Menu

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Internetová súťaž Europe direct

  Regionálne poradenské a informačné centrum Europe direct Trebišov vyhlásilo v mesiaci september zaujímavú internetovú súťaž s názvom „Šport, kultúra, architektúra, veda a vzdelávanie v Európe“, do ktorej sa zapojili žiaci z tried II. A, II. I2,  III. I, III. H, IV. I a V. A.

  Súťaž prebieha v časovom rozpätí od septembra do decembra 2017 a je rozdelená do šiestich kôl, z ktorých každé sa venuje inej pútavej európskej tematike. Žiaci riešia formou testov prostredníctvom internetu rôzne úlohy, ktoré sa týkajú minulého a súčasného diania v Európe v oblasti športu, kultúry, architektúry, vedy  a vzdelávania.

  Súťaženie bude ukončené zverejnením správnych odpovedí, vyhodnotením a následným odovzdaním zaujímavých cien.

   

                                                                                                               Ing. Marcela Kašubová

   

 • Historické pamiatky Spiša očarili aj ďalších žiakov školy

  Už niekoľko rokov naša škola pripravuje pre svojich žiakov zaujímavé podujatia. Patrí k nim aj každoročne organizovaná odborná,  historická exkurzia – Pamiatky Spiša.                                                          

  Aj v tomto školskom roku  (6. októbra 2017) sa exkurzie zúčastnili žiaci prvých ročníkov študijných odborov. Cieľovými miestami Spiša sa stal kostolík v Žehre s unikátnymi stredovekými freskami, Spišský hrad a mesto Levoča. Všetky navštívené pamiatky sú zapísané do Zoznamu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
  Pre  žiakov školy  sa vzdialené pamiatky Spiša  stali súčasťou ich vedomostného potenciálu. Budú ich napĺňať hrdosťou k svojej nádhernej, kultúrne a historicky bohatej,  rodnej krajine.

   

                                                                                      PaedDr. Oľga Králiková

    

 • Exkurzia v distribučnom centre

  3. októbra 2017 sa zúčastnili žiaci 1. ročníka študijného odboru pracovník marketingu a 3. ročníka učebného odboru predavač odbornej exkurzie v distribučnom centre spoločnosti Tesco v Beckove.

   Žiaci spoznali systém práce v prevádzke - od príjmu tovaru od výrobcov, vytvárania skladových manipulačných jednotiek až po prípravu jednotlivých zásielok a samotnú distribúciu.

  Oboznámili sa s náročným procesom starostlivosti o kvalitu tovaru, s procesom  zachovania teplotného reťazca pri skladovaní, expedovaní a preprave tovaru, zvlášť pri čerstvých potravinách, ovocí a zelenine.

   Videli tiež zariadenie jednotlivých skladov a využitie mechanizačných prostriedkov pri tejto logisticky náročnej práci.

   

  Vedeniu HM Tesco ďakujeme za sprostredkovanie exkurzie.

   

   

                                                                                                                                    Bc. Králiková Mária, MOV

   

 • Nové pracovisko odborného výcviku

  Odbor predavač má v šk. roku 2017/2018 nové pracovisko odbornej prípravy. Je ním hypermarket Tesco v Čadci.

  Odborný výcvik tu vykonávajú žiaci študijného odboru 6405 K pracovník marketingu a učebného odboru 6460 H predavač, ako aj odbornú prax žiaci nadstavbového štúdia 6411 L vnútorný obchod.

  Pracujú so širokým sortimentom tovaru v oddeleniach trvanlivých potravín, fresh foodu, drogérie a kozmetiky, textilu a obuvi, ako aj nepotravinárskeho tovaru.

  Zákazníkov tohto obchodného reťazca žiaci radi obslúžia aj na úsekoch mäsa, mäsových výrobkov, lahôdok či pri pokladniach.

  Okrem praktických zručností získavajú aj nové poznatky z organizovania práce a riadenia kolektívu v modernom obchode.                                                                                                                         

   

  Želáme im veľa úspechov.

                                                                                                                                Bc. Mária Králiková, MOV

 • Interbeauty – jeseň 2017

  6. 10. 2017 sa zúčastnili žiačky odboru kozmetik exkurzie s názvom Interbeauty -  jeseň 2017, ktorá sa konala v Bratislave. Na výstave mali možnosť vidieť a zároveň si kúpiť prípravky rôznych kozmetických značiek. Kozmetické firmy ponúkali zariadenie do kozmetických salónov, spotrebný materiál, prípravky na ošetrenie pleti, tela, nechtov a dekoratívnu kozmetiku.

  Súčasťou výstavy boli „Majstrovstvá Slovenskej republiky v make-upe“.

  V kategórii študent sa súťaže zúčastnila žiačka IV. I1 Lucia Cyprichová. Súťažilo 21 študentiek z celého Slovenska. Témou bola žena Vamp. Žena Vamp je krásna, zvodná, tajomná, podmanivá a sebavedomá.

  Hodnotilo sa vypracovanie make-upu, hygiena práce, detail očí, detail úst  a celkový dojem.

  Mgr. Janka Smolková, Ing. Slávka Jašurková

 • 26. 9. 2017

  Do galérie Európsky deň jazykov 2017 boli pridané fotografie.

  článok Europsky_den_jazykov.pdf

  26. 9. 2017 sa v našej škole  konal Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je poukázať na  jazykovú rozmanitosť v Európe a podnietiť Európanov, aby sa  bez ohľadu  na vek učili viac jazykov.  

  Učitelia predmetovej komisie cudzích jazykov spolu so svojimi asistentmi z radov žiakov pripravili  pre žiakov našej školy množstvo aktivít, pomocou ktorých objavovali jazykovú, kultúrnu a gastronomickú rozmanitosť európskych krajín. Postupne žiaci navštívili Rusko, Taliansko, francúzsky,  nemecky  a anglicky hovoriace krajiny.

  Oživením programu bolo stretnutie žiakov s lektorkami, ktoré vyučujú v jazykovom centre Keric,  Laetitiou Lecomte z Francúzska, Keniou Banda z Mexika a  Teresou Telser z Rakúska. V diskusii  s lektorkami si naši stredoškoláci precvičili svoje jazykové zručnosti.

  Žiaci ocenili, že sa netradičnou a pútavou formou dozvedeli veľa nových  a zaujímavých informácií.

   

                                                                                     Mgr. Magdaléna Sihelníková

  Europsky_den_jazykov.pdf

 • Exkurzia do Prahy

  Kolektív pedagogických pracovníkov našej školy navštívil stovežatú Prahu v dňoch 14. – 16. septembra 2017. Program bol bohatý. Hneď prvý deň si pozreli Staromestské námestie s orlojom, Múzeum voskových figurín a  Múzeum čokolády. Večer ich čakala exkurzia do Mestského pivovaru, ktorá bola spojená s ochutnávkou piva.  Počas exkurzie sa učitelia dozvedeli mnohé novinky vo varení piva.

  Druhý deň bol venovaný ďalším historickým pamiatkam a muzikálu. Všetci najskôr obdivovali zákutia Starého mesta, úzkych uličiek s kostolmi, Karlov most a Hradčany. Nasledovala prehliadka hradu a Chrámu svätého Víta.  V hudobnom divadle Karlin prežili nezabudnuteľný večer s muzikálom „Čas rúži“ , ktorý bol inšpirovaný pesničkami Karla Gotta. Muzikál bol vynikajúci a každý odchádzal s hlbokým umeleckým zážitkom.

  Posledný deň bol voľný program, ktorý mnohí využili ešte na prehliadku Vyšehradu, kostola Panny Marie Vítězne na Malej Strane, kde je soška Pražského Jezuliatka a iných historických pamiatok.

  Kolektív pedagogických zamestnancov ďakuje pani riaditeľke školy Ing. Ľudmile Verčimákovej za možnosť opäť navštíviť Prahu a rozšíriť si vedomosti v odbornej a kultúrnej oblasti. Taktiež ďakuje Mgr. Ide Kurzyszovej za organizačné zabezpečenie celej exkurzie.

                                                                          Mgr. Anna Krkošková, Ing. Elena Korduliaková

    

 • Biela pastelka

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých. Ide už o 16. ročník, ktorého ambasádorom je Marek Hamšík.

  18. 09. 2017 sme sa stretli s pani Oravcovou a jej asistentkou. Odovzdali nám propagačné materiály, potrebné dokumenty spolu s poverením vykonať zbierku, biele tričká a pokladničku. Nikola Fujáková a Lenka Kaháková, žiačky II. P, sa podujali osloviť žiakov, ako aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Za finančný príspevok rozdávali buď letáky alebo symboly Bielej pastelky.

   

  Zbierka prebehla 21. septembra 2017 a bola úspešná.

  Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

                                                                        Ing. Eva Brezovská

                                                                        koordinátorka VMR

 • Nevšedný zážitok s názvom „Po strništi bos“

  Filmové spracovanie je vhodným spôsobom, ako sprostredkovať mladej generácii historické fakty nenútene a zaujímavo.

  Film nás preniesol do obdobia Protektorátu Čechy a Morava a doslova nás „vtiahol“ do svojej atmosféry. Sledovali sme dojemný príbeh malého chlapca a jeho rodiny, ktorí sa museli vysťahovať z domova pre nesúhlas s nacistickým režimom. Hoci sa vo filme priamo nebojuje, vojna je prítomná prostredníctvom  symbolov a zmýšľania či konania ľudí. Zážitkom bolo pozrieť si i samotný život na vidieku v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Videli sme staré remeslá a spätosť človeka s prácou, spôsob obživy či kultúru bývania a obliekania.

  Kultúrneho podujatia sa zúčastnili 14. septembra 2017 žiaci 1. – 5. ročníkov a porozprávali sa o ňom so svojimi vyučujúcimi v rámci predmetov SJL, DEJ a OBN.

  Mgr. A. Sabelová

                                                                                                                                                     

 • Rok Jozefa Miloslava Hurbana

  Rok 2017 vyhlásila Matica slovenská v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom za Rok Jozefa Miloslava Hurbana.

  Tohto významného národného buditeľa si pripomenula aj naša škola. Vo štvrtok  7.9.2017 sa trieda I.I zúčastnila besedy, ktorú organizovala Kysucká knižnica v Čadci. Besedu viedol zborový kňaz ECAV Marián Kaňuch zo Žiliny. Žiaci sa  dozvedeli veľa informácií  o činnosti J. M. Hurbana v oblasti politiky, jazykovedy, literatúry, teológie... Cez prezentáciu „navštívili" jeho rodný dom v Beckove, faru v Hlbokom. Videli pamiatky, ktoré dokumentovali jeho činnosť.
   
  Zaujímavé informácie a poznatky z jeho života môžu žiaci využiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry a dejepisu.
  Mgr. Anna Krkošková

 • 4. 9. 2017

  Do galérie Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

  04.09.2016 riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci Ing. Ľudmila Verčimáková slávnostne otvorila školský rok 2017/2018.

 • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja

 • Projekt „Efektívna prevencia je dobrou investíciou do budúcnosti“

  V školskom roku 2016/2017 v Strednej odbornej škole obchodu a služieb Čadca v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom prebiehal projekt s názvom  „Efektívna prevencia je dobrou investíciou do budúcnosti".

  Cieľom projektu je posilňovať schopnosť študentov chrániť sa pred sociálno-patologickými javmi v spoločnosti ohrozenej drogou, snažiť sa jej vyhnúť svojím správaním a vplyvom na životný štýl, podporovať študentov v životnom štýle bez drog, nabádať ich k zodpovednosti a tvorivosti pri riešení úloh.

  V rámci projektu prebiehalo v našej škole množstvo aktivít. Prvou bola prednáška „Drogové závislosti“ so školskou psychologičkou Mgr. Monikou Cyprichovou, ktorá ponúkla študentom nový pohľad na drogovú závislosť a motivovala študentov k zodpovednému prístupu nielen k úloham spojených s projektom, ale aj k svojmu životu.

  Ďalej študenti boli zapojení do aktivity „To, v čom som úspešný, je mojou drogou,“ kde formou besedy sa mohli podeliť so svojimi spolužiakmi o nápady, ako tráviť svoj voľný čas efektívne.

  Žiaci našej školy absolvovali aj prezentáciu skutočného príbehu dvoch mladých ľudí  z komunitného centra v Kráľovej pri Senci.  Títo mladí ľudia priblížili študentom svoj život pred tým, ako spoznali drogy, uviedli dôvody, prečo ich začali užívať, vyrozprávali príbeh užívania drog a opísali pobyt v resocializačnom zariadení.

  Jednou z aktivít bolo aj to, že žiaci anonymne odpovedali na dotazník, v ktorom vyjadrili svoj názor na drogy a koordinátorka  všeobecnej prevencie PhDr. Andrea Mravcová zistila, koľko študentov má skúsenosť s drogami a s akým druhom.

  V čase realizácie projektu prišiel do Čadce protidrogový vlak „Revolution train“. Študenti absolvovali prehliadku vlaku, organizátori ich upozorňovali na používanie drog, najmä marihuany a pervitínu, pozerali film, ktorý poukazoval na účinky drog na ľudský organizmus. Film bol rozdelený na časti do siedmich vagónov, pričom po každej časti filmu zdvihli plátno, za ktorým boli realisticky vytvorené určité pasáže filmu. Po každej časti filmu žiaci dostali rôzne otázky a úlohy a mali možnosť ocitnúť sa v tele narkomana, lekára či policajta.

  Nakoniec žiaci pripravili zaujímavú nástenku s drogovou tematikou. Kreatívne vytvorili letáky a prezentáciu s tematikou zmysluplného využívania  voľného času, ako spôsobu primárnej prevencie drogových závislostí.

  študenti I.A triedy hotelovej akadémie

 • Absolventka našej školy v odbore cukrár Katarína Poláčková pasovaná do Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

  26. 6. 2017 sa v Sobášnom paláci v Bytči uskutočnilo slávnostné pasovanie absolventov učebných odborov, na ktorom bola  absolventka našej školy v odbore cukrár Katarína Poláčková  pasovaná do Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

  Z rúk riaditeľky odboru školstva ŽSK Evy Rovňanovej si prevzala Listinu pre službu a remeslo. Riaditeľka školy Ing. Ľudmila Verčimáková jej slávnostne odovzdala výučný list. 

    

 • Stretnutie s prezidentom

  Prezidentský palác v Bratislave 15. 06. 2017 otvoril svoje brány, aby privítal množstvo návštevníkov, pretože sa tu konal Deň otvorených dverí.

  V rámci občianskej náuky trieda I.I absolvovala odbornú exkurziu do tohto paláca.

  Žiačky si pozreli výmenu stráže, prešli jednotlivé miestnosti paláca, mali možnosť vidieť dary, ktoré prezident dostal od vládnych predstaviteľov z iných krajín. Potom sa presunuli do upravených záhrad paláca.

  A mali šťastie, pretože sa tam objavil aj prezident SR Andrej Kiska. Dovolil, aby si s ním urobili selfie i spoločnú fotografiu.

  Potom sa presunuli do Starého mesta cez Michalskú bránu, pozreli si Námestie P. O.Hviezdoslava, SND...Nakoniec skončili v nákupnom centre Eurovea.

  Podvečer sa unavené, ale spokojné vracali domov, aby sa podelili so svojimi zážitkami v rodine a s priateľmi.

  Pedagogický dozor – Mgr. Anna Krkošková

 • Stretnutie so všestranným mladým človekom

  V stredu 14. 6. 2017 prijal naše pozvanie pán  Bc. Marek Polák, študent štvrtého ročníka študijného odboru regionálny rozvoj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

  Je to všestranný mladý človek. Okrem štúdia pracuje v KERICU, je dobrovoľníkom v charitatívnom hnutí ŽÍZNIM, členom Mládežníckeho parlamentu v Čadci a členom Fakultného senátu pri SPU v Nitre.

  Marek žiakom pútavo rozprával o svojich cestách po svete. V priebehu piatich rokov navštívil 15 krajín (napr. Thajsko, Afganistan, Belgicko, Anglicko, Taliansko, Španielsko, Poľsko, Maďarsko, Brazíliu, Keňu). Besedy sa zúčastnili žiaci I.I, II.I a I.A triedy.

  Rozprávanie p. Bc. Mareka Poláka bolo veľmi inšpirujúce. U všetkých podporilo záujem o štúdium cudzích jazykov, aktivity v cestovnom ruchu a rovnako aj rozhodnutie podporovať charitatívnu činnosť. 

                            

  Ing. Mgr. Mária Pohančeníková, Ing. Mária Janíčková

 • Poznávanie regionálnych pamiatok a histórie

  Súčasťou obsahu vzdelávania v predmete dejepis je i poznávanie regionálnej histórie. V závere tohto školského roka sme sa rozhodli spoznať Kaštieľ v Radoli. Toto sídlo bývalých šľachtických rodín sa podarilo  zachovať a renovovať do súčasnej podoby  renesančnej stavby. Kaštieľ patrí k najstarším kultúrnym pamiatkam na Kysuciach. Prezreli si ho žiačky 1. ročníka študijného odboru kozmetik a pracovník marketingu. Z niekoľkých predstavených expozícií ich zaujalo najmä bývanie v mestskom štýle na Kysuciach, dobový nábytok a oddelenie múzea tematicky zamerané na pôsobenie Konštantína a Metoda na Veľkej Morave.
  Exkurzia sa uskutočnila 23. júna 2017.

            PaedDr. Oľga Králiková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria