Menu

Mimoškolské aktivity

 

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

 

44. ROČNÍK SOČ

V zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach, vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 44. ročník SOČ.

Stredoškolská odborná činnosť /SOČ/ je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia všetkých typov SŠ. Je zameraná na prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory.

Jej cieľom je vyhľadávať a podporovať nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať ich tvorivé kompetencie, kritické myslenie, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti.  Podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, môžu spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe.

Celoštátnou odbornou komisiou SOČ v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania boli schválené súťažné odbory 44. ročníka SOČ:

01 Problematika voľného času

02 Matematika, fyzika (do obsahu odboru sa dopĺňa štatistika)

03 Chémia, potravinárstvo

04 Biológia

05 Životné prostredie, geografia, geológia

06 Zdravotníctvo, farmakológia

07 Pôdohospodárstvo ( poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 Stavebníctvo,  geodézia, kartografia (do obsahu odboru sa dopĺňa interiérový dizajn)

11 Informatika

12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika

13 História, filozofia, právne vedy

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 Ekonomika a riadenie

16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy.

Svoje odborné vedecké bádanie žiaci prezentujú na medzinárodných podujatiach Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE). 

 

zdroj: https://siov.sk/sutaze/stredoskolska-odborna-cinnost/

Tak neváhajte a zapojte sa aj vy do 44. ročníka SOČ.

Predveďte svoje vedomosti, schopnosti, talent a dokážte, že ste nadaní aj ostatným.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom stredoškolskej odbornej činnosti, ma neváhajte kontaktovať

                                                                                                            Ing. Máriu Hruškovú,

                                                                                                        školská koordinátorka SOČ

  

Pri písaní prác použijte:

SOC_zoznam_odborov.docx

AKO_PISAT_PREZENTOVAT_A_OBHAJOVAT_SOC.pdf

metodika_soc_obalka.pdf

Metodika_SOC.pdf

Pokyny_SOC.pdf


41. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti

Vyhodnotenie_41._rocnika_SOC.docx

SOC_2019_krajske_kolo.docx

SOC_2019_okresne_kolo.docx

SOC_2019_ skolske_kolo.docx

 


40. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti

Vyhodnotenie_40._rocnika_SOC.docx

 


39. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti

SOC_2017_celoslovenske_kolo.pdf

SOC_2017_krajske_kolo.pdf

SOC_2017_okresne_ kolo.pdf

SOC_2017_skolske_kolo.pdf

 


 

SOC_vyhodnotenie.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria