Menu

 • 2-krát stretnutie s históriou

  V rámci Týždňa slovenských knižníc sa žiaci I. P triedy v priestoroch Kysuckej knižnice zúčastnili besedy so spisovateľom Petrom Hubom.  Súčasný riaditeľ Oravskej knižnice v Dolnom Kubíne sa dlhodobo zaoberá nielen históriou Oravy, ale skúma i významné udalosti a osobnosti slovenských dejín. Vo svojom vystúpení zdôraznil význam poznávania histórie vlastného národa a túto výzvu adresoval najmä prítomnej mládeži. Venoval sa Jankovi Matuškovi – autorovi  hymny Slovenskej republiky, Jurajovi Thurzovi, spomenul národné hnutie po vyrovnaní, proces maďarizácie a zdôraznil význam vzniku Československej republiky v roku 1918.


  Druhé stretnutie s históriou absolvovali žiaci I. I triedy v priestoroch školy. Históriu nášho mesta a regiónu Kysúc im priblížil vedecký pracovník Kysuckého múzea Mgr. V. Homola. Žiakom sprostredkoval prierez dejinami Kysúc od mladšej doby kamennej až po súčasnosť. Pripomenul, že naše územie nebolo v minulosti ľudoprázdne.  Archeologickým výskumom  boli objavené artefakty doby bronzovej a 64 keltských mincí v oblasti Kysuckej brány. Stredovek na Kysuciach bol tiež zaujímavý, formovali sa nové mestá, spájali sa panstvá, región sa osídľoval kopaničiarskym obyvateľstvom. Ďalšie historické udalosti boli spojené so slovenským národným obrodením, 1. a 2. svetovou vojnou a  budovaním socializmu. 

  Prezentácia udalostí spojených s históriou Kysúc priniesla oživenie na hodine dejepisu a zároveň umožnila žiakom spoznať aj prácu historika.
  Pán Homola upozornil žiakov, že aj oni sa môžu spolupodieľať na objavovaní historických skutočností, napríklad pri vykopávkach v lokalite Koscelisko v Radoli.

  Obidve podujatia sa uskutočnili 6. a 9. marca 2018.

                                                                                                      PaedDr. Oľga Králiková

 • O kvapku lepší Valentín

  V termíne od 12. 2. do 16. 3. 2018 organizoval Územný spolok SČK v spolupráci s hematologicko-transfúziologickým oddelením Kysuckej NsP v Čadci Valentínsku kvapku krvi.

  Naša škola sa na tejto akcii pravidelne zúčastňuje. Pre vyššiu chorobnosť sa však na odber krvi dostavilo len 5 žiakov (V. A, V. B, I. P). Napriek  tomu si myslím, že pre našich mladých darcov bol tohtoročný Valentín určite „o kvapku lepší“.

  Ing. Eva Brezovská

 • Výstava výrobkov stredných odborných škôl

  Na Úrade ŽSK sa konal už 6. ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl v kraji. Svoje výrobky a práce tu vystavuje 20 stredných škôl. Cieľom výstavy je podporiť a propagovať odborné vzdelávanie u žiakov základných škôl, u rodičov, výchovných poradcov, partnerov a širokej verejnosti. Výstava zahŕňa výrobky takmer 8-tisíc žiakov, ktoré na týchto školách študujú. 

  Súčasťou výstavy je aj Katalóg výrobkov a služieb stredných odborných škôl ŽSK, ktorý sa každoročne aktualizuje a je určený pre širokú verejnosť. Z katalógu môžu stredné školy propagovať svoje výrobky a služby. Výstavu je možné vidieť do 9. marca 2018.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slnečný pozdrav II.A triedy z Tenerife

  Stredná odborná škola začala v týchto dňoch realizovať druhú časť mobility v rámci projektu Erasmus+ na Kanárskych ostrovoch.

  Žiaci II. A triedy 1. marca  2018 vycestovali na najväčší ostrov na Kanárskych ostrovoch TENERIFE, kde v luxusných hoteloch Globales Tamaimo Tropical, Puerto de Santiago, Best Semiramis, Puerto de la Cruz a Oceano Health Spa, Punto de Hidalgo spoznávajú španielsku gastronómiu.

 • Podnetná beseda

  V rámci Týždňa slovenských knižníc naša škola prijala pozvanie na besedu s dvoma významnými kysuckými ochranármi prírody – PhDr. Rudolfom Gerátom a PaedDr. Jaroslavom Veličkom. Obidvaja milovníci prírody prezentovali novú knihu ,,Ochrana prírody na Kysuciach“. Žiaci I.I a IV.A sa veľa dozvedeli o prírodných pamiatkach nášho regiónu, hlavne o Náučnom chodníku cez Javorníky, záchrane kostola v zatopenej obci Riečnica, Milošovských guliach...

  Beseda sa konala 9.3.2018 v Kysuckej knižnici v Čadci a niesla sa v príjemnej atmosfére. Žiaci, ktorí preukázali výborné vedomosti o Kysuciach, dostali spomínanú knihu s venovaním.

  Mgr. Anna Krkošková

 • Školské kolo SOČ

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili dobrovoľnej, záujmovej činnosti žiakov denného štúdia stredných škôl  - do SOČ.

  Výsledky svojho snaženia prezentovalo 22 žiakov, s 11 prácami,  odboroch:

  01 - Problematika voľného času

  08 - Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

  14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

  15 - Ekonomika a riadenie

  16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

  17 - Pedagogika, psychológia, sociológia

   

  Do okresného kola postúpilo osem prác, ktorých autormi a spoluautormi:

  • Aneta Budošová, Kristína Ganišinová
  • Adriána Ramšáková, Nikola Kaháková
  • Radoslava Korená
  • Erika Šipková, Silvia Zakopčanová, Darina Kuricová
  • Kristína Mikolášová, Dominika Brodová, Nikola Pápolová
  • Nikola Čuboňová, Sabína Mešťaníková
  • Veronika Čanecká, Ján Marejka
  • Lukáš Eštočín, Simona  Juricová

   

  Naším reprezentantom držíme palce a prajeme veľa šťastia

 • Účasť na súdnom pojednávaní

  Poznať právny systém svojej krajiny a „ohmatať“ si ho, takpovediac,  v praxi sa podarilo realizovať prostredníctvom účasti na súdnom pojednávaní na Okresnom súde v Čadci. Zúčastnili sa ho žiačky I. K triedy, budúce kaderníčky, 1. marca 2018. Mohli sledovať priebeh dvoch pojednávaní v rámci občianskoprávneho konania.  V prestávke medzi pojednávaniami im  pani sudkyňa poskytla cenné rady do života, napríklad ako sa vyhýbať nebankovým spoločnostiam, ako predísť osobnému bankrotu,  kde v prípade ťažkej životnej situácie nájsť bezplatnú odbornú právnu  pomoc, kde získať vzory žiadostí v prípade podania na súd alebo iných právnych úkonov.
   Účastníci podujatia hodnotili návštevu Okresného súdu v Čadci ako prínosnú, zaujímavú a poučnú.

   PaedDr. Oľga Králiková

 • Kurz budúcich animátorov

  V spolupráci s agentúrou PRO-STAFF z Popradu ponúkla naša škola študentom možnosť absolvovať kurz  Školenie animátorov v turizme. Počas dvoch dní  (15. 2. - 16. 2. 2018) sa venovali teoretickej a praktickej príprave budúcich animátorov. Školenie pozostávalo z nasledujúcich tém:

  • všeobecná teória
  • večerné a denné animačné aktivity
  • detská animácia
  • výučba klubových tancov
  • propagácia animačných programov
  • výučba a praktické ukážky moderovania

  Súčasťou školenia boli konkrétne ukážky animačných programov, spojené s aktívnou účasťou samotných účastníkov školenia.

  Každý účastník školenia získal certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade záujmu môže agentúra študentom sprostredkovať prácu animátora  nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

  Kurzu animátorov sa zúčastnilo 29 žiačok z tried II. I2, III. I2 a III. A. Ohlasy na podujatie boli pozitívne. Žiačky získali nielen nové poznatky, ale sa aj zabavili.

  Dúfame, že nadobudnuté zručnosti raz zúročia aj v praxi.

  Ing. Mária Janíčková

  fotografie vo fotogalérii

 • „ŠKOLA, UKÁŽ SA!“

  13. 02. 2018 sa žiačky III. K a IV. I  triedy zúčastnili súťaže „ŠKOLA, UKÁŽ  SA!“ v odbore kaderník a kozmetik. Súťaž sa konala v Spojenej škole Ružomberok. 

  Žiačka IV. I triedy Lucia Cyprichová, ktorej modelkou bola Lenka Švancárová, súťažila v odbore kozmetik  na tému „KLEOPATRA“ , umiestnila sa na 1. mieste.

  Žiačka III. K triedy Aneta Budošová, ktorej modelkou bola Kristína Ganišinová, súťažila na tému „TRÓJSKA HELENA“ v odbore kaderník, umiestnila sa na 2. mieste.

  Súťažiacim  a modelkám ďakujeme za reprezentáciu školy.

                                                                                             Bc.Darina Červencová

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca v TOP TROJKE najlepších škôl na Slovensku

  V nadväznosti na úspech I. ročníka Európskeho týždňa odborných zručností vyhlásila Európska komisia jej II. ročník, ktorého cieľom bolo zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy na podporu kvalitných zručností a pracovných miest.  Na európskej úrovni sa na webovej stránke Európskej komisie zaregistrovalo 1585 podujatí zo 45 rôznych krajín. Svojimi aktivitami sa do tejto iniciatívy zapojila aj Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca. V silnej konkurencii 34 škôl z celého Slovenska sa umiestnila na 3. mieste.

  celý článok: 

  Stredna_odborna_skola_obchodu_a_sluzieb_Cadca_v_TOP_TROJKE_najlepsich_skol_na_Slovensku.pdf

   Kolegovia z Európskej komisie ako vďaku za snahu pripravili video: 

  http://europa.eu/!Xh44cN

   

  fotografie vo fotogalérii 

 • VI. ročník súťaže Finančná olympiáda

  V mesiaci november 2017 začal prebiehať už VI. ročník zaujímavej online finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Ako každý rok si v nej žiaci môžu otestovať svoje finančné vedomosti a finančnú gramotnosť. Súťaž pozostáva z troch kôl.

  Doteraz prebehlo a zároveň bolo vyhodnotené prvé otvorené kolo súťaže. Zapojili sa do nej žiaci z tried V. B, V. A, IV. A, II. A, IV. I, III. H a III. K. Dvadsaťšesť z nich postúpilo do II. uzavretého kola súťaže, ktoré bude prebiehať od 15. februára 2018 do 24. marca 2018 formou testu. Test obsahuje 16 otázok a 4 slovné úlohy a na ich vypracovanie má žiak časový limit štyridsať minút.

  Postupujúcim blahoželáme.

  Ing. Marcela Kašubová

 • PČOZ MS V.A triedy pod názvom 18.Reprezentačný ples obce Zborov nad Bystricou

  Žiaci V.A triedy odbor 6323 K hotelová akadémia Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca absolvovali 03. februára 2018 praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky pod názvom Reprezentačný ples. V tomto roku to bol už 18. ročník, ktorý sa konal v Dome kultúry v Zborove nad Bystricou.

  Reprezentačný ples otvorili starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý a riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca Ing. Ľudmila Verčimáková. Po otvorení zaznel príhovor aj riaditeľky Odboru školstva a  športu Žilinského samosprávneho kraja pani   Mgr. Evy Rovňanovej. Počas celého večera hostí sprevádzali moderátori Martina Cholujová a Ján Marejka.

  V úvode plesu si všetci vypočuli pieseň v podaní speváčky Klaudie Poláčkovej, ktorú na gitare sprevádzal žiak V. A triedy Lukáš Eštočín. Kultúrny program pozostával z prezentácie ľudových tancov tanečnej skupiny Kelčovan a vystúpenia tanečného páru Adely a Jakuba v spoločenských tancoch. Ďalej žiaci prezentovali prípravu miešaných nápojov. K dobrej nálade prispel i výborný nápad žiakov -  srdiečkový tanec.  Ples sa niesol v tóne folklóru. Skvelú atmosféru dopĺňali výzdoba sály a krojový odev žiakov, ktorí túto spoločenskú udalosť organizačne zabezpečovali. Spokojnú náladu bolo vidieť nielen na tvárach hostí, ale aj žiakov.

  Žiaci si rozdelili práce do úsekov. Každý zodpovedal za úlohy, ktoré mu boli zverené.

  Ekonomicko – personálny úsek s vedúcou Kristínou Kubalovou zodpovedal za návrh pozvánky, plagátu, za kalkuláciu pripravovaných pokrmov  a realizáciu prípravných prác.

  Marketingový úsek zabezpečoval nákup surovín, prípravu menu, vhodný inventár. Žiaci kládli veľký dôraz na každý detail  pri výzdobe sály a krásne dekorovaných stolov, ktoré nadchli hostí hneď pri príchode.  Výzdobu sály usmerňovala Silvia Čanecká.

  Výrobný úsek s vedúcim Lukášom Eštočínom pripravil chutné menu, ktoré pozostávalo z predjedla, dvoch hlavných chodov a dezertu. Ako predjedlo sa podávala paštéta s pečeňovým krémom a brusnicovou omáčkou. Hlavný chod pozostával z panenky na farebnom korení. Prílohu tvorili zemiaky so slaninkou a cibuľkou a cherry špíz. Ako dezert sa podával muffin s citrónovo - limetkovou omáčkou a lesným ovocím. Na druhú večeru sa servírovalo pečené kačacie stehno, domáce lokše plnené červenou kapustou a čokoládovou omáčkou. Žiaci výrobného úseku odviedli profesionálnu prácu. Za prípravu 200 porcií  a ich expedíciu vo veľmi krátkom čase im patrí veľké uznanie.

  Odbytový úsek s vedúcou Ivanou Cyprichovou sa staral o spokojnosť hostí počas celého plesu. Dozerali na to, aby na stoloch nič nechýbalo a hostia boli spokojní, čo ocenili svojím úsmevom a milým slovom.

  Dvaja barmani -Lukáš Eštočín a Simona Juricová prezentovali svoje zručnosti pri príprave miešaných nápojov, o ktoré mali hostia záujem počas celého večera.

  18. ročník Reprezentačného plesu v Zborove nad Bystricou prebehol bez problémov, čo bolo dôkazom dôkladnej prípravy všetkých žiakov V.A hotelovej akadémie. Pred očami hostí ukázali svoje kvalitné zručnosti, s ktorými sa môžu uplatniť na trhu práce. Na priebeh praktickej časti maturitnej skúšky dozerali členovia predmetovej maturitnej komisie. Druhou  časťou praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky bude obhajoba  projektu, ktorá maturantov ešte len čaká.

  Za prípravu a realizáciu projektu Reprezentačný ples patrí veľká vďaka majstrom odborného výcviku, pedagogickým zamestnancom a žiakom V. A triedy odbor hotelová akadémia. Pri obhajobe projektu držíme palce a prajeme veľa úspechov.

  Ing. Elena Korduliaková

 • Prednášky s pracovníčkou Mestskej polície Čadca

  Ing. Švejdová a Ing. Brezovská zorganizovali v dňoch 7. – 8. 2. 2018 dve prednášky so srž. Mgr. M. Vorekovou z Mestskej polície Čadca.

  Na prvom stretnutí s názvom Trestnoprávna činnosť sa zúčastnila trieda II. D. Téma bola pre žiakov nielen poučná, ale aj zaujímavá. Dôkazom boli mnohé otázky, ktoré sa týkali skutočných momentov zo života.

  Druhá prednáška sa zaoberala domácim násilím a bola určená žiakom II. K a II. I tried. I táto téma upútala ich pozornosť  a žiaci vyjadrili veľkú spokojnosť.

   

  Ing. Brezovská

 • ANIMAČNÝ KURZ

  Po minuloročných kladných ohlasoch ponúka naša škola aj v tomto školskom roku  žiakom možnosť absolvovať kurz animátora, ktorý bude prebiehať v dňoch 15. – 16. 2. 2018.

  Cena kurzu s certifikátom je 20€.

  Prihlásiť sa môžete u Ing. M. Janíčkovej.

  Ak  máš rád zábavu a tímovú prácu, tak neváhaj!

  Môžeš si zabezpečiť zaujímavé prázdniny.

 • Exkurzia na výstave Danubius Gastro

  26. 1. 2018 sa žiaci tried I. P, II. I2 a III. I2 zúčastnili veľtrhu Danubius Gastro v Bratislave. Tento veľtrh je prehliadkou najnovších trendov v oblasti gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu. Počas výstavy si mohli žiaci prezrieť širokú ponuku našich i zahraničných potravín, zariadení a technológií v gastronómii. Zoznámiť sa  mohli aj s prezentáciou rôznych regiónov cestovného ruchu a bohatou ponukou cestovných kancelárií nielen zo Slovenska, ale aj z exotickej cudziny. Žiakov výstava zaujala a rozšírila ich vedomosti z odborných predmetov. Svoje poznatky spracovali a prezentovali na vyučovaní. Žiaci exkurziu ohodnotili slovami „Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.“

                                                                                                                  Ing. Mária Janíčková

 • Poézia v gastronómii 2018

  26. 01. 2018 sa konala v Bratislave súťaž pod názvom POÉZIA V GASTRONÓMII.

  V kategórii C/5  CUKRÁRSKA  ARTISTIKA  junior súťažili žiačky Marika Malá z III. C a Weronika Anna Lewická z II. C učebného odboru cukrár v príprave čokoládovej skulptúry.

  Súťažný exponát bol vytvorený z temperovanej a plastickej čokolády, dopĺňaný modelovacou hmotou a  maľbou potravinárskymi farbami.

  Žiačky získali 2. miesto, striebornú medailu, diplom a malú pozornosť.    

  Odborná porota hodnotila originalitu, nápaditosť, precíznosť, používanie moderných prvkov, viacerých technológií zdobenia, módne trendy, vhodné farebné doladenie, jednotlivé detaily, celkový dojem, čistotu prevedenia, prezentáciu a korešpondenciu s názvom.

  Dievčatám k úspechu blahoželáme a prajeme naďalej veľa tvorivých nápadov!

  MOV Bc. Mária Tulcová, Mgr. Jana Pišteková

 • Poézia v gastronómii

  V rámci výstavy Danubius Gastro v Bratislave sa v súťažnej kategórii Poézia v gastronómii prezentovali žiaci učebného odboru kuchár Šimon Srniček z II. D triedy a Michal Tomčala z  I. D triedy.

  Naši budúci kuchári pripravovali studenú misu pre 8 osôb, ktorá obsahovala nasledujúce pokrmy: Hovädzí roštenec v smotanovo-tymianovom obale, terinku z kuraťa v karotkovom obale, bravčovú panenku v kelovo-vínovom obale, pečenú tekvicu s blanšírovanou cuketou a bylinkovou polentou,  pošírovanú carambolu s kápiovo-karfiolovým pyré, vínové pečivo s brokolicovo-reďkovkovým pyré, paprikovo-vínový dip a whisky omáčku. V súťažnej kategórii získali žiaci 3. miesto - bronzovú medailu.  Srdečne blahoželáme!

  Žiakov na odbornú súťaž pripravovali MOV Bc. Terézia Babuliaková, Anna Čiernavová,  Mgr. Jaroslava Čičková a Mgr. Marta Škoríková.

  Anna Čiernavová

 • PČOZ MS IV.H triedy 10. POĽOVNÍCKY PLES

  Maturanti IV. H triedy plesali spolu s poľovníkmi z obce Čierne pri Čadci

  27. 01. 2018 sa konal v obci Čierne pri Čadci 10. Poľovnícky ples.

  Príprava plesu bola zverená žiakom IV. H triedy študijných odborov čašník, servírka a kuchár SOŠOaS Čadca, ktorí týmto spôsobom realizovali praktickú časť maturitnej skúšky. Pracovali pod vedením skúsených majsteriek odborného výcviku.

  Žiaci – čašníci pripravili výzdobu stolov. Ako aperitív navrhli miešaný nápoj, podávali pokrmy, postarali sa o stoly s ponukou teplých a studených pokrmov a pomáhali v bare s predajom sortimentu.

  V kuchyni vykonávali prácu žiaci – kuchári, ktorí pripravili podľa menu chutné jedlá z diviny a tiež pokrmy určené na studený a teplý ponukový stôl.

  Žiaci pracovali zodpovedne, s plným nasadením a so záujmom, pretože chceli preukázať praktické zručnosti, ktoré nadobudli počas štúdia a zároveň sa prezentovať pred účastníkmi plesu, ktorých bolo 140.

  Hostia a usporiadatelia vyjadrili spokojnosť aj tým, že si rezervovali termín a catering našej školy aj na budúci rok.

  Mgr. Emília Boháčiková

 • Súťaž Danubius Gastro CUP 2018 v Bratislave

  V dňoch od 25. 01. 2018  do 28. 01. 2018 sa konala výstava-veľtrh gastrotechniky Danubius Gastro v Bratislave. Počas výstavy sa organizujú aj rôzne súťaže pre seniorov a juniorov v odboroch kuchár, cukrár, barista, barman.  Žiaci majú možnosť vidieť nové gastronomické zariadenia, vystavované súťažné výrobky pekárov, cukrárov, kuchárov a degustovať rôzne nové mäsové, pekárenské  a cukrárske výrobky.

  Súťaž vo varení naživo DANUBIUS GASTRO CUP 2018 v odbore kuchár junior sa konala 25. 01. 2018 a zúčastnili sa jej žiaci Kristína Špiláková z III. A triedy a Peter Balala z  I. D triedy. Pripravovali v časovom limite 45 minút predjedlo: Hlivové ragú so zemiakovým rostom a kozím syrom doplnené espumou z údeného cesnaku; hlavné jedlo: Kuracie prsia supremme sous vide s mangovou omáčkou ladenou zázvorom s batatovým fondantom, špenátom, kuskusom a paprikovým brunoise a dezert: Čokoláda plnená kokosovým mascarpone  zdobená omáčkou z lesného ovocia. Súťažilo 15 dvojčlenných družstiev z celého Slovenska. Naši žiaci Kristína Špiláková a Peter Balala si vybojovali striebornú medailu. Všetci súťažiaci predviedli vysokú mieru zručnosti, nápaditosti,  profesionality a nových trendov v gastronómii. 

                                                                                     Mgr. Pavlína Bulejčíková, ZRPV

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria