Menu

 • Prázdniny 2021

 • Mobilitná aktivita v španielskej Barcelone

  1. júla 2021 v rámci projektu s názvom:  Kreativita a inovácie v odbornej príprave mladých gastronómov a kaderníkov na budúce povolanie, vycestovalo  15 žiakov študijného odboru hotelová akadémia, kuchár, vlasová kozmetika  a jedna majsterka odbornej výchovy v odbore kaderník na  prvú mobilitnú aktivitu  do španielskej Barcelony. Účastníci  sa veľmi tešia, že získajú cenné skúsenosti a množstvo zážitkov vďaka programu Erasmus+.

 • Festival ľudskosti mladých

  V dňoch 17. 6. a 18. 6. 2021 sa naša žiacka školská rada prvýkrát zapojila do projektu s názvom Festival ľudskosti mladých, ktorý organizovala Rada mládeže Žilinského kraja. Našou úlohou bolo vniesť do života ľudí radosť, nadšenie a chuť do života po ťažkom období spojenom s pandémiou Covid-19.

  Pre zamestnancov školy a žiakov sme pripravili krásne ruže, menšiu sladkosť a citát, ktorý im vyčaril úsmev na tvári. Akcia sa konala počas vyučovania, aby učitelia a žiaci boli milo prekvapení.  Na druhý deň sme projekt realizovali na Palárikovej ulici v Čadci, kde sme ľudí potešili rovnakým spôsobom.

  Sme veľmi radi, že sme túto akciu mohli realizovať a pozerať sa na úsmevy  ľudí, ktoré nám spríjemnili deň. Dúfame, že sa akcia uskutoční aj budúci školský rok. 

  Lenka Kožová, II. A

 • Prvé miesto v CELOŠTÁTNEJ ONLINE SÚŤAŽI V LÍČENÍ GATSBY PÁRTY

  Na prelome mesiacov máj a jún 2021 organizoval  kozmetický salón Beauty Garden celoštátnu online súťaž v líčení, ktorej sa zúčastnila aj naša škola.
  Do súťaže sa zapojili žiačky I.I, III.I študijného odboru kozmetik a nadstavbového odboru II.P vlasová kozmetika.
  Žiačka I.I triedy Aneta Jurišová z I.I triedy odboru kozmetik  sa  umiestnila  na výbornom 1. mieste.
  Žiačky I.I, III.I, II.P sa umiestnili v top 20.

  Slováková Baňáková, MOV

 • Naša škola opäť úspešná

  V šk. roku 2020/2021 sa konal 12. ročník celoslovenskej umeleckej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva.

  Súťaž je registrovaná na MŠVVaŠ SR a organizovaná FF UKF v Nitre na celoštátnej úrovni.

   Z hľadiska druhu umeleckej tvorby mala súťaž  tri časti – literárnu, výtvarnú a elektronickú.

  Cieľ súťaže: Súťaž povzbudzuje k budovaniu národnej hrdosti a vlastenectvu, orientuje pozornosť na aktuálne témy, pestuje vzťah k tradícii, tvorivo rozvíja kultúrne povedomie.

  V III. kategórii – výtvarná časť (Svätoplukovo posolstvo do dnešnej pandemickej doby) vybojovala naša žiačka III.K triedy Patrícia Činčalová skvelé 1. miesto.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

                                                                                                       

                                                                                                            Ing. Zuzana Švejdová

 • Prezentácia marketingových zručností

  Dňa 15. 6. 2021 sa prezentovali žiačky II. I študijného odboru pracovník marketingu výstavou svojich prác. Získané zručnosti zdokumentovali rôznymi propagačnými materiálmi, ktoré vytvorili počas vyučovania marketingovej propagácie a komunikácie.

  Zamerali sa na propagáciu školy a študijných odborov, navrhli vizitky, letáky, kupóny. Reklamný materiál bol určený na podporu predaja v oblasti obchodu, služieb a cestovného ruchu. Zaujímavým prínosom boli práce v štýle junk art. Žiačky ukázali, že svoje teoretické vedomosti vedia pretaviť do praktických marketingových zručností.

                                                                                                     Ing. Mária Janíčková

 • Skills Slovakia – Gastro Junior

  Dňa 08.06. 2021 sa žiaci odboru 2964 H cukrár zúčastnili súťaže Skills Slovakia – Gastro Junior v Bratislave. Súťažná úloha bola pripraviť 3 porcie moderného múčnika.

  Súťažný múčnik Jahodovo-smotanový dezert pripravila žiačka 3. ročníka  Dominika Kubicová a pomocníčka Nikola Gálová žiačka 3. ročníka.

  Dominika Kubicová sa umiestnila na  3. mieste a získala striebornú  medailu.                                            

  V súťaži sa hodnotila originalita, nápaditosť, precíznosť, používanie moderných prvkov, viacerých technológií zdobenia, moderné trendy, vhodné farebné doladenie, jednotlivé detaily, celkový dojem, čistota prevedenia, prezentácia, korešpondencia s názvom.

  Žiačky boli ocenené medailami, diplomami, čo im dodalo určitú motiváciu k ďalšiemu napredovaniu.

  Žiačky na súťaž motivovali a  pripravovali MOV  Mgr. Jana Pišteková, Dana Dolečková .

 • Workshop Reč tela - Činy sú viac ako slová

  Zaujíma vás neverbálna komunikácia a tajomstvá reči tela? Naučte sa poznať svoje okolie, kolegov, kamarátov či rodinu. Naučte sa čítať reč tela.

  Dňa 7. 6. 2021 sa II. A trieda zúčastnila zaujímavého workshopu s názvom Reč tela, ktorým nás sprevádzal Ing. Dávid Vrtaňa z OZ Mladý podnikavec.

  Počas workshopu sme sa dozvedeli, ako pomocou mimiky a gestikulácie dokážeme zistiť pravú povahu a správanie človeka cez fotografie a videá, aké mýty o reči tela kolujú medzi nami. Naučili sme sa, ako podľa reči tela rozpoznať, či človek klame, alebo hovorí pravdu. Rozobrali sme štyri najnebezpečnejšie typy osobností. Pozreli sme si kriminálne trestné činy, ktoré boli vďaka neverbálnym prejavom odhalené. Zistili sme, akú dôležitú úlohu hrá mozog pri neverbálnej komunikácii. Robili sme rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na rozlišovanie pravých emócií človeka. 

  Počas tohto workshopu sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí, ktoré sme dodnes nevedeli a veľmi sme si to užili. Workshop obsahoval videoukážky, praktické cvičenia, hry na precvičenia našich znalostí, reálne príbehy kriminálnych trestných činov.

  Tešíme sa na ďalšie podobné zážitky.  

  Adriána Rudinská a žiaci II. A triedy

 • Brigáda na úpravu okolia školy

  Už 49 rokov patrí 5. jún životnému prostrediu. 

  Tento rok je upriamený na obnovu ekosystémov. OSN, vyhlasovateľ svetového dňa, nás upozorňuje, že nemôžeme vrátiť čas. Ale môžeme  zasadiť strom, ozeleniť naše mestá, zakladať záhrady, meniť stravovacie návyky a čistiť rieky a pobrežia. Aj naši žiaci si v pondelok 7. júna 2021 pripomenuli tento deň a vyčistili areál školy a školského ihriska. Brigáda sa konala pri slnečnom počasí a veľmi sa vydarila. Všetkým zúčastneným žiakom aj pedagógom ďakujeme za pomoc!

  Buďme aktívni, životné prostredie sa nám poďakuje

   Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • 16. ročník Jurinovej jesene

  Kysucká knižnica v Čadci pripravila k 16. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže v oblasti duchovnej poézie a prózy JURINOVA JESEŇ sprievodné podujatia, ktorých sme sa zúčastnili aj my, žiaci III. A 27. 5. 2021.

  Prvú prednášku viedla mladá, talentovaná spisovateľka a prekladateľka Katarína Džunková. Rozprávala na tému Význam staročeského biblického prekladu v kontexte písomníctva. Odkryla nám v nej mnohé zaujímavosti z histórie a súčasnosti staročeských prekladov a ukázala rôzne preklady písma. Nasledovala prednáška vysokoškolského profesora Jána Gallika, ktorý sa s nami podelil o bohaté skúsenosti na tému Fenomén v tvorbe Jána Čepa a Pavla Straussa. Na treťom podujatí Tradícia a modernosť v duchovnej tvorbe sme sa stretli so spisovateľom a literárnym kritikom Theodorom Križkom, ktorého rozprávanie o živote, smrti a nábožentve nám  veľmi učarilo. Prezradil nám aj niečo zo svojho života a priblížil vlastnú tvorbu.

  Sme veľmi vďační, že sme mohli byť po dlhej pandemickej prestávke súčasťou týchto podujatí a získať poznatky z oblasti duchovnej literatúry a kultúrneho života. Radi prijmeme pozvania do KK v Čadci aj v budúcnosti na ďalšie kultúrne aktivity, ak nám to situácia dovolí.

   

  Magdaléna Capková, III.A

 • Zaslúžená odmena zdravotníkom

  Dňa 4. mája 2021 riaditeľka školy Ľudmila Verčimáková, MOV Janka Pišteková a zástupcovia žiackej školskej rady odovzdali sladké balíčky námestníčke KNsP v Čadci PhDr. Zite Ondrašinovej pre tím zdravotníkov covidového, urgentného a doliečovacieho oddelenia v Kysuckej nemocnici v Čadci. Zamestnanci školy takto prejavili úctu a poďakovanie  za  ich prácu v prvej línii, ale aj za starostlivosť o našich občanov v čase pandémie.

  Vakcína je sloboda

  Symbol kampane je nám známy, preto sme sa rozhodli odmeniť sladkým balíčkom zdravotníkov Očkovacieho centra Fakultnej nemocnice v Žiline. Dňa 5. mája 2021 boli sladké odmeny  odovzdané riaditeľkou školy. Ďakujeme pracovníkom centra, ktorí  boli nápomocní aj pri očkovaní zamestnancov našej školy.

 • Poďakovanie

  Občianske združenie My škole ďakuje všetkým, ktorí prispeli. Váš finančný príspevok pomôže  skvalitniť podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole.

 • Deň matiek – 9. máj

  Deň matiek – 9. máj

  Pri príležitosti Vášho sviatku, milé mamy a staré mamy, Vám prajeme lásku a porozumenie tých, ktorí Vás neustále potrebujú, zdravie, šťastie, radosť a pokoj pre Vašu prácu, ktorú robíte a za ktorú často nedostávate uznanie.

  Prijmite od nás, žiakov školy, srdečné blahoželanie a úprimné poďakovanie formou nasledujúcich príspevkov.

   

  Alica Romanová, I. P

  Mame

  Píšem Ti, mamička moja, list,

  aby som k Tebe znova mohol prísť.

  Dospelosť ma dávno omrzela

  a duša mi bez Teba zosmutnela.

  Potulujem sa neznámym svetom,

  Ty však vždy budeš mojím kvetom.

  Slzy sa mi púšťajú

  a myšlienky márne prinášajú.

  Ruka, čo ma po vlasoch pohladí

  a trápenia mi z hlavy vytratí.

  Podporou a pilierom si mi vždy,

  keď mi už sila nestačí.

  Milujem Ťa nadovšetko.

   

  Tvoje malé, strapaté teliatko.

  Lukáš Turiak II. A

  Deň matiek je krásny sviatok,

  mohol by byť každý piatok.

  Naše mamy v úcte majme,

  zdravie, šťastie im želajme.

  Mama, to je boží dar,

  keď ju máme, je to raj.

  Vždy nás niečím poteší,

  aj problémy vyrieši.

  Mama, to je naše šťastie,

  ktoré láskou stále rastie.

  Ona sa vždy raduje,

  úsmevom nás častuje.

  Ďakujeme všetkým mamám,

  nech Boh žehná všetkým ránam.

  Za život, čo nám dali,

  aj za to, že nás vychovali.

  Kvety dajme svojej mame,

  ktoré vlastnoručne nazbierame.

  Adriana Rudinská II. A

 • Deň ZEME 2021

  Aj tohtoročné oslavy Dňa Zeme – 22. apríl boli iné než obvykle. Zvyčajne organizované dobrovoľnícke a osvetové podujatia pre školy a verejnosť či spoločné čistenie prírody boli obmedzené.

  V spolupráci so sekciou pre mládež ŽSK sme sa zapojili pri príležitosti tohto medzinárodného dňa do aktivity, ktorá prebieha v rámci Roka dobrovoľníctva – Vyčistíme spolu kraj. Cieľom tejto aktivity je vyčistiť svoje okolie od odpadkov. Vzhľadom na situáciu a opatrenia akcia trvá od 19. apríla 2021 – 23. mája 2021. Naša aktivita o krajší kraj prebiehala v spolupráci s učiteľmi TSV. Chcela by som sa poďakovať všetkým triedam, ktoré pod vedením Ing. Martina Slováka prispeli k zveľadeniu školského areálu a čistejšiemu okoliu našej školy. Všetkým triedam, ktoré sa zapojili do tejto aktivity, ďakujem.

  Každý z nás však môže urobiť niečo pre našu Zem aj sám. Začať môžeme napríklad tým, že budeme ohľaduplnejší k prírode.

                                                                                     Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Čo po škole?

  Taká bola téma videoprojekcie spojenej s besedou pre končiace maturitné ročníky V. A, IV. H, IV. I a II. P. Žiaci dostali praktické informácie o tom, aké majú možnosti po ukončení štúdia na strednej škole a povinnosti voči inštitúciám. V rámci besedy prezradili svoje plány do budúcnosti. Niektorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokých školách, iní majú vo výhľade pracovné miesto alebo aspoň brigádu. Mnohí ešte chcú využiť možnosť posledných prázdnin. Cennými boli pre nich aj informácie a rady na tému Ako zvládnuť online video pohovor. Pri hľadaní práce sa s touto formou pohovoru a v tejto dobe môžu stretnúť častejšie. Veríme, že všetci maturanti  úspešne zúročia svoje schopnosti a  prajeme im úspešný štart do reality a naplnenie  snov.

  Ing. Mária janíčková

 • 16. ročník súťaže Mladý Európan

  16. ročník súťaže Mladý Európan

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlásili 16. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená žiakom gymnázií a stredných odborných škôl. Z dôvodu súčasných opatrení súťaž prebehla online formou 28. apríla 2021 cez pripojenie sa do aplikácie ZOOM.

            Do súťaže sa zapojila aj naša škola, ktorú reprezentovalo súťažné družstvo troch žiačok z II. A triedy:

  • Nikola Baculová
  • Lucia Pohančeníková
  • Adriána Rudinská

  Integrácia SR do Európskej únie a Eurozóny pozitívne ovplyvnila každodenný život ľudí. Slovákom dala nové práva, možnosti a príležitosti. Súťaž žiačkam poskytla príležitosť na lepšie spoznanie histórie, geografie, osobností, inštitúcií, symbolov a významných miest Európskej únie. Účasťou v nej nadobudli nové skúsenosti a prehľad z daných oblastí. Priebeh súťaže online formou bol pre dievčatá novou skúsenosťou.

                                                                          Ing. Marcela Kašubová

 • ONLINE ŠKOLA MANAŽÉRSKYCH A IT ZRUČNOSTÍ 2021 - REGISTRÁCIA PRE STREDOŠKOLÁKOV

  https://www.fri.uniza.sk/aktuality/online-skola-manazerskych-a-it-zrucnosti-2021-registracia-pre-stredoskolakov-spustena

  Si stredoškolák/stredoškoláčka a zaujímaš sa o svet manažmentu a informačných technológií? Tak práve pre Teba sme pripravili podujatie ONLINE školu manažérskych a IT zručností 2021, ktoré sa realizuje v rámci národného projektu IT akadémia.

  V rámci tohto podujatia budeš mať príležitosť oboznámiť sa so základmi práce úspešného manažéra. Prostredníctvom viacerých manažérskych hier si postupne precvičíš manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšíš si svoje prezentačné i počítačové zručnosti. Zdokonalíš sa v tvorbe prezentácií, naučíš sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšaš si aj základy digitálneho marketingu.

  V mesiacoch február a marec sa úspešne uskutočnili štyri online školy, ktorých sa celkovo zúčastnilo 200 žiakov stredných škôl. Na základe ich pozitívnych referencií a ohlasov, ktoré nájdeš TU, sme sa rozhodli uskutočniť ďalšie štyri online školy.

  ONLINE škola manažérskych a IT zručností sa uskutoční prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v štyroch termínoch, ktoré si môžeš vybrať prostredníctvom registračného formulára. Pozvánku na prihlásenie Ti pošleme na Tvoj e-mail.

 • Mladý marketér 1. ročník súťaže

  Mladý marketér 1. ročník súťaže

  Mladý marketér je súťaž v znalostiach z marketingu a je určená pre študentov stredných škôl. V tomto školskom roku prebieha úvodný prvý ročník zaujímavého projektu, ktorého vyhlasovateľom je FMK Trnava.

  Úlohou pre žiakov bolo navrhnúť marketingovú komunikáciu školy. Súťažiaci mali vypracovať charakteristiku svojej školy, analýzu marketingovej situácie a navrhnúť marketingovú komunikáciu školy.

  Do súťaže sme prihlásili a odoslali štyri práce, ktorých konzultantkami boli Ing. Marcela Kašubová a Ing. Eva Polačková. Vyhodnotenie prác a finále súťaže prebehne v mesiaci máj 2021.

  Súťažné práce vypracovali tímy žiakov v zložení:

  II. A

  • Nikola Baculová
  • Lenka Kožová
  • Lucia Pohančeníková
  • Adriána Rudinská
  • Branislav Gomola

  III.I2:

  • Zuzana Pikuláková
  • Kristýna Procházková

  V. A

  • Erika Jurišová
  • Lívia Šusteková

  V. A

  • Mária Baričáková
  • Denisa Revajová
  • Zuzana Škripková

  Ing. Marcela Kašubová

 • SKILLS SLOVAKIA Ukáž čo vieš 2021

  16. 4. 2021 sa konala online súťaž SKILLS SLOVAKIA Ukáž čo vieš v odbore kaderník, vizážista, na ktorej sa zúčastnili dve žiačky našej školy.

  V kategórii Dámsky strih z krátkych vlasov – TREND CUT reprezentovala našu školu žiačka III. K triedy učebného odboru kaderník Beáta Brandisová, ktorá  sa  umiestnila na 1. mieste.  

  V kategórii Romantický účes z dlhých vlasov súťažila žiačka I. P triedy študijného odboru vlasová kozmetika Anna Mravcová.

  Modelky na súťaž líčila žiačka III. I  triedy študijného odboru kozmetik Natália Chovaňáková. Žiačky pripravovala MOV Bc. Darina Červencová.

  Organizačným a metodickým garantom súťaže bol Štátny inštitút odborného vzdelávania.  Odborným gestorom bolo Štúdio Sharmant Bratislava a Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky Bratislava. Technickú podporu zabezpečovalo Centrum vedecko-technických informácií - Školské výpočtové stredisko  Banská Bystrica.

  MOV Bc. Darina Červencová

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria