Menu

 • Peter Balala získal 3. miesto v súťaži Gastro Junior Skills Slovakia v Bratislave a postup do výberu na EURO SKILLS

  Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a Štátny inštitút odborného vzdelávania                                                                                 pod záštitou MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY organizovali FINÁLE Gastro Junior Skills Slovakia.

  METRO CUP – KUCHÁR 24. januára 2019 na Medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius Gastro 2019 v Inchebe.

  Súťaže sa zúčastnil aj  žiak III.D triedy učebného odboru kuchár Peter Balala, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania vo Wellness hoteli Diplomat Rajecké Teplice.

  Úlohou súťažiacich bolo vypracovať kalkuláciu a  pripraviť štyri porcie moderného teplého pokrmu s prílohami v časovom limite 150 minút zo surovín  z MYSTERY BOXU.

  Peter opäť svoje získané odborné vedomosti a zručnosti využil  vo  finále a  pripravil pokrm: Kačacie prsia sous-vide so slanou palacinkou plnenou zemiakovým pyré a slaninkou, batátové pyré s omáčkou demi-glace so sušenou slivkou, molekulárne špagety  z baby špenátu, kaviár z datlí.

  Komisia zhodnotila pokrm a konštatovala, že je  profesionálne pripravený, chute sú výborne zladené a ako jediný súťažiaci použil prvky molekulárnej gastronómie.

  Peter Balala získal 3. miesto v súťaži Gastro Junior Skills Slovakia v Bratislave a postup do výberu na EURO SKILLS. Súťaž  sa bude konať v rakúskom meste Graz v budúcom školskom roku.

  Mgr. Pavlina Bulejčíková, ZRPV

 • Naše cukrárky

  Nadšenie, zmysel pre krásu a detail sú výsledkom jedinečných tort našich cukrárok.

 • Aj my sme boli pri tom

  16. 1. 2019 sme prijali pozvanie na pracovné stretnutie s pani župankou Ing. Erikou Jurinovou. Zaujíma nás život a rozvoj Žilinského kraja, do ktorého patrí v rámci mesta Čadca aj naša škola.

  Konferencia ponúkla tvorivé nápady a inšpiráciu pre našu budúcu prácu.

  Ing. Ľudmila Verčimáková, riaditeľka školy

 • REALITNÝ VODIČÁK REALITY BLIŽŠIE K VÁM XII. ROČNÍK

  Aj v tomto školskom roku majú naši študenti možnosť zapojiť sa do projektu Realitný vodičák – reality bližšie k vám.

  Realitný vodičák je projekt, do ktorého sa zapájajú žiaci stredných škôl a stretol sa s veľkým ohlasom študentov a pedagógov. XII. ročník je súčasťou vzdelávacieho programu Reality bližšie k vám. Projekt sa skladá z dvoch častí. Prvou časťou je prednáška – workshop zameraná na vzdelávanie a podporu gramotnosti študentov v oblasti realít. Druhá časť pozostáva z testovania, ktoré môže byť prezenčnou alebo e-learningovou formou.

  Čo získa študent účasťou na projekte? Študent absolvovaním projektu získa základné informácie o tom, ako prebieha v praxi kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností. Zároveň si osvojí odbornú terminológiu a dozvie sa, aké služby poskytuje  kataster, kto overuje podpis, čí podpis sa overuje pri kúpe alebo ako sa klasifikujú nehnuteľnosti. Získa i praktické rady, ako správne postupovať pri spísaní zmlúv a ako sa vyhnúť najčastejším chybám.

  Naša škola sa do projektu zapája pravidelne každý školský rok. Dúfame, že aj v tomto školskom roku projekt osloví čo najviac študentov. 

   Ing. Marcela Kašubová

 • Našli sme talenty

  V závere kalendárneho roka 2018 ožili priestory našej školy zaujímavou výstavou.

  Žiačky IV. I2 odboru pracovník marketingu predviedli svoju šikovnosť a pripravili prezentáciu prác a aktivít talentovaných spolužiakov s názvom Kocka má talent. Tejto akcii predchádzala komunikácia so žiakmi i učiteľmi a zhromažďovanie materiálov na výstavu. Potešila nás ochota našich žiakov ukázať svoje výtvarné, literárne, športové aj iné nadanie.  Presvedčili sme sa, že medzi nami je množstvo zručných študentov. Výstava oslovila nielen nás, ale aj návštevníkov školy v rámci Dňa otvorených dverí. Dúfame, že nabudúce sa svojím talentom pochvália viacerí  žiaci a spestria študentský život na našej škole.

  Zúčastneným ďakujeme za ochotu a prajeme veľa tvorivých nápadov.

  Ing. Mária Janíčková

 • Vianočné služby v Tescu

  O príjemnú službu v tomto vianočnom čase sa postarali vo štvrtok 20. 12. 2018 naše žiačky  z učebného odboru predavač. Pre zákazníkov obchodného reťazca Tesco svojimi šikovnými rukami balili a viazali vianočné darčeky. Darčeková služba bola bezplatná. Bonus v podobe milého úsmevu a vianočného priania ocenil každý, kto túto službu využil.

                                                                                                         Bc. Králiková Mária, MOV

 • Vieš pravopis?

  10. 12. 2018 sa uskutočnila súťaž Vieš pravopis?, na ktorej sa zúčastnilo osemnásť  žiakov našej školy, aby sa popasovali s pravopisnými pravidlami.

  Víťazmi súťaže sa stali:

              1. Nikola Jašíková (V. A)

              2. Patrícia  Činčalová (I. K)

              3. Samuel Gajdičiar (III. A)

  Víťazom srdečne blahoželáme!

  Magdaléna Sihelníková

 • Ekonomická olympiáda

  Ekonomická olympiáda

  Ekonomická olympiáda  je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.

  Olympiáda je trojkolová súťaž. V týždni od 10. 12. 2018 do 14. 12. 2018 prebiehalo online formou ako prvé školské kolo. Do súťaže sa zapojilo 53 žiakov z tried II. A, V. A, IV. H, I. P2 a II. P1.

  Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. O prípadnom ďalšom postupe žiakov do krajské kola budeme priebežne informovať.

                                                                                                               Ing. Marcela Kašubová

 • Naši žiaci navštívili Chateau Gbeľany

  Exkurzie sú jednou z možností zmysluplného učenia sa a stali sa súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole. Prehliadkami hotelových a gastronomických zariadení si žiaci utvrdzujú komplexné medzipredmetové vzťahy. Tak to bolo aj v prípade IV. I2 a II. P2 triedy 6. 12. 2018.

  Cieľom odbornej exkurzie bol  kaštieľ v Gbeľanoch pri Žiline. Historický štvorhviezdičkový Chateau Gbeľany sa nachádza v zrekonštruovanom barokovom kaštieli z polovice 18. storočia. Bol ocenený niekoľkými cenami medzi historickými hotelmi  Európy. Objektom nás sprevádzala ochotná pracovníčka marketingového oddelenia. Žiaci si prezreli vstupné priestory s recepciou a oboznámili sa s históriou a spôsobmi rekonštrukcie. Zaujímavé boli aj ostatné priestory, ako reštaurácia, lobby bar, konferenčná miestnosť, salóniky, fitness a hlavne wellness. V ubytovacej časti sme sa cítili ako v naozajstnom kaštieli. Vybavenie interiéru korešpondovalo so samotným názvom. Zariadenie ponúka priestory na usporiadanie svadieb, osláv či konferencií.  Výklad pracovníčky hotela bol zaujímavý a aj my sme sa veľa pýtali. Ohúrení zariadením sme si ešte stihli pozrieť aj priľahlý anglický park.  

  Exkurzia bola pre nás veľkým prínosom.

  Ing. Mária Janíčková

 • Šťastné a veselé

  Už tradičnej dobročinnej akcie pre Centrum sociálnych služieb v Čadci sa 13. 12. 2018 zúčastnili naše žiačky z pracoviska predavač. Klientom centra vyzdobili dekoratívnymi stuhami vyše 160 kusov vianočných darčekov. Po priaznivých ohlasoch z minulých rokov veríme, že aj takýmto skutkom spríjemníme sviatočné chvíle pri vianočnom stromčeku obyvateľom centra. Taktiež vyjadrujeme poďakovanie firme p. Šurika za poskytnutie dekoratívneho materiálu.    

  Všetkým  želáme pokojné a požehnané Vianoce.

                                                                                                           

  Bc. Králiková Mária, MOV

 • Peter Balala robí dobré meno škole aj v zahraničí

  V dňoch 22. 11. - 25. 11. 2018 sa Peter Balala zúčastnil svetovej súťaže Coulinary world cup 2018 v Luxembursku za Žilinský zväz kuchárov a cukrárov. Umiestnili sa v bronzovom pásme, čo je na svetovej súťaži veľký úspech. 

  Peter Balala, studené predjedlo, predjedlo, hlavné jedlo, dezert

  Peter Balala je žiakom tretieho ročníka v učebnom odbore kuchár. Odborný výcvik realizuje v duálnom vzdelávaní v hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach.

  Svoje odborné vedomosti a zručnosti využíva  aj pri reprezentácii školy v súťažiach odborného charakteru. Má záujem stále sa zlepšovať a zdokonaľovať. Sleduje nové trendy v gastronómii. V škole dosahuje žiak vynikajúce výsledky.

  Patrí k vyznamenaným žiakom. Má výbornú dochádzku. V kolektíve  je obľúbený. Má slušné správanie, je cieľavedomý. Napriek úspechom zostáva skromným a milým žiakom. Plánuje pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

  Ing. Mária Janíčková, triedna učiteľka

 • Mikuláš v škole

  V piatok 7. 12. 2018 k nám do školy zavítal Mikuláš so svojou družinou. V sprievode dvoch anjelikov, čerta a dvoch hudobníkov nám všetkým spríjemnili školský deň. Z chodieb, tried, pracovísk odborného vyučovania či zo školského bufetu sa ozývali vianočné piesne a priania koledníkov.

   „ Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši, čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí, radosť, lásku, žiadne hádky, prajeme vám krásne sviatky...

  Žiacka školská rada

 • Deň otvorených dverí spojený s Európskym týždňom odborných zručností Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca

 • Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl

  Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl

  Dňa 04. 12. 2018 sa na pôde našej školy uskutočnila zaujímavá prednáška na tému Finančné vzdelávanie žiakov stredných škôl – svet financií, zabezpečenie peniazmi. Zúčastnili sa jej žiaci končiacich maturitných tried. Finančný manažér z finančno-poradenského centra študentom pútavým spôsobom sprostredkoval niektoré informácie spojené s oblasťou hospodárenia s financiami.

  Každého po skončení štúdia čaká množstvo dôležitých a zodpovedných rozhodnutí. Oblasť financií podlieha v rámci zlepšovania a sprehľadnenia prostredia častým zmenám a preto sa v nej pomerne zložito orientuje. Žiaci si mohli vypočuť názory a rady odborníka v tejto oblasti.

  Najzaujímavejšími boli najmä otázky týkajúce sa poistenia, odvodov do fondov poistenia, veku odchodu do starobného dôchodku a možnosti zabezpečenia sa  peniazmi v ďalšom živote a v starobe.

  V poslednej časti prednášky prebehla diskusia na danú tému. Žiaci získali zaujímavé poznatky, ktoré môžu ďalej využiť v budúcnosti v bežnom živote. Škola bola zároveň zaradená do súťaže o notebook.

                                                                                                            Ing. Marcela Kašubová

 • Sv. Mikuláš v Dome charity sv. Gianny v Čadci

  Naše žiačky 3. ročníka učebného odboru kaderník opäť ukázali, že majú veľké srdce, s ktorého dobrotou sa vedia podeliť. V deň sv. Mikuláša navštívili Dom charity sv. Gianny v Čadci a poskytli kadernícke a kozmetické služby klientkam a klientom tohto zariadenia.

  Ženy a muži veľmi radi využili tieto služby a aspoň na malú chvíľu zabudli na svoje problémy. Radosť bola vidieť na každom kroku. Žiačky si nielen rozšírili a upevnili svoje manuálne zručnosti pri strihaní, farbení a úprave vlasov, ale dozvedeli sa množstvo príbehov, ktoré sú ukryté za stenami charity.

  Obyvatelia charity, ale aj žiačky sa tešia na ďalšiu návštevu.

  Nie nadarmo sa hovorí, že remeslo má zlaté dno.                                            

  Mgr. Mária Trúchla

 • SEMIFINÁLE Gastro Junior Skills Slovakia METRO CUP – KUCHÁR

  Dňa 04. decembra 2018 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov a Štátny inštitút odborného vzdelávania pod záštitou MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY organizovali 8. ročník súťaže hotelových  akadémií a stredných odborných škôl v odbore kuchár v školskom roku 2018/2019 SEMIFINÁLE Gastro Junior Skills Slovakia METRO CUP - KUCHÁR v Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky.

  Do semifinálového kola postúpilo 16 súťažiacich v odbore kuchár, ktorí sa kvalifikovali v   školských kolách.

  Súťaže sa zúčastnil aj  žiak III. D triedy učebného odboru kuchár Peter Balala, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania vo Wellness hoteli Diplomat Rajecké Teplice.

  Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť cenovo prijateľné jedlo, využiť moderné pracovné postupy a kulinárske úpravy s cieľom propagovať slovenskú kuchyňu  v rámci medzinárodnej gastronómie.

  Povinnou surovinou boli  kuracie prsia s kožou 200g na porciu, z ktorých bolo treba v časovom limite 120 minút  pripraviť štyri porcie moderného teplého pokrmu s prílohami a uprednostniť regionálne suroviny.

  Peter opäť svoje získané odborné vedomosti a zručnosti využil  v semifinále, v ktorom pripravil pokrm s názvom kurací supreme plnený špenátom, prosciuttom, hruškou, pečeňou s variáciou „púčkov“, glazovanou zeleninou a šípkovou omáčkou.

  Komisia zhodnotila, že pokrm je pripravený profesionálne, vhodne esteticky upravený a má výborne zladené chute.

  Získal zlaté pásmo a postup do súťaže Gastro Junior Skills Slovakia v Bratislave.

   

 • „Angličtinár roka 2018“ / Best in English /

  „Angličtinár roka 2018“ / Best in English /

  30. novembra 2018 sa pätnásť žiakov našej školy rozhodlo zmerať svoje vedomosti s rovesníkmi  stredných  škôl  z 29  európskych krajín v medzinárodnej súťaži „Angličtinár roka 2018“ / Best in English/. Žiaci prostredníctvom online testu riešili úlohy na úrovni B1 až C1 Spoločného európskeho referenčného rámca.  Výsledky súťaže budú známe v  polovici decembra 2018. Ďakujeme žiakom za reprezentáciu  našej školy na medzinárodnej úrovni.

  Ing. Martina Sloviaková

 • Staroslovanská škola hlaholiky

  Pod záštitou ŽSK sa 28. 11. 2018 v Kongresovej sále ŽSK uskutočnila súťaž žiakov stredných škôl zameraná na prvé slovanské písmo – hlaholiku. Súťaže zameranej na výtvarné práce inšpirované hlaholikou sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Soňa Gavláková  (2. roč.) za svoju prácu získala čestné uznanie.
  Druhá časť súťaže bola zameraná na prednes hymnickej básne Proglas. Reprezentovala nás Nina Gregorová, žiačka II. A triedy. Okrem súťažnej časti  si účastníci vypočuli aj odbornú prednášku zameranú na Proglas – predslov k evanjeliám.

   

                                                                                                                                                PaedDr. Oľga Králiková

 • 7. ročník súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA

  7. ročník súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA

  Dňa 19. 11. 2018 sa začal 7. ročník zaujímavej online finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Študenti si v nej môžu otestovať svoje finančné vedomosti a finančnú gramotnosť. Súťaž pozostáva z troch kôl. Prvé otvorené kolo bude  prebiehať do 23. 01. 2019, po ňom budú nasledovať uzavreté a finálové kolá.

  Do súťaže o hodnotné vecné ceny sa môže zapojiť každý študent našej školy. Stačí na stránke www.financnaolympiada.sk vyplniť vstupný test a následne sa zaregistrovať. Bližšie informácie o súťaži vám poskytnú vyučujúci odborných ekonomických predmetov. 

  Plagat_FO_2018_2019.pdf                                                                               

   Ing. Marcela Kašubová

 • Opäť sa konal BARMANSKÝ KURZ na našej škole

  V novembrových dňoch sa uskutočnil  na  našej škole BARMANSKÝ KURZ, ktorého  sa zúčastnili žiaci hotelovej akadémie a študijného odboru čašník, servírka. Žiaci  každoročne prejavujú záujem o tento kurz, nakoľko získané  osvedčenie  im pomôže pri uplatnení sa v praxi.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria