Menu

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ spojený s Európskym týždňom odborných zručností 2017

 • O histórii nášho mesta

  V rámci podujatia Jašíkove Kysuce sa 1.12. 2017  v priestoroch knižnice uskutočnila prednáška na historickú tému v podaní pána Mariána Grupáča.  V prezentácii sa venoval histórii dvoch objektov, ktoré boli súčasťou mesta Čadca – budove Palárikovho domu a budove starej fary. Žiakom I.I triedy a II. P triedy priblížil najdôležitejšie udalosti spojené s osudom týchto významných objektov, ktoré tvorili kolorit mesta. Zdôvodnil fakty, ktoré ovplyvnili ich osud a viedli k ich úplnej likvidácii. Zdôraznil, že mesto postupne strácalo pôvodnú podobu a je na jeho obyvateľoch, aby sa snažili zdokumentovať túto stratenú históriu.
  Prednáška umožnila žiakom lepšie poznať mesto, v ktorom sa učia.

                                                                                                   PaedDr. Oľga Králiková

 • Podnikanie v kozmetických službách

  V rámci podpory odborného vzdelávania navštívili žiačky IV. I triedy študijného odboru kozmetik kozmetický salón Visage v Čadci, ktorý prevádzkuje Nikola Dejová, absolventka našej školy. V diskusii odobrila žiačkam výber ich budúceho povolania a oboznámila ich s možnosťami zamestnania sa v danom odbore v regióne. Žiačky ocenili informácie a rady týkajúce sa otvorenia a prevádzkovania vlastného kozmetického salóna. ​​​​​​​

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zo školy do praxe

  27. 11. 2017 absolvovali žiaci V. B triedy, študijný odbor hotelová akadémia, zaujímavé stretnutie v priestoroch stravovacieho zariadenia Diamond Caffe&Bar v Čadci s majiteľkou Júliou Krížkovou. Júlia sa po úspešnom ukončení štúdia v študijnom odbore hotelová akadémia a viac ako ročnej práci v  obsluhe rozhodla podstúpiť riziko a založiť si vlastný podnik, kaviareň Diamond Caffe&Bar. V rámci diskusie priblížila žiakom všetky kroky, ktoré musela realizovať od založenia podniku až po sprístupnenie príjemných, útulných priestorov kaviarne zákazníkom. Oboznámila žiakov s riadením prevádzky,  náplňou práce personálu a marketingovými nástrojmi presadenia sa na konkurenčnom trhu. Priebežne si mali žiaci možnosť precvičiť zručnosti súvisiace s prípravou  viacerých druhov káv, ako aj obsluhy.

 • Kampaň Červené stužky

  Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny, organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.

  Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaň sa začína v septembri a vrcholí 1. decembra.

  Tretí novembrový týždeň (20. 11. – 24. 11. 2017) je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam si pripomíname od roku 1998. Aj na našej škole prebehlo množstvo zaujímavých aktivít zameraných na boj proti drogám.

  Dňa 13.11. sa žiaci I. A, II. A a II. K zúčastnili odbornej prednášky pod názvom Drogy a iné závislosti, ktorú organizoval RÚVZ Čadca. V škole sme umiestnili niekoľko informačných násteniek s protidrogovou tematikou. Žiaci vytvorili veľa zaujímavých plagátov, ktoré upozorňujú na negatívne dôsledky užívania drog mladými ľuďmi.

  Ďalšou aktivitou bola prezentácia filmu Drogové závislosti, spojená s diskusiou. Film rozpráva príbeh študentky Lucie, ktorá sa ocitá v zajatí tvrdých drog.

  V mesiacoch október - november prebehla na triednických hodinách a hodinách náboženstva

  projekcia dvoch DVD: Do tváre a Príbehy anjelov. Obe DVD sú zamerané na následky, ktoré so sebou prináša voľný sex.

  Na podporu boja proti HIV a AIDS je zameraná aj tvorba červených stužiek, ktoré pripravili žiačky II. K a I. I2. a rozdali ich žiakom a zamestnancom našej školy. Týmto počinom vyvrcholila kampaň Červené stužky.

   

                                                                      Ing. Brezovská, koordinátorka VMR

                                                                      Ing. Švejdová, koordinátorka VP

                                                                           

   

 • Súťaž Skills Slovakia, Súťaž o zlaté nožnice, Ukáž, čo vieš

  30.11.2017 sa uskutočnila súťaž Skills Slovakia, Súťaž o zlaté nožnice, Ukáž,čo vieš, krorej sa zúčastnila žiačka III.K triedy  Aneta Budošová učebného odboru kaderník, modelkou bola Kristína Ganišinová z III. K triedy učebného odboru kaderník.

  Žiačka Aneta Budošová súťažila na tému Komerčný svadobný účes v časovom limite 50 minút, umiestnila sa na 2. mieste.

 • Mikulášske kadernícke a kozmetické služby v CSS Park

  Pod týmto názvom sa 5. 12. 2017 uskutočnila charitatívna akcia v Centre sociálnych služieb Park v Čadci.

  Akciu zorganizovali Mgr. Chilá a Ing. Brezovská a odborný dohľad vykonávala MOV p. Lalíková.

  Po počiatočnom ostychu sa dámy a páni osmelili a zverili sa do rúk žiačkam II. K, ktoré strihali, česali a tvarovali účesy. Žiačky III. I zase robili masáž rúk, ktorú vyskúšali klienti Centra prvýkrát v živote.

  Atmosféra bola veľmi príjemná, žiačky sa zákazníkom plne venovali. Klienti odchádzali spokojní a aj žiačky si túto akciu plne užívali.

   

                                                                                                                           Ing. Brezovská

 • Návšteva Mestského divadla v Žiline

  Ruská klasická literatúra je stále predmetom záujmu verejnosti. Sme radi, že ju svojim divákom sprístupňuje aj Mestské divadlo v Žiline.  Na základe ponuky divadla sa žiačky prvého ročníka učebného odboru kaderník (I. K trieda) 29. novembra 2017 zúčastnili inscenácie románu M. F. Dostojevského Zločin a trest.  Románový príbeh rieši zložité sociálne a vzťahové problémy spoločnosti a nestráca svoju aktuálnosť ani v súčasnosti. Nastolené problémy nútia mladých k zamysleniu a zároveň im pomáhajú vidieť realitu tohto sveta cez dramatický príbeh, ktorý nastoľuje množstvo nezodpovedaných otázok.
  Vypredané hľadisko ocenilo výkony hercov – M. Režného, ktorý stvárnil postavu hlavného hrdinu Raskoľnikova,  J. Dobríka , M. Kráľa  a J. Oľhovej.
  Predstavenie sa našim kaderníčkam páčilo. Z divadla si  odniesli  príjemné dojmy.


  PaedDr. Oľga Králiková

 • Prednáška Ochrana spotrebiteľa

  V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov sa na našej škole 23. 11. 2017 uskutočnila prednáška na tému Ochrana spotrebiteľa.

  Informácie o základných právach spotrebiteľa, nekalých obchodných praktikách a riešení sporov medzi predávajúcimi a kupujúcimi prezentovala Mgr. Katarína Zalaiová z Ministerstva hospodárstva SR. Žiakov zaujal hlavne nákup cez internet a možnosti reklamácií.

  Prednáška bola realizovaná pod záštitou Európskeho spotrebiteľského centra v SR.

                                                                             Ing. Mária Janíčková

 • Pochopili sme udalosti v Černovej

  Je lepšie jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť“ - táto stará múdrosť sa potvrdila aj na historickej exkurzii do obce Černová pri Ružomberku.
  Žiačky druhého ročníka študijného odboru pracovník marketingu a kozmetik sa 29. novembra 2017 zoznámili s udalosťami v Černovej, ktoré sa stali v októbri 1907 a vošli do dejín ako prejav násilnej maďarizácie na začiatku 20. storočia. Prezreli si aj pamätník obetiam tejto tragédie na miestnom cintoríne. Vypočuli si výklad pani Márie Hatalovej v rodnom dome Andreja Hlinku.
  Poznávanie historických udalostí prostredníctvom návštevy miest, kde sa skutočne stali,  má poznávací i emocionálny význam pre žiakov školy v súvislosti s ich národnou hrdosťou a posilnením vlastenectva. 

                                                                                         PaedDr. Oľga Králiková

 • Vyhodnotenie fotografickej súťaže Voľný čas našich študentov

  V jesenných mesiacoch prebehla v našej škole fotografická súťaž, do ktorej prispelo 17 žiakov. Všetky zábery boli zaujímavé a nebolo jednoduché spomedzi nich vybrať tie najlepšie.                                                            

  Do hlasovania sa zapojilo 114 žiakov i zamestnancov školy. Podľa počtu hlasov bolo určené poradie a víťazom sa stala fotografia č. 2 Mačka Issabella od Adriany Ramšákovej z III. I. 

  Druhé miesto sme udelili Nikole Čuboňovej z III. I za fotografiu č. 14 Pohodová chvíľka. Tretie miesto obsadila Janka Pohančeníková z II. I s fotografiou č. 5 Prechádzka pri západe slnka.  Spomedzi hlasujúcich žiakov sme vyžrebovali žiačku z I. K Denisu Ligdovú.     Víťazkám gratulujeme a čakajú na nich pekné odmeny.          

  Teší nás, že študenti svoj voľný čas trávia aj inak ako pri počítači. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili a dúfame, že aj ďalšia fotografická súťaž ich osloví.

  Ing. Mária Janíčková

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb opäť úspešná na "Žilinskej gastronomickej jeseni" 2017

  22. 11. 2017 sa konal 6. ročník súťaže "Žilinská gastronomická jeseň". V kategórii junior súťažilo 15 žiakov z rôznych SOŠ Slovenska. Žiaci pripravovali teplé pokrmy na dve porcie, v ktorých hlavnú ingredienciu tvoril kapor. Našu školu reprezentoval Juraj Kristek, žiak IV. H triedy študijného odboru kuchár, ktorý sa umiestnil v striebornom pásme so svojím pokrmom Kapor na víne s tekvicovo-limetkovým pyré, hráškovou espumou ladenou mätou a chilli a s citrónovým  kaviárom.

  Taktiež sme sa zapojili do súťaže TOP ŠKOLA SLOVENSKA. Súťažili 4 tímy. Pripravovali slávnostnú studenú misu pre 8 osôb s ukážkovým tanierom a dvomi druhmi omáčok. Náš junior team tvorili žiaci Juraj Kristek zo IV. H triedy, Peter Balala a Šimon Srníček z II. D triedy, ktorí získali nádherné II. miesto.

  Na súťaž žiakov pripravovali MOV Bc. Terézia Babuliaková a Mgr. Jaroslava Čičková.

  Srdečne blahoželáme.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Staroslovenská škola hlaholiky

  Pod týmto názvom sa 21. novembra  2017 uskutočnilo vzdelávacie podujatie organizované pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Za našu školu sa ho zúčastnili žiaci II. A triedy  -  Laura Kullová, Júlia Poláčková, Erika Jatiová, Peter Malík, Martin Jaššo a Samuel Gajdičiar. Témou podujatia bolo prvé slovanské písmo – hlaholika.
  V kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja  sme si  vypočuli  historickú prednášku o Veľkej Morave a o význame  misie Konštantína a Metoda  na Veľkej Morave. Ďalšia časť vystúpenia historikov bola venovaná podrobnej analýze  hlaholiky a najstarším historickým prameňom zachovaným v prvom slovanskom písme. Po teoretickej časti sme absolvovali test, ktorý preveril naše vedomosti súvisiace s témou. Potom nasledovala, podľa nášho názoru,  najzaujímavejšia časť podujatia: workshop  venovaný praktickému nácviku hlaholiky. V tvorivých dielňach sme mali možnosť napísať hlaholikou svoje mená, vyskúšať si písanie husacím brkom, modelovať písmená hlaholiky z plastelíny alebo drôtu, zahrať si „hlaholské“ pexeso.

  Stretnutie s odborníkmi na hlaholiku, ale i stretnutia s rovesníkmi nás obohatili nielen o nové vedomosti o slovenských dejinách, ale  pomohli nám zažiť aj pocity vzájomnej spolupráce, nápaditosti  a tvorivosti.

  Teší nás, že Staroslovenská škola hlaholiky bude mať aj ďalšie pokračovanie. V apríli 2018 sa opäť stretneme na spoločnom výstupe na hrad Devín.

                                                          Erika Jatiová, Laura Kullová II. A 

 • Najkrajšia torta Slovenska pre SOŠOaS v Čadci

   

  Úspešnými sa stali i ďalšie dve žiačky.

  Striebornú medailu v súťažnej kategórii K/3 – zvláštna kategória – netradičné torty priniesla žiačka 3. ročníka uč. odboru cukrár Marika Malá. Zhotovila nádhernú tortu s názvom Jurský park – detská torta.

  Bronzovú medailu získala žiačka 2. ročníka uč. odboru cukrár Alžbeta Hričovcová, ktorá vytvorila drip svadobnú tortu v súťažnej kategórii K/4 -  špeciálna kategória - torty drip, nahé, raw.

  Uvedené cukrárske aktivity sa prezentovali 12. 10. 2017 v súťaži „O najkrajšiu tortu Slovenska“, ktorá sa konala v Púchove.

   Torty boli hodnotené odbornou certifikovanou komisiou podľa smerníc celosvetovej organizácie WACS. Odborná porota hodnotila originalitu, nápaditosť, precíznosť, používanie moderných prvkov, viacerých technológií zdobenia, módne trendy, vhodné chuťové a farebné doladenie, celkový dojem, čistotu prevedenia – dodržiavanie hygienických zásad, prezentáciu. V rámci súťaže vzniklo veľa úžasných diel, ktoré vizuálne spĺňali požiadavky na víťazstvo, no rozhodla chuť súťažného výrobku.

  Ďakujeme dievčatám za vzornú reprezentáciu školy v odbore cukrár a blahoželáme k oceneniam!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • „Odborné vzdelanie – prvý krok k úspechu“

  13. 11. 2017 sa v priestoroch školy uskutočnila beseda na tému „Odborné vzdelanie – prvý krok k úspechu“. Pozvanie prijal zaujímavý hosť, náš absolvent študijného odboru hotelová akadémia Marek Šimášek, ktorý pôsobí v súčasnosti na pozícii F&B Manager pre Liečebný dom Royal Palace***** v Turčianskych Tepliciach. Prezentáciou skúseností z profesionálneho života zaujal veľkú pozornosť svojich mladších spolužiakov. Vyzdvihol význam učenia sa cudzích jazykov a odborných predmetov, dôležitosť odbornej praxe, ako aj potrebu neustáleho štúdia a sebavzdelávania. Poukázal na rôznorodé možnosti uplatnenia sa v sektore hotelierstva a gastronómie. V pútavom rozprávaní nám priblížil kľúčové momenty, ktoré zohrali dôležitú úlohu v jeho odbornom a kariérnom raste, zdôraznil osobnostné kvality ako cieľavedomosť, neustály záujem priebežne získavať  odborné vedomosti a zručnosti a vnútornú motiváciu „byť ešte lepším, než som“. Žiaci sa mali možnosť osobne presvedčiť o tom, že mať odborné vzdelanie je v súčasnosti obrovská devíza do života, prvý krok k získaniu atraktívnej práce a úspešnému začleneniu sa do spoločnosti. Na záver prezentoval Liečebný dom Royal Palace 5*, v ktorom momentálne pracuje. Zároveň oslovil žiakov s ponukou praxovať a po skončení školy aj pracovať v tomto zariadení.

  Úspech absolventov školy vo vyštudovanom odbore je najlepším motivačným nástrojom pre súčasných i budúcich žiakov odborného vzdelávania.

  Besedy sa zúčastnili žiaci IV. a V. ročníka študijného odboru hotelová akadémia a II. ročníka nadstavbového štúdia spoločné stravovanie.

   

  Profil Mareka Šimáška

    Vzdelanie

  –  SOŠ obchodu a služieb v Čadci, študijný odbor hotelová akadémia

  – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  študijný program cudzie jazyky a kultúry v odbore,      anglický jazyk v odbornej komunikácii

  –  University College of Northern Denmark

  • študijný program Hospitality, Tourism & Sport Management, odbor Hotel & Restaurant Management (2ročné štúdium ukončil za rok)
  • študijný program Top Up Bachelor Program, odbor International Hospitality Management (1,5ročné štúdium)
  •   F&B Management Training v Malajzii (6 mesiacov)

  Odborná prax

  • Sunrise Beach Hotel 4*, Cyprus
  • Dom odborov, Žilina
  • farmy dodávajúce potraviny do hotelov a reštaurácií vo Fínsku, Holandsku
  • Radisson Blu Hotel 4*, Dánsko
  • Eastern&Oriental Hotel 5*, Malajzia 
  • Holiday Inn, Trnava

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria