Menu

Mimoškolské aktivity

 

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

 

 

V súlade s čl. 5 smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v znení smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 6/2013 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

vyhlasuje

42. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti.

 

Súťaž sa riadi organizačným poriadkom súťaže zaregistrovaným na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 2010-11030/30122:7-913 z 18. augusta 2010 a aktuálnymi Organizačno-technickými pokynmi. 

Organizačným, technickým a finančným zabezpečením súťaže je poverený Štátny inštitút odborného vzdelávania (www.siov.sk).

 


 

Aj ty môžeš rozšíriť rady úspešných SOČ-károv  a využiť  všetky  výhody, ktoré ti účasť  v  SOČ-ke  ponúka.

Preto neváhaj, predveď svoje schopnosti a zapoj sa  do 42. ročníka SOČ,  súťaže šikovných,  nadaných a ambicióznych  mladých ľudí.

 

Metodik SOČ Ing. Mária Hrušková

  

Pri písaní prác použijte:

SOC_zoznam_odborov.docx

AKO_PISAT_PREZENTOVAT_A_OBHAJOVAT_SOC.pdf

metodika_soc_obalka.pdf

Metodika_SOC.pdf

Pokyny_SOC.pdf


41. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti

Vyhodnotenie_41._rocnika_SOC.docx

SOC_2019_krajske_kolo.docx

SOC_2019_okresne_kolo.docx

SOC_2019_ skolske_kolo.docx

 


40. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti

Vyhodnotenie_40._rocnika_SOC.docx

 


39. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti

SOC_2017_celoslovenske_kolo.pdf

SOC_2017_krajske_kolo.pdf

SOC_2017_okresne_ kolo.pdf

SOC_2017_skolske_kolo.pdf

 


 

SOC_vyhodnotenie.pdf

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Ul. 17. novembra 2579
    022 01 Čadca

    sekretariat@sosca.sk
  • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria