Menu

 • Stretnutie s prezidentom

  Prezidentský palác v Bratislave 15. 06. 2017 otvoril svoje brány, aby privítal množstvo návštevníkov, pretože sa tu konal Deň otvorených dverí.

  V rámci občianskej náuky trieda I.I absolvovala odbornú exkurziu do tohto paláca.

  Žiačky si pozreli výmenu stráže, prešli jednotlivé miestnosti paláca, mali možnosť vidieť dary, ktoré prezident dostal od vládnych predstaviteľov z iných krajín. Potom sa presunuli do upravených záhrad paláca.

  A mali šťastie, pretože sa tam objavil aj prezident SR Andrej Kiska. Dovolil, aby si s ním urobili selfie i spoločnú fotografiu.

  Potom sa presunuli do Starého mesta cez Michalskú bránu, pozreli si Námestie P. O.Hviezdoslava, SND...Nakoniec skončili v nákupnom centre Eurovea.

  Podvečer sa unavené, ale spokojné vracali domov, aby sa podelili so svojimi zážitkami v rodine a s priateľmi.

  Pedagogický dozor – Mgr. Anna Krkošková

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Rieš Sudoku!

  V piatok 02.06.2017 sa uskutočnila súťaž v riešení Sudoku. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov.

  Najlepší riešitelia:

  1. miesto  Lívia Šusteková I.A
  2. miesto  Barbora Mikulová I.A
  3. miesto  Laura Kullová I.A

   

  Všetkým riešiteľom srdečne blahoželáme!

   

  Čo je hra Sudoku?

  Sudoku je zaujímavá hra, ktorá je náročná na logické myslenie riešiteľa.

  Názov hry vznikol z japonského "dži wa dokušin ni kagiru," ale jej pôvod nie je japonský.

  Hra bola známa v osemdesiatych rokoch 20. storočia pod názvom "Number Place".

   

  Súťaž pripravila a realizovala Ing. Marcela Kubalíková

   

 • Školenie značky BES pre kaderníčky

  30.05.2017 sa na pracovisku  praktického vyučovania kaderník konalo školenie pre žiakov 1. a 3. ročníka odboru kaderník.Školenie a prezentácia noviniek  značky BES bola zameraná na farbenie a regeneráciu vlasov s Chainplex. Školenie viedol Pavel Riško odborný technológ značky BES. 

  Žiaci si mali možnosť rozšíriť vedomosti a zručnosti v oblasti technologických postupov a nových  techník pri farbení s využitím Chainplex. Jedná sa o revolučnú technológiu pri ktorej sa vlas farbí a regeneruje zároveň.

  Školenie bolo na vysokej odbornej úrovni s prínosom  pre žiačky aj MOV.

   Mgr. Mária Trúchla

 • Výchovný koncert „Generácia XYZ”

  V piatok 26. mája 2017 sa triedy I.A hotelová akadémia a III.G učebný odbor čašník, servírka zúčastnili multimediálneho výchovného koncertu s názvom „Generácia XYZ”, ktorý organizovalo Ministerstvo vnútra SR.

  Koncert bol zameraný na prevenciu a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.

  Traja mladí ľudia – hudobníci motivovali mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry. Veď národ, ktorý nepozná svoju históriu, opakuje závažné chyby a tie vedú k javom, ktoré znepokojujú celú spoločnosť.                   

  Mgr. Anna Krkoškova, Ing. Milan Kuchyňár

 • ATLETIKA - krajské kolo

  4.5.2017 sa  v Martine  uskutočnilo KRAJSKÉ kolo v atletike SŠ. Zúčastnili sa ho žiaci, ktorí vyhrali okresné kolá. Súťažilo sa v  atletických disciplínach (behy, skoky, hody, vrhy).

  1. miesto – Jakub Malík (skok  do výšky)

  2. miesto – štafeta 4x100m chlapci

  3. miesto -  štafeta 4x100m dievčatá

  PaedDr. Anna Skorková

    

 • V Olympijskej škole roka Stredná odborná škola obchodu a služieb na 3. mieste

  Olympijský klub KYSUCE  udelil našej škole  po vyhodnotení všetkých bodovaných športových súťaží za rok 2016 pekné 3. miesto.

  Ďakujeme!

   

  PaedDr. Anna Skorková

 • Reality bližšie k vám – „Realitný vodičák“

  Žiaci II. H, II. I2, IV. A, IV. B a IV. H3 sa aj v tomto školskom roku zapojili do  VIII. ročníka projektu  Reality bližšie k vám – „Realitný vodičák“.

  Projekt je zameraný na vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti realít. Naučí žiakov ako úspešne v budúcnosti predať, prenajať alebo kúpiť nehnuteľnosť, vyhnúť sa možným komplikáciám a problémom pri prevode vlastníctva nehnuteľnosti. 

  Projekt poskytuje čo najzreteľnejšie všeobecné informácie, ktoré sa týkajú nehnuteľností, katastra,  zameriava sa na predchádzanie podvodov s nehnuteľnosťami, na najčastejšie chyby pri predaji, kúpe, alebo prenájme nehnuteľností a je prepojený s aplikáciou na prax.

  VIII. ročník projektu „Realitný vodičák“ sa skladal z dvoch častí. Prvou časťou bola prednáška (work-shop) zameraná na vzdelávanie a podporu gramotnosti študentov   v oblasti realít. Uskutočnila sa v priestoroch našej školy s odborníkom z danej oblasti, estate manažérom a zamestnancom firmy MGM & partners s. r. o., Žilina.

  Druhá časť pozostávala z testovania, ktoré prebehlo prezenčnou formou taktiež v priestoroch našej školy pod dozorom Ing. Marcely Kašubovej a Ing. Eleny Korduliakovej.

  Dvadsaťdva žiakov bolo v testovaní úspešných. Získali certifikát o absolvovaní projektu „Realitný vodičák“, k čomu im srdečne blahoželáme.

   

                                                                                                               Ing. Marcela Kašubová

 • Kaderníčky na ,,Dni krásy“

  19.05. 2017 sa žiačky odboru kaderník Natália ČerveníkováNikola Michalisková z III.C triedy, zúčastnili akcie pod názvom ,,Deň krásy“, ktorú organizovala majiteľka butiku Tizianno. Naše žiačky sa postarali o účesy zákazníčkam butiku.

  Žiačkam ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • „Zmoknutá“ A T L E T I K A - okresné kolo

  2.5.2017 sa v Čadci za nepriaznivého daždivého  počasia uskutočnilo okresné kolo v atletike SŠ.

  Školu reprezentovalo 23 dievčat a chlapcov.

  Výsledky :        1. miesto

  Veronika Kuricová  - 100m

  Korčeková Gabriela – skok do diaľky

  Dáša Richterová – vrh guľou

  Rastislav Bednár – vrh guľou

  Jakub Malík – skok do výšky

  štafeta D 4x100m, štafeta CH 4x100m

                             2. miesto

  Miriam Paulusová – 100m

  Jakub Malík – 400m

  Pavol Padych – 800m

  Denis Ihnatov – skok do diaľky

  Veronika Kuricová – skok do diaľky

  Eva Leščinská –  1500m

  Juraj Kristek – 200m

                            3. miesto

  Kamil Polka – 400m

  Daniela Štrbová – 200m

 • Rozlúčka maturantov

  Slávnostná rozlúčka so školou určená maturantom, ktorá sa koná pred odchodom na akademický týždeň, sa uskutočnila 19. mája 2017.  Pri tejto príležitosti boli ocenení žiaci, ktorí odviedli počas štúdia vynikajúcu prácu alebo reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach. Riaditeľka školy udelila najlepším žiakom pochvalu.

  Trieda V.A, odbor hotelová akadémia

  Samuel Grochal

  • za aktivitu, úspešnú reprezentáciu školy a veľmi dobré študijné výsledky počas celého štúdia

   

  Pavol Jantoš

  • za aktivitu a veľmi dobré študijné výsledky počas celého štúdia

   

  Barbora Koričárová

  • za aktivitu a výborné študijné výsledky počas celého štúdia

   

  Lenka Kultanová

  • za aktivitu a výborné študijné výsledky počas celého štúdia

   

  Miroslav Sobol

  • za aktívnu prácu v žiackej školskej rade a študentskom parlamente

   

  Trieda IV. H, odbor čašník, servírka, kuchár, pracovník marketingu

  Katarína Hrošová

  • za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole SOČ a humánny čin na atletickej súťaži

  Helena Durčáková

  • za úspešnú reprezentáciu školy na gastronomických súťažiach celoslovenskej a medzinárodnej úrovne

  Dominik Huba

  • za úspešnú reprezentáciu školy na súťaži  Žilinská gastronomická jeseň

  Dominik Maják

  • za úspešnú reprezentáciu školy na medzinárodnej gastronomickej súťaži

   

  Trieda IV. I, odbor kozmetička vizážistka

  Erika Špiláková

  • za úspešnú reprezentáciu školy na kozmetických súťažiach

   

  Fotografie  vo fotogalérii

 • Naši maturanti si overili svoje geografické vedomosti

  Nezvyčajným spôsobom si svoje vedomosti o Slovensku overili žiaci V. A a IV. H triedy. V školskom kole sa 5. mája 2017 stretlo 6 dvojíc, ktoré si zmerali sily v súťaži Geografia Slovenska.

  Žiaci odpovedali na kvízové otázky, ktorých súčasťou boli fotografie zaujímavých  miest Slovenska. Touto príjemnou formou si pred maturitou upevnili učivo. Víťazmi sa stali piataci P. Dívald  a P. Kurzysz, ktorým srdečne gratulujeme.

  Súťaž pripravila: Ing. Mária Janíčková

 • Po stopách významných osobností Kysúc

  Žiaci obľubujú netradičné vyučovacie hodiny. Nie je tomu inak ani v I. I2 triede, ktorej žiačky sa pripravujú na budúce povolanie v študijnom odbore pracovník marketingu so zameraním na  cestovný ruch. Počas vyučovania absolvujú návštevy mnohých zaujímavých miest, ktoré ponúka náš región.

  Takouto zaujímavou aktivitou bola 26. apríla 2017 exkurzia pod názvom Po stopách významných osobností Kysúc.

  Žiačky si vopred naplánovali trasu a vypracovali program. Tak si vyskúšali svoje  začínajúce sprievodcovské zručnosti.

  V tento deň sa sprievodkyne výborne zhostila Silvia Zakopčanová. Prvou zastávkou bola Vysoká nad Kysucou. Tu si žiačky prezreli  pamätnú izbu E. A. Cernana, amerického astronauta so slovenskými koreňmi. Zaujímavý výklad doplnili dokumenty, ktoré súviseli s jeho životom a letom na Mesiac.

  Ďalšia zastávka bola v Turzovke. Žiačky si pripomenuli, že zakladateľom bol palatín Juraj Turzo. Zaujímavá bola aj história mesta, o ktorej rozprával sprievodca v Mestskom múzeu v Turzovke. Žiačky si prezreli zaujímavé historické predmety.

  Pracovníčka Mestskej knižnice v Turzovke pútavo priblížila život a tvorbu rodáka, spisovateľa Rudolfa Jašíka.

  Ďalšou zastávkou bol rodný domček výnimočného herca Jozefa Krónera.  Pozoruhodnými  sú rodinné predmety Krónerovcov a kópia sochy Oskara, ktorou bol ocenený film Obchod na korze. Celý deň si žiačky zdokumentovali a materiály použijú pri tvorbe školských prác.                                                                                                                                           

                                                                                          Ing. Mária Janíčková a žiačky I.I2

    

 • Mladý Slovák 2017

  20. apríla 2017 sa v našej  škole konalo školské kolo vedomostnej súťaže Mladý Slovák, ktorá sa realizuje pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov, ktorí preukázali svoje vedomosti zo slovenských dejín, literatúry, geografie, kultúry a vedy. Víťazkou školského kola sa stala žiačka II. A triedy Ľubomíra Sventeková. O druhom a treťom mieste rozhodol až rozstrel. Na druhom mieste sa umiestnila žiačka I. A triedy Erika Jurišová a na treťom  mieste žiak II. H triedy Rudolf Práznovský.

       Víťazom srdečne blahoželáme! 

   

                                                                                     autor:  Mgr. Magdaléna  Sihelníková

 • Tvorivé písanie bolo úspešné

  V priebehu mesiaca apríl prebehla súťaž v tvorivom písaní v cudzích jazykoch, konkrétne v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku. Súťaže sa zúčastnili žiaci rôznych študijných a učebných odborov. Ich úlohou bolo vytvoriť krátky kreatívny príbeh, báseň alebo komiks na tému Veľká noc. Žiaci sa úlohy zhostili výborne a vytvorili naozaj pekné diela. Za každý jazyk boli vybraní najlepší autori, ktorí boli odmenení. Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich snahu a krásne výtvory a veríme, že aj v budúcnosti prejavia svoju tvorivosť pri učení sa cudzích jazykov.

  Víťazi:   FJ – Patrícia Mičudová, III. A

              RJ – Kristína Ďatková, II. H

              NJ – Terézia Grečmalová, III.A

              AJ – Nikola Jašíková, III. A                   

  Mgr. Nataša Krulikovská

    

   

 • Exkurzia do OSVIENČIMU

  3. mája 2017 sa žiaci  1. ročníka študijných odborov hotelová akadémia, kozmetik a pracovník marketingu zúčastnili exkurzie do Osvienčimu. Vojnový koncentračný tábor navštívili s cieľom poznať na vlastné oči hrôzy fašizmu, ktorý sa prejavoval nenávistnou rasistickou politikou. Sprievodkyňa odborným výkladom sprostredkovala žiakom fakty o nemeckej správe tábora, o podmienkach  a o spôsobe života v ňom v období vojny. Žiaci sa dozvedeli fakty, ktoré sú mementom aj pre súčasnosť.
  „NIKDY VIAC!“: zaznelo zo záverečnej besedy o dojmoch z exkurzie. Spoločne sme sa zhodli, že nikto a  nikdy  nesmie opakovať tieto zločiny znova.
  Sprievodkyňa vyzvala mladých, aby nikdy nedopustili takú hrôzu a nedovolili extrémizmu, aby sa mohol prejaviť v akejkoľvek podobe.

  Po prehliadke koncentračného tábora  exkurzia  pokračovala do druhého najväčšieho mesta v Poľsku, do sídla poľských kráľov – do Krakova.  So sprievodkyňou sme si prezreli  hrad Wawel, Staré mesto,  najväčšie námestie v strednej Európe – Rynek glóvny s tržnicou,  Sukiennicu a Ratuszovu vežu s Mariánskou bazilikou.
  Krakov očaril svojou neopakovateľnou atmosférou všetkých účastníkov exkurzie.

                                                                                              PaedDr. Oľga Králiková

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca úspešná v Námestove

  Súkromná spojená škola EDUCO v Námestove usporiadala 25. a 26.apríla 2017  súťaž z oblasti gastronómie pre žiakov zo Slovenska a Poľska. Žiaci našej školy prezentovali svoje zručnosti v týchto kategóriach:

  KuchárKristína Špiláková z II.A triedy hotelová akadémia  pripravovala teplý pokrm s témou Jar na tanieri. Kristínka získala 1. miesto a zároveň aj ocenenie absolútny víťaz. Súťažilo 9 súťažiacich a žiačku na súťaž pripravovali majsterky odbornej výchovy (MOV) Bc. Terézia Babuliaková  a Mgr. Jaroslava Čičková. Peter Balala z I.D triedy, ktorý sa pripravuje v systéme  duálneho vzdelávania vo Wellness hoteli Diplomat Rajecké Teplice, sa umiestnil v zlatom pásme v príprave studenej misy.

  Čašník, servírkaKatarína Drahniaková zo IV.B triedy hotelová akadémia pripravila  slávnostnú tabuľu s témou Svadobná. Katka sa umiestnila v zlatom pásme. Súťažilo 8 súťažiacich a žiačku na súťaž pripravili MOV  Mgr. Emília Boháčiková a Bc. Darina Markuliaková. Veronika Pražencová z III.G triedy učebný odbor pripravila šalát ako hlavné jedlo. Súťažilo 8 súťažiacich a Veronika sa umiestnila v zlatom pásme. Žiačku na súťaž pripravila MOV Janka Poláčková.

  Barman – Alžbeta Urbánková zo IV.B triedy hotelová akadémia pripravovala 4 porcie short drink a smoothie. Súťažilo 17 barmanov a Betka sa umiestnila v striebornom pásme. Hl. MOV  Mgr. Emília Boháčiková pripravila žiačku na súťaž.

  Somelier– súťažilo 10 žiakov. Jozef Golis z III.A triedy hotelová akadémia dekantoval  červené víno a umiestnil sa v zlatom pásme. Marcel Svancár dekantoval červené víno a umiestnil sa v bronzovom pásme. Žiakov na súťaž pripravila MOV Bc. Zuzana Danková.

  Barista Dana Horčičáková z II.A triedy hotelová akadémia súťažila v príprave espresso kávy, cappuccina a voľného nápoja s obsahom kávy. Súťažilo 20 žiakov a Danka získala diplom za účasť. Na súťaž žiačku pripravovali MOV Mgr. Ľubomíra Kubušová a hl. MOV Mgr. Emília Boháčiková.

  Sme radi, že naša škola má  žiakov, ktorí sa neboja nielen zapájať do súťaží, ale vedia sa umiestniť aj na vynikajúcich miestach. Veľké ďakujem patrí pani riaditeľke Ing. Ľudmile Verčimákovej, ktorá nám je oporou  v práci a majsterkám odbornej výchovy za odbornú prípravu žiakov.                

  Mgr. Emília Boháčiková, hlavná majsterka odbornej výchovy           

                 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola obchodu a služieb
  Ul. 17. novembra 2579
  022 01 Čadca

  sekretariat@sosca.sk
 • 00421/41/432 15 90

Fotogaléria