Menu

 • Poďakovanie

  Občianske združenie My škole ďakuje všetkým, ktorí prispeli. Váš finančný príspevok pomôže  skvalitniť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole.

 • Deň matiek – 9. máj

  Deň matiek – 9. máj

  Pri príležitosti Vášho sviatku, milé mamy a staré mamy, Vám prajeme lásku a porozumenie tých, ktorí Vás neustále potrebujú, zdravie, šťastie, radosť a pokoj pre Vašu prácu, ktorú robíte a za ktorú často nedostávate uznanie.

  Prijmite od nás, žiakov školy, srdečné blahoželanie a úprimné poďakovanie formou nasledujúcich príspevkov.

   

  Alica Romanová, I. P

  Mame

  Píšem Ti, mamička moja, list,

  aby som k Tebe znova mohol prísť.

  Dospelosť ma dávno omrzela

  a duša mi bez Teba zosmutnela.

  Potulujem sa neznámym svetom,

  Ty však vždy budeš mojím kvetom.

  Slzy sa mi púšťajú

  a myšlienky márne prinášajú.

  Ruka, čo ma po vlasoch pohladí

  a trápenia mi z hlavy vytratí.

  Podporou a pilierom si mi vždy,

  keď mi už sila nestačí.

  Milujem Ťa nadovšetko.

   

  Tvoje malé, strapaté teliatko.

  Lukáš Turiak II. A

  Deň matiek je krásny sviatok,

  mohol by byť každý piatok.

  Naše mamy v úcte majme,

  zdravie, šťastie im želajme.

  Mama, to je boží dar,

  keď ju máme, je to raj.

  Vždy nás niečím poteší,

  aj problémy vyrieši.

  Mama, to je naše šťastie,

  ktoré láskou stále rastie.

  Ona sa vždy raduje,

  úsmevom nás častuje.

  Ďakujeme všetkým mamám,

  nech Boh žehná všetkým ránam.

  Za život, čo nám dali,

  aj za to, že nás vychovali.

  Kvety dajme svojej mame,

  ktoré vlastnoručne nazbierame.

  Adriana Rudinská II. A

 • Deň ZEME 2021

  Aj tohtoročné oslavy Dňa Zeme – 22. apríl boli iné než obvykle. Zvyčajne organizované dobrovoľnícke a osvetové podujatia pre školy a verejnosť či spoločné čistenie prírody boli obmedzené.

  V spolupráci so sekciou pre mládež ŽSK sme sa zapojili pri príležitosti tohto medzinárodného dňa do aktivity, ktorá prebieha v rámci Roka dobrovoľníctva – Vyčistíme spolu kraj. Cieľom tejto aktivity je vyčistiť svoje okolie od odpadkov. Vzhľadom na situáciu a opatrenia akcia trvá od 19. apríla 2021 – 23. mája 2021. Naša aktivita o krajší kraj prebiehala v spolupráci s učiteľmi TSV. Chcela by som sa poďakovať všetkým triedam, ktoré pod vedením Ing. Martina Slováka prispeli k zveľadeniu školského areálu a čistejšiemu okoliu našej školy. Všetkým triedam, ktoré sa zapojili do tejto aktivity, ďakujem.

  Každý z nás však môže urobiť niečo pre našu Zem aj sám. Začať môžeme napríklad tým, že budeme ohľaduplnejší k prírode.

                                                                                     Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Čo po škole?

  Taká bola téma videoprojekcie spojenej s besedou pre končiace maturitné ročníky V. A, IV. H, IV. I a II. P. Žiaci dostali praktické informácie o tom, aké majú možnosti po ukončení štúdia na strednej škole a povinnosti voči inštitúciám. V rámci besedy prezradili svoje plány do budúcnosti. Niektorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokých školách, iní majú vo výhľade pracovné miesto alebo aspoň brigádu. Mnohí ešte chcú využiť možnosť posledných prázdnin. Cennými boli pre nich aj informácie a rady na tému Ako zvládnuť online video pohovor. Pri hľadaní práce sa s touto formou pohovoru a v tejto dobe môžu stretnúť častejšie. Veríme, že všetci maturanti  úspešne zúročia svoje schopnosti a  prajeme im úspešný štart do reality a naplnenie  snov.

  Ing. Mária janíčková

 • 16. ročník súťaže Mladý Európan

  16. ročník súťaže Mladý Európan

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlásili 16. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená žiakom gymnázií a stredných odborných škôl. Z dôvodu súčasných opatrení súťaž prebehla online formou 28. apríla 2021 cez pripojenie sa do aplikácie ZOOM.

            Do súťaže sa zapojila aj naša škola, ktorú reprezentovalo súťažné družstvo troch žiačok z II. A triedy:

  • Nikola Baculová
  • Lucia Pohančeníková
  • Adriána Rudinská

  Integrácia SR do Európskej únie a Eurozóny pozitívne ovplyvnila každodenný život ľudí. Slovákom dala nové práva, možnosti a príležitosti. Súťaž žiačkam poskytla príležitosť na lepšie spoznanie histórie, geografie, osobností, inštitúcií, symbolov a významných miest Európskej únie. Účasťou v nej nadobudli nové skúsenosti a prehľad z daných oblastí. Priebeh súťaže online formou bol pre dievčatá novou skúsenosťou.

                                                                          Ing. Marcela Kašubová

 • ONLINE ŠKOLA MANAŽÉRSKYCH A IT ZRUČNOSTÍ 2021 - REGISTRÁCIA PRE STREDOŠKOLÁKOV

  https://www.fri.uniza.sk/aktuality/online-skola-manazerskych-a-it-zrucnosti-2021-registracia-pre-stredoskolakov-spustena

  Si stredoškolák/stredoškoláčka a zaujímaš sa o svet manažmentu a informačných technológií? Tak práve pre Teba sme pripravili podujatie ONLINE školu manažérskych a IT zručností 2021, ktoré sa realizuje v rámci národného projektu IT akadémia.

  V rámci tohto podujatia budeš mať príležitosť oboznámiť sa so základmi práce úspešného manažéra. Prostredníctvom viacerých manažérskych hier si postupne precvičíš manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšíš si svoje prezentačné i počítačové zručnosti. Zdokonalíš sa v tvorbe prezentácií, naučíš sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšaš si aj základy digitálneho marketingu.

  V mesiacoch február a marec sa úspešne uskutočnili štyri online školy, ktorých sa celkovo zúčastnilo 200 žiakov stredných škôl. Na základe ich pozitívnych referencií a ohlasov, ktoré nájdeš TU, sme sa rozhodli uskutočniť ďalšie štyri online školy.

  ONLINE škola manažérskych a IT zručností sa uskutoční prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v štyroch termínoch, ktoré si môžeš vybrať prostredníctvom registračného formulára. Pozvánku na prihlásenie Ti pošleme na Tvoj e-mail.

 • Mladý marketér 1. ročník súťaže

  Mladý marketér 1. ročník súťaže

  Mladý marketér je súťaž v znalostiach z marketingu a je určená pre študentov stredných škôl. V tomto školskom roku prebieha úvodný prvý ročník zaujímavého projektu, ktorého vyhlasovateľom je FMK Trnava.

  Úlohou pre žiakov bolo navrhnúť marketingovú komunikáciu školy. Súťažiaci mali vypracovať charakteristiku svojej školy, analýzu marketingovej situácie a navrhnúť marketingovú komunikáciu školy.

  Do súťaže sme prihlásili a odoslali štyri práce, ktorých konzultantkami boli Ing. Marcela Kašubová a Ing. Eva Polačková. Vyhodnotenie prác a finále súťaže prebehne v mesiaci máj 2021.

  Súťažné práce vypracovali tímy žiakov v zložení:

  II. A

  • Nikola Baculová
  • Lenka Kožová
  • Lucia Pohančeníková
  • Adriána Rudinská
  • Branislav Gomola

  III.I2:

  • Zuzana Pikuláková
  • Kristýna Procházková

  V. A

  • Erika Jurišová
  • Lívia Šusteková

  V. A

  • Mária Baričáková
  • Denisa Revajová
  • Zuzana Škripková

  Ing. Marcela Kašubová

 • SKILLS SLOVAKIA Ukáž čo vieš 2021

  16. 2. 2021 sa konala online súťaž SKILLS SLOVAKIA Ukáž čo vieš v odbore kaderník, vizážista, na ktorej sa zúčastnili dve žiačky našej školy.

  V kategórii Dámsky strih z krátkych vlasov – TREND CUT reprezentovala našu školu žiačka III. K triedy učebného odboru kaderník Beáta Brandisová, ktorá  sa  umiestnila na 1. mieste.  

  V kategórii Romantický účes z dlhých vlasov súťažila žiačka I. P triedy študijného odboru vlasová kozmetika Anna Mravcová.

  Modelky na súťaž líčila žiačka III. I  triedy študijného odboru kozmetik Natália Chovaňáková. Žiačky pripravovala MOV Bc. Darina Červencová.

  Organizačným a metodickým garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania.  Odborným gestorom bolo Štúdio Sharmant Bratislava a Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky Bratislava. Technickú podporu zabezpečovalo Centrum vedecko-technických informácií - Školské výpočtové stredisko  Banská Bystrica.

  MOV Bc. Darina Červencová

   

 • Súťaž v účesovej tvorbe

  Žiačky I. K, II. K, III. K učebného odboru kaderník a I.P nadstavbového štúdia vlasová kozmetika  sa v mesiaci marec zapojili do školskej súťaže v účesovej tvorbe na tému Účes na titulnú stránku módneho časopisu.

  Na 1. mieste sa umiestnila  Anna Mravcová z I. P.

  2. miesto získala Karina Mosorová z I. K.

  3. miesto obsadila Valentína Rudincová z I. K.

  MOV Bc. Darina Červencová

 • Súťaž v líčení

  Žiačky I. I, II. I, III. I a IV. I študijného odboru kozmetik sa v mesiaci marec zapojili do školskej súťaže v líčení na tému Líčenie na titulnú stránku módneho časopisu - pávie pierko.

  Na 1. mieste sa umiestnila žiačka I. I Aneta Jurišová.

  Na 2. mieste sa umiestnila žiačka IV. I Soňa Gavláková.

  Na 3. mieste sa umiestnila žiačka IV. I  Katarína Jarošová.

  MOV  B. Slováková

 • NESEPARUJ SA – SEPARUJ S NAMI!

  Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností vo svojom bydlisku či na pracovisku. 

  To, že batérie nepatria do komunálneho odpadu, vedia aj zamestnanci a žiaci našej školy. Napriek dištančnému vzdelávaniu sa nám podarilo nazbierať krásnych 20 kg použitých batérií.

  Odovzdaním použitých batérií zamedzíme úniku nebezpečných látok do prírody a prispejeme svojím dielom k ochrane životného prostredia. Zber a recyklácia použitých batérií je zabezpečená prostredníctvom členstva v rámci školského recyklačného programu – RECYKLOHRY!

  Nezabudnime! Použité a vybité batérie sa dajú recyklovať, ak skončia na správnom mieste 😊

  (BOX je umiestený pri recepcii školy)   

                                                                                     Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Udelenie významného a medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF

  Udelenie významného a medzinárodne uznávaného titulu Efektívny používateľ modelu CAF

  Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca sa zapojila do projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy v roku 2019, ktorý  úspešne ukončila 28. februára 2021.

  Na základe odporúčania tímu hodnotiteľov Externej spätnej väzby modelu CAF bol škole  udelený významný a medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Externého hodnotenia sa zúčastnili  aj zástupkyňa OŠaŠ ŽSK Ing. Marta Gajdičiarová a zástupkyňa zamestnancov školy PhDr. Andrea Mravcová.

  Model CAF je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie. Špecificky je určený pre organizácie verejnej správy, tiež známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF – Common Assessment Framework). Vyvinutý bol na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym inštitútom pre verejnú správu v Maastrichte.

  Model CAF je odporúčaný organizáciám verejnej správy v členských štátoch EÚ ako pomocný nástroj pre pochopenie techník manažérstva kvality a ich aplikáciu vo svojej činnosti.

  Hlavným účelom modelu CAF je poskytovať jednoduchý a ľahko použiteľný koncept hodnotenia organizácií verejnej správy v krajinách Európy.

  Hlavným cieľom modelu CAF je orientácia organizácie na rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality, zameriavanie sa na riešenie svojich úloh v prospech zákazníka/občana a umožňovanie zamestnancom rozvíjať sa.

  Zavedenie modelu CAF ako systému hodnotenia manažérstva kvality v Slovenskej republike prispieva k reforme a zlepšeniu výkonnosti štátnej správy. Súčasne je výrazom celkového dynamického vývoja krajiny.

  Zavádzanie modelu CAF je prínosom pre ďalšiu prácu manažmentu SOŠ OaS Čadca v podobe komplexnej  analýzy podmienok organizácie na zavedenie TQM. Samotný proces samohodnotenia si vyžadoval napísanie prvej samohodnotiacej správy.  Menovaní členovia CAF tímu školy vykonali ,,interný audit“ organizácie, vyhodnotili výsledky, definovali silné stránky školy a  zistili oblasti, ktoré je potrebné zlepšovať. Žiaducim prínosom je skvalitnenie tímovej práce a učenie sa jedného od druhého. Externí hodnotitelia, ako experti pre danú problematiku,  nám prezentovali hodnotenie školy z pohľadu externého vnímania na základe hodnotenia podľa presne  stanovených kritérií.

  Poznanie zhodnotenia reálneho stavu, v ktorom sa nachádzame, je začatie novej, aktívnejšej fázy zlepšovania sa. Výsledky a závery samohodnotenia a externého  hodnotenia nás iniciovali a motivovali k vytvoreniu Akčného plánu zlepšovania, ktorý sme vypracovali v súlade s koncepciou rozvoja školy, víziou a poslaním školy a strategickým cieľom školy.

  Celý proces zavádzania modelu CAF vnímame ako správne a spoločné rozhodnutie manažmentu a zamestnancov školy.

  Implementácia  modelu kvality do všetkých procesov riadenia je náročná a dlhodobá, lebo je ovplyvnená aj špecifickými podmienkami školského systému.

   

  Garant projektu: Ing. Ľudmila Verčimáková

  Metodik projektu: Ing. Martina Sloviaková

  CAF tím: Ing. Valéria Rizmanová, Mgr. Pavlina Bulejčíková, Ing. Ľubica Horváthová, Mgr. Ida Kurzyszová, PaedDr. Silvia Okuliarová, Ing. Eva Polačková, RNDr. Dušan Kormanec, Mgr. Mária Trúchla, Ing. Marcela Kubalíková.

 • 28. marec – Deň učiteľov

  28. marec – Deň učiteľov

  28. marec – Deň učiteľov je pre všetkých pedagogických zamestnancov výnimočný, lebo si pripomínajú odkaz velikána pedagogiky Jána Amosa Komenského.

  Pri príležitosti tohto sviatku i v týchto mimoriadne náročných časoch si naši pedagogickí zamestnanci Mgr. Janka Pišteková, PaedDr. Silvia Okuliarová, Ing. Eva Poláčková a RNDr. Dušan Kormanec prevzali z rúk pani riaditeľky Ing. Ľudmily Verčimákovej ocenenie za aktívnu výchovno-vzdelávaciu prácu Plaketu J. A. Komenského.

  Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju vzdelanosti v našom meste a venujú sa mladej generácii.

 • Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou?

  Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou?

  Skupina žiakov z V. A triedy sa 15. 3. 2021 zúčastnila online konferencie s názvom Ako sa zorientovať medzi dezinformáciami a pravdou?, ktorú usporiadala kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

  V online prostredí sa stretli zainteresovaní ľudia, ktorí sa venujú zlepšeniu mediálnej gramotnosti na Slovensku, a poslanci Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nikolsonová a Vladimír Bilčík.

  Veľmi zaujímavá debata postupne odhaľovala obrovský vplyv konšpiračných teórií a hoaxov na podvedomie ľudí. Aktéri diskusie vo svojich vstupoch hovorili o konkrétnych prípadoch, keď nepravdivé informácie veľmi zasiahli do reálneho života ľudí.

  Žiaci sa dozvedeli, ako sa šíria nezmysly po sociálnych sieťach, na čo si dávať pozor pri čítaní novinových článkov, niekoľko tipov a trikov, ako sa nenechať napáliť , či ako na podvedomie ľudí  vplývajú emócie a strach. Boli sme prekvapení z prieskumu verejnej mienky, ktorý uviedol, že až 56 % Slovákov verí konšpiračným teóriám, čo je dvakrát viac v porovnaní s Českou republikou.

  Na záver sme si uvedomili, že sme neustále obeťami dezinformácií, preto je potrebné hľadať pravdu a nebáť sa za ňu postaviť.

  PaedDr. Silvia Okuliarová

  koordinátorka žiackej školskej rady

 • Maturanti diskutovali o korupcii v podnikaní

  Korupcia ako negatívny jav v našej spoločnosti ovplyvňuje spoločenskú, politickú a hospodársku oblasť. Na Slovensku je akýkoľvek prejav korupcie trestným činom. A práve preto sa v uplynulých dňoch žiaci IV.I, IV.H, II.P a V.A oboznámili s  témou korupcie v podnikaní.  V rámci rozširovania podnikateľských vedomostí a zručností si pozreli  videoprogram a overili  svoje vedomosti formou kvízu. Svoje názory aktívne vyjadrili v diskusii, pretože ako potenciálni budúci podnikatelia sa môžu s týmto nežiaducim javom stretnúť. Veríme, že aj takouto formou škola prispieva k tomu, aby z našej mládeže vyrástli čestní ľudia.

  Ing. Mária Janíčková

 • Zbierka pre útulok „U Psej matere v Korni“

  Zbierka pre útulok „U Psej matere v Korni“

  Ešte v mesiaci október 2020 sa v našej škole uskutočnila zbierka pre útulok U Psej matere v Korni. Zbierka bola predčasne ukončená z dôvodu COVID19 a prechodu žiakov na dištančné vzdelávanie. Aj napriek predčasnému ukončeniu sa vyzbieralo krásnych 165€. Pretože sa žiaci končiacich ročníkov vrátili do školy, zbierky sa ujala trieda V.A. Z vyzbieraných peňazí sa rozhodla finančne podporiť aj nadáciu Slobody zvierat, a to sumou 50€. Zvyšná suma peňazí bola použitá na nákup granúl a konzerv pre psov a mačky, hygienických podložiek, dezinfekčných prostriedkov a hračiek. Žiaci V.A podporili zbierku aj materiálne, a to starým oblečením a dekami, ktoré dňa 8. marca 2021 osobne odviezli do útulku.

  Všetkým, ktorí zbierku podporili a rozhodli sa takýmto spôsobom zvieratkám pomôcť, vyslovujeme úprimné poďakovanie. Osobitné poďakovanie patrí triede V.A, ktorá aj v tejto dobe ukázala ochotu pomôcť. Veríme, že aj tento školský rok sme spríjemnili život zvieratiek v útulku.

                                                                                                               Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Vakcináciou o krok bližšie

  Vedeli_ste_ze_-_letaciky.pdf​​​​​​​

 • Finančná olympiáda II. kolo súťaže

  Finančná olympiáda II. kolo súťaže

  Finančná olympiáda je zaujímavá online celoslovenská vedomostná súťaž, v ktorej  si žiaci môžu otestovať a overiť svoje finančné vedomosti a finančnú gramotnosť. Súťaž pozostáva z troch kôl.

  Do prvého, otvoreného kola súťaže sa zapojili žiaci z tried I. P2, II. P, III. I2, II. A, II. A, IV. A a V. A. Úspešné boli dve žiačky: Adriána Rudinská, II. A a Zuzana Pikuláková, III. I2, ktoré postúpili do krajského kola súťaže. Toto kolo súťaže bude prebiehať testovaním online formou v časovom rozpätí od 23. februára do 6. apríla 2021.

  Obom žiačkam k postupu srdečne blahoželáme.

     Ing. Marcela Kašubová

 • Ako nám korona úplne všetko nezobrala

  Takéto rozprávkové zábery z prírody a snehové bytosti sme vytvorili počas zimy a jarných prázdnin. Pandémia nás ovplyvnila v trávení voľného času, a tak sme sa vrátili do detských čias. Spojili sme zábavu so psychohygienou na čerstvom vzduchu.

  Tento snehový sociálny kontakt nebol pre nikoho nebezpečný. Aj spolužiačka Rebeka skonštatovala, že jej snehuliak dodržiava nariadenia vlády a má rúško. Dúfame, že naše zimné momentky a snehové výtvory potešia a inšpirujú, veď príroda je otvorená celý rok.

  prispeli žiaci V. A, II. P a I. P

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria