Menu

 • Odborná exkurzia zameraná na hotelové služby a gastronómiu

  12. 10. 2018 sa žiaci II. H a II. P2 zúčastnili odbornej exkurzie v Žiline v hoteli Holiday Inn a reštaurácii Sushihanil. Pracovníčka marketingového oddelenia hotela Holiday Inn  nás previedla ubytovacím úsekom. Žiaci si prezreli vybavenie izieb a wellness, kongresové priestory  a príjemné prostredie reštaurácie. Oboznámili sa s prácou na recepcii.                  

  Kuchárske umenie prípravy sushi  nám predviedli  v japonskej reštaurácii Sushihanil.  Zábavou bol „kurz používania paličiek pri jedle“ a ochutnávka sushi. Žiakov zaujalo štýlové zariadenie priestorov, jedálny lístok v tablete a ponuka jedál a nápojov.

  Exkurzia prispela k rozšíreniu vedomostí žiakov z hotelových a gastronomických služieb.

  Ing. Mária Janíčková

 • Prednáška o zdraví

  Na kardiovaskulárne ochorenia, osteoporózu a negatívny vplyv alkoholu na človeka bola zameraná prednáška v Kysuckej knižnici, ktorú si 17. októbra 2018 vypočuli žiaci I. A, III. A a III. K. Žiaci získali informácie o príčine vzniku spomenutých chorôb, o tom, ako sa prejavujú a koho postihujú vo väčšej miere. Nielen genetické predispozície, ale aj zlý životný štýl a málo pohybu napomáhajú rozvoju týchto chorôb. Ako zhubne pôsobí alkohol na organizmus človeka a jeho psychiku videli v zaujímavo a pútavo spracovanom DVD.

   Ing. Eva Brezovská

   koordinátorka VMR

 • Naše kozmetičky na INTERBEAUTY JESEŇ

  5. 10. 2018 sa konala súťaž v odborných zručnostiach Skills Slovakia, súťaž o zlaté nožnice Ukáž čo vieš 2018 v odbore kaderník a vizážista.  Zo SOŠOaS Čadca sa na nej zúčastnili žiačky študijného odboru kozmetik, učebného odboru kaderník a nadstavbového štúdia vlasová kozmetika.

  V odbore kozmetik súťažila žiačka IV.I1 Valéria Hrčková v piatej súťažnej téme GALAKTICKÁ KRÁSKA, GALAXIA.  Téma bola motivovaná predstavami o galaktickej kráske pochádzajúcej z vesmíru. V tejto kategórii súperilo 17 žiakov z rôznych stredných škôl z celého Slovenska. Hodnotil sa technologický postup, estetika, kreativita a náročnosť.                                                                                                                 

  Modelom pre túto kategóriu sa stala žiačka I. I1 Vanesa Vyšlanová.

  Súťaž bola spojená s veľtrhom Interbeauty v Incheba Expo Bratislava, na ktorom boli prezentované kozmetické prípravky, pomôcky a dekoratívna kozmetika. Žiaci si pozreli aplikáciu permanentného make-upu, aplikáciu lymfodrenáže, rôznych líčení a modeláž gélových nechtov.

   

  Mgr.  Janka Smolková

 • Svetový deň zdravej výživy

  Jednou z najdôležitejších ciest k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda.  16. október 2018 sa preto na našej škole niesol tiež v znamení zdravej výživy.

  Ako hovorí jedna múdrosť: Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.

  Touto akciou sa žiačky V. A snažili poukázať na možnosti zdravej stravy. Žiačky vytvorili zaujímavú nástenku a plagáty k danej téme, ktorá je v súčasnosti aktuálna.

  Z ovocia a zeleniny pripravili tabuľu zdravej výživy, ktorá upútala žiakov našej školy, ktorí s nadšením ochutnávali pripravené misy.

  Poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi Milanovi Delinčákovi z firmy BUKOV, s. r. o. za poskytnutie sponzorského daru vo forme ovocia a zeleniny. Ešte raz ďakujeme.

                                                                                                koordinátor ENV a žiačky V. A

 • Po roku opäť zlatá medaila v súťaži O NAJKRAJŠIU TORTU SLOVENSKA 2018

  Dňa 11. 10. 2018 sa žiačky odboru cukrár zúčastnili 9. ročníka SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU TORTU SLOVENSKA v Púchove, ktorú usporiadal Klub cukrárov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov pod záštitou SOŠOaS v Púchove.

  Súťaže sa zúčastnili žiačky Weronika Anna Lewická z III.C triedy a Katarína Poláčková z II.P triedy.

  Weronika Anna Lewická pripravila detskú tortu, ktorá bola ocenená zlatou medailou v zlatom pásme ako tretia najlepšia. 

  Katarína Poláčková získala za svoju tortu v striebornom pásme striebornú medailu.

   

  Srdečne blahoželáme!

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 3. miesto v súťaži ZLATÉ NOŽNICE

  Dňa 5. 10. 2018 sa žiačky III. K a I. P triedy zúčastnili súťaže Zlaté nožnice v Bratislave. 

  Našu školu reprezentovali  žiačky III.K. triedy  Pavlína Válková  s modelkou Anetou Ursíkovou a Aneta Budošová z I.P triedy s modelkou Kristínou Ganišinovou, ktoré sa umiestnili na peknom 3. mieste.

  Žiačky súťažili na tému Komerčná nevesta v   časovom limite 60 minút  v kategórii  žiak a 40 minút v kategórii dospelí. Hodnotil sa celkový vzhľad modelky (účes, líčenie, oblečenie k danej téme).

  Súťažiacim  a modelkám ďakujeme za úspešnú  reprezentáciu školy.

 • Veľtrh štúdia a kariéry

  V termíne  9. ­- 11. októbra 2018 sa konal 22. ročník Medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry v Bratislave, v Aegon aréne NTC Príkopova 6. Najpočetnejšiu skupinu návštevníkov tvorili stredoškoláci z rôznych kútov Slovenska, medzi ktorými sme 10. októbra 2018 nechýbali ani my, študenti V. A a IV. I. Výstava nám pomohla pri výbere ďalšieho štúdia a voľbe povolania.

  Na veľtrhu sa predstavili vysoké školy, jazykové školy a zamestnávatelia zo SR, ČR a zahraničia. V stánkoch prezentovali zástupcovia škôl možnosti štúdia na svojich školách, usporiadali i sprievodné semináre a poskytli informačný materiál v podobe brožúr, letákov, katalógov či reklamných predmetov. Oslovili nás ponuky štúdia, ktoré by nadväzovali na náš zvolený odbor, napr. cestovný ruch, ekonomický manažment, elementárna pedagogika či biológia a našu pozornosť zaujalo i ďalšie štúdium v oblasti gastronómie na hotelových školách.

  Sme radi, že sa môžeme vzdelávať a informovať i takouto formou.

  žiaci IV. I, V. A

 • Pracovníčky marketingu v Kysuckom kultúrnom stredisku

  Dňa 4. 10. 2018 sa žiačky IV. I2 zúčastnili prednášky v Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci.

  Pani riaditeľka nám predstavila svoje zamestnankyne, ktoré nám priblížili náplň svojej práce. KKS svojimi aktivitami prispieva k rozvoju kultúry a umenia v regióne. Dozvedeli sme sa, kto stojí za rôznymi výstavami, koncertami, divadelnou Palárikovou Rakovou, súťažou recitátorov či mladých moderátorov Kysucký mikrofón. Do mnohých podujatí, ktoré organizuje KKS, sa zapája aj naša škola. V rámci odborného výcviku tu majú naši žiaci možnosť vykonávať odbornú prax.

  Z návštevy KKS sme mali príjemný zážitok a odniesli sme si ďalšie poznatky.

  Ing. Mária Janíčková

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca odkrývala prostredníctvom programu Erasmus+ tajomstvá talianskej gastronómie

  Program Erasmus+, zameraný na vzdelávanie mladých ľudí, ponúka každoročne slovenským školám príležitosť integrácie v európskom priestore. V rámci cestovania a spoznávania cudzokrajných kultúr majú mladí ľudia možnosť rozvíjať svoje schopnosti, všeobecné vedomosti, odborné zručnosti, ako aj multikultúrne povedomie a stať sa tak plnoprávnymi občanmi, vysokokvalifikovanými odborníkmi a novou perspektívou Európskej únie. Celý článok...

  Villa Ersilia, Soverato

  Aquilia Resort, Badolato

 • Prednáška v Kysuckej knižnici

  Mesiac september je svetovým dňom Fetálneho alkoholového syndrómu a Alzheimerovej choroby. 27. 09. 2018 sa žiaci z tried II.K, II.I, IV.H a I.P zúčastnili v Kysuckej knižnici dvoch prednášok na dané témy. Prvá časť prednášky bola zameraná na vplyv alkoholu na nenarodené dieťa. Matky, ktoré konzumujú alkohol počas tehotenstva aj v malých množstvách, riskujú, že sa dieťa narodí so zle vyvinutým mozgom a rôznymi fyzickými zmenami. V krátkom videu odborní lekári vysvetľovali význam abstinencie u žien počas tehotenstva.      Druhá časť bola venovaná Alzheimerovej chorobe, ktorá postihuje v súčasnej dobe nielen staršiu generáciu, ale začína sa prejavovať aj u mladších ľudí. Keďže ide o nevyliečiteľnú chorobu, existujú len lieky na jej spomaľovanie. Na vznik tejto choroby vplývajú nielen genetické predispozície, ale aj zlý životný štýl.

  Prednášky zrealizovala Mgr. Gerátová z RÚVZ Čadca.

    Ing. Brezovská

                                                                                koordinátorka VMR

 • Deň turizmu

  27. septembra sa oslavuje Svetový deň turizmu. Hlavným zmyslom je poukázať na význam turistického ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a zlepšovanie kvality života.                                                                                     

  K tomuto dňu sme si pre našich spolužiakov pripravili rôzne aktivity. Program sa skladal z dvoch častí. V prvej časti sme si so žiakmi z II.H, III.I2 a I.P2 pozreli film S tebou ma baví Slovensko, ktorý prezentuje krásy našej krajiny. Dokument bol spracovaný tak, aby upútal aj mladšiu generáciu. V druhej časti sme si pripravili rôzne aktivity, ako napríklad kvíz, slepé mapy, skladanie puzzle, pexeso...

  Pripravili sme nástenky a propagačný materiál. Naši žiaci si mohli zábavnou formou otestovať svoje vedomosti z oblasti cestovného ruchu. My, študentky odboru pracovník marketingu v cestovnom ruchu, sme si  týmto podujatím preverili naše organizačné schopnosti.                                                        

  žiačky IV.I2

 • Oslávili sme Európsky deň jazykov

  26. 9. 2018 žiaci našej školy oslávili Európsky deň jazykov v Čadci a v Žiline. Cieľom  bolo  poukázať na  jazykovú rozmanitosť ako nástroj na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčový prvok bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, a tým podnietiť Európanov, aby sa  bez ohľadu  na vek učili viac jazykov.

  V Čadci žiaci pracovali vo viacerých skupinách pod vedením učiteľov cudzích jazykov. V Kysuckej knižnici si niektorí obohatili svoje vedomosti veľmi zaujímavou prednáškou pani Pagáčovej, zameranú na velikána anglickej literatúry Williama Shakespeare a  na prierez jeho tvorby. Iní sa preniesli do detských čias úryvkami diela A. de S. Exupéryho Malý princ vo francúzskom jazyku.

  Na ďalšej aktivite žiaci pracovali v dvojčlenných skupinách, k dispozícii mali diela A. S. Puškina v ruskom jazyku a preklady do slovenčiny. Vyberali a čítali si úryvky z lyrickej tvorby autora, z románu Eugen Onegin, z Povestí Belkina, z historickej povesti Kapitánova dcéra a s nadšením si prečítali rozprávku O zlatej rybke. Zvolené texty zapisovali v ruskom jazyku tak, aby ich potom mohli interpretovať pred spolužiakmi.

  Následne kroky jednej skupiny žiakov viedli do európskeho mládežníckeho centra Kericu, v ktorom ich srdečne privítala p. Ivka Hrušková. Veľmi príjemnú atmosféru vytvorili dobrovoľníci Ayse Topoglu z Turecka, Nicolovi Pederzoli z Talianska a Katharine Keinprecht z Rakúska, ktorí prezentovali svoje rodné krajiny v anglickom jazyku.

  Ostatné skupiny pokračovali na pôde školy s aktivitami, ktoré si pre nich pripravili učitelia predmetovej komisie cudzích jazykov. Spoločne spoznávali zaujímavosti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, atrakcie Londýna, najkrajšie miesta USA a Kanady. Iná skupina sa oboznamovala s prierezom nemeckej literatúry, od rozprávok bratov Grimmovcov až po román E. M. Remarqua Na západe nič nového. Aktivity spojené s odborným ruským jazykom boli zamerané na dialógy v reštaurácii a riešenie kvízových otázok.

  Hravé formy, rôzne aktivity, vedomostné kvízy a videoprezentácie predstavili cudzie jazyky  v netradičnej podobe. Školou sa ozývali anglický, nemecký, francúzsky, ruský, ale aj taliansky jazyk a my sme všetci spoločne prežili krásny „iný“ deň.

  V Žiline si žiaci pozreli americký filmový muzikál v pôvodnom znení Mamma Mia! Here we go again, v ktorom je najväčšia letná filmová párty späť. A s ňou aj nákazlivá nálada rozprávkového ostrova Kalokairi, nesmrteľná ABBA a herci, ktorí si s chuťou zopakovali veľkolepú grécku jazdu.

   

  Európsky deň jazykov sa oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001 z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu.

  Ing. Sloviaková

 • Dobu si nevyberieš, miesto áno

  Spoluprácou OA D. M. Janotu a Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci vznikol zaujímavý projekt pod názvom Dobu si nevyberieš, miesto áno, ktorý prezentoval obdobie 50. rokov v komunistickom Československu.

   Žiaci IV. I triedy odborov kozmetik a pracovník marketingu a II. P triedy odboru spoločné stravovanie radi prijali pozvanie na toto kultúrno-vzdelávacie podujatie a spolu so svojimi vyučujúcimi si vypočuli hovorené slovo i pozreli hudobný program. Prostredníctvom prednášok historikov z ÚPN, p. Branislava Kinčoka, PhD. a p. Mgr. Vladimíra Palka, ktoré boli doplnené prezentáciami a dokumentárnym filmom s archívnymi materiálmi, sme sa vrátili v čase naspäť, do obdobia vlády jednej strany. Prenasledovanie, zločiny, politické procesy, nesloboda a bezmocnosť sú dnešnej mladej generácii málo známe. Program preto pomohol stredoškolákom poznať časť minulosti, priblížiť im, v čom žili a pracovali naši predkovia a pochopiť, že to rozhodne nemali ľahké.

  Vzdelávanie, uskutočnené 26. septembra 2018 v KD Čadca,  zároveň spojilo žiakov stredných škôl v Čadci.

  Mgr. Sabelová

 • Odborná exkurzia v Prahe

  Pedagogickí pracovníci Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca navštívili hlavné mesto Českej republiky v dňoch 21. – 23. 09. 2018.

  Cieľom našej návštevy bola odborná exkurzia zameraná na históriu a kultúru Prahy, gastronomické služby a cestovný ruch. Ukážku gastronomických služieb nám predviedli už počas cesty v Regiojete  stevardky, ktoré nám spríjemnili chvíle vzornou obsluhou a chutným občerstvením.

  Po príchode do hlavného mesta a ubytovaní sa v apartmánoch, sme  vyrazili  na potulky mestom. Hneď prvý deň sme stihli historické pamiatky – Národné divadlo, Karlov most, Chrám Panny Márie Vítezné, v ktorom je Pražské Jezuliatko. V chráme nás zaujalo múzeum s oblečením Jezuliatka, ktoré darovali mnohé štáty sveta. Večer sme zakončili prehliadkou Václavského námestia.

  Druhý deň sme sa pešo vybrali na Petřín a Strahovské záhrady s úchvatnými šľachtenými ružami. Z rozhľadne bolo úžasne pozerať na slnečnú Prahu. Po obede sme navštívili divadlo Hybernia, kde nás čakal muzikál YAGO. Skvelé herecké výkony, hudba Janka Ledeckého a Shakespearov motív  zanechal v nás nezabudnuteľné zážitky. Po predstavení sme si prehliadli Staromestské námestie, Múzeum čokolády a Múzeum voskových figúr.

  Posledný deň exkurzie sme ešte stihli prehliadku Karlovho námestia. Nezabudli sme aj na malé darčeky pre našich blízkych.

  Kolektív pedagogických zamestnancov ďakuje pani riaditeľke školy Ing. Ľudmile Verčimákovej za možnosť opäť navštíviť Prahu a rozšíriť si vedomosti v odbornej a kultúrnej oblasti. Taktiež ďakuje Mgr. Ide Kurzyszovej za organizačné zabezpečenie celej exkurzie.

       

                                                            Ing. Elena Korduliaková , Mgr. Anna Krkošková

 • Srdcoví rebeli

  Srdcoví rebeli

  Príbeh 15-ročného chlapca s vážne chorým srdcom, ktorý nepozná iný život než ten doma medzi štyrmi stenami s matkou a v detskom hospici medzi lekármi a zdravotníckym personálom, nás zasiahol priamo do srdca. Je nepravdepodobné, že sa chlapec dožije 16. narodenín.

  Prostredníctvom faktov z každodennej rutiny (ako napr. všadeprítomný kyslíkový prístroj), autentických fotografií chorého dieťaťa či záberov z chirurgickej operácie sme pochopili, že život a zdravie sú vzácnymi, jedinečnými darmi, ktoré nemáme právo premárniť a zničiť. Film bol pre nás inšpiráciou, prečo nepodľahnúť lákavým nástrahám spoločnosti, a povzbudením, ako sa možno v živote užitočne uplatniť.

  Príbeh nakrútený podľa skutočnej udalosti videlo 21. septembra 2018 280 žiakov našej školy a keďže ho filmoví producenti odľahčili prvkami humoru, absurdnými scénami a uvoľnenou slovnou zásobou, priniesol nám okrem vnútorného zážitku zamyslenie sa i skvelé pobavenie.

  žiačky  IV. I

 • Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Kysuckej knižnici za účasti žiakov školy

  Kysucká knižnica v Čadci v rámci uvedeného podujatia propagovala kultúrne dedičstvo nášho regiónu a vytvorila cyklus prednášok zameraný na históriu a súčasnosť drotárstva s názvom Drotárstvo včera a dnes.  Žiaci prvých ročníkov študijných odborov sa zúčastnili prednášky, v ktorej sa dozvedeli zaujímavé informácie o príčinách vzniku drotárstva na Kysuciach, o krajinách, do ktorých drotári putovali, o ich žargóne, oblečení, spôsobe života, o drotárskej krošni a výrobkoch, ktoré dokázali z drôtu vyrobiť. Tradícia drotárstva je stále živá aj v našich dňoch.  V súčasnosti sa jej venuje iba pár nadšencov, ktorí prezentujú svoje výrobky v Múzeu drotárstva v Budatíne.  Zaujímavá prednáška bola spojená s audiovizuálnou prezentáciou.

                                                                                                          PaedDr. Oľga Králiková

 • Zbierka Biela pastelka

  Biela pastelka, symbol pomoci na prvý pohľad v neriešiteľných situáciách v živote nevidiacich a slabozrakých, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Každá z nich sa premení na pomocnú ruku podanú pri snahe naučiť sa samostatne a najmä bezpečne chodiť s bielou palicou, variť, postarať sa o domácnosť, pracovať s počítačom a mnoho iných činností, z ktorých každá je malým víťazstvom nad samým sebou. Ľuďom so zrakovým postihnutím pomôže viesť plnohodnotný život.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa 19. septembra 2018 zapojili do verejnej zbierky na našej škole.

  Aj malá pomoc sa ráta.

                                                                                    Ing. Brezovská

                                                                                                                                                       koordinátorka VMR

 • Odborná exkurzia v hoteli Husárik v Čadci

  Dňa 20. 09. 2018 sa študentky V. A zúčastnili v rámci predmetu Odborná prax exkurzie štvorhviezdičkového hotela Husárik v Čadci. Študentky sa dozvedeli o poskytovaných službách a balíkoch hotela, prezreli si izby, fitness i wellness centrum, kongresovú sálu a reštauračné zariadenia vrátane kaviarne. Hotel disponuje i poľovníckym salónikom s krbom s otvoreným ohniskom a Bavorskou izbou so štýlovým sedením a keramickou pecou.

  Neoddeliteľnou súčasťou hotela je veľká terasa s prekrásnym výhľadom na široké okolie našich Kysúc. Najväčšia pozornosť bola venovaná práci s hosťom na recepcii v programe Horec. Študentky hotelovej akadémie zároveň nadviazali kontakty pre ich budúce potencionálne uplatnenie v oblasti hotelových služieb. Veľmi ochotnému a milému personálu hotela preto ďakujeme za možnosť uskutočniť v priestoroch hotela odbornú exkurziu.

                                                                                    Ing. Eva Polačková

 • ERASMUS+, celoživotné vzdelávanie a internacionalizácia SOŠ obchodu a služieb v Čadci

  SOŠ obchodu a služieb v Čadci pripravuje budúcich odborníkov v odboroch gastronomických, obchodu a osobných služieb. Škola podporuje a zapája sa do systému duálneho vzdelávania žiakov, ale i do celoživotného vzdelávania. Spolupracuje s inštitúciami a podnikateľskými subjektami, ktorí podporujú odborné vzdelávanie. Škola má záujem na tom, aby pedagogickí zamestnanci a žiaci  v rámci svojej odbornej prípravy na povolanie, mali skúsenosti aj z oblasti zahraničných výmenných pobytov, odborných stáží získaných v rámci európskych projektov. Tu sa škola stretáva s akútnou potrebou zvyšovania interkultúrneho povedomia a projektových kompetencií, nakoľko doteraz mala minimálne  možnosti a  skúsenosti s európskymi projektmi.

  Získať finančnú podporu cez projekt nie je také jednoduché, ako sa zdá, keď je už projekt zrealizovaný. Je potrebné nájsť vhodnú vzdelávaciu inštitúciu, napísať dobrý projekt, ktorý odráža potreby školy a aj ovládať cudzí jazyk minimálne na komunikačnej úrovni. Celoživotné vzdelávanie pedagogických zamestnancov prostredníctvom medzinárodných projektov prináša nielen  do života pedagóga vždy niečo nové, ale je nevyčísleným prínosom pre žiakov a samotnú školu, v ktorej pôsobí. Nám sa podarilo nadviazať kontakt s Inštitútom európskeho vzdelávania učiteľov v Hamburgu, ktorý ponúka a organizuje kurzy ďalšieho vzdelávania učiteľov v rámci programu EÚ ERASMUS+. Našej škole sa podarilo získať dva granty.

  Kurz - Rozvoj kompetencií projektového manažmentu a rozvoj interkultúrnych kompetencií v škole  bol zameraný na metodiku tvorby školských výmenných projektov, školských projektov a projektov vzdelávania dospelých.

  Program celoživotného vzdelávania sa konal v Portugalsku v meste Porto v dňoch 29. 7. až 3. 8. 2018. Projektu sa zúčastnilo 22 účastníkov z Nemecka, z rôznych spolkových krajín a zo Slovenska.

  Rámcový program kurzu bol zameraný a rozdelený na:

  • teoretickú časť spojenú s rôznymi aktivitami a metodiku tvorby projektov. Skúsení lektori kurzu s využitím interaktívnych metód prednášali jednotlivé témy, ktoré aktuálne dopĺňali konkrétnymi príkladmi a vlastnými skúsenosťami z praxe. Obsah tvorili : program ERASMUS+, prípravné návštevy, multilaterálne a bilaterálne partnerstvá, ďalšie možnosti financovania projektov, prezentácia projektov a ďalšie. Každý účastník mal možnosť zapájať sa, dopĺňať obsah prednášky o vlastné skúsenosti alebo sa radiť, ako postupovať pri tvorbe projektu. Vo workschopoch boli účastníci rozdelení do skupín a spoločne tvorili projekt. My sme pracovali v skupine s dvoma školami s podobným zameraním ako naša škola. Navrhli sme projekt so zameraním na Job schadowing s názvom   Internationalisierung - Konzepte in der Ausbildung moderner Dienstleistungsberufe im europäischen Kontext. Možnosť realizovať tento projekt je reálna v spolupráci aj s inými odbornými školami. Každá skupina prezentovala svoj produkt a boli položené základy medzinárodnej spolupráce.
  • poznávanie vzdelávacích systémov zúčastnených – počas aktivít boli prezentované vzdelávacie systémy jednotlivých zúčastnených krajín. Počas kurzu hosťovala aj učiteľka strednej školy z Portugalska. Mohli sme len konštatovať, že vzdelávacie systémy sú rozdielne. V tejto súvislosti sme poznamenali, že prostredníctvom ECVETu  sa štandardy odborného vzdelávania môžu priblížiť.
  • účelovo zamerané exkurzie na poznanie kultúry, zvykov hostiteľskej krajiny – navštívili sme starobylé Porto a údolie portského vína  s odborným výkladom jeho výroby v anglickom a nemeckom jazyku. V historickom meste Guimaräes sme videli, aký bol  život v minulosti a dnes. Gastronómiu, kultúru a život  Porta sme objavovali na brehu rieky  Douro.
  • prezentáciu zúčastnených krajín, škôl, zvykov a tradícií počas kurzu a regionálneho večera.

  Účasť na kurze nás motivuje, ale aj zaväzuje pre ďalšiu prácu nielen v našej škole. Chceme a pomôžeme aj iným školám v regióne pri tvorbe  takéhoto projektu, aby sa učitelia naučili tvoriť projekty a prispeli k spoznaniu kultúry iných národov. Túto spoluprácu sme už ponúkli vybranej škole v regióne.

  Prečo odporúčame tento kurz­?

  Odborne pripravený materiál, zostavený program, organizácia, miesto konania, vybrané metódy a profesionálny prístup lektorov nám dali príležitosť spoznať a zdokonaliť sa v tvorbe projektov, v cudzom jazyku, v kvalite vzdelávania a hlavne spoznať medzinárodné zvyklosti, ktoré sú aj základom pre internacionalizáciu školy. To je aj jeden z cieľov našej školy a ERASMUS+ je jedinečným nástrojom, ako tento cieľ dosiahnuť.

  Touto cestou sa obraciame na učiteľov, učiteľov odborných predmetov, aby sa zdokonaľovali v cudzom jazyku, zbavili sa zábran, tvorili projekty, cestovali a potom uvidia, koľko nápadov a inšpirácie prinesú pre prácu so žiakmi. A na učiteľské povolanie budú pozerať úplne inak.

  Poďakovanie patrí tímu agentúry SAAIC so sídlom v Bratislave, ktorý kedykoľvek ochotne poradil a pomohol nám od zrodu projektu až po jeho realizáciu. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                      Ľudmila Verčimáková, Valéria Rizmanová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria