Menu

 • Animátorský kurz

 • Vieš pravopis?

  V predvianočnom čase si žiaci našej školy opäť zmerali sily v pravopisnom súboji.

  16. 12. 2019 sa konala súťaž Vieš pravopis?, ktorej víťazmi sa stali:

  Beáta Heglasíková (III. A)

  Samuel Gajdičiar (IV. A)

  Nikola Franková (IV. A)

  Víťazom srdečne blahoželáme!

  Mgr. Sihelníková

 • Vianočná BESIEDKA

 • Hotel Chateau v Gbeľanoch

  17. 12. 2019 žiačky V. A študijného odboru hotelová akadémia navštívili v rámci predmetu hotelový a gastronomický manažment štvorhviezdičkový hotel Chateau v Gbeľanoch.

  Počas odbornej exkurzie ich sprevádzala marketingová pracovníčka, ktorá ich previedla ubytovacou časťou, priestormi odbytových stredísk, kongresovými priestormi, ale aj oddychovými zónami. Dozvedeli sa informácie nielen o chode hotela, ale aj o jeho histórii, pretože bol rekonštruovaný z bývalého kaštieľa.  Žiačky mali možnosť nahliadnuť do fungovania špičkového hotela s príjemnou romantickou atmosférou.

  Ing. Horváthová

 • Návšteva Centra sociálnych služieb Park v Čadci

  10. 12. 2019 sa žiačky II. K triedy odboru kaderník a III. I1 odboru kozmetik zúčastnili akcie DEŇ KRÁSY, ktorá sa konala v zariadení pre seniorov Park v Čadci.

  Dievčatá sa zamerali na strihanie a úpravu vlasov a urobili aj masáž rúk. 

  Mgr. Janka Smolková, Bc. Darina Červencová               

                                             

 • Testovanie 2019/2020 I. kolo súťaže

  Ekonomická olympiáda  je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

  Olympiáda je trojkolová súťaž. V týždni od 09. 12. 2019 do 13. 12. 2019 prebiehalo online formou ako prvé školské kolo. Do súťaže sa zapojilo 78 žiakov z tried I. A, III. A, V. A, II. I2, III. I.2, I. P2 a II. P2.

  Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. O prípadnom ďalšom postupe žiakov do krajské kola budeme priebežne informovať.

                                                                                                            Ing. Marcela Kašubová

   

 • Prednáška „Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl, poistenie“

  Prednáška „Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl, poistenie“

  Dňa 12. 12. 2019 sa na pôde našej školy uskutočnila zaujímavá prednáška na tému „Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl, poistenie“. Zúčastnili sa jej žiaci tried   V. A, IV. I2 a II. P.

  Finančný manažér z finančno-poradenského centra žiakom pútavým spôsobom sprostredkoval informácie spojené s oblasťou finančnej gramotnosti.

  Každého po skončení štúdia čaká množstvo dôležitých a zodpovedných rozhodnutí. Oblasť financií podlieha v rámci zlepšovania a sprehľadnenia prostredia častým zmenám, a preto sa v nej pomerne zložito orientuje. Práve preto si žiaci mohli vypočuť názory a rady odborníka v tejto oblasti.

  Najzaujímavejšími  boli najmä otázky týkajúce sa poistenia, odvodov do fondov, veku odchodu do starobného dôchodku a možnosti zabezpečenia peniazmi v ďalšom živote a v starobe.

  V poslednej časti prednášky prebehla diskusia na danú tému. Žiaci si odniesli zaujímavé poznatky, ktoré môžu ďalej využiť v budúcnosti v bežnom živote. Škola bola zároveň zaradená do súťaže o notebook a Ďalšie zaujímavé ceny.

   Ing. Marcela Kašubová

 • Spoznali sme rómsku kultúru

  Hovorené slovo, prezentácia, hudba a spev  - to všetko sa zlúčilo v umelecko-vzdelávacom podujatí Začnime s vysťahovaním, ktorého sme sa zúčastnili 12. 12. 2019 v KD Čadca. Programom nás sprevádzala Jana Orlická, ktorá zároveň spievala rómske piesne, a pri temperamentnej hudbe kapely Cigánsky oheň Alexandra Daška sme sa rozhodne nenudili.

  O histórii rómskeho národa vrátane 2. svetovej vojny a skutočných ľudských príbehov prednášala Mgr. Viera Kováčová z Múzea SNP v Banskej Bystrici. Mladí herci SND Zuzana Haverda a Matej Marušin doplnili predstavenie umeleckým prednesom.

  Podujatie zostavila dramaturgia SND v spolupráci s odborníkmi z Múzea SNP a Nadáciou Milana Šimečku a bolo určené žiakom základných a stredných škôl.

  Našu školu na ňom zastúpili triedy I. P, II. P, II. H, III. K a vyučujúce A. Sabelová a Z. Švejdová.

 • Mikuláš v našej škole

  V piatok 6. 12. 2019 k nám do školy zavítal Mikuláš so svojimi priateľmi. V sprievode anjelikov, čertíkov a soba nám všetkým spríjemnili školský deň. Z chodieb, tried, pracovísk odborného vyučovania či zo školského bufetu sa ozývala gitara, vianočné piesne a priania koledníkov: „ Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši, čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí, radosť, lásku, žiadne hádky, prajeme vám krásne sviatky...“

  Žiacka školská rada

 • Návšteva zariadenia pre seniorov v Zborove nad Bystricou

  9. 12. 2019 sa žiačky II. K triedy odboru kaderník a II. I1 odboru kozmetik zúčastnili akcie DEŇ KRÁSY, ktorá sa konala v zariadení pre seniorov v Zborove nad Bystricou, so zameraním na strihanie a úpravu vlasov, ako aj na masáž rúk.

  Mgr. Jana Smolková, Bc. Andrea Veničáková

 • Tom Sawyer

  6. 12. 2019 sa žiaci tried II. A, IV. A a V. A zúčastnili divadelného predstavenia Tom Sawyer v Dome odborov v Žiline. Dobrodružstvá Toma Sawyera od svetoznámeho amerického spisovateľa Marka Twaina nám predstavili herci britskej divadelnej spoločnosti v dvoch dejstvách a trvaní 135 minút. Opäť sme dostali jedinečnú príležitosť overiť si našej jazykové znalosti  a zručnosti počúvaním rodených Angličanov, pochytili sme niekoľko nových slovných zvratov a uvedomili si, že sa veru máme ešte čo učiť. 

                                     Erika Jurišová, IV.A

 • Učíme sa rozumieť vínu

  V dňoch 3. - 5. 12. 2019 sa na našej škole opäť uskutočnil  KURZ  SOMELIÉR  JUNIOR  organizovaný Asociáciou someliérov Slovenskej republiky.

 • SLOVAK BARISTA CUP junior 2019

  Erika Játiová, žiačka IV. A triedy, sa zúčastnila 6. 12. 2019  ďalšieho kola baristickej súťaže. Svojou účasťou reprezentovala našu školu v kreativite a zvyšovaní úrovne v oblasti kávovej kultúry. Prajeme jej veľa úspechov v ďalších kolách súťaže v roku 2020.

 • Strihanie v Dome charity sv. Giannny

  5. 12. 2019  navštívili žiačky III. ročníka učebného odboru kaderník  Dom charity sv. Gianny v Čadci s cieľom poskytnúť kadernícke služby obyvateľom tohto zariadenia.

  Ženy, ale aj muži, klienti tohto zariadenia, radi využili ponúkané služby a aspoň na malú chvíľu zabudli na svoje problémy. Žiačky si zároveň precvičili a upevnili svoje manuálne zručnosti pri strihaní a úprave vlasov.

  Obyvatelia charity aj žiačky sa tešia na ďalšiu návštevu.

  Jana Lalíková, MOV

 • Kampaň Červené stužky

  Kampaň Červené stužky

  Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Obvodného úradu v Žiline a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline.

  Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaň sa začína v septembri a vrcholí 1. decembra.

  Po zapojení sa do kampane Červené stužky sme na dvoch chodbách našej školy inštalovali nástenku k tejto kampani. Jedna z násteniek bola venovaná len prácam, ktoré žiaci vyhotovili na súťaž Pohľadnica pre Červené stužky.

  Počas Európskeho týždňa boja proti drogám prebehlo na škole niekoľko aktivít. Pod záštitou RÚVZ Čadca bola zorganizované workshopy na tému Drogové závislosti, ku ktorej bol premietnutý dokumentárny film Luky, a na tému Riziká užívania alkoholu spolu s filmom Až do dna. Na tejto aktivite sa zúčastnili žiaci rôznych ročníkov. Na protidrogovú tému vytvorili veľa zaujímavých plagátov, z ktorých sme vytvorili dve nástenky. Obe boli umiestnené na najfrekventovanejších chodbách školy.

  V mesiacoch október a november prebehla na triednických hodinách a hodinách náboženstva projekcia dvoch DVD filmov spojená s následnou diskusiou: „Do tváre“ a „Príbehy anjelov“. DVD si pozreli žiaci 1. ročníkov.

  Zúčastnili sme sa aj súťaže Pohľadnica pre Červené stužky, na ktorú sme poslali tri najlepšie práce našich žiakov.

  Na záver celej kampane sme mali naplánované tri akcie:  žiačky I. I sa podieľali na tvorbe červených stužiek, ktoré sme rozdávali žiakom a zamestnancom našej školy 29. 11. 2019.  A poslednou aktivitou bol workshop s RÚVZ Čadca na tému AIDS.

                                                                                                                    Ing. Eva Brezovská

 • Odborné vyučovanie v Piešťanoch

  29. 11. 2019 sa v kúpeľných hoteloch v Piešťanoch uskutočnilo zážitkové vyučovanie žiačok IV. I2 odboru pracovník marketingu - cestovný ruch. Návšteva ubytovacích zariadení bola zameraná na ukazovatele hospodárenia a cien v gastronomických, ubytovacích úsekoch, wellness  a liečebných služieb.

  Navštívili sme štvorhviezdičkový hotel Ensana Esplanade, kde sme sa okrem uvedených informácií oboznámili s históriou kúpeľov, s jednotlivými úsekmi hotela a ich poskytovanými službami.

  Ďalej sme si pozreli luxusný secesný päťhviezdičkový hotel Ensana Thermia Palace, ktorý priam dýcha históriou kúpeľov. Jeho architektúra je pôvodná a zachovala sa i po rekonštrukcii. Pani Henrieta Butková, manažérka hotela, nám porozprávala o histórii hotela a jeho priľahlých priestoroch kúpeľných procedúr. Oboznámili sme sa s jedinečnosťou vybavenia odbytových stredísk a zariadenia hotelových izieb. Čerešničkou na torte bola návšteva wellness a procedurálnej časti bahniska a zrkadliska.

  Na záver návštevy Piešťan sme absolvovali prehliadku ostatných hotelov - Ensana Palace, Splendid, Grand a spoločnej procedurálnej časti.

  Ing. Pavol Straka

 • Výsledky olympiád

  V mesiacoch november – december 2019 prebehli na našej škole školské kolá olympiád v slovenskom jazyku a literatúre, anglickom a nemeckom jazyku a olympiáda ľudských práv.

  Naši žiaci sa aktívne zapojili do týchto vedomostných súťaží a úspešní riešitelia postupujú do okresného alebo krajského kola.

  Výsledky

  Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre – 12. 11. 2019

  Kategória A (3. – 4. ročníky)

  1. Beáta Heglasíková      III. A

  2. Barbora Škripková      III. A

  3. Simona Bilíková      III. A

  Kategória B (1. – 2. ročníky)

  1. Magdaléna Capková    II. A

  2. Daniela Baránková      II. A

  3. Michaela Štvrtecká      II. I

   

  Olympiáda v anglickom jazyku – 22. 11. 2019

  Kategória 2A (1. – 2. ročníky)

  1. Daniela Baránková     II. A

  2. Andrea Sihelníková    II. A

  4. Soňa Margušová         I. A

  Kategória 2B (3. – 4. ročníky)

  1. Patrícia Lehocká       IV. A

  2. Soňa Gavláková        III. I

  3. Rebeka Sojková        IV. A

   

  Olympiáda v nemeckom jazyku – 18. 11. 2019

  Kategória 2D

  1. Dominika Brodová     III. A

  2. Nikola Pápolová         III. A

  3. Klára Machýlová         III. A

   

  Olympiáda ľudských práv – 2. 12. 2019

  1. Nikola Baculová           I. A

  2. Matej Minárik              II. H

  3. Martin Behan               I. H

   

  Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Projekt 2019 „Finančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na modelových situáciách“

  Na podporu finančného vzdelávania pedagogických zamestnancov a následnej implementácie finančnej gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu sa naša škola zapojila do vzdelávacieho rozvojového projektu.

  Prínosom projektu „Rozvíjanie finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov na modelových situáciách“  bola realizácia týchto aktivít:

  Testovanie úrovne žiakov v oblasti finančnej gramotnosti – pre úspešnosť implementácie tém z finančnej gramotnosti sme testovaním zisťovali  a priebežne zisťujeme vedomostnú úroveň žiakov v danej oblasti.

  Určenie tém vhodných pre finančné vzdelávanie pedagogických zamestnancov – témy sme zvolili podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.2 z oblasti finančného hospodárenia spotrebiteľov, ochrany spotrebiteľa, investovania, poistenia a podpory rozvoja podnikania.

  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom rozšírenia teoretických a praktických kompetencií a podnikateľských zručností – uskutočnilo sa prostredníctvom vzdelávacích dní 22. 10. 2019 a 12. 11. 2019 odborníkmi z tretieho sektora. Zúčastnilo sa ich desať vyučujúcich odborných a ekonomických predmetov. Témy finančného vzdelávania boli aplikované na modelových situáciách.

  Aktívna účasť vyučujúcich na projekte – vyučujúci ekonomických predmetov, ktorí sa zúčastnili finančného vzdelávania, vypracovali študijné materiály.

  Vypracovanie študijných vzdelávacích materiálovvyučujúci ekonomických predmetov si rozdelili šesť tematických celkov z NŠFG 2017, verzia 1.2, ktoré následne spracovali a vytvorili k nim študijné materiály – názorné učebné pomôcky, brožúry,  pracovné listy, cvičenia, úlohy a testy. Študijné materiály sa využívajú a budú využívať vo výchovno-vzdelávacom  procese.

  Vytvorenie násteniek a plagátovza účasti žiakov sme vytvorili nástenky, plagáty, schémy a fólie k témam finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania, ktoré sú umiestnené v priestoroch našej školy, na chodbách a v triedach.

  Implementácia tém finančnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacom procese – témy finančnej gramotnosti sú implementované na vyučovacích hodinách. Žiaci sa zároveň finančne vzdelávajú formou mimoškolských aktivít  (záujmových krúžkov, prednášok, workshopov), zapájajú sa do rôznych súťaží – Stredoškolský podnikateľský zámer, Finančná olympiáda, Ekonomická olympiáda, Realitný vodičák a ďalšie).

  Zakúpenie odbornej literatúry – na skvalitnenie finančného vzdelávania pedagogických zamestnancov sme zakúpili odbornú ekonomickú literatúru a zriadili ekonomickú knižnicu. Knihy sú k dispozícii nielen vyučujúcim, ale podľa potreby aj žiakom.

  Záverečné vyhodnotenie projektu vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti – v záverečnej fáze sme na zasadnutí predmetovej komisie vyhodnotili prínos projektu z hľadiska spolupráce s tretím sektorom a vypracovali záverečnú správu.

  Je potrebné neučiť len teóriu, ale učiť finančnú gramotnosť zaujímavo.  A práve na tento cieľ bol zameraný aj náš projekt, ktorý sme týmto splnili.

                                                                                                             Ing. Marcela Kašubová

 • Deň otvorených dverí 26. novembra 2019

  “Kreativita v povolaní, duálny systém vzdelávania a Erasmus+ - cesta k uplatneniu sa na trhu práce”

 • Gastronómia v geografii na DOD v „Kocke“

  26. 11. 2019 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. K propagácii školy prispeli aj žiačky IV. I – študijného odboru pracovník marketingu. Pod názvom Gastronómia v geografii si pripravili výstavu potravín a jedál typických pre jednotlivé krajiny a štáty.

  Nechýbalo ani Slovensko, z ktorého si žiačky prichystali ochutnávku tradičných jedál krajov na Slovensku. Prezentáciu jedál doplnili zaujímavými suvenírmi a magnetkami. Aj týmto spôsobom si preverili svoje prezentačné schopnosti. Veríme, že naša aktivita oslovila záujemcov o štúdium na SOŠO a S Čadca.

                                                                                                                                    Ing. Mária Janíčková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria