Menu

 • Online konferencia Skills of the future

  Dňa 11. 11. 2020 sa vybraní žiaci z našej školy zúčastnili online konferencie Skills of the future. Prebehla vo forme prednášok na rôzne témy. Stretnutie sa začalo oficiálnym privítaním hostí, pokračovalo diskusiou na tému Ako vnímate pracovný trh v budúcnosti? a krátkou prednáškou o tom, aké zručnosti budú v budúcnosti dôležité. Potom sme si už mohli sami vyberať z prednášok, ktoré nás najviac zaujímali. Vybrali sme si niečo zaujímavé z digitálneho sveta, niečo inšpiratívne z enviromentalistiky a niečo praktické o ľudských zdrojoch.

  Z oblasti digitálneho sveta zrealizovala firma IBM prednášku Budovanie vlastnej značky, kde sme sa učili prezentovať našu vlastnú značku. Je potrebné sa vnútorne stotožniť s vlastnou značkou a nebáť sa ukázať okoliu, kto vlastne sme. Sledovali sme, ako sociálne siete ovplyvňujú predaj, aké je nevyhnutné mať základné zručnosti v práci s modernými technológiami, ako treba byť flexibilnými a disponovať, ako sa hovorí, obyčajným sedliackym rozumom. V prednáške od spoločnosti Nestlé sme si vypočuli fakty o tom, ako technológie pomáhajú firmám časovo a finančne prosperovať.

  Z oblasti enviromentalistiky nám spoločnosť Pilsner Urquell pripravila prednášku Budúcnosť je tvorená naším prístupom, v ktorej sme videli, ako hlavne mladí ľudia prinášajú nápady na šetrenie energie a životného prostredia. Témou Udržateľnosti a výroby vlastného produktu nás oslovila firma Drogeria market a ponúkla nám nápady, ako žiť čo najmenej životným štýlom „zero waste“ a ako kúpou ich produktov a produktov s označením „eco friendly” môžeme prispieť k zlepšeniu životného prostredia. Poskytli nám aj praktický návod, ako si môžeme sami doma vyrobiť zubnú pastu. Prednáška od firmy Nestlé Budúcnosť je zelená sa venovala taktiež téme z oblasti ekológie. Dozvedeli sme sa, aké sú dôležité obaly produktov a ako môžeme znížiť produkciu uhľovodíkov konzumáciou prírodných produktov. Spoločnosť ČEZ predstavila svoj program šetrenia životného prostredia v prednáške Energetika budúcnosti.

  Z oblasti ľudských zdrojov odznela zaujímavá, motivačná prednáška od Tesca Nastavenie mysle, ktorá vysvetľovala na báze jednoduchých príkladov, ako nás, paradoxne, vlastný neúspech dokáže posúvať ďalej a ako náš potenciálny talent zaniká, pokiaľ ostáva nevyužitý.  Prednášku Mozog ako môj pracovný nástroj hodnotíme ako veľmi zaujímavú, prednášajúci nám vysvetľoval, ako čo najviac a najlepšie využívať svoj mozog v budúcnosti, ako myslieť čo najefektívnejšie a aké aktivity tomu prispievajú. Z odbornej prednášky od P. J. Service/Junglee sme sa poučili, ako sa študent uplatní na trhu práce a aké povinnosti bude mať v súvislosti s DPH a odvodmi voči štátu. Aj keď táto téma nebola veľmi záživná, rozhodne obsahovala praktické rady zo sféry daňovníctva. V prednáške Kariéra v rodinnej firme od Amrop Jenewien sme počuli, ako ľahko sa dá vytvoriť rodinná firma a ktoré sú  najznámejšie rodinné firmy vo svete.

  Na záver konferencie mali účastníci možnosť súťažiť o zaujímavé ceny. Podmienkou bolo odpovedať na otázky zamerané na obsah prednášok.

  Konferencia nám ponúkla podnetné a prospešné informácie a vedomosti, ktoré určite využijeme v praktickom živote. Ďakujeme škole za možnosť zúčastniť sa na tejto konferencii.

  Magdaléna Capková, III. A

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca a projekty v rámci programu ERASMUS+ KA1

 • Aktualizácia informácií k 26.10.2020

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka, návštevníka školy

 • Školské kolo 4. ročníka súťaže

  Školské kolo 4. ročníka súťaže

  Ekonomická olympiáda  je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. V tomto školskom roku bude prebiehať 4. ročník súťaže.

  Testovanie v školskom kole sa uskutoční od 7. 12. 2020 de 15. 12. 2020 vyplnením testu on-line. Žiaci budú mať vyhradené dni a časy, kedy sa budú môcť otestovať a preveriť si tak svoje vedomosti, znalosti a skúsenosti v ekonomickej a finančnej oblasti.

  Naša škola sa tejto zaujímavej súťaže zúčastnila aj minulé roky, a preto veríme, že aj tento školský rok sa do nej zapojí čo najviac žiakov.

    Ing. Marcela Kašubová

 • Ako zvládame túto čudnú dobu

  My, študenti  II. P triedy, sme sa rozhodli bojovať s COVID-om po svojom.  Pretože máme dištančné vzdelávanie a zároveň obmedzený pohyb, nestretávame sa, necestujeme a nebeháme po nákupných centrách. Krásne jesenné počasie nás vylákalo do prírody a užívali sme si možno posledné slnečné dni v tomto roku.

  Samozrejme, že na prvom mieste je štúdium, no v  rámci psychohygieny  sme si vychutnávali prechádzky v našom okolí.  Objavili sme miesta, kam by sme sa za iných okolností nevybrali. Spravili sme niekoľko zaujímavých záberov z rôznych kútov nášho regiónu.   Výsledkom je táto koláž, ktorú sme z našich fotiek vytvorili a dúfame, že sa bude páčiť.

                                                    Trieda II.P

 • 9. ročník súťaže

  9. ročník súťaže

  Dňa 02. 11. 2020 sa začína 9. ročník zaujímavej online finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda, v ktorej si žiaci stredných škôl otestujú a porovnajú finančné vedomosti a finančnú gramotnosť. Zároveň môžu získať atraktívne výhry pre seba a pre svoju školu. Súťaž pozostáva z troch kôl. Prvé otvorené kolo bude prebiehať do 2. 2. 2021, po ňom budú nasledovať uzavreté a finálové kolá.

  Do súťaže o hodnotné vecné ceny sa môže zapojiť každý študent našej školy. Stačí na stránke www.financnaolympiada.sk vyplniť vstupný test a následne sa zaregistrovať. Bližšie informácie o súťaži vám poskytnú vyučujúci odborných ekonomických predmetov.                                                                 

   Ing. Marcela Kašubová

 • Spomaľme šírenie Covid-19

 • „Aj Kocka v Upracme Slovensko“

  Upracme svet, upracme Slovensko je medzinárodná iniciatíva, ktorej cieľom je vyčistiť naše okolie a chrániť prírodu. Svetový čistiaci deň je jedným z najväčších občianskych hnutí našej doby, ktoré zjednocuje 157 krajín po celom svete za čistejšiu planétu. S týmto nápadom prišla skupina ľudí z Estónska v roku 2008, ktorá bola znechutená množstvom odpadu v ich okolí.     O 11 rokov neskôr sa táto jednoduchá myšlienka stala globálnym hnutím s miliónmi dobrovoľníkov. Od roku 2018 sa po celom svete organizuje tzv. „World Cleanup Day“ – svetový čistiaci deň. Občianske združenie Upracme Slovensko vyzýva dobrovoľníkov, jednotlivcov, inštitúcie, školy k zapojeniu sa do upratovania svojho okolia, nášho Slovenska.

  Do tejto akcie sa v piatok 9. októbra 2020 zapojili aj žiaci 2. H študijného odboru kuchár-čašník, IV. A študijného odboru hotelová akadémia a zástupcovia žiackej školskej rady Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci pod vedením Ing. Polačkovej, koordinátorky environmentálnej výchovy a PaedDr. Okuliarovej, koordinátorky žiackej školskej rady. Naša účasť na tejto akcii bola prvý, ale určite nie poslednýkrát. Zaregistrovali sme sa na stránke www.upracmeslovensko.sk, kde sme zaevidovali svoju akciu pod názvom „Aj Kocka v Upracme Slovensko“. Jej cieľom bolo vyčistiť okolie mestského parku v Čadci, brehy rieky Kysuca, ďalej Hviezdoslavovu ulicu až k futbalovému štadiónu po parkovisko Kysuckej nemocnice v Čadci. 

  Akcia sa konala s nadšením a elánom do práce. Žiaci našej školy vyzbierali 25 vriec odpadu. Napriek tomu, že sme boli na čerstvom vzduchu, nezabudli sme kvôli súčasnej situácii na dodržiavanie odstupov, používanie ochranných pomôcok a dezinfekcie.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným, že spoločne prispeli k čistejšej Čadci, k čistejšiemu Slovensku. Na záver by sme sa chceli poďakovať občianskemu združeniu Upracme Slovensko za pomôcky – vrecia na odpad, ochranné rukavice, dezinfekciu a taktiež mestu Čadca, ktoré zabezpečilo odvoz odpadu.

                                                                                     Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Tekvicová fantázia

  Aj tak by sme mohli nazvať aranžmá, ktoré vytvorili žiaci II.P triedy.

  Výstava je súťažná a prispeli do nej aj žiaci z ďalších tried. Najviac hlasov získala „zubatá tekvička“, no obdiv si zaslúžila aj zručnosť  pri tvorbe košíkov  a veselé nápady premeny tekvičiek. Tešíme sa z aktivity žiakov, ktorí prispeli k spríjemneniu školského prostredia.

                                                                                                   Ing. Mária Janíčková

 • Účelové cvičenie a Kurz na ochranu života a zdravia

  Od 21. 9. do 1. 10. 2020 sa v škole organizovali Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia /OŽaZ/ pre I. a II. ročník a Kurz na ochranu života a zdravia pre III. ročník v trvaní troch dní.

  OBSAHOVÉ ZAMERANIE OŽaZ sa týkalo týchto tematických oblastí:

  a/ oblasť ochrany - riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí - civilná ochrana,

  b/ oblasť prvej pomoci,

  c/ oblasť protipožiarnej ochrany,

  d/ oblasť pohybu a pobytu, orientácie v prírode a jej ochrana.

  OŽaZ je samostatnou, povinnou organizačnou formou vyučovania. Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane človeka a jeho zdravia, prispieva k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov.

  Počas praktických výstupov sme „zápasili“ nielen so slnečným,  ale aj s daždivým počasím.

  Možno však skonštatovať, že športové aktivity sa vydarili.

  Ing.  M. Slovák

 • SVETOVÝ DEŇ TURIZMU

  V minulom týždni si žiaci našej školy pripomenuli  Svetový deň turizmu. Členovia krúžku Cestovateľ vytvorili propagačný panel a pripravili súťažný kvíz k videoprogramu o Slovensku. Film o krásach našej krajiny  si pozreli žiaci I. P  a II. H. Aj keď súčasný stav rozvoju cestovného ruchu nepraje, cieľom aktivity bolo povzbudiť žiakov k záujmu o naše prírodné a kultúrne atraktivity. Žiaci, ktorí najlepšie obstáli svojimi odpoveďami,  boli odmenení.

                                                              Ing. Mária Janíčková

 • Brigáda na úpravu okolia školy

  2. október 2020 sa v našej škole niesol v znamení ochrany životného prostredia. Aj keď nás mimoriadna situácia obmedzuje, aktivitu a snahu našich žiakov to neovplyvnilo.

  Žiaci I. H a II. A pod vedením pedagógov priložili ruku k dielu a postarali sa o skrášlenie areálu našej školy. Brigáda sa niesla v príjemnej atmosfére, bolo vidieť zapálenie žiakov do práce a snahu formovať vzťah k prírode. Počasie nám prialo a žiaci odchádzali domov s pocitom dobre vykonanej práce. Všetkým zúčastneným ďakujeme!

                                                                                                                      Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Ďakovný list za účasť v TÝŽDNI DOBROVOĽNÍCTVA v Žilinskom kraji

 • Týždeň dobrovoľníctva v Žilinskom kraji

  Dňa 16. 9. 2020  sa naša škola zapojila do dobrovoľníckej aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva 2020. Žiaci II. A triedy (Branislav Gomola, Tadeáš Kováč, Adam Staník,  Michal Húšťava a Lukáš Turiak) strávili  krásne zmysluplné dopoludnie v Centre sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste.

  Klientom centra pomohli  upraviť záhradu v ich areáli. Natierali  hojdačky, maľovali strop ponad vonkajší chodník, strihali živý plot, kosili záhradu a hrabali lístie. Taktiež zasadili 10 vresov, ktoré naša škola darovala klientom centra. Zoznámili sa aj s chlapcami z centra a nadviazali kamarátstva.

  Akcia sa všetkým veľmi páčila, naši žiaci si uvedomili význam spolupatričnosti a vzájomnej pomoci. Dôležité je  aj poznanie potreby úcty, rešpektu a tolerancie k ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

  Tešíme sa na ďalšie podobné aktivity.

                                                                                                                                                           Mgr. Iveta Chilá

 • Žiacka školská rada informuje

  Žiacka školská rada informuje

  V dňoch 24. 9. – 26. 9. 2020 sa naši noví členovia žiackej školskej rady  Lenka Kožová a Klaudia Rebrošová z II.A triedy zúčastnili neformálneho vzdelávania Rady mládeže Žilinského kraja v Párnici. Cieľom školenia bolo podporiť a skvalitniť činnosť žiackych školských rád na stredných školách a osobnostný rast jej nových členov. Počas týchto troch dní si Lenka a Klaudia našli nových priateľov z iných stredných škôl, naučili sa tímovej spolupráci, vzájomnej komunikácii, empatii a spoločnému prekonávaniu prekážok v najrôznejších situáciách. Do školy sa vrátili plné elánu, s dobrými nápadmi a zážitkami. Určite nám všetkým poskytnú zaujímavé inšpirácie pre rozvoj našej žiackej školskej rady.

  Žiacka školská rada

 • Biela pastelka

  Biela pastelka

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala aj v tomto roku celoslovenskú verejnú dobročinnú zbierku Biela pastelka 2020.

  V tomto roku sa konal 19. ročník. Výnos zo zbierky bude použitý na špeciálne sociálne poradenstvo, vykonávanie sociálnej rehabilitácie, na podporu programov a aktivít pre nevidiacich a zrakovo postihnutých občanov.

  Na škole sa zbierka uskutočnila 18. 9. 2020. Naši žiaci a zamestnanci preukázali sociálne cítenie a kúpou bielej pastelky podporili tých, ktorí majú život náročnejší a každá pomoc im pomôže zdolávať prekážky a lepšie sa začleniť do spoločnosti.

  Zbierku realizovali Tomáš Markuliak, Terézia Kormancová, Vanesa Jánošíková, Žaneta Brňáková zo IV. H.

  Ďakujeme.

                                                                                   Ing. Eva Brezovská

                                                                                   koordinátorka VMR

 • 15. ročník súťaže Mladý Európan

  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlásili pätnásty ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená žiakom tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl. Uskutočnila sa 17. septembra 2020 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. Do súťaže sa zapojila aj naša škola, ktorú reprezentovalo súťažné družstvo troch žiačok z III.A triedy:Daniela Baránková, Magdaléna Capková, Andrea Sihelníková.

  Integrácia SR do EÚ a eurozóny pozitívne ovplyvnila každodenný život ľudí. Slovákom dala nové práva, možnosti a príležitosti. Žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže Mladý Európan, si už inú ako zjednotenú Európu nepamätajú. Súťaž im poskytla príležitosť na lepšie spoznanie histórie, geografie, osobností, inštitúcií a významných miest Európskej únie. Účasťou v nej žiaci nadobudli nové skúsenosti a prehľad z daných oblastí. Veríme, že sa naša škola zapojí aj do ďalšieho ročníka tejto zaujímavej vedomostnej súťaže.

                                                                                                Ing. Marcela Kašubová

 • Hviezdoslavov Kubín

  Okresné kolo tejto známej recitačnej súťaže sa uskutočnilo 11. 9. 2020 v KD Čadca. O umelecký zážitok sa postarali žiaci stredných škôl z okresu Čadca.

  Našu školu reprezentovali víťazi školského kola z januára 2020 – v próze Daniela Ligačová z II. A a v poézii Matej Minárik z III. H triedy. Porota sa rozhodla udeliť Daniele zvláštne ocenenie – diplom za dramaturgickú prípravu predlohy textu L. Balleka Južná pošta.

  Prednes poézie a prózy prispieva ku kultivovaniu jazyka, zmyslu pre rytmus a k vytváraniu si vzťahu ku kultúrnej a umeleckej hodnote slova. Skúsenosti z vystupovania na javisku žiaci zúročia pri ďalšej príprave na prednes poézie a prózy.

  A. Sabelová

 • Pokyn riaditeľky školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria