Menu

 • Naše cukrárky bronzové na Žilinskej gastronomickej jeseni 2019

  8.11.2019 sa žiačky Kristína LetováSimona Balážová odboru cukrár zúčastnili súťaže Žilinská gastronomická jeseň 2019, ktorú usporiadal Žilinský zväz kuchárov a cukrárov.

  Súťažili v kategórii  junior C/2 – 3  rôzne tanierové dezerty so súťažným exponátom pod názvom Jesenné dezerty. Žiačky získali bronzové medaily.

 • Irán – zahalená krása

  5. 11. 2019 sa žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci zúčastnili videoprojekcie v Dome kultúry s názvom Irán - zahalená krása pod záštitou vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Prezentovaný profesionálny program nám ponúkol pohľad na každodenný život v Iráne. Doplnený bol mapami, fotografiami, hudbou, animáciami z bežného života obyvateľstva, ale aj množstvom zaujímavých informácií a faktov o iránskej kultúre, hudbe, tanci, kuchyni. Dokument trval 60 minút a na záver bol doplnený zaujímavou diskusiou a otázkami. Už teraz sa tešíme na budúci rok a na ďalší dokument o Číne.

  Ing. Mária Janíčková

 • Vyhodnotenie 8. ročníka celoslovenského projektu Záložka do knihy spája stredné školy

  Projekt sme realizovali v mesiacoch september – október 2019. Tohtoročné motto znelo: Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj demokracie.  Po zaregistrovaní sa do projektu nám bola pridelená partnerská škola - Stredná odborná škola elektrotechnická v Košiciach, s ktorou sme si vymenili 100 kusov záložiek.  

  Do výroby sa zapojili žiaci z tried I. A, II. A, III. A, II. I, III. H, III. K. Ich úlohou bolo napísať na záložku údaje zo života osobnosti podľa vlastného výberu, použiť vhodný citát, dobový záber a zmieniť sa o tom, ako sa daná osobnosť zaslúžila o rozvoj demokracie.

  Záložky vznikli rôznymi technikami, okrem tradičných tvarov sa objavili i záložky v tvare ruky, okuliarov, lopty, obálky, kľúča,  ale aj kuriózne v podobe karikatúr známych osobností. Medzi najčastejšie patrili M. R. Štefánik, T. G. Masaryk, A. Dubček, V. Havel, M. Kňažko, M. Kubišová, K. Kryl, N. Mandela, M. Gándhí a ďalší, ale vyskytli sa i „osobnosti“, ktoré demokraciu potláčali a nerešpektovali. Tieto omyly sme si so žiakmi vysvetlili.  Stretávame sa, žiaľ, často s tým, že oblasť histórie je pre mnohých slepou uličkou a fakty, ktoré sú samozrejmosťou pre staršiu generáciu, mladým hovoria len veľmi málo alebo dokonca nič. Možno teda konštatovať, že aj táto činnosť mala význam pre rozvoj vedomostnej úrovne žiakov.  

  Zaujíma nás, či mladí ľudia čítajú a koľko voľného času trávia nad knihou. Aj malá papierová záložka do knihy poteší a snáď i podporí v čítaní.

  A. Sabelová

 • Finančná olympiáda

  Finančná olympiáda

  Dňa 04. 11. 2019 sa začal 8. ročník zaujímavej online finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda. Študenti si v nej môžu otestovať svoje finančné vedomosti a finančnú gramotnosť. Súťaž pozostáva z troch kôl. Prvé otvorené kolo bude prebiehať do 04. 02. 2020, po ňom budú nasledovať uzavreté a finálové kolá.

  Do súťaže o hodnotné vecné ceny sa môže zapojiť každý študent našej školy. Stačí na stránke www.financnaolympiada.sk vyplniť vstupný test a následne sa zaregistrovať. Bližšie informácie o súťaži vám poskytnú vyučujúci odborných ekonomických predmetov.                                                                                  

   Ing. Marcela Kašubová

 • PREDNÁŠKA NA ŽIVNOSTENSKOM ÚRADE

  Dňa 24.10.2019 sa žiaci študijných odborov z tried IV.I, V.A a II.P  zúčastnili prednášky o živnostenskom podnikaní. Prednášajúcim bola vedúca odboru živnostenského podnikania Ing. Gabriela Lukáčová.

  V prvej časti žiakov oboznámila s aktuálnym znením živnostenského zákona formou prezentácie.  Jednoduchým a zaujímavým spôsobom odovzdala žiakom cenné informácie o živnostenskom podnikaní. Prezentáciu doplnila aj množstvom príkladov z praxe, čo žiakov veľmi  zaujalo. Mohli si pozrieť aj vzory dokumentov živnostenského podnikania.

  Nadobudnuté vedomosti môžu žiaci využiť na hodinách odborných predmetov,  pri zostavovaní podnikateľského plánu a tiež pri začatí vlastnej podnikateľskej činnosti vo forme živnosti.

                                                                                                        Ing. Mária Janíčková

 • Zbierka pre útulok U PSEJ MATERE v Korni

  Aj tento školský rok sme v našej škole uskutočnili zbierku pre zvieratká z útulku U psej matere v Korni. V termíne od 19. septembra 2019 do 18. októbra 2019 mohli žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci dobrovoľne prispieť finančnými darmi. V tomto školskom roku sa zbierka stretla ešte so značnejším ohlasom, čo ukázalo väčší záujem pomáhať iným.

  Spoločne sa nám podarilo vyzbierať pekných 178,20€.

  Z vyzbieranej čiastky sa rozhodli žiačky IV. I podporiť aj Slobodu zvierat, ktorá nás každoročne vyzýva k pomoci, a to sumou 30€, ktorá bola poslaná na ich bankový účet. Prioritou však ostali zvieratká z útulku v Korni, ktorým žiačky IV.I nakúpili množstvo balení krmiva a rôznych pochúťok. 25. októbra 2019 boli naše žiačky osobne tieto nakúpené dary aj odovzdať.

  Keďže chladné a mrazivé počasie sa nezadržateľne blíži, veríme, že zvieratkám pomôžeme a spríjemníme tento zimný čas. Všetkým, ktorým osud zvierat na ulici nie je ľahostajný a prispeli do zbierky, vyslovujú žiačky IV. I veľké ĎAKUJEM.                                                                    

  Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Exkurzia do Banskej Bystrice

  17. 10. 2019 sa žiaci II. A a II. H  triedy so svojimi triednymi učiteľkami vybrali na exkurziu do mesta v srdci Slovenska. Banská Bystrica zohrala dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania, preto sme navštívili Pamätník SNP. V areáli múzea sa nachádza skanzen ťažkej bojovej techniky, kde sme si pozreli  vystavené vojenské tanky, s ktorými bojovali slovenskí vojaci v 1. a 2. svetovej vojne, vojenské lietadlo, ale aj podzemný bunker. Neskôr naše kroky viedli do historického renesančného centra mesta. Zistili sme, že Námestiu SNP dominuje Katedrála svätého Františka Xaverského,  Hodinová veža, Kamenná fontána a Čierny obelisk, postavený na počesť vojakov Červenej a rumunskej armády, ktorí v marci 1945 oslobodili mesto spod nemeckej okupácie.

  Magdaléna Capková II. A

 • Tanečné predstavenie I love myself, do you?

  24. októbra 2019 sa žiaci II. A a III. H triedy zúčastnili tanečného predstavenia s názvom I love myself, do you?, ktoré predviedla tanečná skupina z Anglicka MCDC. Bola to 45-minútová ukážka súčasného tanca inšpirovaného indickou poviedkou.

  V mladom dievčati bojovali proti sebe dva pocity - dobrý a zlý. Ktorý vyhrá? Vyhrať nemôže ani jeden, pretože musia byť v rovnováhe.

  Vystúpenie bolo veľmi umelecky spracované a máme z neho pekné zážitky. Po vystúpení sme mohli dievčatám položiť otázky v angličtine alebo aj v slovenčine. Prekladala ich jedna z tanečníčok, zároveň aj režisérka, choreografka a zakladateľka skupiny, ktorá pochádza zo Slovenska. V súčasnosti pôsobí v Anglicku, kde študovala tanec. Dozvedeli sme sa zaujímavé veci, napríklad ako vznikol tento nápad, ako dlho museli nacvičovať program, kde študovali, akému tancu sa venujú alebo aké sú ich záujmy. Dievčatá boli veľmi milé a s úsmevom odpovedali na všetky otázky.                                                                                   

                                                                                                             Magdaléna Capková II. A

 • MOZGOLAMY

  Dňa 24.10. 2019 sa uskutočnila školská súťaž v riešení logických úloh a hlavolamov. Súťažilo 21 žiakov študijných odborov 1. ročníkov. Úlohy neboli zamerané iba na riešenie matematických príkladov, ale súťažiaci si potrápili hlavičky hlavne s bežnými úlohami zo života. Tri najlepšie riešenia boli ocenené diplomom a vecnými cenami na vyhodnotení 25.10.2019.

  A tu sú víťazi:

  1. miesto: Natália Švancárová – I.A

  2. miesto: Simona Šusteková – I.I

  3. miesto: Michal Grupač – I.A

  Vyskúšajte si:

  V košíku máte 5 jabĺčok.
  Viete, ako ich treba rozdať piatim deťom, aby každé dostalo jedno celé jabĺčko a aby 1 jabĺčko zostalo v košíku?

  Tešíme sa na ďalšie školské  súťaže.

  Mgr. Iveta Chilá

 • STREDOŠKOSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 2020

  STREDOŠKOSKÝ PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 2020

  Využi šancu a zapoj sa do 10. ročníka súťaže!

  Aj v tomto školskom roku majú študenti možnosť zapojiť sa už do 10. ročníka súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2020, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je Žilinský samosprávny kraj.

  Cieľom súťaže je podporiť záujem o podnikanie a podnikateľské aktivity medzi stredoškolskou mládežou. Zúčastniť sa môžu študenti strednej školy so sídlom na území Žilinského kraja, jednotlivci, prípadne maximálne trojčlenné skupiny študentov.

  Podnikateľský zámer musí vychádzať z vlastného nápadu a myšlienka musí byť reálna a realizovateľná.

  Uzávierka prijímania prihlášok  je 7. február 2020.

  Hodnotiace kritériá:

  • originalita podnikateľského zámeru,
  • realizovateľnosť zámeru,
  • trhové šance a udržateľnosť,
  • inovačný potenciál zámeru,
  • kvalita spracovania (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).

  Súťažiaci vyhodnotení na 1. až 3. mieste získajú finančnú odmenu a bezplatné poradenstvo pri rozpracovaní podnikateľského zámeru.

  Veríme, že aj žiaci našej školy sa zapoja do tohto zaujímavé projektu.

                                                                                                               Ing. Marcela Kašubová

 • Budatínsky rínok 2019

  V areáli Budatínskeho hradu v Žiline sa 20. 10. 2019 už tradične konalo podujatie, na ktorom sa prezentovali ľudové remeslá. Na tejto akcii sa zúčastnila aj naša škola s projektom Jesenné variácie tradičných kysuckých špecialít s vôňou kapusty v novom šate.

  Žiačky V.A triedy študijného odboru hotelová akadémia Patrícia Klieštiková a Ľubomíra Sventeková upravené v dobových krojoch predviedli svoje odborné zručnosti v príprave pokrmov. Náš stánok bol naaranžovaný v pestrom jesennom nádychu.

  Počas podujatia pripravovali tradičné kulinárske kysucké špeciality, akými boli kapustová polievka so smotanou a  hríbmi, kapustniaky s kyslou kapustou a slaninou, kapustová štrúdľa so škoricou, pirohy plnené kyslou kapustou so slaninou, smotanou a  jarnou cibuľkou, solené bravčové výpečky, čajové pečivo, listové trubičky, pečené buchty s lekvárom. Nechýbalo ani obľúbené hriatô.

  Vôňa našich chutných pokrmov lákala návštevníkov. Mali záujem jedlá nielen ochutnať, ale zaujímali sa aj o receptúry, ktoré si zobrali so sebou.

  Ing. Ľubica Horváthová

 • JESEŇ V KOCKE

  Prostredie našej školy spríjemnili  jesennou dekoráciou žiačky IV.I2 .  Ukázali, že ako študentky študijného odboru pracovník marketingu majú fantáziu, dobré nápady a šikovné ruky.

                                                                                                            Ing. M. Janíčková

 • Kysucký mikrofón 2019

  KKS Čadca usporiadalo 18. 10. 2019 12 v KD Čadca 12. ročník regionálnej súťažnej prehliadky moderátorov Kysucký mikrofón. Prihlásilo sa 24 súťažiacich, z toho 21 v kategórii od 15 do 18 rokov. Odborná porota hodnotila výkony v nasledovných disciplínach: interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd, reklama v trvaní 30 sekúnd, rozhovor so zaujímavou osobnosťou v trvaní 180 sekúnd a vlastná relácia v trvaní 120 sekúnd.

  Našu školu reprezentovala výborná Lucia Pohančeníková, žiačka 1. A odboru hotelová akadémia. Hoci sa neumiestnila na prvých troch miestach, za svoj výkon si zaslúži pochvalu. Získala skúsenosti s vystupovaním pred mikrofónom na verejnosti a prínosom pre všetkých bol odborný seminár po skončení súťaže.

  Luciu z publika povzbudzovali spolužiaci z 1. A, ktorí sa na súťaži pobavili, nové naučili a možno aj motivovali, aby sa do moderovania budúci ročník zapojili sami.

  Žiaci 1. A a Mgr. Sabelová

 • Jurinova jeseň 2019 – Umenie Vincenta Hložníka

  Na autorskej besede v Kysuckej knižnici v Čadci nám režisérka Oľga Pohanková predstavila dokumentárnym filmom sakrálnu tvorbu V. Hložníka a porozprávala zaujímavé fakty o tomto významnom slovenskom maliarovi, grafikovi, ilustrátorovi, sochárovi i pedagógovi. 22. októbra  si pripomíname jeho 100. výročie narodenia.

  Podujatia sa zúčastnili 16. 10. 2019 žiaci 1. A triedy v rámci hodiny slovenského jazyka a literatúry.

  Mgr. Sabelová

 • Svetový deň zdravej výživy

  Nadváha a obezita sa veľmi negatívne prejavuje na zdraví a vývine mladých ľudí, o čom svedčia aj mnohé štatistiky, preto je veľmi dôležité si uvedomovať ich následky na našom zdraví.

  Aj tento školský rok sme si v stredu 16. 10. 2019 pripomenuli Svetový deň zdravej výživy.

  Žiačky IV. I a III.C vytvorili zaujímavú a bohatú tabuľu zdravej výživy, ktorá bola určená pre žiakov našej školy. Pútavo pôsobili aj citáty o zdravej strave.

  Verím, že táto akcia upozornila žiakov na zmenu stravovacích návykov a zdôraznila význam zdravej výživy.

  Chceli by sme sa poďakovať p. riaditeľovi Milanovi Delinčákovi z firmy BUKOV, s. r. o. za opätovný sponzorský dar vo forme ovocia a zeleniny. Ďakujeme!

                                                                                     Ing. Eva Polačková, koordinátorka ENV

 • Naše kaderníčky a kozmetičky opäť úspešné

  15. 10. 2019 usporiadala Spojená škola Ružomberok regionálnu kadernícku a kozmetickú súťaž. Kaderníci súťažili na tému CARMEN. Na 1. mieste sa umiestnila žiačka III. K odboru kaderník Anna Mravcová. Modelkami boli Monika Delinčáková a Natália Staškovanová. Kozmetici súťažili na tému HALLOWEEN. Žiačka II. I odboru kozmetik Vanesa Vyšlanová sa umiestnila na 2. mieste. 

 • O najkrajšiu tortu Slovenska

  10. 10. 2019 sa žiaci odboru cukrár zúčastnili súťaže O najkrajšiu tortu Slovenska, ktorú usporiadal Klub cukrárov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov pod záštitou SOŠOaS v Púchove.

  Žiačky III. ročníka Valéria Kullová a Kristína Letová reprezentovali školu v kategórii  K/3 – netradičné torty so súťažným exponátom Úcta k remeslu.

  Žiačky sa umiestnili v zlatom pásme s počtom bodov 93 na II. mieste a získali  zlaté medaily.

  Práce boli hodnotené vizuálne, ich precíznosť prípravy, originalita, nové trendy, vhodné farebné doladenie, korešpondencia s názvom a celkový dojem. Veľký význam v hodnotení zohrala chuť výrobku.

  Predsedníčka slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Mgr. Jozefína Zaukolcová vyzdvihla vysokú úroveň výrobkov, súťažiacich povzbudila k ďalšej práci a poďakovala sa za účasť.

        Mgr. Bulejčíková

 • Workshop Emócie v marketingu

  Workshop Emócie v marketingu

  10. 10. 2019 sa v našej škole uskutočnil zaujímavý workshop na tému Emócie v marketingu – ako ovplyvniť srdce  acity zákazníka, ktorého sa zúčastnili žiaci tried V. A, IV. I a II. P. Workshop viedol predseda Občianskeho združenia Mladý podnikavec Ing. Dávid Vrtaňa.

  Koľkokrát sme si  kúpili niečo v obchode, na čo sme nemali chuť a nepotrebovali sme to, ale sa nám to jednoducho zapáčilo? Najmä veľké firmy vedia ako zapôsobiť na city zákazníkov a tomu prispôsobujú aj svoju marketingovú a reklamnú stratégiu. A práve emócie v marketingu boli témou workshopu.

  Workshop bol podaný pútavou formou. Žiaci prácou na reálnych prípadových štúdiách hľadali riešenia na dané problémy súvisiace      s tematikou emócií v marketingu. Súčasne boli premietané konkrétne príklady a názorné ukážky reklám, z ktorých niektoré boli humorné a zábavné a niektoré vyvolávali dokonca slzy a strach.

  Workshop mal u žiakov pozitívnu odozvu, téma bola pre nich prínosná a poučná.

   Ing. Marcela Kašubová 

 • Aj my patríme do Európy

  9. októbra sa  naši žiaci v rámci Európskeho týždňa športu  venovali športovým aktivitám. Aj keď nám dážď bežecké disciplíny prekazil, v telocvičniach  sa mnohí zapotili.

  Okrem netradičných športov si žiaci mohli zacvičiť na rôznych  trenažéroch (bicyklový, vesliarsky, bežecký, lyžiarsky, eliptikalový ...). Tí, čo sa chceli prejaviť silovo, mali k dispozícii boxovacie totemy,  na ktorých si vyskúšali  rôzne údery a kopy. Aj posilňovňa bola lákadlom. Dievčatám emocionálne nasýtenie poskytli trampolínky. S hudobným sprievodom  si cibrili rytmus a ladnosť pohybu. Na relaxáciu a regeneráciu poslúžili  penové valce a elastické laná SM-systému. Krúžením s obručou  bolo možné sa vrátiť  do detských čias.

  Do cvičenia sa zapojilo takmer 120 žiakov. Sme presvedčení, že tí, čo si našli, resp.  nachádzajú v živote čas na cvičenie, nebudú ho potrebovať na stonanie. Každý má na výber. A ako ste na tom vy ?

                                                                                                                                               PaedDr. Anna Skorková

 • Majstrovstvá SR v makeupe

  4. 10. 2019 sa konala súťaž Majstrovstvá Slovenskej republiky v makeupe v priestoroch Incheby  – Bratislava.  Našu školu reprezentovala žiačka IV. I1 študijného odboru kozmetik Nikola Ballonová s modelkou Žanetou Dočárovou v kategórii študent.

   

  Líčili na tému RAINBOW makeup. Hodnotilo  sa technicky bezchybné vypracovanie makeupu, detail očí a celkový dojem. Žiačku pripravovala MOV Janka Smolková.

  Súťaž bola spojená s exkurziou určenou pre žiačky III. I1 a IV. I1, ktorá priniesla zaujímavé nápady a novinky z oblasti kozmetiky.

  Mgr. Smolková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria