Menu

 • Peter Balala robí dobré meno škole aj v zahraničí

  V dňoch 22. 11. - 25. 11. 2018 sa Peter Balala zúčastnil svetovej súťaže Coulinary world cup 2018 v Luxembursku za Žilinský zväz kuchárov a cukrárov. Umiestnili sa v bronzovom pásme, čo je na svetovej súťaži veľký úspech. 

  Peter Balala, studené predjedlo, predjedlo, hlavné jedlo, dezert

  Peter Balala je žiakom tretieho ročníka v učebnom odbore kuchár. Odborný výcvik realizuje v duálnom vzdelávaní v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach.

  Svoje odborné vedomosti a zručnosti využíva  aj pri reprezentácii školy v súťažiach odborného charakteru. Má záujem stále sa zlepšovať a zdokonaľovať. Sleduje nové trendy v gastronómii. V škole dosahuje žiak vynikajúce výsledky.

  Patrí k vyznamenaným žiakom. Má výbornú dochádzku. V kolektíve  je obľúbený. Má slušné správanie, je cieľavedomý. Napriek úspechom zostáva skromným a milým žiakom. Plánuje pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

  Ing. Mária Janíčková, triedna učiteľka

 • Mikuláš v škole

  V piatok 7. 12. 2018 k nám do školy zavítal Mikuláš so svojou družinou. V sprievode dvoch anjelikov, čerta a dvoch hudobníkov nám všetkým spríjemnili školský deň. Z chodieb, tried, pracovísk odborného vyučovania či zo školského bufetu sa ozývali vianočné piesne a priania koledníkov.

   „ Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši, čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí, radosť, lásku, žiadne hádky, prajeme vám krásne sviatky...

  Žiacka školská rada

 • Deň otvorených dverí spojený s Európskym týždňom odborných zručností Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca

 • Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl

  Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl

  Dňa 04. 12. 2018 sa na pôde našej školy uskutočnila zaujímavá prednáška na tému Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl – svet financií, zabezpečenie peniazmi. Zúčastnili sa jej žiaci končiacich maturitných tried. Finančný manažér z finančno-poradenského centra študentom pútavým spôsobom sprostredkoval niektoré informácie spojené s oblasťou hospodárenia s financiami.

  Každého po skončení štúdia čaká množstvo dôležitých a zodpovedných rozhodnutí. Oblasť financií podlieha v rámci zlepšovania a sprehľadnenia prostredia častým zmenám a preto sa v nej pomerne zložito orientuje. Žiaci si mohli vypočuť názory a rady odborníka v tejto oblasti.

  Najzaujímavejšími boli najmä otázky týkajúce sa poistenia, odvodov do fondov poistenia, veku odchodu do starobného dôchodku a možnosti zabezpečenia sa  peniazmi v ďalšom živote a v starobe.

  V poslednej časti prednášky prebehla diskusia na danú tému. Žiaci získali zaujímavé poznatky, ktoré môžu ďalej využiť v budúcnosti v bežnom živote. Škola bola zároveň zaradená do súťaže o notebook.

                                                                                                            Ing. Marcela Kašubová

 • Sv. Mikuláš v Dome charity sv. Gianny v Čadci

  Naše žiačky 3. ročníka učebného odboru kaderník opäť ukázali, že majú veľké srdce, s ktorého dobrotou sa vedia podeliť. V deň sv. Mikuláša navštívili Dom charity sv. Gianny v Čadci a poskytli kadernícke a kozmetické služby klientkam a klientom tohto zariadenia.

  Ženy a muži veľmi radi využili tieto služby a aspoň na malú chvíľu zabudli na svoje problémy. Radosť bola vidieť na každom kroku. Žiačky si nielen rozšírili a upevnili svoje manuálne zručnosti pri strihaní, farbení a úprave vlasov, ale dozvedeli sa množstvo príbehov, ktoré sú ukryté za stenami charity.

  Obyvatelia charity, ale aj žiačky sa tešia na ďalšiu návštevu.

  Nie nadarmo sa hovorí, že remeslo má zlaté dno.                                            

  Mgr. Mária Trúchla

 • SEMIFINÁLE Gastro Junior Skills Slovakia METRO CUP – KUCHÁR

  Dňa 04. decembra 2018 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a Štátny inštitút odborného vzdelávania pod záštitou MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY organizovali 8. ročník súťaže hotelových  akadémií a stredných odborných škôl v odbore kuchár v školskom roku 2018/2019 SEMIFINÁLE Gastro Junior Skills Slovakia METRO CUP - KUCHÁR v Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky.

  Do semifinálového kola postúpilo 16 súťažiacich v odbore kuchár, ktorí sa kvalifikovali v   školských kolách.

  Súťaže sa zúčastnil aj  žiak III. D triedy učebného odboru kuchár Peter Balala, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania vo Wellness hoteli Diplomat Rajecké Teplice.

  Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť cenovo prijateľné jedlo, využiť moderné pracovné postupy a kulinárske úpravy s cieľom propagovať slovenskú kuchyňu  v rámci medzinárodnej gastronómie.

  Povinnou surovinou boli  kuracie prsia s kožou 200g na porciu, z ktorých bolo treba v časovom limite 120 minút  pripraviť štyri porcie moderného teplého pokrmu s prílohami a uprednostniť regionálne suroviny.

  Peter opäť svoje získané odborné vedomosti a zručnosti využil  v semifinále, v ktorom pripravil pokrm s názvom kurací supreme plnený špenátom, prosciuttom, hruškou, pečeňou s variáciou „púčkov“, glazovanou zeleninou a šípkovou omáčkou.

  Komisia zhodnotila, že pokrm je pripravený profesionálne, vhodne esteticky upravený a má výborne zladené chute.

  Získal zlaté pásmo a postup do súťaže Gastro Junior Skills Slovakia v Bratislave.

   

 • „Angličtinár roka 2018“ / Best in English /

  „Angličtinár roka 2018“ / Best in English /

  30. novembra 2018 sa pätnásť žiakov našej školy rozhodlo zmerať svoje vedomosti s rovesníkmi  stredných  škôl  z 29  európskych krajín v medzinárodnej súťaži „Angličtinár roka 2018“ / Best in English/. Žiaci prostredníctvom online testu riešili úlohy na úrovni B1 až C1 Spoločného európskeho referenčného rámca.  Výsledky súťaže budú známe v  polovici decembra 2018. Ďakujeme žiakom za reprezentáciu  našej školy na medzinárodnej úrovni.

  Ing. Martina Sloviaková

 • Staroslovanská škola hlaholiky

  Pod záštitou ŽSK sa 28. 11. 2018 v Kongresovej sále ŽSK uskutočnila súťaž žiakov stredných škôl zameraná na prvé slovanské písmo – hlaholiku. Súťaže zameranej na výtvarné práce inšpirované hlaholikou sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Soňa Gavláková  (2. roč.) za svoju prácu získala čestné uznanie.
  Druhá časť súťaže bola zameraná na prednes hymnickej básne Proglas. Reprezentovala nás Nina Gregorová, žiačka II. A triedy. Okrem súťažnej časti  si účastníci vypočuli aj odbornú prednášku zameranú na Proglas – predslov k evanjeliám.

   

                                                                                                                                                PaedDr. Oľga Králiková

 • 7. ročník súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA

  7. ročník súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA

  Dňa 19. 11. 2018 sa začal 7. ročník zaujímavej online finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Študenti si v nej môžu otestovať svoje finančné vedomosti a finančnú gramotnosť. Súťaž pozostáva z troch kôl. Prvé otvorené kolo bude  prebiehať do 23. 01. 2019, po ňom budú nasledovať uzavreté a finálové kolá.

  Do súťaže o hodnotné vecné ceny sa môže zapojiť každý študent našej školy. Stačí na stránke www.financnaolympiada.sk vyplniť vstupný test a následne sa zaregistrovať. Bližšie informácie o súťaži vám poskytnú vyučujúci odborných ekonomických predmetov. 

  Plagat_FO_2018_2019.pdf                                                                               

   Ing. Marcela Kašubová

 • Opäť sa konal BARMANSKÝ KURZ na našej škole

  V novembrových dňoch sa uskutočnil  na  našej škole BARMANSKÝ KURZ, ktorého  sa zúčastnili žiaci hotelovej akadémie a študijného odboru čašník, servírka. Žiaci  každoročne prejavujú záujem o tento kurz, nakoľko získané  osvedčenie  im pomôže pri uplatnení sa v praxi.

 • KURZ SOMELIER JUNIOR na našej škole

  V dňoch 19. - 21. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnil  KURZ  SOMELIER  JUNIOR organizovaný Asociáciou somelierov Slovenskej republiky.

  Vedieť vybrať vhodné víno, správne ho podávať a vedieť snúbiť s jedlom je dnes súčasťou kultúry. Kurz bol určený začínajúcim somelierom, milovníkom vína a všetkým, ktorí chcú byť dokonalým hostiteľom pre svojich hostí alebo chcú vedieť, ako byť sebaistý ako hosť v reštaurácii.

  Ďakujeme prezidentke Asociácie somelierov SR  pani  Beáte Vlnkovej za možnosť zúčastniť sa zaujímavého kurzu a získať tak osvedčenie o absolvovaní vzdelávania s celoštátnou platnosťou.

  Účastníčky o kurze napísali

  Dominika Brodová, II. A

  Prvý deň kurzu sme mali možnosť stretnúť sa s profesionálnym someliérom Rastislavom Šutákom, ktorý nám predviedol servis bieleho vína, šumivého vína a servis na dekantáciu červeného vína. Bola som očarená profesionálnym prístupom a odbornými zručnosťami, ktoré nám počas kurzu predviedol. Druhý deň sme si osvojili senzorické hodnotenie vín. Pre mňa osobne bola veľkým zážitkom degustácia Tokajskej výberovej esencie, ročník 2000. Posledný deň sme si overili naše získané vedomosti písomným testom, z ktorého som získala najvyšší počet bodov. Kurz sme ukončili dekantáciou vína, ktorá bola tiež hodnotená. Som rada, že som sa mohla zúčastniť tohto kurzu, nabrať nové vedomosti a získať skvelý zážitok. V budúcnosti si určite plánujem spraviť seniorský someliérsky kurz. Moje poďakovanie patrí Beáte Vlnkovej, ktorá nás sprevádzala celým kurzom.

  Aneta Gáborová, III. A

  Na someliérskom kurze som sa dozvedela veľa informácií o výrobe vína a šampanského, o ich skladovaní a  degustácii. Degustovali sme rôzne druhy vína. Suché, polosuché, polosladké a sladké. Tiež sme ich vnímali čuchom (vôňu) a zrakom (farbu). Opisovali sme, čo vidíme a cítime. Učili sme sa dekantovanie vína a presný postup someliéra, čo sme mali aj na skúškach. Skúška pozostávala z písomnej a praktickej časti. V praktickej časti sme mali ako someliér dekantovať víno v reštaurácii. V písomnej časti bolo 30 otázok o víne, jeho výrobe, odrodách. Tento kurz bol pre mňa veľmi dobrou skúsenosťou. Spoznala som vína, o ktorých som nikdy predtým nepočula. Ochutnala som vína rôznych druhov. Lacnejšie, ale aj tie drahšie. Suchšie, ale aj sladšie. Z kurzu som si odniesla veľa nových informácií a skúseností. A to najdôležitejšie, dostala som certifikát o absolvovaní someliérskeho kurzu, ktorý aj so svojimi poznatkami a zručnosťami určite využijem.

  Erika Jatiová, III. A

  Someliérsky kurz trval tri dni. Prišla k nám pani Beáta Vlnková, prezidentka Asociáce someliérov SR, ktorá nám povedala všetko o víne, jeho histórii, podávaní v správnych pohároch, teplote, druhoch vín. Pozvala k nám aj pána Rastislava Šutáka z Rakovej, ktorý nám profesionálne predviedol dekantáciu vín, od šumivého až po červené. Po skončení teoretickej časti sme prešli na degustáciu, ktorá bola zameraná na správne hodnotenie vína zmyslami. Mali sme možnosť hodnotiť vína rôznych odrôd a chutí. Od suchého po sladké, od lacnejších až po drahšie ročníky. Naučili sme sa správny postup a spôsob degustácie podľa  farby, vône a chuti. Samozrejme, nemohli chýbať vína domácich, ale aj zahraničných odrôd, ako je Tokaj, Rizling vlašský a mnoho ďalších. Posledný deň pozostával z písomnej a praktickej skúšky. Praktická skúška bola zameraná na správnu prípravu servisu a dekantáciu červeného vína. Musím povedať, že tento kurz mi dal omnoho viac, ako som očakávala. Získala som mnoho skúseností, ktoré chcem naďalej rozvíjať. Tieto dni boli plné energie, smiechu, ukážok a zážitkov. K úžasnej atmosfére kurzu prispela aj pani Vlnková, ktorá nás zasvätila do vinárskeho sveta. Ďakujem.

 • November v znamení olympiád

  V mesiaci november prebehli v našej škole školské kolá olympiád. Tieto vedomostné súťaže majú u nás svoju tradíciu, o čom svedčia aj počty všetkých zúčastnených žiakov. Prinášame vám výsledky tých najúspešnejších, ktorí nás budú v nasledujúcom období reprezentovať v okresných a krajských kolách.

  Olympiáda z nemeckého jazyka – 12. 11. 2018

  kategória 2A

  1. Nikola Pápolová  II. A

  2. Dominika Brodová II. A

  3. Barbora Škripková  II. A

  kategória 2B

  1. Erika Jurišová  III. A

  2. Nikola Franková III. A

  3. Margaréta Grupáčová  III. A

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 13. 11. 2018

  kategória A  (3. – 4. ročník)

  1. Alžbeta Hubová IV. I
  2. Erika Jurišová III. A
  3. Erika Šipková III. I,  Gabriela Korčeková IV. I

  kategória B (1. – 2. ročník)

  1. Beáta Heglasíková II. A
  2. Barbora Škripková II. A
  3. Katarína Jarošová II. I

  Olympiáda z anglického jazyka – 19. 11. 2018

  kategória 2A

  1. Soňa Gavláková II. I
  2. Paulína Podsklanová I. A
  3. Andrea Sihelníková I. A

  kategória 2B

  1. Patrícia Lehocká III. A
  2. Andrea Papíková IV. I
  3. Slávka Koperová III. I

  Olympiáda ľudských práv – 26. 11. 2018

  1. Peter Malík III. A
  2. Tomáš Markuliak II. H
  3. Veronika Tkáčiková III. I

  Víťazom srdečne blahoželáme!

  organizátori šk. kôl olympiád

 • Slávnostné stužkovanie maturantov

  Dňa 21. 11. 2018 sa na našej škole konala slávnosť stužkovania žiakov končiacich ročníkov. Žiakom V.A, IV.H, IV.I a II.P triedy bola slávnostne pripnutá zelená stužka, ktorá je symbolom nádeje a blížiaceho sa ukončenia ich štúdia na našej škole. Prajeme im úspešné zvládnutie maturitných skúšok a veľa šťastia v živote.

 • Workshop Zdravé partnerské vzťahy a sebaúcta

  V spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. M. Cyprichovou sa 15. 11. 2018 a 22. 11. 2018 uskutočnil v triedach II. I a III. I workshop na tému Zdravé partnerské vzťahy a sebaúcta.

  Žiaci pracovali s terapeutickými kartami a učili sa, ako sa majú správať sami k sebe a ako si vybrať vhodného partnera. Účastníkom sa páčila aj psychohra, ktorá je zameraná na odhalenie skrytých preferencií vo vzťahu k sebe, k priateľovi a ostatným kamarátom.

                                                                                                Brezovská, koordinátorka VMR

 • Návšteva galérie mesta Čadca

  V rámci vyučovania a doplnenia si vedomostí z kultúrnych služieb sa naši žiaci zúčastňujú rôznych výstav. 14. 11.2018 si žiačky IV.I2 študijného odboru pracovník marketingu prezreli výstavu s názvom SME TU DOMA v mestskej galérii mesta Čadca. Oboznámili sa s tvorbou 17 neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí žijú a tvoria na Kysuciach. Zároveň si prezreli priestory Informačného centra mesta Čadca, oboznámili sa s ponukou a službami. Pracovníčky im ústretovo poskytli informácie o svojej činnosti a aktivitách v rámci propagácie cestovného ruchu na Kysuciach. Výstava nás zaujala tým, že aj na Kysuciach žije veľa talentovaných ľudí.

  Ing. Mária Janíčková

 • Slávnostné oceňovanie pedagogických zamestnancov stredných škôl na NHF v Bratislave

  Pri príležitosti 65. výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa konal 16. novembra 2018 v priestoroch školy zaujímavý workshop a prevzatie ocenení za dlhoročnú prínosnú prácu v odbore.

  Na túto akciu boli pozvané aj Ing. Ľubica Horváthová a Ing. Elena Korduliaková, skúsené odborníčky a vyučujúce ekonomických predmetov na našej škole. Pracovné stretnutie s vedením fakulty, jej zamestnancami a ďalšími hosťami prinieslo i podnetné nápady a inšpirácie prínosné pre prax.  V rámci workshopu boli prezentované nové prístupy v pedagogike, orientované na inovatívne a kreatívne zručnosti učiteľov. Získané poznatky  budú  v  pedagogickej praxi sprostredkované žiakom i kolegom.

  Slávnostný akt odovzdávania ocenení prebehol v príjemnej atmosfére.  Spomínané vyučujúce našej školy prevzali ocenenie z rúk dekana Národohospodárskej fakulty EU Bratislava. Získali čestné uznanie za aktívnu podporu moderných metód a foriem ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov.

  K úspechu im srdečne blahoželáme.

  Nech je ich práca inšpiráciou pre nás všetkých!

 • Finančná gramotnosť v praxi

  Dňa 15.11. 2018 sa žiaci IV. A a I. P2 triedy zúčastnili zaujímavej odbornej prednášky spojenej s diskusiou na tému Finančná gramotnosť v praxi – svet financií v  budove SLSP, a. s. Čadca. Riaditeľka pobočky, p. Mgr. Čuboňová, žiakom formou prezentácie, diskusie a workshopu priblížila niektoré informácie spojené s oblasťou hospodárenia s financiami. Taktiež ponúkla možnosť štúdia a práce tým, ktorí by mali záujem po skončení školy  uplatniť sa v oblasti bankovníctva a finančných služieb.

  Najzaujímavejšími pre žiakov boli najmä otázky týkajúce sa možnosti založenia si študentských účtov, používania moderných nástrojov a foriem platenia, elektronického bankovníctva a platobných kariet, ako i problematika súvisiaca so  šetrením peňazí. Žiaci sa tiež dozvedeli, ako postupovať v prípade uzatvárania úverovej zmluvy – hypotéky, úveru na bývanie alebo zmluvy o pôžičke a oboznámili sa so spôsobmi ručenia.

  Na záver prebehla diskusia na danú tému a udelenie vecných cien. Žiaci získali cenné poznatky, ktoré môžu ďalej využiť v bežnom živote a v praxi.

  Ing. Marcela Kašubová, Ing. Elena Korduliaková

 • Svet okolo nás

  Svet okolo nás

  Tak sa volá vzdelávací  projekt, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Dňa 9.11.2018 sa takmer stovka našich žiakov zúčastnila geografického programu o Kube. Prostredníctvom dokumentu a komentára sme sa preniesli na ostrov, ktorý má dve tváre. Oboznámili sme sa s históriou i súčasnosťou tohto karibského ostrova. Zaujala nás krásna príroda a iný štýl života obyvateľov. Na druhej strane politická a hospodárska situácia je pomerne komplikovaná. Ostrov je známy svojimi plážami turistom z celého sveta, dokonca aj Slovákom. Žiaci si pútavou formou rozšírili geografické vedomosti vďaka realizátorom z CREA – EDU z Vrútok. Program sa nám veľmi páčil a tešíme sa na ďalšie pokračovanie cestopisov.

  Ing. Mária Janíčková

 • FLORBAL dievčatá - víťazne

  13. novembra 2018 sa v Športovej hale Pratex uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat, ktorého sa zúčastnilo 5 škôl.

  SOŠ obchodu a služieb Čadca  reprezentovalo 9 dievčat v tomto zložení:  Monika Čanecká   III. I, Andrea Hegyiová II. I, Božena Juricová III. I, Veronika Kuricová I. P, Lívia Šusteková III. A, Miriama Paulusová I. P, Sandra Ruceková II. D, Timea Střalková III. I, Aneta Šamajová III. I.

  Hralo sa systémom „každý s každým“. Našim dievčatám sa podarilo vyhrať všetky 4 zápasy a v okresnom turnaji zvíťazili.  V poli porazených ostali Gymnázium Čadca, OA Čadca i SZŠ a PaSa Čadca.Najviac gólov nastrieľali Božena Juricová a Lívia Šusteková. Výbornou oporou bola i brankárka Sandra Ruceková.

  Víťazstvom si naše dievčatá zabezpečili postup na kvalifikáciu do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Športovej hale v Kysuckom Novom Meste, kde súper bol silnejší.

  PaedDr. Anna Anna Skorková

 • Získali sme 1. miesto a zároveň aj ocenenie absolútny víťaz na ŽILINSKEJ GASTRONOMICKEJ JESENI 2018

  Dňa 08. 11. 2018 sa  v Event house v Žiline konal VII. ročník Žilinskej gastronomickej jesene. Tejto súťaže sa zúčastnil  žiak III.D triedy učebného odboru kuchár Peter Balala, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania vo Wellness hoteli Diplomat Rajecké Teplice a žiačka III.A triedy odboru hotelová akadémia Monika Krenželová.

  Peter Balala získal 1. miesto a zároveň aj ocenenie absolútny víťaz.

  Pripravoval predjedlo Gravlax z lososa nakladaný v červenej repe s penou z kozieho syra a domácim chlebíkom a hlavné jedlo bravčové karé sous vide v popole, gratinované zemiačiky, tekvicové pyré s espumou z údených húb, demiglacé z ľadového hrozna.

  Monika Krenželová sa umiestnila v bronzovom pásme ako prvá.

  Pripravovala predjedlo  kačacia paštéta s hruškovo smotanovým želé a hlavné jedlo bravčové karé s pistáciovou fašou, mrkvovo limetkové pyré, ružičkový kel a aróniová espuma.

  Veríme, že žiakom sa na súťaži páčilo, získali nové odborné skúsenosti a do budúcnosti im prajeme veľa úspechov a tvorivých nápadov.

  Mgr. Pavlina Bulejčíková, ZRPV

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria