – za rodičov

Beáta Ďurčanová – za rodičov

Erika Jatiová – za žiakov

Ing. Milan Gura – delegovaný zriaďovateľom
Bc. Marcela Adamková – delegovaná zriaďovateľom
PaedDr. Jozef Cech – delegovaný zriaďovateľom
Mgr. Tomáš Rybárik  – delegovaný zriaďovateľom


Rada_skoly.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_17.03.2021.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_21.10.2020.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_17.03.2020.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_15.10.2019.pdf.

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo dna_19.03.2019.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_17.10.2018.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_ zo_dna_14.02.2018.pdf

Uznesenie_zo_ zasadnutia_RS_zo_dna_11.10.2017.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_16.02.2017.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_25.10.2016.pdf

Uznesenie_zo_zasadnutia_RS_zo_dna_26.04.2016.pdf

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria