Menu

 • Článok uverejnený v časopise TESCA

 • Beseda s ruským spisovateľom

  Pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja sa v Kysuckej knižnici v Čadci  12. júna 2018 konali Dni ruskej literatúry. Sprievodným podujatím bola autorská beseda so spisovateľom a výtvarníkom Juriom Viktorovičom Zverlinom.  Prítomná bola aj Inna Viktorovna Manajenko, učiteľka ruského jazyka a literatúry. Obidvaja ruskí hostia žijú a pracujú v Petrohrade.

  Podujatia sa zúčastnili žiaci školy, ktorí sa učia ruský jazyk, ale i tí, pre ktorých je ruština zaujímavá. Boli to študenti III. H triedy  študijného odboru kuchár, čašník a prváci z odboru hotelová akadémia. Nestáva sa často, že študenti našej školy majú možnosť stretnúť sa s občanom Ruska a vypočuť si ruský jazyk v origináli. Túto možnosť študenti veľmi privítali a dokonca si vyskúšali aj svoje komunikačné schopnosti v ruskom jazyku pri kladení otázok. Pre ruských hostí si pripravili zaujímavé otázky.

  Pýtali sa, napríklad:

  na začínajúce sa majstrovstvá sveta vo futbale v Ruskej federácii,  ako sa hosťom  páči Slovensko, či v mladosti radi čítali povinnú literatúru, kto je ich obľúbený literárny autor, či radi cestujú, aká krajina sa im páčila najviac, aké anglické  slová sa udomácnili v ruskom jazyku,  či študenti radi čítajú a píšu slohové práce.

  Jurij Zverlin predstavil účastníkom besedy svoju literárnu tvorbu. Venuje sa najmä rozprávkam a krátkym poviedkam. Zaujal rozprávaním o účasti v jednotke špeciálneho nasadenia vo vodách Tichého oceánu proti somálskym pirátom. Zmienil sa aj  o svojich  filmových rolách   a animačných výtvarných prácach.

  V závere besedy si študenti i hostia spoločne zaspievali ruskú pieseň  Aký  prekrásny je  tento svet. Myšlienka piesne spojila všetkých, pretože žijeme v krásnom a  bezpečnom  svete, ktorý ponúka najmä mladým obrovské množstvo možností.

                                                                                                         PaedDr. Oľga Králiková

 • ATLETIKA úspešne

  10.  mája sa na Mestskom  štadióne v Čadci uskutočnila okresná súťaž v atletike žiakov SŠ.

  Súťažilo sa v behoch (šprinty a vytrvalostné behy),  hodoch a vrhoch. Našu školu úspešne reprezentovalo 10 dievčat a 10 chlapcov.

  Vysledky.pdf​​​​​​​

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Realizácia projektu – ďalšia etapa

  Projekt „Tam, kde dobro víťazí nad zlom“ sa 8. júna 2018 posunul do záverečnej etapy. Účastníci projektu realizovali ďalšie tvorivé dielne,  ktoré boli zamerané na vytvorenie obrazu o súčasných Kysuciach z pohľadu mladej generácie. Východiskom pre námet sa stal obraz majstra Cipára pod názvom Ide furman dolinou. Umelec v ňom prezentoval vlastný pohľad na Kysuce v 60. rokoch minulého storočia. Pretože náš región prešiel výraznými spoločenskými zmenami, považovali sme za potrebné tieto zmeny zakomponovať do obrazovej podoby tak, aby boli výsledkom názorovej rôznorodosti  súčasných  mladých Kysučanov.

  Pre uskutočnenie zámeru sme si vybrali umelecky podnetné a krásne priestory Galérie Čadca. (Ďakujeme mestu Čadca za poskytnutie  priestoru pre tvorivé projektové aktivity.)  Práca nad obrazom preverila nielen  výtvarné schopnosti účastníkov projektu, ale aj ich nápaditosť, tvorivosť, vytrvalosť a zodpovednosť. Podarilo sa unikátne, originálne dielo, ktoré vo finálnej podobe prekvapilo aj samotných tvorcov. Majster Cipár, ktorému pošleme fotografie obrazu, sa určite poteší!

  Obraz dostal názov Vidíme očami, cítime srdcom – Kysuce. Je to presné vyjadrenie spojenia reálneho videnia Kysúc i emócií, ktoré dokázali mladí Kysučania, účastníci projektu,  pretaviť do obrazovej podoby.

  Obraz chceme predstaviť v priestoroch školy na krátkej vernisáži  za účasti vedenia školy.
   

  Za aktívnu prácu na realizácii obrazu ďakujeme: Nine Gregorovej, Terézii Nečedovej, Soni Gavlákovej , Natálii Vlčkovej, Andrei Hegyiovej,  Vanese Jánošíkovej, Dominike Kováčikovej a Terézii Kormancovej.

   

                                                                                                           PaedDr. Oľga Králiková, 
                                                                                                             koordinátorka projektu

 • Rozlúčka žiakov trojročných učebných odborov

  12. júna 2018 sa uskutočnila rozlúčka žiakov trojročných učebných odborov.

  Veľa šťastia pri záverečných skúškach!

 • Projekt Chceme reálne šťastie, nie drogové omámenie

  Dňa 25. 5. 2018 prebiehal v našej škole  protidrogový deň. My, žiaci prvého ročníka hotelovej akadémie a žiaci odboru čašník, servírka, sme si vyskúšali rolu učiteľov a snažili sme sa oboznámiť žiakov ostatných tried našej školy s informáciami, týkajúcimi sa rôznych závislostí, o ktorých sme sa sami dozvedeli.

  V priebehu dňa sme vytvorili štyri „hniezda“. Každé „hniezdo“ viedli štyria žiaci pod dozorom jedného pedagóga a aktivity prebiehali formou „žiaci učia žiakov“.

  Každá skupina sa venovala určitej závislosti - alkohol, fajčenie, drogy, gamblerstvo. Všetko prebiehalo poučnou, ale zároveň hravou formou. 

  Realizovalo sa  množstvo zaujímavých aktivít s protidrogovou tematikou. Žiaci  absolvovali test na zisťovanie závislostí, podľa ktorého zistili, či sa u nich prejavujú príznaky gamblerstva. Mohli si  vyskúšať ruletu alebo blackjack. Diskutovali o výhodách a nevýhodách konzumovania alkoholu, hľadali pravdu vo faktoch, mýtoch a výrokoch týkajúcich sa drog. Trénovali si odmietanie cigariet  pomocou pracovných listov Povedz NIE!!!! cigaretám, riešili zaujímavé krížovky. Pozreli si nádherné protidrogové plagáty, ktoré vytvorili žiaci našej školy v cudzích  jazykoch.

  Počas tohto projektu sa žiaci tretieho ročníka študijného odboru kuchár, čašník postarali o chutné  občerstvenie a malú ukážku jedál na tému Zdravá výživa, spojenú s ich degustáciou.

  Chceli by sme  poďakovať veľkoobchodu so zeleninou a ovocím Bukov, s.r.o, ktorý sponzorsky prispel  na náš projekt na tému Zdravá výživa.

  Osobne si myslím, že každý z nás si z protidrogového dňa odniesol množstvo nových a zaujímavých informácií.

   

  Lucia Jašurková I.A

 • Ukončenie projektu Reality bližšie k vám – realitný vodičák

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci mali možnosť zapojiť do projektu Realitný vodičák – reality bližšie k vám.

  Projekt prebehol v dvoch etapách. Prvou časťou bola prednáška – workshop zameraný na vzdelávanie a podporu gramotnosti žiakov v oblasti realít. Druhá časť pozostávala z testovania, ktoré sa uskutočnilo prezenčnou formou.

  Čo získali žiaci účasťou na projekte?

  Žiaci získali poznatky o rôznych skutočnostiach, napr. ako prebieha v praxi kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností. Osvojili si odbornú terminológiu, naučili sa, čo je kataster, kto a čí podpis sa overuje pri kúpe alebo ako sa klasifikujú nehnuteľnosti.

  Zároveň získali praktické rady, ako sa vyhnúť najčastejším chybám, ako správne spísať zmluvy a iné zaujímavé skutočnosti.

   

  Tento školský rok bolo v projekte úspešných 50 žiakov, 48 z nich získalo certifikát „Realitný vodičák B“ a 2 žiaci „Realitný vodičák C“. Dúfame, že aj v budúcom školskom roku sa do projektu zapojí čo najviac žiakov.

   

  Ing. Marcela Kašubová

 • Záverečná fáza Erasmus+

  Projekt „Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov“, ktorý bol vytvorený v partnerstve Strednej odbornej školy obchodu a služieb a španielskej spoločnosti Espamob, v súčasnosti sa nachádza v záverečnej fáze. Priebeh tejto fázy  bol realizovaný v dvoch etapách.

  Prvou etapou bolo stretnutie pani riaditeľky Ing. Ľudmily Verčimákovej a Ing. Martiny Sloviakovej so zástupcami partnerskej organizácie Espamob v dňoch 6. - 9. 5. 2018 v Barcelone. Cieľom stretnutia bolo komplexné zhodnotenie cieľov, obsahu a vyhodnotenie  jednotlivých mobilitných akcií. Obsahom stretnutia bolo aj navrhnutie spolupráce pre budúce obdobie a  monitoring    možných prijímajúcich organizácií v oblasti gastronómie a cestovného ruchu.

  Druhá etapa záverečnej fázy bola zameraná na disemináciu nadobudnutých skúseností a zručností absolventmi druhej mobilitnej akcie smerom k širokej verejnosti. Absolventi projektu pod vedením Ing. Martiny Sloviakovej  sa prezentovali na aktivite „Deň  španielskej kuchyne“  v reštaurácii Beskyd.

  Počas špeciálnej ponuky si absolventi projektu pripravili španielske menu, ktoré pozostávalo z predjedla, polievky, hlavného jedla, dezertu a digestívu. Všetky jedlá patrili k španielskym tradičným jedlám a svojou pestrosťou vystihovali temperament tejto prímorskej krajiny

 • PROJEKT NAPPPA

  V dňoch 16. – 23. 05. 2018 sa SOŠ obchodu a služieb v Čadci zapojila do realizácie úloh, vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre podporu pohybovej aktivity (NAPPPA) na roky 2017 – 2020. Gestorom NAPPPA je rezort zdravotníctva. Obsahom úlohy NAPPPA č. 5.1.1. je sledovanie vybraných ukazovateľov zdravia u stredoškolákov, testovanie telesnej zdatnosti a držania tela, hodnotenie úrovne pohybovej aktivity, stravovacích návykov a životného štýlu v súvislosti s nameranými ukazovateľmi, edukácia so zameraním na podporu vhodnej pohybovej aktivity a zlepšenie životosprávy. Za našu školu sa testovania telesnej zdatnosti v RÚVZ zúčastnilo 19 žiačok z tried I.A, I.H, I.I a I.K. Tito podstúpili niekoľko meraní, ako napríklad meranie hladiny cholesterolu a cukru v krvi, spirometriu, meranie tlaku, pulzu v pokoji a po fyzickej aktivite, výšky a váhy, telesného tuku a svalovej hmoty, držanie tela a jeho flexibilitu. Žiačky zopakujú toto testovanie o dva roky.   

 • Rozlúčka maturantov 2018

  25. mája 2018 sa konala rozlúčka maturantov 2018.

  Veľa šťastia a úspechov!

 • DEŇ ŠPANIELSKEJ KUCHYNE v reštaurácii Beskyd

  Absolventi projektu Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov  Strednej odbornej školy obchodu a služieb zrealizovali  23. mája 2018 Deň španielskej kuchyne v reštaurácii Beskyd.

 • Naprieč Južnou Amerikou za pokladmi Inkov

  Niekedy povieme zo žartu, že cestovať sa dá aj prstom po mape. My sme v takomto význame „navštívili“ niektoré krajiny Južnej Ameriky dňa 21.5.2018. Prostredníctvom prezentácie fotografii z navštívených miest sme sa preniesli do republiky Chile, Bolívia a Peru. Videli sme juhoamerické mestá Santiago, Cuzco, La Paz, Limu s početnými historickými pamiatkami a indiánskou kultúrou. Turisti môžu obdivovať Machu Picchu, pevnosť z obdobia rozkvetu ríše Inkov v 15.storočí. Medzi prírodné zaujímavosti patrí bájne jazero Titicaca, najsuchšia púšť sveta púšť Atacama, biela soľná planina Salar de Uyuni s ostrovom porastenom obrovskými kaktusmi, Údolie mŕtvych...Žiaci sa dozvedeli  o živote obyvateľov tohto kúta sveta a ich niektorých bizarných zvykoch. Beseda  zaujímavým spôsobom rozšírila vedomosti z geografie cestovného ruchu žiakov II.I2, III.I2 a IV.A.

                                                                                                         Ing. Mária Janíčková

 • Kreatívne proti závislostiam

  Na konci mesiaca apríl a na začiatku mesiaca máj prebehla celoškolská súťaž v kreatívnom písaní v cudzom jazyku. Tohtoročnou témou bol boj proti závislostiam na drogách, alkohole či fajčení. Žiaci spojili písané slovo s obrazom a vytvorili množstvo nádherných cudzojazyčných plagátov s protidrogovou tematikou. Využili svoje jazykové zručnosti pri tvorbe sloganov a krátkych výstižných textov, ktorých význam podporili vlastnými ilustráciami.

  Súťaže sa zúčastnili žiaci učebných aj študijných odborov. Vytvorili plagáty vo všetkých jazykoch, ktoré sa na našej škole učia, čiže v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku. Pracovali individuálne, ale aj v dvojiciach či trojčlenných skupinkách. Hoci to bolo veľmi náročné, pretože všetci sa mimoriadne snažili a všetky diela boli krásne, hodnotiaca komisia zvolila za každý jazyk najlepšie dielo. Jeho autori boli odmenení sladkosťou. 

  Víťazi:

  Anglický jazyk: Miška a Táňa, IV.A

  Nemecký jazyk: Veronika, III.C

  Francúzsky jazyk: Patrícia a Táňa, IV.A

  Ruský jazyk: Kristína a Adela, III.H

   

  Víťazné diela, ako aj ďalšie súťažné plagáty, budú vystavené na nástenke na hlavnej chodbe.

  Ďakujeme všetkým zúčastneným za nadšenie a oduševnenú prácu a víťazom blahoželáme.

                                                                                  Vyučujúce cudzích jazykov

 • Realizácia projektu

  TAM, KDE DOBRO VÍŤAZÍ NAD ZLOM - to je názov projektu, ktorý v súčasnosti realizujú žiaci školy s finančnou podporou ŽSK.  Projektové aktivity sú zamerané na poznávanie významnej osobnosti nielen Kysúc, ale i celého Slovenska - Miroslava Cipára. Miroslav Cipár je jedným z najtalentovanejších slovenských výtvarníkov. Rodák z Vysokej nad Kysucou je osobnosťou, ktorá si zaslúži, aby ju poznali aj mladí Kysučania, žiaci školy. Do projektu je zapojených 15 žiakov.

  Doteraz sa nám podarilo realizovať 2 aktivity. Tvorivé dielne v spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci, kde sme sa zoznámili s knižnými ilustráciami umelca. K dispozícii sme mali viac ako 30 knižných titulov, ktoré ilustroval Miroslav Cipár. Účastníci projektu prekresľovali úžasné, nápadité a nádherné ilustrácie umelca, ktoré ich v knižnej podobe sprevádzali  detstvom naplneným rozprávkami.


  Miestom druhej aktivity bola galéria Danubiana v Bratislave, jedna z najromantickejších galérií moderného umenia v Európe. Práve tu sa uskutočnilo osobné stretnutie žiakov školy s pánom Cipárom. V neformálnom stretnutí si zaspomínal na svoju mladosť na Kysuciach, na roky štúdia, účastníkom priblížil zameranie svojej tvorby, vysvetlil, ako prichádzajú nové tvorivé nápady, čo a kto ho  v tvorbe inšpiruje, aké sú jeho súčasné umelecké aktivity.

  Obidve podujatia boli pre účastníkov projektu obohacujúce.


                                                                                                     PaedDr. Oľga Králiková

 • Odborná exkurzia v Metre Žilina

  Odborné exkurzie sú prínosom v rozširovaní a utvrdzovaní teoretických vedomostí. Po dohode s vedením predajne Metro  Žilina takúto možnosť využili aj naše budúce predavačky, žiačky I.C, II.C a I.P. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s fungovaním spoločnosti a s ponukou a činnosťami jednotlivých oddelení. Predajňa typu cash& carry ponúka 40 000 položiek potravinárskeho aj nepotravinárskeho tovaru na jednom mieste. Denne obslúžia cca 2000 zákazníkov.

  Pri príchode sa nás ujala pracovníčka personálneho oddelenia. Úvodnú prednášku sme absolvovali s p. riaditeľkou  a jej zástupcom. Dozvedeli sme sa, že žilinské Metro v tomto roku oslavuje 15 rokov pôsobenia na trhu. Predstavili nám systém predaja,  recyklácie, potravinovú banku i čo je špiónsky nákup. Významnými partnermi sú HORECA zákazníci. Vrelého prijatia sa nám  dostalo aj od vedúcich jednotlivých oddelení predajne, ktoré sme spoločne prešli. Zoznámili sme sa i s menej známymi druhmi potravín a nápojov, niektoré sme ochutnali. Zaujala nás ponuka jedlého riadu zo pšeničných otrúb.

  Vedenie predajne Metro potešilo žiačky aj milými pozornosťami a ponúklo im zároveň možnosť zamestnania po ukončení štúdia a prejavilo aj záujem o spoluprácu so školou. Počas celej exkurzie prevládala príjemná atmosféra, ktorá umocnila zážitok a žiačky si odniesli množstvo nových poznatkov .

                                                                             Ing.Mária Janíčková

 • Europass mobility pre študentov II.A a III.A triedy hotelovej akadémie

  Študenti II.A a III.A triedy hotelovej akadémie získali  EUROPASS  mobility a certifikát o účasti na projekte „Spoznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých gastronómov“, ktorý sa uskutočnil v dvoch termínoch na TENERIFE.

  Mobilitný projekt bol  zameraný na získanie odborných pracovných zručnosti žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci pri výkone odbornej praxe v zahraničí a overenie ich jazykových schopnosti v praxi.

 • Objavovali sme Košice

  V stredu 25. apríla 2018 sa žiaci I. I a II. I2 vydali vlakom na exkurziu do metropoly východu, do Košíc. Exkurzia bola zameraná na rozvoj vedomostí z histórie a kultúry a tomu bol prispôsobený aj program.

  Svoje sprievodcovské zručnosti si v praxi vyskúšali žiačky II. I2. Prvou zastávkou bol Jakabov palác. Na Hlavnej ulici sme začali prehliadkou gotického Dómu sv. Alžbety, ktorý je najväčšou katedrálou na Slovensku. Stavba zo 14. storočia nás ohúrila svojou vonkajšou podobou i impozantným interiérom. Naše sprievodkyne nám porozprávali aj o ďalších pamiatkach v blízkosti, o Kaplnke sv. Michala, Urbanovej  veži a historickom Urbanovom zvone zo 16. storočia. Pozdĺž pešej zóny sa nachádza množstvo historických budov a pamiatok, parkov a fontán. Zastavili sme sa pri budove Štátneho divadla a spievajúcej fontáne. Vo Východoslovenskom múzeu nás zaujala expozícia unikátneho Košického zlatého pokladu. Trochu adrenalínu sme zažili v Miklušovej väznici, v ktorej sa nachádza stredoveká mučiareň. Exkurzia sa nám vydarila aj vďaka peknému počasiu a príjemnej atmosfére. Uvedomili sme si, že Košice, ktoré v roku 2013 získali titul Európske hlavné mesto kultúry, majú čo turistom ponúknuť a určite sa tu ešte radi vrátime.

  Ing. Mária Janíčková

 • Taliansko v kocke alebo Kocka v Taliansku

  V dňoch 16. - 23. 04. 2018 sme navštívili región Lombardia pri jazere Lago di Garda  na severe Talianska. Asociácia „Garda in Lombardia“ pripravila pre študentov hotelových akadémií zo Slovenska krátke nahliadnutie do kultúry, gastronómie a životného štýlu severného Talianska.

  Po srdečnom privítaní a  ubytovaní  sa v hoteli Miramonti s výhľadom na hory sme začali náš výlet v meste Limone sul Garda, ktoré je známe predovšetkým pestovaním citrónov. Priamo v centre rastú citrónovníky a pomarančovníky, ktorých plody si možno voľne odtrhnúť počas horúcich letných dní.

  Udalosťou dňa bol obed v hoteli Paradiso s terasou smrti a výhľadom na jazero. Mestečko Salo nám ponúklo ochutnávku vín, syrov, zmrzliny i ustríc typických pre Lombardiu. Všetky produkty pochádzali z domácich zdrojov. Nevynechali  sme ani ochutnávku oleja a výrobkov firmy Frantoio Manestrini.

  Milým prekvapením bol pomarančový a citrónový olivový olej v Latteria Turnaria. Úspešný  taliansky šéfkuchár Carlo Bresciani  nám umožnil  pozerať sa na prípravu rizota typického pre Miláno. Celý pobyt bol spestrený kvalitným jedlom, vínom a spoločnosťou pozitívne naladených Talianov. Po týždni strávenom v srdci Lombardie sa už teraz tešíme na ďalší návrat do Talianska.

  Kristína M. III.A

  #GardaLombardia

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria