Menu

 • Cena akademika Emila Špaldona udelená žiačke Anete Budošovej

  18. 11. 2019 v Dome kultúry Čadca bola žiačke II.P triedy Anete Budošovej udelená Cena  akademika Emila Špaldona od Spolku priateľov Čadca za výborné študijné výsledky, kreatívnosť a úspechy v mimoškolskej činnosti.

  K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.

 • Deň otvorených dverí 26.11.2019

 • Školenie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti

  Peniaze nás sprevádzajú po celý život. V súvislosti so stále sa rozvíjajúcim trendom v oblasti financií, s vyvíjajúcimi a meniacimi sa technológiami a službami, je potrebné si uvedomiť úroveň vzdelania v tejto oblasti. Na základe daných skutočností sa naša škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci, zapojila do rozvojového projektu na podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu 2019.

  Cieľom predloženého projektu bolo podporiť a zvýšiť finančnú gramotnosť pedagógov a následne žiakov a implementovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti prostredníctvom inovatívnych modelových situácií, cvičení, úloh, príkladov a metód do vyučovacieho procesu.

  Prínosom nášho projektu „Rozvíjanie finančnej gramotnosti pedagogických zamestnancov na modelových situáciách“ bolo zapojenie odborníkov z tretieho sektora. Školenia formou workshopov realizovali v dňoch 22. 10. 2019 a 12.11. 2019 Ing. Dávid Vrtaňa a Ing. Oliver Bubelíny z občianskeho združenia Mladý podnikavec Žilina. Pedagogickí zamestnanci si aktívnou účasťou na školeniach rozšírili poznatky z oblasti finančného vzdelávania.                           

   Ing. Marcela Kašubová

 • Stužkovanie maturantov

  Slávnostné stužkovanie maturantov 12. novembera 2019 v reštaurácií Beskyd.

 • Odborná gastronomická exkurzia v Žiline

  Zážitkové vyučovanie zažili žiaci I. P študijného odboru spoločné stravovanie 8. 11. 2019. Zúčastnili sa exkurzie v Žiline so zameraním na gastronómiu a cestovný ruch. Navštívili jedinečnú reštauráciu Sushi-Hanil, kde mali možnosť vidieť prípravu sushi a zároveň ochutnať japonskú špecialitu. Vyskúšali si aj prácu s jedálnym lístkom v elektronickej forme. Zážitok umocnilo tematické prostredie stravovacieho zariadenia.

  V tento deň sa konala v hoteli Slovakia gastronomická súťaž Žilinská gastronomická jeseň. Aj naša škola tu mala svoje zastúpenie, a preto chceli študenti podporiť spolužiaka Petra Balalu, ktorý tu vynikajúco obstál. Peter predviedol excelentný výkon a my sme boli jeho prví gratulanti. Žiaci si zároveň prezreli výstavu cukrárskeho, pekárskeho a kuchárskeho umenia a videli, ako sa filetujú morské ryby. Prehliadkou historického centra Žiliny si obohatili vedomosti z cestovného ruchu, a tak v jedeň deň skĺbili príjemné s užitočným.

                                                                                                            Ing. Mária Janíčková

 • Nakupujte cez telefón

  S novými informačnými technológiami pracujú aj žiaci na prevádzke  HM Tesco Čadca.Tento obchodný reťazec zaviedol pre svojich zákazníkov novú službu scan-shop.

  Po stiahnutí aplikácie do mobilného telefónu a naskenovaní QR kódu obchodu majú možnosť pohodlne nakupovať priamo do vlastnej tašky. Pri pokladni už zákazník nemusí vykladať tovar, skenovať  ho,  čo určite skráti čas nákupu.

  Informáciu o službe a následný postup sprostredkovávali zákazníkom aj žiačky 3. C triedy Nikola Čimborová a Sabína Škorvánková.

  Pre váš pohodlný nákup odporúčame stiahnuť  si „apku“ a nakupovať cez telefón.

    Bc. Mária Králiková, MOV

 • Florbal dievčatá – takmer víťazne

  7. novembra 2019 sa v Čadci v  Športovej hale – Pratex uskutočnilo okresné kolo vo florbale dievčat SŠ, ktorého sa zúčastnili 4 družstvá z Čadce.

  Našu školu reprezentovali Lívia Šusteková IV. A, Božena Juricová, Aneta Šamajová, Timea Střalková - všetky IV. I, Veronika Kuricová II. P, Andrea Hegyiová III. I, Lucia Pohančeníková a Nikola Baculová I. A. V bráne to výborne „istila“ Sandra Ruceková III.D.

  Napriek tomu, že naše dievčatá  v  zručnostiach a schopnostiach súperky prevyšovali, stačilo to len na 2. miesto. V rozhodujúcom zápase s OA prehrali o 1 bod s ponaučením, že žiadne družstvo sa neoplatí podceniť.   A  postup? Možno nabudúce  - s bojovnejším srdiečkom.

                                                                                                            PaedDr. Anna Skorková

 • Peter Balala ABSOLÚTNY VÍŤAZ v dvoch disciplínach na Žilinskej gastronomickej jeseni 2019

  8. 11. 2018 sa v hoteli Slovakia v Žiline konal 8. ročník Žilinskej gastronomickej jesene. Súťaže sa zúčastnil aj náš žiak nadstavbového štúdia spoločného stravovania  I. P triedy Peter Balala.

  Súťažil v kategórii b / Teplá kuchyňa – PPÍPRAVA DVOJCHODOVÉHO  MENU, ktoré pozostávalo z nasledovných častí:   

  1. studené predjedlá

  2. teplé jedlá z  povinnej suroviny diviny,  kelu, slivky  

  Súťažná úloha znela: 

  Servírovanie dvoch porcií rovnakého studeného predjedla a príprava dvoch porcií teplého jedla z ľubovoľných surovín.

  Kuchár Peter Balala pripravoval ako predjedlo bravčové karé sous-vide s chrenovou penou, hlavné jedlo srnčí chrbát so zemiakovými pirohami, slivkovou demi-glace, tekvicovým pyré a glazovanou zeleninou.

  Peter získal 1. miesto a zároveň aj ocenenie absolútny víťaz.

  Peter súťažil aj v druhej súťažnej disciplíne určenej pre pekárov, kuchárov a cukrárov. Súťažná úloha spočívala v  príprave  2 kusov domáceho chleba tradičným spôsobom. Jeden kus bol určený na degustáciu, jeden na prezentáciu. Hodnotila sa nápaditosť, kreativita, vhodnosť použitých surovín, celkový dojem, inovácia, zaujímavá prezentácia a moderný štýl, chuť a estetická úprava chleba.

  Peter získal aj v tejto disciplíne 1. miesto a zároveň aj ocenenie absolútny víťaz.

  Ďakujeme Petrovi za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.

  Mgr. Pavlina Bulejčíková, ZRPV

 • Naše cukrárky bronzové na Žilinskej gastronomickej jeseni 2019

  8.11.2019 sa žiačky Kristína LetováSimona Balážová odboru cukrár zúčastnili súťaže Žilinská gastronomická jeseň 2019, ktorú usporiadal Žilinský zväz kuchárov a cukrárov.

  Súťažili v kategórii  junior C/2 – 3  rôzne tanierové dezerty so súťažným exponátom pod názvom Jesenné dezerty. Žiačky získali bronzové medaily.

 • Irán – zahalená krása

  5. 11. 2019 sa žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci zúčastnili videoprojekcie v Dome kultúry s názvom Irán - zahalená krása pod záštitou vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Prezentovaný profesionálny program nám ponúkol pohľad na každodenný život v Iráne. Doplnený bol mapami, fotografiami, hudbou, animáciami z bežného života obyvateľstva, ale aj množstvom zaujímavých informácií a faktov o iránskej kultúre, hudbe, tanci, kuchyni. Dokument trval 60 minút a na záver bol doplnený zaujímavou diskusiou a otázkami. Už teraz sa tešíme na budúci rok a na ďalší dokument o Číne.

  Ing. Mária Janíčková

 • Vyhodnotenie 8. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája stredné školy

  Projekt sme realizovali v mesiacoch september – október 2019. Tohtoročné motto znelo: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj demokracie.  Po zaregistrovaní sa do projektu nám bola pridelená partnerská škola - Stredná odborná škola elektrotechnická v Košiciach, s ktorou sme si vymenili 100 kusov záložiek.  

  Do výroby sa zapojili žiaci z tried I. A, II. A, III. A, II. I, III. H, III. K. Ich úlohou bolo napísať na záložku údaje zo života osobnosti podľa vlastného výberu, použiť vhodný citát, dobový záber a zmieniť sa o tom, ako sa daná osobnosť zaslúžila o rozvoj demokracie.

  Záložky vznikli rôznymi technikami, okrem tradičných tvarov sa objavili i záložky v tvare ruky, okuliarov, lopty, obálky, kľúča,  ale aj kuriózne v podobe karikatúr známych osobností. Medzi najčastejšie patrili M. R. Štefánik, T. G. Masaryk, A. Dubček, V. Havel, M. Kňažko, M. Kubišová, K. Kryl, N. Mandela, M. Gándhí a ďalší, ale vyskytli sa i „osobnosti“, ktoré demokraciu potláčali a nerešpektovali. Tieto omyly sme si so žiakmi vysvetlili.  Stretávame sa, žiaľ, často s tým, že oblasť histórie je pre mnohých slepou uličkou a fakty, ktoré sú samozrejmosťou pre staršiu generáciu, mladým hovoria len veľmi málo alebo dokonca nič. Možno teda konštatovať, že aj táto činnosť mala význam pre rozvoj vedomostnej úrovne žiakov.  

  Zaujíma nás, či mladí ľudia čítajú a koľko voľného času trávia nad knihou. Aj malá papierová záložka do knihy poteší a snáď i podporí v čítaní.

  A. Sabelová

 • Finančná olympiáda

  Finančná olympiáda

  Dňa 04. 11. 2019 sa začal 8. ročník zaujímavej online finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Študenti si v nej môžu otestovať svoje finančné vedomosti a finančnú gramotnosť. Súťaž pozostáva z troch kôl. Prvé otvorené kolo bude prebiehať do 04. 02. 2020, po ňom budú nasledovať uzavreté a finálové kolá.

  Do súťaže o hodnotné vecné ceny sa môže zapojiť každý študent našej školy. Stačí na stránke www.financnaolympiada.sk vyplniť vstupný test a následne sa zaregistrovať. Bližšie informácie o súťaži vám poskytnú vyučujúci odborných ekonomických predmetov.                                                                                  

   Ing. Marcela Kašubová

 • PREDNÁŠKA NA ŽIVNOSTENSKOM ÚRADE

  Dňa 24.10.2019 sa žiaci študijných odborov z tried IV.I, V.A a II.P  zúčastnili prednášky o živnostenskom podnikaní. Prednášajúcim bola vedúca odboru živnostenského podnikania Ing. Gabriela Lukáčová.

  V prvej časti žiakov oboznámila s aktuálnym znením živnostenského zákona formou prezentácie.  Jednoduchým a zaujímavým spôsobom odovzdala žiakom cenné informácie o živnostenskom podnikaní. Prezentáciu doplnila aj množstvom príkladov z praxe, čo žiakov veľmi  zaujalo. Mohli si pozrieť aj vzory dokumentov živnostenského podnikania.

  Nadobudnuté vedomosti môžu žiaci využiť na hodinách odborných predmetov,  pri zostavovaní podnikateľského plánu a tiež pri začatí vlastnej podnikateľskej činnosti vo forme živnosti.

                                                                                                        Ing. Mária Janíčková

 • Zbierka pre útulok U PSEJ MATERE v Korni

  Aj tento školský rok sme v našej škole uskutočnili zbierku pre zvieratká z útulku U psej matere v Korni. V termíne od 19. septembra 2019 do 18. októbra 2019 mohli žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci dobrovoľne prispieť finančnými darmi. V tomto školskom roku sa zbierka stretla ešte so značnejším ohlasom, čo ukázalo väčší záujem pomáhať iným.

  Spoločne sa nám podarilo vyzbierať pekných 178,20€.

  Z vyzbieranej čiastky sa rozhodli žiačky IV. I podporiť aj Slobodu zvierat, ktorá nás každoročne vyzýva k pomoci, a to sumou 30€, ktorá bola poslaná na ich bankový účet. Prioritou však ostali zvieratká z útulku v Korni, ktorým žiačky IV.I nakúpili množstvo balení krmiva a rôznych pochúťok. 25. októbra 2019 boli naše žiačky osobne tieto nakúpené dary aj odovzdať.

  Keďže chladné a mrazivé počasie sa nezadržateľne blíži, veríme, že zvieratkám pomôžeme a spríjemníme tento zimný čas. Všetkým, ktorým osud zvierat na ulici nie je ľahostajný a prispeli do zbierky, vyslovujú žiačky IV. I veľké ĎAKUJEM.                                                                    

  Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Exkurzia do Banskej Bystrice

  17. 10. 2019 sa žiaci II. A a II. H  triedy so svojimi triednymi učiteľkami vybrali na exkurziu do mesta v srdci Slovenska. Banská Bystrica zohrala dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania, preto sme navštívili Pamätník SNP. V areáli múzea sa nachádza skanzen ťažkej bojovej techniky, kde sme si pozreli  vystavené vojenské tanky, s ktorými bojovali slovenskí vojaci v 1. a 2. svetovej vojne, vojenské lietadlo, ale aj podzemný bunker. Neskôr naše kroky viedli do historického renesančného centra mesta. Zistili sme, že Námestiu SNP dominuje Katedrála svätého Františka Xaverského,  Hodinová veža, Kamenná fontána a Čierny obelisk, postavený na počesť vojakov Červenej a rumunskej armády, ktorí v marci 1945 oslobodili mesto spod nemeckej okupácie.

  Magdaléna Capková II. A

 • Tanečné predstavenie I love myself, do you?

  24. októbra 2019 sa žiaci II. A a III. H triedy zúčastnili tanečného predstavenia s názvom I love myself, do you?, ktoré predviedla tanečná skupina z Anglicka MCDC. Bola to 45-minútová ukážka súčasného tanca inšpirovaného indickou poviedkou.

  V mladom dievčati bojovali proti sebe dva pocity - dobrý a zlý. Ktorý vyhrá? Vyhrať nemôže ani jeden, pretože musia byť v rovnováhe.

  Vystúpenie bolo veľmi umelecky spracované a máme z neho pekné zážitky. Po vystúpení sme mohli dievčatám položiť otázky v angličtine alebo aj v slovenčine. Prekladala ich jedna z tanečníčok, zároveň aj režisérka, choreografka a zakladateľka skupiny, ktorá pochádza zo Slovenska. V súčasnosti pôsobí v Anglicku, kde študovala tanec. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci, napríklad ako vznikol tento nápad, ako dlho museli nacvičovať program, kde študovali, akému tancu sa venujú alebo aké sú ich záujmy. Dievčatá boli veľmi milé a s úsmevom odpovedali na všetky otázky.                                                                                   

                                                                                                             Magdaléna Capková II. A

 • MOZGOLAMY

  Dňa 24.10. 2019 sa uskutočnila školská súťaž v riešení logických úloh a hlavolamov. Súťažilo 21 žiakov študijných odborov 1. ročníkov. Úlohy neboli zamerané iba na riešenie matematických príkladov, ale súťažiaci si potrápili hlavičky hlavne s bežnými úlohami zo života. Tri najlepšie riešenia boli ocenené diplomom a vecnými cenami na vyhodnotení 25.10.2019.

  A tu sú víťazi:

  1. miesto: Natália Švancárová – I.A

  2. miesto: Simona Šusteková – I.I

  3. miesto: Michal Grupač – I.A

  Vyskúšajte si:

  V košíku máte 5 jabĺčok.
  Viete, ako ich treba rozdať piatim deťom, aby každé dostalo jedno celé jabĺčko a aby 1 jabĺčko zostalo v košíku?

  Tešíme sa na ďalšie školské  súťaže.

  Mgr. Iveta Chilá

 • STREDOŠKOSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 2020

  STREDOŠKOSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 2020

  Využi šancu a zapoj sa do 10. ročníka súťaže!

  Aj v tomto školskom roku majú študenti možnosť zapojiť sa už do 10. ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2020, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je Žilinský samosprávny kraj.

  Cieľom súťaže je podporiť záujem o podnikanie a podnikateľské aktivity medzi stredoškolskou mládežou. Zúčastniť sa môžu študenti strednej školy so sídlom na území Žilinského kraja, jednotlivci, prípadne maximálne trojčlenné skupiny študentov.

  Podnikateľský zámer musí vychádzať z vlastného nápadu a myšlienka musí byť reálna a realizovateľná.

  Uzávierka prijímania prihlášok  je 7. február 2020.

  Hodnotiace kritériá:

  • originalita podnikateľského zámeru,
  • realizovateľnosť zámeru,
  • trhové šance a udržateľnosť,
  • inovačný potenciál zámeru,
  • kvalita spracovania (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).

  Súťažiaci vyhodnotení na 1. až 3. mieste získajú finančnú odmenu a bezplatné poradenstvo pri rozpracovaní podnikateľského zámeru.

  Veríme, že aj žiaci našej školy sa zapoja do tohto zaujímavé projektu.

                                                                                                               Ing. Marcela Kašubová

 • Budatínsky rínok 2019

  V areáli Budatínskeho hradu v Žiline sa 20. 10. 2019 už tradične konalo podujatie, na ktorom sa prezentovali ľudové remeslá. Na tejto akcii sa zúčastnila aj naša škola s projektom Jesenné variácie tradičných kysuckých špecialít s vôňou kapusty v novom šate.

  Žiačky V.A triedy študijného odboru hotelová akadémia Patrícia Klieštiková a Ľubomíra Sventeková upravené v dobových krojoch predviedli svoje odborné zručnosti v príprave pokrmov. Náš stánok bol naaranžovaný v pestrom jesennom nádychu.

  Počas podujatia pripravovali tradičné kulinárske kysucké špeciality, akými boli kapustová polievka so smotanou a  hríbmi, kapustniaky s kyslou kapustou a slaninou, kapustová štrúdľa so škoricou, pirohy plnené kyslou kapustou so slaninou, smotanou a  jarnou cibuľkou, solené bravčové výpečky, čajové pečivo, listové trubičky, pečené buchty s lekvárom. Nechýbalo ani obľúbené hriatô.

  Vôňa našich chutných pokrmov lákala návštevníkov. Mali záujem jedlá nielen ochutnať, ale zaujímali sa aj o receptúry, ktoré si zobrali so sebou.

  Ing. Ľubica Horváthová

 • JESEŇ V KOCKE

  Prostredie našej školy spríjemnili  jesennou dekoráciou žiačky IV.I2 .  Ukázali, že ako študentky študijného odboru pracovník marketingu majú fantáziu, dobré nápady a šikovné ruky.

                                                                                                            Ing. M. Janíčková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria